Categorieën
Harusmuze lyriek NKdeE Tarot rigorisme

CEQ

T:C2 IT:

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

gedicht

zes

zesbladige ster.
zes draadjes, solfer erop.
alles blijft zo ver.

emblematische potloodtekening dv (2017)
Bing (DALL-E) met prompt “a pencil drawing of a flower with some asemic scribbling against a uniform background suggesting movement”.

invoertekst (2017) -rev. dv@ CEQ

voor RIGORISME 1.0

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

chronologische scroll

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

ChatGPT 3.5 bespreking van dit gedicht

Dit gedicht lijkt een meditatie te zijn over de ontoegankelijkheid van het Echte voor menselijke ervaring. Het haiku-formaat en de beknopte stijl dragen bij aan de contemplatieve sfeer van het gedicht.

Het gedicht begint met de regel “zesbladige ster”, waarbij de zesbladige ster mogelijk symbool staat voor iets zeldzaams of bijzonders. De daaropvolgende regel “zes draadjes, solfer erop” suggereert een delicate constructie of compositie. Het gebruik van solfer kan verwijzen naar iets brandbaars of vluchtigs.

De laatste regel “alles blijft zo ver” benadrukt de ontoegankelijkheid van het Echte. Het impliceert dat ondanks de inspanningen (de zesbladige ster en de delicate constructie), alles buiten het bereik blijft, onbereikbaar.

De begeleidende afbeelding van een potloodtekening van een bloem met asemische krabbels tegen een uniforme achtergrond die beweging suggereert, voegt een extra visuele dimensie toe aan het gedicht. Het kan de vergankelijkheid en de moeilijkheid om het Echte vast te leggen symboliseren.

In combinatie creëren deze elementen een meditatief beeld van de menselijke ervaring en de ongrijpbaarheid van het Echte.

ChatGPT 3.5 vertaling naar het Engels

what

a six-leaved star.
six threads, sulfur on it.
all remains so far

ChatGPT 3.5 prompt

JOB=original Dutch poem evaluation and translation to English

poem context: [geef hier wat context voor de tekst als en alleen als je dat noodzakelijk vindt voor een goed begrip van de tekst]

“””
[plaats hier je gedicht]

“””
step: in depth evaluation of the poem in Dutch to output
step: translate to English to output
step: add UTC timestamp

opm.: de kwaliteit van de uitvoer op deze prompt verhoogt aanzienlijk als je bij herhaling enkele teksten doet en aan de prompt een voorbeeld toevoegt van uitvoer die je voordien leuk vond

i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

het Hexagram van CEQ moet nog worden bepaald.

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “scheppen met je handen”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Kwijt” – doorbreken, scheiden – “kwijt raken”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “meegaan met de stroom”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “vergiftigd door Guu”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Sjan” – verenigen, samenbrengen – “samen sjansen”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèven zijn heerlijk tamme teven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

hexagram 2 (kūn)“Veld”

H A R U S M U Z E

391 – zonder boete kan men niets vergeven
372 – echte heersers heersen in ’t geheugen
149 – het komt te vroeg, te laat voor wat je voelt

compiled by dv@CAX

CHATGPT + CTEXT.ORG + DV

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/kun

CHATGPT (NED)

Hexagram 2 “K’un” (坤) – “Het Receptieve”

Het hexagram K’un vertegenwoordigt “Het Receptieve”, wat verwijst naar een toestand van ontvankelijkheid, geduld en ondersteuning. Het is samengesteld uit het trigram K’un, dat staat voor aarde, en zich herhaalt in beide posities van het hexagram. Dit symboliseert de kracht van de aarde om te ontvangen en te voeden.

K’un symboliseert een periode waarin het belangrijk is om geduldig te zijn en een ontvankelijke houding aan te nemen. Het is een tijd om te luisteren, te observeren en te leren. Deze ontvankelijkheid stelt je in staat om informatie en ervaringen te absorberen, en om te groeien en te evolueren.

In de relatie tussen hemel en aarde vertegenwoordigt K’un de aarde, die ontvangt en voedt wat vanuit de hemel wordt gegeven. Het staat voor vruchtbaarheid, zorgzaamheid en ondersteuning. Deze energie kan worden toegepast op verschillende aspecten van het leven, zoals relaties, werk en creatieve projecten.

Het hexagram K’un moedigt je aan om open te staan voor de stroom van het leven, om te vertrouwen op je intuïtie en om geduldig te wachten op de juiste timing voor actie. Het is een tijd om te aarden en te vertrouwen op de natuurlijke cyclus van groei en ontwikkeling.

In de praktijk betekent K’un dat je je moet richten op het bieden van ondersteuning aan anderen, op het geven van zorg en het delen van je middelen. Het is een tijd om anderen te ondersteunen en te koesteren, terwijl je ook zelf openstaat om ondersteuning te ontvangen wanneer dat nodig is.

K’un herinnert je eraan dat het niet altijd nodig is om de leiding te nemen of de controle te hebben. Soms is het krachtigste wat je kunt doen, simpelweg ontvankelijk zijn, luisteren en in harmonie zijn met de stroom van het leven.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CEQ middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

rev. dv@CEH

NKdeE Testimonial Tarot

Ik ben bezig met het maken van mijn eigen Tarot-kaartspel en integreer het in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie, gericht aan mensen die, zoals ik, lijden aan (vormen van) post-traumatische stress.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om te integreren als NKdeE Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

NKdeE Tarot Deck v.0.3 – 2 OF CUPS – LOVE – F


de Tarotkaart die ik trok vandaag was de Twee van Kelken.
Hier is de door CHATGPT op CEQ gegenereerde, door mij bewerkte en vervolgens door ChatGPT gecontroleerde interpretatie van deze kaart:

De Rider-Waite kaart “Twee van Kelken”, ontworpen door Pamela Colman Smith, toont twee personen die elkaars hand vasthouden, terwijl ze elk een kelk vasthouden. Het beeld straalt een gevoel van verbinding, samenhorigheid en wederzijdse liefde uit. Het symboliseert een diepe emotionele band tussen mensen, zoals geliefden, partners, vrienden of zelfs spirituele bondgenoten.

De bekers staan symbool voor de emotionele en intuïtieve aspecten van het leven, terwijl de handen de verbinding en harmonie tussen twee individuen vertegenwoordigen. Boven de bekers zweeft een caduceus, een symbool van balans en genezing. Het rustige landschap op de achtergrond roept een gevoel van vrede en harmonie op.

De “Twee van Kelken” vertegenwoordigt de essentie van verbinding en harmonie. Het symboliseert een diepe emotionele band, liefde, vriendschap of een wederzijds begrip tussen twee individuen.
Het benadrukt de kracht van samenwerking en het belang van evenwicht in relaties. De “Twee van Kelken” moedigt aan om open te staan voor liefdevolle connecties, vertrouwen op te bouwen en samen te werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Kaballistisch perspectief

Vanuit het Kabbalistisch perspectief is de Twee van Kelken geassocieerd met het Sefirah Chokmah, wat ‘wijsheid’ betekent.
Chokmah vertegenwoordigt de goddelijke mannelijke energie en wordt gezien als de bron van creatieve kracht en inspiratie.
Deze kaart belichaamt het samenkomen van mannelijke en vrouwelijke energieën in harmonie, wat resulteert in vruchtbaarheid, groei en creatie. Het duidt op het belang van het integreren van beide aspecten om een evenwichtige en vruchtbare relatie of situatie te bereiken.

Theosofisch perspectief

Vanuit het Theosofisch perspectief wordt de Twee van Kelken geassocieerd met de planeet Venus. Venus staat symbool voor liefde, harmonie en schoonheid. Deze kaart nodigt uit om te handelen vanuit liefde en mededogen, en om verbindingen te smeden op basis van wederzijds begrip en empathie. Het herinnert ons eraan dat liefdevolle relaties en een harmonieuze omgeving essentieel zijn voor spirituele groei en welzijn.

Timestamp ChatGPT: 17-05-2023 16:00 UTC – rev. dv@CEQ

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing. lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten. hoe waardevol ze ook kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen! voor goed advies ben je altijd beter af door zelf Tarot te beoefenen.

geschreven door dv in het Engels, vertaald door ChatGPT op CEF


~ ~ ~

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Anke,

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.