invoer index

P’TiX invoer
12345678
910111213141516
1718192021222324
2526272829303132
3334353637383940
4142434445464748
49505152
Klik op het cijfer om de invoer met hun uitvoer tot nog toe te bekijken.

[dit bestand is nog in opbouw]

over P’TiX

P’TiX is een educatief, grafisch NKdeE programma dat van accidentele en intentionele invoer middels intuïtieve, semi-bewuste visuele projecties van de gebruiker (proefpersoon/patient/tekenares) elke dag minstens 1 narratieve potloodtekening produceert in een vierkant formaat.

P’TiX Basics

– de code van drie letters in de titels van de uitvoer is de datum van publicatie in een eigen formaat van de NKdeE.

– de accidentele invoer bestaat 52 vlekken in Oost-Indische inkt en bister gemaakt door de gebruiker.
de vlekken werden met een glasplaat op verloren kartonpapier afgedrukt, een procédé waarover de gebruiker geen enkele controle heeft en ze zijn ook in een duur gemaakt (minder dan 5 minuten) die geen intentionaliteit toelaat.

– elke dag wordt 1 vlek ‘nagetekend’ tot een niet nader bepaalde gelijkenis. de gebruiker is geheel vrij op welke manier en in hoeverre/hoelang zij de invoervlek wil ‘natekenen’.

– een volledige cyclus van het programma bestaat uit 52 dagen/tekeningen. een uitvoercyclus is pas geldig als er geen hiaten zijn in de productie.

– het P’TiX programma kent een aantal varianten waarbij de ervaring opgedaan in de dagelijkse routine wordt toegepast op andere invoer. de uitvoer daarvan wordt desgevallend benoemd met [XXX]+ ‘Extra’ waarbij XXX staat voor de lettercode van de dag waarop de uitvoer geproduceerd werd.

P’TiX invoer
12345678
910111213141516
1718192021222324
2526272829303132
3334353637383940
4142434445464748
49505152
Klik op het cijfer om de invoer met hun uitvoer tot nog toe te bekijken.

blader invers chronologisch door alle P’TiX uitvoer

P’TiX INDEX

P’TiX register

het register wordt manueel in potlood bijgehouden.
in het register wordt de invoer aan de dag van gebruik gekoppeld en aan de I Tjing en Tarot leggingen.

de I Tjing en de Tarot zijn in mijn optiek evenwaardige, uiterst polyvalente culturele denk- en classificatiesystemen met, het dient gezegd, belangrijke overeenkomsten en schier onoverkomelijke verschillen.

vanuit de integristische betrachtingen van de NKdeE gebruik ik beide cultureel enorm waardevolle systemen om aansluiting van de NKdeE praktijk (en de achterliggende Denktrant ervan, de Gignomenologie of Bewegingsleer) bij bestaande of toekomstige expressiesystemen te faciliteren.

register folio 1 (p. 1,4)
register folio 2 (p. 2,3)
afgeleide routines

vooraf: NKdeE BOEKEN

het P’TiX programma is bedoeld als educatief programma dat de gebruiker kan bijstaan bij het ontwikkelen van een eigen grafische stijl.

de basis van de werking is in alle NKdeE programma’s hetzelfde: we werken met een invoer en produceren een uitvoer, waarbij de gebruiker zelf functioneel ingeschakeld wordt als ‘app’: de programma’s brengen uitvoer teweeg middels inbreng van een humane gebruiker.

van de gebruiker wordt in deze praktijk gevraagd dat zij naar beste vermogen de functies vervult die in de programmatie voorzien zijn.

de verzamelde uitvoer van een programma op basis van soortgelijke invoer noemen we met een gereserveerde term een NKdeE Boek.

NKdeE gereserveerde termen worden in het schuin afgedrukt om aan te duiden dat het een specifieke term betreft.

NKdeE Boeken worden bij afronding van vooropgezette cycli van een programma beschikbaar gemaakt in het Publieke Domein (middels pdf-bestanden en/of Print On Demand services). Boeken kunnen verschillende volumes bevatten wanneer de loopduur van het programma zorgt voor uitvoer die te omvangrijk is voor 1 volume.

het P’TiX boek wordt in verschillende volumes ter beschikking gesteld (per 100 dagen/tekeningen).
uitgevers die een der NKdeE Boeken wensen uit te geven in het commerciële circuit kunnen contact opnemen via mail.

P’TiX afgeleide: het Scheve Belgenboek

vanaf CAD is er gestart met een bijkomende dagelijkse tekenroutine die alle methodes en functies van het P’TiXprogramma gebruikt en daarbij als invoer niet de gebruikelijke inktvlekken neemt maar 310 chromo-prentjes destijds uitgegeven door de Antwerpse firma Chromodienst de BEUKELAAR onder de titel “Ken Uw Volk“.

het is daarbij niet de bedoeling om een mimetisch correcte weergave van de foto’s uit de invoer te produceren.

ik kon een verzameling van exact 310 prentjes kopen op de rommelmarkt in Tienen. de prentjes werden verdeeld in 31 sets van 10 prentjes. elke set krijgt in functie van de NKdeE drieletterige datumnotatie een dagnotatie toegewezen (het volledige Romeinse alfabet in hoofdletters plus kleine a-b-c-d-e om tot 31 te komen).
elke dag kies ik 1 prent uit de set van de dag om te gebruiken als invoer.


op identieke wijze als in het educatieve P’TiX moederprogramma is de functie van de invoer om te dienen als vertrekpunt om tot een autonome, voor de gebruiker genoegdoening schenkende tekening te komen.

voor mij persoonlijk is het een goeie oefening om iets te doen aan mijn gebrekkige tekenkunstjes. gebrekkig, want ik ben zwaar myoop, dus mijn visuele realiteit blijft bij het tekenen beladen met de motorische ‘gewoontes’, zowel in de waarneming als (dubbel) in de uitvoering: ‘ik zie nooit wat ik teken’.
door de oefening in de mimetische weergave ontdek ik haast dagelijks nieuwe ’truukjes’ (bedachte ingrepen in de motoriek) om die aangeboren hinderpalen te overwinnen en toch ‘acceptabele’ tekeningen te produceren.
en er is natuurlijk het fantastische gefoefel met een plethora aan mogelijke vertekeningen…

de gebruiker beslist dus zelf in welke mate en hoe lang zij de invoer volgt in de humaan waarneembare ‘gelijkenis’ met de afgebeelde persoon.
in het programma wordt zo een interessante ervaringsspanning gebracht die vaak leidt tot verrassende resultaten.

van de afgebeelde persoon worden sporen gezocht op het Internet. dat dagelijks onderzoekje draagt bij aan de meditatieve tekenactie: de persoon wordt een richtpunt, er wordt naar gestreefd zich een voorstelling te maken van de persoon in levende lijve.

het NKdeE Scheve Belgenboek draagt die titel

  • omdat het een NKdeE Boek is dat uiteindelijk uit 310 tekeningen zal bestaan
  • omdat alle afgebeelde personen in de chromoverzameling Belgen zijn
  • het woord ‘Scheve‘ duidt geen eigenschap van de overleden personen aan maar heeft louter betrekking op mijn persoonlijke tekenmethodes die van fouten ‘slechte’ gewoontes maken en die gewoontes gaan cultiveren tot ze bijdragen aan de coherentie van het Boek. anders gezegd: ik noem mijn tekenBelgen ‘Scheef’ omdat ik nogal scheef teken.

steunabonnement (gift) :
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt.

NL EN FR RU ZH-CN AM
This website uses the awesome plugin.