Categorieën
gedicht van de dag gelegenheidsgedichten

bootje

voor C., A. en T. ik die gammel ooit het bootje waswaarop jij ter zee kon gaan, en jij die na het zwalpen kusten ziet en met hun weidse zwenkende krijsende meeuwen. hoor ik jou land roepen, land in zicht? blij ben ik een reddingssloep onder dikke zeilen in ’t galjoen. invoer (2017) een selesteina-declamatie […]

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag gelegenheidsgedichten lyriek Proza rigorisme

NIEMAND

Bewezen is:de tijd verglijdt,wij blijven niet,wij zijn niet vrij. Per dag de pijnder straf neemt af.Wij slapen inmet ochtendzin. ’t Verblijf is nachtin ’t zwart gedacht:droeve stilte heetdaar klankenpracht. De spijt gaat weg,zij ligt naast mij,zo lijf aan lijfgaat het voorbij. ‘Anna, ‘, zegt Anke,‘Anke’, zegt Anna,‘niemand zijn wij’. ‘Anke’, zegt Anna,Anna, ‘, zegt Anke.‘wij […]

Categorieën
gelegenheidsgedichten

moed

dagelijks echter wordt met ijspegels doorschotende treurvogelzang die der muzen treurnis isen valer dan vaal wordt het late, het vale. en doorheen de kurkdroge wanhoopsvelden slingert zich noodlottig de oude baanromancevan het eikenoude ik dat alle turnsters hebben wou. en zou. “can’t you see, Sir? they are getting away!“ bij het neerzijgen der verzachtende kransen,bij […]

This website uses the awesome plugin.