Categorieën
gedicht van de dag gelegenheidsgedichten

bootje

voor C., A. en T. ik die gammel ooit het bootje waswaarop jij ter zee kon gaan, en jij die na het zwalpen kusten ziet en met hun weidse zwenkende krijsende meeuwen. hoor ik jou land roepen, land in zicht? blij ben ik een reddingssloep onder dikke zeilen in ’t galjoen. invoer (2017) een selesteina-declamatie […]

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag gelegenheidsgedichten lyriek Proza

niemand

de tijd verglijdt,bewijst op zicht:wij blijven nieten zijn niet vrij. per dag de pijnder straf neemt af.wij slapen inmet ochtendzin. ’t verblijf is nachtin ’t zwart gedacht:droev’ge stilteis klankenpracht. de spijt gaat wegzij ligt erbijzo lijf aan lijfgaat het voorbij. ‘Anna’, zegt Anke‘Anke’, zegt Anna‘niemand zijn wijen wij gaan voorbij’. invoer (2017)

Categorieën
gelegenheidsgedichten

broek

dagelijks echter en met ijspegels doorschotende muzikale walgvogel en vaal is het vale… de baanromance…doorheen de wanhoopsvelden der als wanhoopuitgestreken wanhoop… bij het neerzijgen van verzachtende neerleggingen  bij het dalender strijkende strijkers…der stijf knielenden…huldigende de afgeknalde… soldaatkinderen (proper pas is hun roomloze velop de oorlogspudding, de klaproosbedenkingender cultuurexploitanten) … in mist, in pracht en in […]

NL EN FR RU ZH-CN AM
This website uses the awesome plugin.