Categorieën
Matisse Meng

alsik ooitterugkomin de koudehier is het om bij mijn hoop te sterven. invoer: 宿空侄院寄澹公 – Spending the Night in Empty Descendant Temple, for Master Tan – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj243.html lěng : koud

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

watik leervervreemd mijdagelijks meervan wie mij nooit echt zien of horen wou. qǐ: rijzen, verhogen, opstaan, beginnen, starten, verschijnen, lanceren, initiëren, oproepen,verwezenlijken, afhalen, als ww suffix: starten, beginnen van, soortnaam voor onvoorspelbare gebeurtenissen, soortnaam voor groepen

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

hetis temoeilijk nuom te houdenvan het onvergetelijke van straks. invoer: 寄义兴小女子 – For Encouraging Right Conduct in Young Women – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj241.html nǚ : vrouw, dochter

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

见天

’s nachtsratelik voor joude regels af.Overdag zet ik het geluid maar af. invoer: 寄张籍 – For Zhang Ji – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj240.html jiàn: zien, ontmoeten, verschijnen, interviewenxiàn: verschijnen, ook geschreven als 現|现[xian4] tiān: dag, lucht, hemel 见天 : jiàn tiān (spreektaal) elke dag