tekstueel aanbod op ViLT

LYRIEK

 • GEDICHT van de DAG : dit is de ‘hoofdmotor’ van mijn praktijk. het programma doorloopt op dagbasis alle teksten die ik ooit schreef in een vooraf bepaalde chronologie.
  momenteel (@BJW) loopt het programma vanaf augustus 2022 alle teksten af in afdalende volgorde. in de hun drieletterige dagcode van hun posttitel vind je de uitvoer terug onder de hoofding ‘gedicht’.
  het programma zorgt ervoor dat u elke dag ‘verse’ lyriek kan lezen op deze website.
 • LAIS, de Geschiedenis van een Verwording (2010-heden) presenteert een NL update van de DELIE van Maurice Scève, een complex werk gepubliceerd in 1544, waarvan alvast de strikte vorm en het aantal dizaines werden overgenomen.
 • FINIS MUNDI (2020-heden) wordt geschreven door een fictieve auteur die gelooft dat het einde der tijden is aangebroken. het is bedoeld als bijdrage aan het klimaatactivisme: het biedt de gebruiker de kans zich in te leven in de verschrikkingen die ons geheid te wachten staan als er niet onmiddellijk wat veranderd aan de heersende gelatenheid
 • HET (2016-heden) is de prequel op LAIS, de Geschiedenis van een Verwording, geschreven in een vrije versvorm.
 • HET MOMENT is het vervolg op  LAIS, de Geschiedenis van een Verwording, geschreven in ‘prozagedichten’ (kort lyrisch proza).
 • 101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze (1999-heden) is nog een restant van toen ik nog ‘bundels’ wou maken
 • SUN(T)RA(NCE) : deze teksten werden in 2008-2009 geschreven telkens tijdens het beluisteren en (slechts) gedurende de duur van de betreffende compositie van jazzmeester SUN RA.

[overzicht wordt nog aangevuld]

een woordje uitleg bij dit overzicht

ik ben verslaafd aan literatuur dus mijn creatieve praktijk is sowieso tekstgericht maar gebruikt tekst ook als invoer voor programma’s die audio of (bewegend) beeld produceren.

ik zoek bewust naar nieuwe manieren om schrijven en lezen te beleven die m.i. meer aangepast zijn aan de noden en gebruiken van onze tijd.
dat zorgt voor het onwennige gevoel dat u hebt bij raadpleging van mijn werk: het is allemaal wat anders en ongewoon.

zo worden de teksten op ViLT ‘vers’ gepubliceerd (zonder redactie, tijdens of vlak na het schrijven ervan), en vormen zij geen eindstadium van het creatieve proces.
diverse ‘NKdeE schrijfprogramma’s’ herschrijven immers voortdurend de reeds geposte teksten.

elk van die programma’s neemt een geschreven tekst als invoer en produceert een nieuwe versie ervan en/of materiaal in de twee andere ‘polen’ of ‘pilaren’: klank en beeld.

ik ben geen producent van boeken, zoals een ‘gewone’ literaire auteur. tekst heeft in mijn optiek nooit de status van een verhandelbaar ding, het is uitvoer van een tekstueel ‘programma’, maar zolang het programma loopt heeft geen enkele tekst een finaal stadium. dat ‘finale stadium’ wordt enkel bereikt bij mijn overlijden – ik beschouw de tekst niet als ‘af’ maar dan ben ik er echt wel ‘klaar’ mee. dat durf ik toch hopen.

nu, vaak is zulk een ‘programma’ niet veel meer dan een aantal afspraken die ik met mijzelf gemaakt heb, een bepaalde routine die ik volg tijdens het schrijven. die routines worden gaandeweg echter dwingender, zij worden ook neergeschreven in een losse vorm van pseudo-code zodanig dat anderen er gebruik van kunnen maken.

het maken van die programma’s en de concatenaties en samenstellingen die ik ervan maak, zie ik immers als mijn eigenlijke werk, de teksten die ik schrijf zijn het materiaal daarvoor. de programma’s worden principieel zo opgesteld dat iedereen die onze taal machtig is, ze ook kan gebruiken.
op die manier wil ik mijzelf en anderen kunnen bevrijden van het witte mannen-elitarisme inherent aan het klassieke auteurschap.

in navolging van de praktijk van Joseph Beuys vind ik immers dat iedereen ‘auteur’ is. en het schrijven en het lezen zijn voor mij slechts twee richtingen in één en hetzelfde proces, namelijk dat van de taalcreativiteit zoals de mensen die nu beleven.

toch zullen er, als compromis met de heersende gang van zaken in het literaire veld, een handelswijze waarin ik mij meestal hoegenaamd niet kan vinden, voor en na mijn overlijden bundelingen van de uitvoer van elk der programma’s worden aangeboden die ook door ‘erkende’ uitgeverijen kunnen worden uitgegeven.

die ‘bundelingen’ zullen vanaf 6/6/2022 zonder auteursnaam als uitvoer van het NKdeE-programma door mijzelf (met een winstmarge) in Print On Demand worden aangeboden, naast een gratis download in PDF.
net als al het materiaal van mijn hand op deze site worden die uitgaven rechtstreeks in het Publieke Domein geplaatst (ik zie dus af van alle auteursrechten erop).

hierboven een lijst van de diverse programma’s met links naar hun uitvoer en een korte omschrijving. meer info over de programma’s vind je normaliter bij elk stuk uitvoer ervan. kandidaat-uitgevers kunnen dat overzicht bezigen om hun gading te vinden.

dv@BJW

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.