Categorieën
LAIS lyriek

er

Er is geen god die hier voor ons bestaat. Er zijn geen wetten die ons leiden kunnen. Er is geen vijand, geen duivel die ons haat. Er zijn geen woorden die ons redden kunnen. Er is leed dat wij met wrok verdunnen. Er is spijt, verdriet dat wij niet willen. Er is weelde die wij […]

Categorieën
lyriek

grandeur

voor ons ma, op haar verjaardag Een moeder is een waterachtig land, Een vaststaand feit in de stroom van de tijd, Oever van liefde in de laagste stand Wanneer verlangen in de zee van nijd Vergaat tot korrels in de eeuwigheid. Een hand gaat door je haar, er is die geur Van speeksel op je […]

Categorieën
LAIS lyriek

schaal

De steen der wijzen is een dode klomp. Ons hart van goud is stervende, orgaan Dat in mijn lichaam klokt, slokt, blind & lomp. De hemel is een dunne laag bestaan In de ruimte die ons is aangedaan. De groene leeuw is driest, een bijtend zuur Dat tijd verdrijven wil uit ons, elk uur Verschrijft […]

Categorieën
LAIS lyriek

nu

In de droom van mijn daden, de wilde Schijn van het gebeuren, zijn de dagen Mist & zon & velden die verstilden Tot de kilte van dit leven, jagend Naar mijn heetste dood, het nu verdagend Tot ooit, een hier of daar of toch maar nooit. In de daden die ik droom was er ooit […]

Categorieën
lyriek

nimmer

Het droeve pad dat ik ben, de snelweg Naar mijn dood, kruiste vandaag De elegante tred van een dame, Wiens haar was goud, wiens geur Was myrthe & een stormwind waaide Door heur haar toen ik naast haar stond. Ik snoof & zag, een weelde, weergaloos. Het bracht mijn zinnen in vervoering Herleidde  woorden tot […]

Categorieën
lyriek

voor mijn dochter, op haar verjaardag

In de klare spiegel van de dood Herkent de mens zichzelf, leven Dat in schijn & wezen, as & rook Verdwijnt, de omvang, rijkdom Krijgt van onze nietigheid. Al Wat is gebeurd wordt dan verbeurd Verklaard, alsof niets nog zin Verkrijgt, verkregen kon of ooit Een toekomst had. De harde tijd Verbreekt de band met […]

Categorieën
lyriek

3 canto’s

voor mg 1. Er was een dame ooit, mijn dag was vrij Die ongevraagd voor mij haar ziel ontblootte Ik zag haar naakte lijf, de huid van oker Die ik als vloeibaar goud dronk, beminde Ik ben een alchimist die dingen met de tijd Verbind & word te vaak door lust verblind Ik lag naast […]

This website uses the awesome plugin.