Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Einde van het zijn

Indien wij het huis niet bouwen, werken zijdie het huis bouwen vergeefs. Wij zijn zij die het huis bouwen.Het huis is het bouwen.Het bouwen is het huis.Zij zijn het die het huis bouwen.Vergeefs is het werkenvan hen die het huis bouwen, indien wij het huis niet bouwen. In de grote hal van het bekende golft […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Uitgeleefd

De vormen zijnde vormen van het zijnen van de vormenzijn de vormen slechts limieten. Ik draai een lusje in jouw haren,dat is een aloud en vollediguitgeleefd gebaar. De vormen zijnde vormen van het zijnen van de vormenzijn de vormen slechts limieten. Ik stop je haren weerhet doosje in.Ik zie jouw lichaamen de violette droefte weer, […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Aankomst

Er hingen zware woorden in de luchtzoals ‘ik ben toch wie ik ben‘maar hoe zeg je dat in het Arabisch? De stad was krom alen er zat rot en roet alomen molm in het gebinte en gif in de verf en in de voegenen er droop slijm en dras van de muren. Manhaftige traanmoeders bevochten de […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Ka

Het snikken is wit en onvermogend. Het snikken is het snikken van een Libaneseen het duurt. Oorlog is haar dode kind.  Ka, zegt Chlebnikov, is de samenkomst van bewegingskrachten in een werkende cohesiebundel. Kol. Kamer. Kanker.Kasseien. Kramp. Kermen. Kadaver. Kapitaal. invoer (2017) strung out, our ends will never meet because our end is where we […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Het onbestemde

het is terecht. het bevindt zich in Trier, en het is Duits. Waar is de uitgang? De uitgang is de uitgang in de uitgang (Ausfahrt).De wereld is de wereld in de wereld (Welt).De aarde is de aarde in de aarde (Erde). Het vlees is het vlees in het vlees (Hakselfleisch).De maden zijn de maden in de maden (keine Ahnüng).De regen […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Oog op U

luister naar ‘Oog op U’ op RADIO KLEBNIKOV Zie dan, erbarmelijke en temporeel beknotte wanstaltigenhoe deze eeuwen die u prijzen zou, zullen als futiele barcodes oplichten,hoor het doffe ruisen van gindse stroken marmer één secondein duizenden millennia van absolute stilte,dof stof dat ploft in stof. En gij, Verworpen Bloem, opschietendtemidden mijn neerzijgende rot,voel mijn zuren […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

spinozistisch terpsitonenritueel

G*d behoeft geen naturatie daar:de band loopt, de indruk valt enin het vage werpt een lijf gestalten.Vaste toon maakt schijnbaar elk gebaar. Het vlak vermeerdert niet de vouw,de leegte wordt in klank niet opgesplitst,dus waar beweging niets beslistdanst naakt en mysterieus de vrouw. Het heeft weerom met geld en lustte maken, grote ogen die daartoe inogenblikken haken. […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

De hemel is een strakke band

Als de regen valt, valt de regen nietvan hoog, de hemel is de hemelniet, de hemel spant veelalde lucht in strakke gordels zusmet ademresten zo. Het staal roest. Heerstalgehele stroompanne. De mot Erin de pels, het slijm rolt overhet opgeplakte velletje V1met daarop in goudenletters het protocol P1. De herinnering ‘het kon’. Miss Louisa Summerhouse Donkins (‘een […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Onbekenden en contacten

Een onbekende is iemand die niet voorkomtin uw lijst met contacten. U kunt een contactof onbekende toevoegen of blokkeren, zodatdeze uw status niet kunnen zien en u geenberichten kunnen sturen. Als u geen actie onderneemt, verdwijnt deonbekende wanneer u zich afmeldt. Niet meer dit kolken der zinnen,niet langer dat lichaam dat ondubbelzinnig wil voelen,niet meer […]

This website uses the awesome plugin.