Categorieën
lyriek Ruis

sarefrijn ki serarien[sonnet samengesteld uit verhaspelde fragmenten gelezen in
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

immer-jeugdige Vorstin, hoe staat het met uw korenakker?
uw mensen minnen min, maar zie hoe ieder zich in leven
totterdood bezingt! hoe slap hun pen, hoe stram on-wakker
ook hun naald, diep in hout en in het koper ooit gedreven!

hoe bar hun taal, vol lege woorden! alleen, het gaf hun
luister door die het ontving en deed gewoon hun plicht,
maar ’t eigen volk wil enkel eigendom en uiterst dun
versneden on-goddelijke zin. en dat de welstand sticht,

welja, is dat er aan te zien? de klim ter meet gestart,
is’t enkel eigen eergewin dat zij beogen, verder niet;
en reeds zien zij hun eigen spook in ’t ver verschiet!

uw glorie nu betreft onaards visioen eerder dan historie.
ach LAIS, schoonste deugd der schone zielen! uw zielenhart
kan enkel nijd verleiden en uw kindsheid ziet men niet.

rev. dv@CEe

voor RIGORISME 1.0

dv@CEe – ontwerp voor een glasraam

invoer @NLJ: God!

O  jeugdige Vorstin, hoe staat het met uw korenakker?
De mieren minnen mij, hetzij het zag hoe zij zich
Krachteloos zong.  Hoe stil, hoe doodstil is nu de aard
De etsnaald, in’t hout &  in’t koper gedreven

De hardheid, met haar barre woorden ? Het gaf
Zijn glans  & deed zijn plicht. Wie haar bezit, haar zich
Verworven heeft tot een  eigendom, haar veroverd heeft
Op zijn eigen ongoddelijke zinnen. De Liefde sticht.

Zoo? is er wat aan te zien? De beklimming begon.
Zij kreunen om lijken of huifkar zich niet;
Reeds zijn zij geweken in ’t verste verschiet!

In de glorie van dat tijdperk eerder visioen dan historie
Schoonste deugd van schoone zielen! Zachtheid zal
Den dwingland leiden! & Haar zonen zegent God!

[sonnet samengesteld met fragmenten uit
het Nederlandsch Leesboek van G.D. Minnaert, Gent 1892]

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.