Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #464

’t ergste denken maakt het erge beter

Categorieën
gignogram Grafiek L!NT lyriek Meng tetrade

Alsolie mengt het zichmet mensentaal: het verspreidt zich later bij ’t koken wel. invoer: 寓言 – A Conceit – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj074.html cuī : breken, vernietigen, vernielen, verwoesten, onderdrukken

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS XCIV

LAIS is niet van taal die letterlijkdoor uitgelezen ogen wordt vergaard.  LAIS is niet een lijk dat lijfelijkverkild in de bestanden wordt bewaard.LAIS is niet wat men tot mooi ontwaard:properheid heeft het schone weggerukt,het echte wordt met code onderdrukt.LAIS wordt nooit door ’t nijdige besmeurd,en in ’t onzalige roept het verrukt:“‘LAIS is niet van hier, LAIS […]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #463

de eeuwigheid duurt maar een ogenblik

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS XCIII

Van de ondoordringbaarheid van het zijn,het artefact dat u als echt aanschouwtterwijl het nergens is, en van de pijn,van het gemis waarrond het muren bouwt,van de brandende hand die het vertrouwt;van het verdwijnen van de stalen aswaar alles is, en blijft, dat nooit er was;van de plek waar niemand het raken kan,waar niemand het ziet […]

Categorieën
gignogram Grafiek L!NT lyriek Meng tetrade

Ik zie niet goed of ze leven nog, of dood zijn, zo schraal zijn ze in hun leegte. invoer: 伤时 – Hard Times – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj073.html wǒ : ik, mij, mijn

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #462

22B4 462 – waar het licht niet is, wil het niet komen invoer Harusmuze #165 – gouden bloemen bloeien waar het grootse faalt Proverbs of Hell #9 – He whose face gives no light, shall never become a star.

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS XCII

Echt is de ellendige wervelingdie ruwer steeds zich rond de leegte slaatwaarin het erbarmelijke ligt, dingdat lezing na lezing zingt van zelfhaat,spatel is, de tijd roert door het gelaat,het weerlicht van de ontwaarde schoonheid,de niet bereikte onbereikbaarheid.Haar omwikkelt het met getelde taal,zet rare klanken om tot leesbaarheiden schrijft haar weg, haar uit tot verhaal. invoertekst (2012) […]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #461

het ene maakt gebrek van ’t andere

This website uses the awesome plugin.