Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire V,6

Autour des verts tapis des visages sans lèvres / stille blutet in dunkler Höhle stummere Menschheit

in de wereld, duwen. “Een almaar groeiend licht straalt
er. Aangestoken bloemen branden van verlangen.
hun kleuren wedijveren met het azuur van de hemel en
hun geuren in lagen klimmen als rook naar de sterren.”

Wrang en scherp is jonge wijn. Niemand wil die drinken,
oude zakken barsten ervan en lopen leeg en de nieuwe
houden het wel, maar dan smaakt de wijn naar leder.
Het is zo makkelijk om te geloven wat men jou vertelt.

Kon ik maar opnieuw geboren worden, mijn elleboog planten


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -2018).

Lees verder:

LVSdCH030
dv 2018 – LVSdCB #30
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire V,5

La rue assourdissante autour de moi hurlait. / O, das gräßliche Lachen des Golds

maar niet voor iedereen. “Niemand leek ook maar in het minst gehinderd
door het wilde mormel op hun rug, ze gingen door alsof dat nu eenmaal
een deel was van henzelf, wijl toch hun gezichten doodvermoeid
stonden en hun voeten zich ternauwernood uit het stof konden trekken”.

In de massa wakkerden velen elkaar aan in de woede toen bleek
dat niet zij, maar de havelozen die pas vanuit het onherbergzame
tot in de stad waren gevlucht, zouden worden gered. ‘Jullie hebben
decennia in welstand geleefd op de kap van anderen. Met vadsige 

profiteurs kunnen we niets’. De voorspelling kwam uit: het einde was er,


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -2018).

Lees

LVSdCH029
dv 2018 -LVSdCB #29
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire V,4

Leurs hymnes solemnels emportés par le vent / Pupurne Seuche, Hunger, der grüne Augen zerbricht

en wonderbaarlijk stokt. “een brede grijze hemel, een grote vlakte stof,
geen wegen, geen gras, niet één distel, niet één netel, daar kwam ik
massa’s mensen tegen die gebogen liepen onder de last die zij droegen:
een afgrijselijk gedrocht, log en zwaar als een zak steenkool of bloem.”

En de paden werden recht, en de bergen slonken in de dalen, geen bocht
beloofde nog een zicht, de verte van de onherbergzaamheid waar elke
blik verdwaalde werd plat en klaar en heel dichtbij. Zo gaat voort de ratio,
verklaart de dingen zonder onderscheid tot de woeker van het ware

tot zij met eender onverschil het huis bereikt van hen die haar belijden


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder

LVSdCH028
dv 2018 – LVSdCB 028
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire V,3

Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse / O, das versunkene Läten der Abendglocken

als mede-inrichter. “Het gruwen is er weer. Het is een deurwaarder
die mij komt kwellen in naam van de wet; het is een miserabele
sloerie die haar miserie aan mijn lijden wil haken en hijsen; de aap
die uit mijn mouw mijn tekst, mijn tijd als de zijne beschouwt.”

Vijf maanden hield zij zich verborgen om haar vrucht te beschermen
van de kwade wil der stamgenoten. Toen zij het kind baarde, scheurde
de smaad voor de ogen der kwaadaardigen en straalden moeder en kind.
Door de grenzen te sluiten draaien wij het hol van Auschwitz om:

iedereen zit van bij de geboorte als dader opgesloten in het strafkamp,


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB27
dv 2018 – LVSdCB 028 (de pritt is op, ’t is behangerslijm vanaf nu, ge moet maar peinzen dat het net is alsof ge in het atelier van de Collagist staat en meekijkt naar de nog natte versgeplakten…)
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire V,2

Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés / Aus silberner Maske der Geist des Bösen schaut

het zo zijn). “Op een nacht als alle anderen plots het nieuwe jaar ontploft:
vuurwerk, speeltuig, wanhoop en bonbons. Een malloot schopt, de ezel
sjokt, een heerschap in kledij, met gelakte schoenen en veel vrouwvolk bij,
buigt en wenst de ezel Gelukkig Nieuwjaar. De ezel sjokt verder.

Genade volgt de wet, de wet is het gebeuren. Ontken uzelf, want er
komt een zwaard neer dat ook jullie harten zal treffen, het teken kerven
dat iedereen zal ketenen. Identiteit wordt ingeroepen om de schuld
aan de duurzame genocide te verhullen: ‘wij niet, het zijn de anderen’

(wij weigeren iets te doen, er zijn geen anderen). ‘Het is wat het is’ (wij laten


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB26
dv 2018 – LVSdCB 026
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire V,1

Dans les plis sinueux des vieilles capitales / An schwarzer Mauer verkrüppelte Bäume

iets goed kan zijn. “Aan de horizon een zeiltje dobbert op het deinen
zo hopeloos de dingen denken door mij of ik denk mij door de dingen
want in dit weidse verliest men zich, muziek wordt het denken,
onmiddellijk, weg van de wet en het ik en de rede.”

“En we hadden hem, een meeloper, een bedgenoot, wie zal het zeggen
een illegaal gehuld in een laken maar hij gooide het laken van zich af
en sloeg naakt op de vlucht.” De wereld slaat weg onder je voeten
en het is erger dan de dood, de angst wordt een huilen dat woest

in zichzelf slaat, omkeert en huilt. Gerechtigheid veronderstelt dat er


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB25
dv 2018 -LVSdCB 025
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

(advertentie)

5.TABLEAUX PARISIENS & AN DIE VERSTUMMTEN

te zijn. “De oude veeg kwijlt beverig wanneer zij het baby’tje ziet en
het strelen wil zo tandeloos en kaal zoals zij is het, maar het kind in
afgrijzen spartelt en krijst heel het huis bij elkaar als haar klauwen het
over de wiegrand willen raken, en het verschrikt zo doen ontwaken.”

Als bij een mand rotte vruchten denk je ‘kom, we halen de goeie er nog uit’
maar al gauw. De leegte in de gezichten, de ogen zwarte gaten, hun
bewegen is niet storm, noch stroom of morsen maar van bladerdeeg. Zo is het einde ook geen drama: er is niet echt iemand meer om het te beleven.

Aan de poorten storten de hongerlichamen zich in het prikkeldraad.
Steeds meer mensen kiezen er nu voor om niet langer tot last van de anderen


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB_ad04
dv 2018 – LVSdCB-advertentie #4
Categorieën
asemic reading asemisch Kathedraalse Leer La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

over ‘La Vie Sexuelle…’

Het kan, op een onverhoeds moment, misschien verbazing wekken dat enerzijds alle takken van het alom florerende kunstbedrijf zich genoeglijk bedienen van de geneugten en voordelen van de hedendaagse informatietechnologie en dat zij zelfs pogen al de nieuwe mogelijkheden daarvan optimaal te integreren in hun praktijk om zich niet langer als Grote Kunst maar nu als Grote Digitale Kunst verkocht te krijgen, een soort plusmama in het nieuw samengestelde gezin van de commercie en de cultuur, maar dat anderzijds het schrijven, en in het algemeen wat zich onder het tegen afdoende betaling vrijelijk verstrekte en zich verder op ondoorgrondelijke criteria beroepende label van de ‘Literatuur’ om de gunsten van de fel belaagde consument aanbiedt, dat die kunstbedrijfstak zich als enige vooralsnog nergens lijkt te bedienen van wat toch een algemeen erkende vorm van Vooruitgang is en zich voordoet als geheel onaangeroerd door  alle technologische vernieuwingen.

Het schrijven zou nog steeds het aloude vertrouwde authentieke Schrijven zijn, een moeizaam bevochten Meesterschap dat door intense cultivatie van een hoogst mysterieus fenomeen genaamd ‘schrijftalent’ verworven werd door de unieke Schrijver, een haast onwereldlijk Genie dat zich enkel met de Grootsten der Aarde hoeft te meten, zozeer buiten Kijf staat zijn voornoemde Talent. En al zeker buiten de Keffers die niet door de marketingsgestuurde stofzuigers van de mediaconcerns zijn opgevist om als Manusje van dienst te figureren dat de door hen vakkundig ge-exploiteerde Gouden Pen mag vasthouden voor op de foto’s en de filmpjes op You Tube.

Evenwel, correctie, ik hoor het u zelf al denken,  het moet zijn: haar talent, want sinds kort zijn de Hevig Getalenteerden om weeral diezelfde mysterieuze Redenen statistisch niet langer onder de lelijke venten van 50 en ouder te vinden, maar vooral en eerder onder de bloedmooie meiden tot 30 (na deze leeftijd bereikt te hebben stromen de dames probleemloos door naar het Bekende Personencircuit waar zij enkel om de vijf jaar nog ’s een zoveelste Meesterwerk moeten (laten) publiceren om zo hun BP-status te bestendigen).

Maar goed, in deze Grote Koenstbedrijvigheid zou er nagenoeg niksnadazilch sprake zijn van enige verandering in de schrijfpraktijk onder invloed van het IT-fenomeen. Net zo min als dat, zoals collega Benders ook al vast kon stellen, commerciële belangen ook maar Iets zouden te maken kùnnen hebben met het al dan niet publiekelijk verstrekken van het label ‘Literair’. Geen Sprake Van!

Ondertussen zit sinds de tijd dat Wordperfect nog de industry standard onder de tekstprocessoren was natuurlijk elk geil naar de aanstormende dames uitkijkende heerschap dat met de commando’s cut en paste ietwat uit de voeten kon  zich een pleuris te samplen om toch maar iets leesbaars, oh sorry: verkoopbaars aan de allengs minder happige uitgevers te slijten. Die uitgevers leggen ondertussen jaar na jaar meer en meer gedetailleerd de ‘formats’ van de aan te leveren schrijverij vast en verwijzen kandidaten gaarne door naar de vele workshops waar de reeds productiebekwame exemplaren mogen gaan bekomen van het extreem lage aandeel in de winst dat hen van het geleverde vertaal- of schrijfwerk werd aangeboden, take it of de hoepel.

De mythe evenwel, de grote mythe van het ‘Schrijverschap’ waarbij niets dan Talent en Meesterschap aan te pas kwam, die moest uiteraard ten alle prijzen worden in stand gehouden. De mythe van het auteurschap was immers de voornaamste ROI-garantie van het zich aanschaffen van het literatuurlabel door de alsmaar gehaaider wordende uitgevers. De boekjes zelve ondertussen worden alsmaar minder tijdsbestendig, niet enkel onverkrijgbaar na een maand of twee maar ook letterlijk: durf ze niet echt ook ’s te gaan lezen of het low-budget geprinte spul valt moegebladerd en uiteengereten ter aarde…

De overheden wouden en willen die arme uitgevertjes bij hun ROI-zorgen anders maar al te graag bijstaan, dat was immers goed voor het hoog in het politieke vaandel gedragen gemeengoed van de Culturele Industrie, die Participatief was en Vrij! Mijn gedacht!

Zo schiet het Vlaamse Fonds voor de Letteren bij het opstellen van hun auteurslijsten nog steevast de financieel  belanghebbenden te hulp door ieder die niet bij een der aangesloten bedrijven heeft ‘gepubliceerd’ ( lees: zijn/haar lijf, leden en al dan niet vakkundig neergepote gedachten ter exploitatie aan desbetreffende firma heeft aangeboden), er niet moet op rekenen om in hun ‘auteurslijst’ te worden opgenomen en zo aanspraak te kunnen maken op subsidie bij het zich als auteur aan het publiek voor lezingen e.d. aan te bieden. Het criterium voor (literair) auteurschap is dus het criterium voor (literair) auteurschap zoals dat als dusdanig wordt verkocht bij volgende bedrijven…aja want die betalen daarvoor jaarlijks hun lidgeld bij de ‘boekenclub’.

In Vlaanderen winden ze er dus geen doekjes om: als het niet commercieel is, is het voor het VFL ook geen literatuur. Het is wat het is è, simpele selder!

***

Bon, soit en inderdaad: laat het maar zijn wat het was. Ik kies voor wat het kan worden nog en schrijf sinds 1996 in weerwil van die ‘stand van zaken’ en ook wel om die zakelijke stand in een wat breder kader transparant te maken en tegen het licht van de geschiedenis te houden aan gratis online raadpleegbaar spul zoals het programma genaamd ‘La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire’. Want voor de distributie van sinds jaar en dag gemarginaliseerde teksten zoals wat aansluiting zoekt bij de literaire traditie hoef je niksnadazilch nog te betalen, dat kan zomaar, hier op internet.

De vraag die ik met mijn sinds 1998 lopende praktijk van de online-schrijverij, een nu toch al 20 jaar volgehouden vorm van exemplarisch activisme,  poog te beantwoorden is niet waarom ge online zou schrijven. Ik wil helemaal geen vragen beantwoorden, ik stel ze liever zo goed mogelijk, en dan straks nog wat beter en duidelijker, want alleen met goede vragen komen we een stap verder weg van de immer opdoemende ondergang. Ik stel die vragen eerst aan mijzelf en dan pas aan de anderen, ik wil niemand persè embeteren è, alleen maar als het echt niet anders kan.

Dè vraag die mijn ‘voorbeeldige’ praktijk natuurlijk en na twintig jaar bijna schreeuwerig stelt is waarom doen de anderen het ook niet. Maar dat zijn mijn zaken niet è, dat is niet mijn probleem. Ondertussen genereert mijn volgehouden praktijk wel met vaak alles behalve ‘simpele’ of populistische inhoud regelmatig een pak meer lezers dan eender welke ‘normaal’ gepubliceerde ‘bundel’. En vind ik, ik mag daar alleen in zijn, ik wet het niet want men zwijgt overal rond mij in alle talen, vind ik dat ik er in slaag om op geheel vrijblijvende wijze (“ge zou bv. dit kunnen doen’) heel erg relevante dingen naar voren te schuiven als het gaat om mogelijke invullingen van de online-schrijverij. De idee dat iedereen auteur is en dat lezen en schrijven twee modaliteiten zijn van een en dezelfde activiteit is een van de inzichten die je enkel online kan verwerven, waar de share cultuur toch nog wat naspartelt na de het uitzetten van de rigide exploitatienetten van de ‘sociale’ netwerkapps.

Men noemt mij ‘radicaal’ maar wat is er in hemelsnaam radicaal aan het pogen hedendaagse techniek te verzoenen met hedendaagse concepten rond auteurschap?
Soit, slaapt maar voort, denk ik dan.

Die ‘La Vie…’ zoals ik het kortweg ben beginnen noemen, wel het is letterlijk een schrijfprogramma zoals heel mijn Neue Kathedrale des erotischen Elends een programma is, dat een gecodeerde handelingverloop dat  haar eigen algoritmen volgt en verder doorloopt, zich poogt uit de drukken in eender welk expressieveld dat het in haar loop ontmoet en dat zulke ‘expressievelden’ poogt te populeren met ‘offspring’, levensvatbaar nageslacht in de vorm van afgesplitste programma’s,  verder autonoom doorlopende routines en zelfs onverholen haar omgeving wil besmetten door de doelbewuste distributie van virale packages die andere agent-auteurs kunnen besmetten met haar eigen ‘praktijk’ of tenminste enkele ‘Klassen’ daarvan. Ik poog daarbij bewust het onderscheid tussen een machinale agent en een humane auteur te laten vervagen in de autonomie van het algoritme, omdat die grens in mijn wereldje op dit ogenblik het meest interessante breukvlak is waardoor het vernietigende magma van het Reële opspuit en onze fantasietjes en reducerende ficties verpulvert: dat is waar in mijn ogen de actie is, dezer dagen, maar in die overtuiging ben ik natuurlijk ook maar het kindje van mijn tijd, geheel tandeloos ondertussen terug en nog immer zonder glazen bol, dedju!

Ziet ge, mijn schrijfpraktijk is een echte praktijk, onverkoopbaar en onafscheidelijk aan mijn persoontje gelinkt, dus als ik die verlies dan heb ik niks meer, dus ik verdedig die praktijk letterlijk met mijn leven want, o wonder:  die praktijk ontkent niet de verworvenheden van het digitale tijdperk of de informatietechnologie, die praktijk IS een deel van die technologie en die situatie waarin al het menselijke zich bevindt en  als een echte codewerker (een concept van de onvolprezen Alan Sondheim) gebruik ik mijn lopende code bij mijn doorgedreven onderzoek naar de hedendaagse functies en mogelijkheden van het aloude concept ‘Auteur’, omdat ik geloof dat zulk een fundamenteel onderzoek waarbij je alles op het spel zet de enige vorm van hedendaags schrijverschap is waarin enige zin te ontwaren zou kunnen zijn, en omdat ik onnoemelijk triest word om te moeten meemaken en zien hoe erg het gesteld is met wat ooit de zo glorieuze gedeelde praktijk van het Schrijven was in onze contreien en daarbuiten, want wat ik in mijn jeugd las en bewonderde was geschreven met net die ingesteldheid en sprak in elke bewaarde letter die gedrevenheid uit.

Maar goed, zoiets moogt ge blijkbaar zelfs niet luidop meer denken want het is wat het is è…KMK en KMP, begot, niets zal nog zijn wat het was, ooit. Soit.

Morgen  29/08/2018  om 02:03 verschijnt van dat programma alvast de uitdraai van de ‘advertentie’, een soort aankondigende manifest-editie van de routine die het in de volgende zes tekstfragmenten ‘denkt’ te gaan doorlopen, enfin ‘denkt’ omdat ik het zo al geprogrammeerd heb. Deze keer mengt het enten gesneden uit het tekstcorpussen van de ‘Tableaux Parisiens’ uit ‘Les Fleurs du Mal’ en van ‘Le Spleen de Paris’ met stukskens van een gedicht van godbetert Georg Trakl en wordt het in het simultaan lopende afbeeldingsprogramma datAsemic readings’ van de teksten produceert bijgestaan met o.m. plaksels gesneden uit een handboek voor geestelijke gezondheidszorg uit de jaren ’50 en ‘blote madammen’ geaquarelleerd met boerewormenkruidextract, een zelf gefabriceerde bio-kleurstof die wat op bister lijkt maar stroever is en meer kleurvast (en vliegen verjaagt in plaats van aantrekt want als ge met bister bezig zijt komen de vliegen ervan eten, echt waar!)

Ik zal het eerste prentje er hier al bijdoen, dan moet ge morgen maar denken ‘eh tiens dat ken ik precies van ergens’ en d’r ’s op klikken om het te ‘checken’…

Allez Vooruit!

LVdCB_ad04

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire IV,6

Au pays parfumé (That even lovers drown) que le soleil caresse

te rekken. “Ik heb mij altijd voorgehouden dat een groot
… enfin mijn verontwaardiging heeft mij ertoe gebracht
om u getuigenis te doen … ik zei bij mijzelf : ik wil mij
distantiëren van deze idioten … het grootste muzikale …”

De heersende illusie, de geldende verblinding kan nooit direct
worden ontkracht of tegengesproken. Enkel de zwijgende rede,
het de facto gestelde voorbeeld vermag iets daaraan te veranderen.
Wij bekwaamden ons er nu in om niet het orgasme zelf, maar de separatie

nadien, het nog nazinderend losglijden van elkaar tot het uiterste


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB24
dv 2018 – LVSdCB024
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire IV,5

Mais le vert paradis (Laughed; and plunging down) des amours enfantines

het gebeurde. “Schattebol, ik wou heus wel komen spelen
maar ik moest … ik kan, denk ik, beter wat vaker komen maar
dan niet zo lang …zoveel geld dat gaat echt niet meer…scheur
de wissel er maar af en zorg goed voor mijn verzen ”

De herhaling is altijd een stap verder in de herhaling :
het punt dat het constituerende punt is, is het enige
punt dat niet heeft wat het aan alle andere punten geeft,
namelijk een bestaan als punt. Fictie. Zelden, maar dan:

het scheurt, je kan het niet denken je herinnert je enkel dàt


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB23
dv 2018 – LVSdCB 023
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire IV, 4

Une niche,(Laughed; and plunging down) d’azur et d’or tout émaillée

gebeuren zal scheuren. “Vergeet niet dat ze een bloedhekel hebben aan
lyriek, aan èchte lyriek, dat enkel hufters als Béranger en de Musset… die
hygiëne van je pas ik toe sinds twee maanden…het wordt redelijk serieus
dat  België Bloot boek… paganisme van imbecielen, zo noem ik het”.

Doe. Weiger alles wat je niet nodig hebt, jij. Eet. Geef. Geef over.
Geef tot het geven een krijgen wordt, jouw krijgen. Slaap. Weiger
dat krijgen. Schrijf jezelf weg. 
Ze staat naar buiten te kijken,
strak, alsof er wat te zien was. Niets. Ze wacht. Z e wacht tot je haar warmte,

haar geuren, haar wachten als het enige dat telt uit het boek van het


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -2018) – alle teksten van het Baudelaire- programma

Over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma

LVdCB22
dv 2018 – LVSdCB 022
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire IV, 3

J’ aime de vos longs yeux (Pressed her body to his body) la lumière verdâtre

in het duister. “een groot succes, zegt men, maar tussen ons:
het gaat hier helemaal fout. Er heerst hier grote nijd, in alles
een grenzeloze vadsigheid, het is een immense massa leeghoofden,
in één woord: al die mensen hier zijn nog lomper dan de Fransen”

Het gebeuren is simpel, reëel, eenvoudig en altijd hetzelfde
de dingen zijn complex, bedacht, gelaagd en onbestendig.
In de steen die daar ligt, razen de planeten door: zo zing ik
in jouw droom. De tijd is één gesloten ruimte nu: één zwart blok, en

wat wij waren scheurt zich af van ons, verwaait tot gruis, ruis


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB21
dv 2018 – LVSdCB 021
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire IV, 2

Tes bras (Picked him for her own) sont des boas luisants les solides émules

niet. “Laat toch iets weten! 1) Ik kan niet bewegen 2) Ik heb schulden 3)
Ik moet op twee weken tijd nog zes steden doen. Interessant, ja,
misschien, maar welk een onnauwkeurigheden, wat een lompe, lakse
onverschilligheid! Het is niet Icarrus maar Icarus , komaan zeg!”

Het vreemde rondom ons en het vreemde in onze lijven dat zien we,
maar niet het vreemde in onze gedachten (er is geen tussentijd).
Neem haar bij voorkeur bij volle maan als de ogen troebel worden, en
doe het traag. Het vreemde is een hard hebbeding, je wil ermee stoten. Het

schone is net en scheurt zich af van het rotte. Neen, daarover schrijven we


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB20
dv 2018 – LVSdCB020
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire IV,1

Tu ressembles parfois (“A mermaid found a swimming lad”) à ces beaux horizons

zingt en knakt. “En jij, wat voor een ben jij? Een gulzige? Een nukkige?
Of zo’n vlotterd die geeft tot ze gans open ligt en kermt dan
van koude? En jij? Neem je ze, of word je genomen? Wat heb
je vast als je wakker wordt, haar borst, haar hals, jouw lul? “

Het is er niet, het moet gebeuren, en als het gebeurt
is het onbereikbaar, weg. Steek je hand in je vingers, voel
hoe ze bewegen als je ‘wijzen’ denkt, of ‘wis en waar-
achtig’. Schroef je schedel van je denken af, volg die ene

gedachte tot de wereld scheurt en jouw ziel naakt van liefde


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB19
dv 2018 – LVSdCB 019
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

(advertentie)

4 . CIEL BROUILLE & THE MERMAID

leden. Van elkeen der stervenden afzonderlijk hoor ik
de stem in het kraaien (dat een krijsen is, dag na dag)
van de haan daarbuiten. Met zovelen zijn ze, en toch
is elkeen te onderscheiden. “Ik zie de mensen, zij lopen

als bomen”. De zaal zit vol. Jouw hand drukt op mijn vingers
die jou binnendringen, onder je rok van zijde. Een pauw
is er ook, ginds in de verte. Je test met je tong hoe stevig
je verhemelte nog is, je andere hand nijpt en ik wrijf. Wrijf.

Alleen ik zie hoe de tijd scheurt en breekt in jouw blik.
Onbeperkte toegang tot al onze botrooms voor premium


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB_ad03
dv 2018 – LVSdCB adv.#3
Categorieën
asemic reading asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III, 6

Dans la brute assoupie un ange se reveille / vers les oiseaux de mer

opdat ik zwijgen kan, dien mij uw gesel toe (haar bed is leeg
en met verstomming slaat het doodgewone liggen van het
slaapkleed in een bundel op het voeteneind, de glinstering
van herkenbare haartjes in de hoekige zon of het wegkwijnen

in brak water van een bloementuil.) opdat ik zwijg (eek,
een zwarte vlek- ik schrok me rot- een kat of iets, een hond
zo zacht en rakelings m’n enkels langs op het gras
), zeg ik
(niet eindig maar een baken) maar daar komt weer als vuur

(en harig, gruwel weet je, net) die blik haar ogen in). Ontwaak


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB18
dv 2018 – LVSdCB018 – Collage Asémique – €30
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III, 5

Un spectre fait de grâce et de splendeur / L’eau profonde l’emportera

voor spiegels soms dit lichaam staat (en naakt zal ik weer
het dier zijn dat in zijn geur geworteld ’s nachts de maan
behuild en mannen ach, een twijgje breekt zo teder in een klauw
en overdag in maskers maquillage zal ik ijselijk snauwen

naar de teef waar ik van hou) en rukt het vlies (ik beef en ril,
mijn buik is ziek en onderhuids staat bloed in zwarte punten
stil: hoe snel ik sterf, hoe kort mijn tijd, hoe sterk de nood)
(de zee dit leven trekt) van ogen af tot ik verschijn,

(om niets meer te zien, niets) en daar verschijn ook jij (te zijn).


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB17
dv 2018 – LVSdCB017 – Collage Asémique 
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III,4

Un air subtil, un dangereux parfum/ Bientôt peur-être tout à l’heure

vol. voorwaar stijgt dan een zerpe geur (dit harnas sloeg ik
rond het verdwijnen dat je was, ik kweekte bloemen
in de gaten die je ogen waren, en in de holten waar jouw
klagen galmde, in de slijmenglans van de nijd verwekte ik

een wezen louter van afwijzende gebaren) van steengruis (luister,
dropje van mijn wrok, lieflijk kloppend hartje in mijn buik
vol rot, luister hoe ik van zijn kille lust mijn wapen smeedde)
(de vingers gespalkt in haar niets) opwolkend uit een tochtig hol

(en tot mijn spijt het stoten spleet) en word je van haar leegte


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB16
dv 2018 – LVSdCB016 – Collage Asémique Conforme au ‘Standards’ de la Société de Non-Spectacle
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III,3

Je me pris à songer près de ce corps vendu / La surface de l’invisible

en hoewel ik niet bestond (drie gezusters bij volle
maan, liefde druppelt paars uit elke porie, urenlang
staan wij met de armen hoog als hagen in de wake en
bij de stijgende verstijving der leden dissecteren wij

de holle klanken van zijn naam), niets nog (ben ik mijzelf
dan ben ik haar die jij net sloeg en ook wel dit waar jij
op geilt en zeker haar die ook mij droeg dus hou van mij)
(lichtjaren leegte bieden zich aan) van mij staande bleef,

(want ik kom je halen) dreef ik eigen pijn zo diep in jou.


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB15
dv 2018 – LVSdCB015 – Collage AsémiqueApprouvé – A4 – €32
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III,2

La froide cruauté de ce soleil de glace / Déjà sa chevelure effleure

en in dat weidse slechts een stip (dan doe ik dit
en in jouw adem alles wordt één ruisen, zee
van infrasonisch ziedend leven, de tijd is zich
ontrollende een slak, languit, mijn hoofd strand

dat alle landen is) was jij (schrikbarend zal het zijn
hoe eender het ons wordt, daar wij ook wortel zijn en
en sterven als het loof, hoe wij als water, aarde, vuur)
(een web van takken koude bloedt) die nader kwam,

(bewogen in de wind) niet bij mij kwam, (bewegen) mij in jou nam


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 – heden)

In dit derde deel komen de tweede stukjes uit de titels uit het gedicht ‘Le Saule’ (De Wilg) van  Anne Perrier die met ‘Les noms de l’arbre’ in 1989 een heel mooi bomengedichtenboekje uitbracht met tekeningen van  Loul Schopfer bij Editions Empreintes in Lausanne.

LVdCB14
dv 2018 – LVSdCB014 – Collage Asémique Sans Nudité ™ – A4 – €32