Categorieën
debuut Grafiek lyriek

tijd

pour Henri Michaux, le grand maître de mes pauvres arts en met dank aan m.g. voor haar rake suggestie

ik wreek ik raak ik werk ik rek
ik week ik kwak ik keer ik wek
ik krijt ik koor ik rok ik rul en ril
en nog krijg ik de tijd niet stil

ik beer ik boor ik baar ik bek
ik krab ik roep ik pik ik pek
ik prak ik preek ik bok ik bil
en nog krijg ik de tijd niet stil

ik vreet ik wrijf ik wraak ik wrok
ik rijf ik troef ik roof ik fok
ik kus ik kerf want als ik sterf
krijg ik de tijd  wel dood en stil

dv_tijd

Maak uw eigen ’tijd’

Vindt ge de tekst wel oké maar staan sommige dingen u niet aan? Geen probleem, hier vindt ge alles wat ge nodig hebt om uw eigen ’tijd’ te maken.
Echt moeilijk is het nietè, dat ziet ge direct: ’t is gewoon 3 regels met ewa werkwoorden en dan  ‘en nog krijg ik de tijd niet stil’ erachter aan. Meer stelt het niet voor.

Nu, de versie hierboven hanteert een heel strikte formule waarbij de gekozen werkwoorden ook nog ’s dezelfde klanken moeten hebben, maar als ge pas begint met Neo-Kathedraals Schrijven kiest ge misschien beter voor de ‘vrijere’ versie. ’t Is tenslotte uwen tijd die ge d’r in  stopt è.

benodigdheden voor 1 strofe tijd

  • 8 ww-lang: werkwoorden die in de 1ste persoon bestaan uit 1 lettergreep met lange klinker bv. ‘eten’ : ik eet
  • 3 ww-kort: werkwoorden die in de 1ste persoon bestaan uit 1 lettergreep met korte klinker bv. ‘kunnen’ : ik kan
    • twee daarvan rijmen best op elkaar  zoals in het voorbeeld ‘rekken’ met ‘wekken’
  • 1 werkwoord dat in de 1ste persoon bestaat uit 1 lettergreep en dat rijmt met ‘stil’: bv. gillen, rillen, willen, schillen,  tillen …

En dan is’t maar invullen è:

ik + ww-lang +ik + ww-lang + ik + ww-lang + ik + ww-kort
ik + ww-lang +ik + ww-lang + ik + ww-lang + ik + ww-kort
ik + ww-lang +ik + ww-lang + ik + ww-kort + en + ww-kort
en nog krijg ik de tijd niet stil

als ge dat niet zo dadelijk vindt, zoveel werkwoorden, pakt ge d’r een woordenboek bij è, de ‘professionelen’  die doen dat ook heel den tijd (google woordenboeken’ en/of ‘rijmwoordenboek’)

Allez, veel plezier met uw nieuw ’tijdverdrijf’!

(plakt uw resultaten hieronder als ‘reactie’ dat is plezant voor de ander mensen, dan hebben die ineens meer voorbeelden!)

2 reacties op “tijd”

ik zwijg ik weeg ik nijg ik wik
ik dreig ik krijg ik strijd ik wil
ik drein ik dring ik vlei ik mik
en nog krijg ik de tijd niet stil

ik draaf ik zweet ik dans ik doe
ik naai ik zwaai ik strik ik vil
ik dram ik draai ik graai de roe
en nog krijg ik de tijd niet stil

ik dacht ik gooi de sleutel weg
ik vond ik sliep ik mocht van bil
ik dronk ik slonk ik zocht had pech
want nog kreeg ik de tijd niet stil

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.