Categorieën
Grafiek lyriek Meng Rodin tetrade

sān: drie, 3, eigennaam San

Categorieën
lyriek

LAIS CLIV

Er is vraag naar meer lyriek op de straat

Categorieën
lyriek

De Molman van Hackney

RADIO KLEBNIKOV WEEKBLADEN #9met teksten van Adriaan Krabbendam, Anke Veld, Astrid van Rijn, Fast Sedan Nellson, Gusta Bastian en William Wordsworth

Categorieën
Grafiek lyriek Meng Rodin tetrade

Het heeft de tijd niet omlang in ’t woelenvan uw ellende hier te verwijlen. invoer: 下第东南行 – Failed Exams, Heading Southeast – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj125.html dōng: oosten, gastheer (hij die zit aan ten oosten), waard, huisbaas

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS CLIII

Ze zouden zo de toekomst herschrijven

Categorieën
Grafiek lyriek Meng Rodin tetrade

shàng: boven, op, erop, opper-, vorige, eerste (van verschillende delen) klimmen, stijgen, er op geraken, bijwonen (lessen of cursus)

Categorieën
lyriek

LAIS CLII

Haar schemer verdween, en de begeertewerd telbaar en nijd heerste soeverein,vaardigde de wetten uit, beheerdeklaar het Binnen, het stelsel van het Zijn,de wisselkoersen tussen lust en pijn.  In het branden van ’t zwarte verlangenheeft het licht haar zichtbaar opgehangenzodat geen duisternis nog soelaas bood..Krijgt het toch gehoor op zijn gezangen:het niets wordt zijn al en ’t leven […]

Categorieën
Grafiek Meng Rodin

rì: afkorting voor 日本[Ri4 ben3], Japan / zon, dag, datume, dag van de maand

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek LAÏS 0 lyriek

LAIS CLI

Zijn begeerte is een blauwe vogel

This website uses the awesome plugin.