Categorieën
collage debuut gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

kast

de geest verettert. 
het slijm verhardt.
het rot verteert.
verval regeert.

pif paft puf
pof puft paf:
wat niet vast hangt
valt er af.

dv 2019 – “sieraadkast” – demi-col – A4
Categorieën
collage gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

tumult (1/4)

1.

Er welt nu
toch een traan, de vaart
lijkt uit het vegen weg.

Haar ziel verpatst haar ziel
aan objectieven: prikjes
op de markten van plezier.
Ze hult zich lachend in Kasjmir.

Een huilebalk op naaldhakken, blind
te stampvoeten staat in het hooi, het rubber
in aanslag. Stond. Daar. Die bibberkont.

Alleen de koude op haar tong
was niet gelogen.

inputtekst (2010)

dv 2018 – “Tralfalmadorian Cut #2 : walk” – Photoshop from video stills (Pina Bausch – Die Klage der Kaizerin)
Categorieën
asemic reading asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire III, 6

Dans la brute assoupie un ange se reveille / vers les oiseaux de mer

opdat ik zwijgen kan, dien mij uw gesel toe (haar bed is leeg
en met verstomming slaat het doodgewone liggen van het
slaapkleed in een bundel op het voeteneind, de glinstering
van herkenbare haartjes in de hoekige zon of het wegkwijnen

in brak water van een bloementuil.) opdat ik zwijg (eek,
een zwarte vlek- ik schrok me rot- een kat of iets, een hond
zo zacht en rakelings m’n enkels langs op het gras
), zeg ik
(niet eindig maar een baken) maar daar komt weer als vuur

(en harig, gruwel weet je, net) die blik haar ogen in). Ontwaak


Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

LVdCB18
dv 2018 – LVSdCB018 – Collage Asémique – €30
Categorieën
asemic reading collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,4

Ô vase de tristesse, ô grande taciturne

een geijkte vorm (in stilte en dan nog)
van inspraak : in een knikker dit papiertje,-
(reciterende een waslijst kleuren soms
bij volle maan doorgrond ik het)

(zeldzaam ben je, wil je mij maar
ligt daar niet een bedding dichtgeslibt
naar syfilliete schuim te lonken. Eiland
ben je, zeg je : touch me, touch my brain)

breekt het echter uit het schone als voorheen

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB10
dv 2018 – LVSdCB 010 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemic reading asemisch collage Grafiek lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,3

N’es-tu pas l’oasis ou je rêve, et la gourde

een doodgewaande (geilend op een bal masqué)
die mijn glimlach steelt en tot jou spreekt,-
(herinnerend de oude tover soms
van avondschemering weerkaatst het mij)

(het kermen in steden van cello’s, vraag je mij
en aan de kust de wreedheid van meeuwen
en het pochen der verminkten in het dorp,-
ik, die aan je mond van vrede gulzig drinken wil)

hoe echt niet klinkt de schoonheid als ik gil :

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:


LVdCB09
dv 2018 – LVSdCB009 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,2

Ramper sur le versant de ses genoux énormes,

gespleten aarde (slangen in je buik)
waar ik lallend instuik, stik in je huid,-
(indachtig kathedraalgezangen soms
op autostraden nog herken ik mij)

(liefde, herhaal je mij mijn liefde
voor het openrijten mijner wonden
en als ik hanteerbaar ben geslonken
klinkt er harpgetokkel in je na)

schoonheid lost zichzelf op waar ik ga :

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB08
dv 2018 – LVSdCH008 – Collage Asémique – A4 – €30
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire II,1

Je hais le mouvement qui deplace les lignes,

een oud gebruik (heradem niet) :
ik tast jouw vlees beminnend aan,-
(in het tempo der getijden soms
bij helder weer bedenk ik mij)

(teder noem je hoe mijn vingers vluchtig
vlammen langs het kammetje van wervels
terwijl ik onverbloemd de uren tel
en elk gebaar een drieste leugen is)

ofschoon niet echt subliem toch zingend is

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB07
dv 2018 – LVSdCB II,1
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire – advertentie

(advertentie)

L’empire familier des ténèbres futures

helaas (het schranst en schuift aan elke tafel)
een drift ons welbekend,- (loop ad libitum)
(humus, slijm en steen weerspiegelende
steen en slijm en humus weerspiegel ik)

(gruwelmantra voor haar lichaam tot en
met een grimas dromen fragmenterend –
borst ontvolken, hinderbeentje krak en kom,
de velletjes  gebrandmerkt versturen)

ofschoon het echte nimmer zal verduren

(hélas!) het (prison si non, cré nom) rijk

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB_ad01
dv 2018 – LVSdCB – advertentie#1 – mixed – A4 – €25

Deze post zorgde wegens schending van het ‘naaktbeleid ‘ ervoor dat ik 3 dagen mijn mond moet houden op Facebook. Grappig, want de voorgaande dagen kwamen de prentjes bij mijn berichten van hier niet meer door en nu plots weer wel. So it goes.

Bij mijn FB-bericht die zoals gebruikelijk dir ‘Gedicht van de Dag aankondigde had ik deze uitleg geschreven:

” In de tijd dat ik het programma ‘La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire’ begon uit te schrijven, stelde ik vast dat de advertenties in weekbladen en op tv veel vernieuwender en ook wezenlijk interessanter waren dan de eigenlijke inhoud. Dat gegeven speelde mee in het plan om de gedichten van de reeks als advertentie te plaatsen in week-of dagbladen en elke reeks van zes te laten besluiten met een advertentie die de vorm van het voorgaande uitbreidde met een nieuw gegeven. De volgende reeks zou die ‘vernieuwing’ zich dan toeëigenen zoals de reclame ook ‘artistieke’ vernieuwing gebruikt. De ‘advertenties’ zou ik dan geplaatst willen zien in literaire tijdschriften.

Het hele procédé stortte echter in door gebrek aan spankracht omdat elke ‘literaire’ schriftuur klaarblijkelijk al lang doorschoten was met ‘productie-kwaliteitseisen’ en er dus geen enkele differentie nog langer dan enkele maanden kon worden opgehouden: elk schrijven verzonk in het gezamenlijke bad van de code, een soep die vooral vers moest zijn en verkoopbaar.

Dat bleek ook tijdens het festivalletje ‘Leuven Per Vers’ dat ik in 1996 in dat grondig ‘uitgesponste’ nest organiseerde: wat niet aan de consumptie-eisen beantwoorde, was ‘over datum’ en daarvoor was er enkel nog plaats in een gemarginaliseerd aftreksel van een subcultuur, maar ook dat was slechts heel kortstondige wildgroei van zwammen en schimmels op de mestvaalt van het Westerse exces. Je kon blijkbaar enkel nog de platgetreden wegen van de exploitatie op (genre ‘Behoudt de Begeerte’), de ‘cultuur-industrie’, of wat roeren in de poelen op de vaalt

Niet lang daarna zat ik gelukkig weer geheel in de pampers en kon het hele circus mij gestolen worden: dat waren wellicht mijn gelukkigste jaren (1997-2007), tot het schrijfmonster in mij weer de kop opstak en alles samen met de milleniumeconomie als een zeepbel barstte en ik jarenlang in een maalstroom van wroeging, spijt en (zelf)destructie werd meegezogen. Ook dat ging voorbij.

Mijn enige verlangen nu is om met rust gelaten te worden terwijl ik verder schrijf en klieder en pruts. Ik wil mij ook niet meer inlaten met de ‘wereld’ of er uitspraken over doen alsof dat enig belang zou kunnen hebben. ‘Laat mij gerust’ en ‘trekt uw plan’, maar zelfs dat wil ik allengs niet meer gezegd hebben. Ik streef ernaar om mijn spreken met mijn schrijven te laten samenvallen in een algehele dissolutie van het ik, maar ook dat blijkt dan weer, vanuit andere standpunten bekeken, net als deze ‘jeugdige’ protserigheid, een zeer ambitieus project, want het is begot niet eenvoudig om in dit nijdige antropoceen een vorm van oplossing te verzinnen die niet geheel ongewild minstens de ergernis van enkele kwalijk ruikende humane gedrochten oproept.

Soit, we zien wel, wat er ook gebeurt, mislukken doet het toch.”

Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,6

L’Art est long et le Temps est court.

dixit humus, slijm en steen, en
wereldzieken uitgemergeld dansen.
tot het lichaam niemand kwam,
tot haar lichaam niemand komt.

paradijselijk ijs barst open
waar een engel werd gevild.
onrustbarend door de glazen steden krijt
de antieke gil van vleugelnood.

kort wellicht en pijnlijk is het schone voor de dood.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB06
dv 2018 – LVSdCB006
Categorieën
asemic reading asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,5

Rien n’embellit les murs de ce cloître odieux.

happen als de goudvis die naar wolken loert
schuddebollen als de duif die koert
tot het lichaamskluwen openbarstte,
tot haar lichaamskluwen openbarst.

rust vervagend, drinkt zo zoetjes,
oorlog onverhoeds in stulpen knippert,
gulpt dan op en van hun schermen drift
tot op kraaknet glas een bloedend klompje ligt.

in korte scènes word wellicht ook ik belicht.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB05.jpg
dv 2018 – “LVSdCB005” – €25
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,4

Le succube verdâtre et le rose lutin

kruisweg in een kromhals : laait,
verkilt of smelt de droogstoof in
tot de lichaamsgrens vervaagde,
tot haar lichaamsgrens vervaagt.

armer blijft wie kundig draait
zijn lust en nijd tot stemmig grijs,
dan hij die in zijn aarden bed
tot dageraad naar zilver graaft.

tekort aan dorst wellicht wordt nooit gelaafd.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

LVdCB04.jpg
dv 2018 – LVSdCB I, 4 – mixed – A4 – €20
Categorieën
asemisch collage gedicht van de dag Grafiek La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire lyriek

La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire I,1

L’enfant désherité s’enivre de soleil

een voetafdruk geluid in grint
en maanlicht op de wagen viel
tot haar lichaam zich weer sloot,
tot haar lichaam zich weer sluit.

kleur bedacht ik om het haar
en om het vlak der ogen te betasten,
warmte om het einde van mijn koude
op haar poorten voelbaar stuk te slaan.

een korte nacht wellicht is dit bestaan.

Het Gedicht van de Dag komt vandaag uit La Vie Sexuelle de Charles Baudelaire (1996 -heden).

Lees verder:

het oogbad.jpg
dv 2018 – “collagist intervention in an asemic emblem-routine”
Categorieën
collage debuut Grafiek lyriek

luister galatea

luister goed galatea en zoek
ga geduldig keer op keer
de frequenties af

analoog aan jou ben jij en iedereen

wie weet galatea het zoeken is misschien het doel
en dat wij handschoen zijn grotesk omhulsel
van vader die beweging is
wier essentie het is om niet te zijn
maar te gebeuren
in het zoeken dat wij zijn

onvatbaar onbestemd en ongeboren
niet voorbijgaand want voorbij betreft de dingen
niet stilstaand want stilstand staat in de gedachten
die zelf niets anders kunnen doen dan zich

uit zichzelf bewegen autonoom
met woorden als namen letters als draagberries
aggregaten van niets leugens die je splijten kan
tot alles weer iets wordt
een gedachte

druppel in de zee
deinende moeder die in het ondenkbare
uiteindelijk gans vervluchtigt

luister galatea luister goed naar mij en  zoek
blijf zoeken
analoog aan jou ben jij en iedereen

probeer een want te zijn
probeer de hand te voelen in jezelf
luister galatea zoek
analoog aan jou ben jij en jij alleen

en iedereen en weet galatea:

enkel in het strelen zijn de handen vrij

voor ‘Rigorisme. Losse Lyriek 1994-2024’

Rigorisme. Losse Lyriek 1994-2024

want
dv 2018 – “want” – collage, inkt, bister op flutpapier – A4 – € 291,50

misschien net iets betere vertaling dan die van geugle:

listen galatea
listen close galatea and search
all frequencies again and again

analogue to you are you and everyone

who knows galatea perhaps searching is the goal
and that we are gloves grotesque covers
that father puts on, movement
whose essence it is not to be
but to happen
in our searching

unintelligible indefinable unborn
not transient for transience concerns things
nor solid for solids only stand in thoughts
that cannot do anything but move themselves

from themselves, autonomously
with words like names, letters like stretchers
aggreagates of nought lies to be split
until everything returns to it
a thought

a drop in the ocean
mother surging evaporating
utterly into the unthinkable

listen galatea listen close to me and search
keep on searching
analogue to you are you and everyone

try to be a mitten
try to feel the hand inside yourself
listen galatea search
analogue to you are you and you alone

and everyone and know galatea

only when caressing can hands be free

Categorieën
collage gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

plakwoorden (1)

kachelpijpvergroeiïng spoelbakaanwas kettinglach
uitschakelingsprocedure geschiedenishuid wielbezorger
kastvermaak muurtogen invoegwerken badverhaal
tekenopteller zwemblaasverlichting uitzakkingsvermogen

levertraanconstipatie misselijkheidsnormeringen toestijg
monduithoekenkanker sexomzeilers snauwexcuses
klankbordbewerking rekenschriftverzakking misssprieten
tongknip voelvinger wrattenpoes vlindermaagwanden

zonsverschijning geestesbelang blokverschuiving kinderkit
wisselmama’s noodlotsroos winkelbedenker smeltzwam
plakkevertjes vliegmolen naaktpark gleufjesdierenasiel

toevalsmisser beenkrijsertjes rokglijders hanglullen
wormzoekers lettercutters mosselemmerlek stofmaag
tragedat dwazemie motorhoofd teldeur diepvriesbanket

 

gignocircuit
dv 2018 – voorbeeld Gignogram gelegd met 1 der Gignobitsets.

We doen effen tijdelijk wat intensiever aan fondsenwerving want ik moet eind juni op straffe wiskundekamp en er zijn diverse investeringen nodig bij enkele zijbeuken van de Kathedraal, de hosting voor Platformplee, ik zou graag wat Adobe soft huren ook om de Kathedraalapp op nkdee.be te restaureren en nog van alles…

We bieden u een prachtig dooske ‘De Post’ van 1954-58, eigenhandig in mekaar geknutseld met daarin 36 Gignobitkaartjes waarmee u zich eindeloos kan amuseren met het leggen van Gignogrammen: gignogrammen zijn een soort circuits/flow-charts waarmee ge leert denken in bewegingen en processen ipv statische dingen en toestanden. Het spel is een prima speelse inleiding op de NKdeE Bewegingsleer ofte Gignomenologie, de basis van Alles in de Nabije Toekomst (een beetje links van het Oosten ligt dat, veel rustiger daar en even zonnig!)

€30 inclusief verzending – bestel met uw adres via dirkvekemans@yahoo.com of kom er zelf eentje kiezen voor €25 bij mij thuis of op een van de volgende NKdeE Open Poortdagen (nu zondag 6/05 op de Bereklauw is er zo’n Open Poortdag van 11-18u, dat wilt lukken è). De dooskens en de sets zijn allemaal uniek en echt wel allemaal even schoon, maar ja dat is geen doen om dat bij te houden welk dat er nu door wie gekozen is, dus als ge wilt  kiezen zult ge mij live te pakken moeten krijgen…

Ge kunt ook steunen met een koffiegeste: Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Categorieën
collage debuut Grafiek lyriek

twitterweekend

het regent stenen uit de hemel

fijne kiezel eerst maar knikkers al
en marmer dan, bij brokken

de donkerte verstevigt, niets
geeft nog een krimp. het licht
verheft zich hooguit een vinger dik

nog boven de bevlekte schermen
en draait dan terug tot git
in de hatelijke blik
van de berichten.

ik wil van liefde zingen
maar moet die lust bedwingen:
het is vrijdagavond en ik zit gans alleen

tussen 11,5 miljoen nijdige
belgen.

 

loislais
dv2018 – “le loi d’amour s’ appelle LAIS”

 

 

Categorieën
collage Grafiek lyriek

LYRIEK-collages van de week

De 1000 Collages bij de 1000 Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ worden hier verkocht als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA).
HCA wordt verkocht als steun aan de NKdeE en den Afhankelijke Auteur daarvan.

De verkoop van de Collages bepaalt de wisselkoers van de LYRIEK, de cryptomunt voor de Vrije Lyriek (zie Actuele koers van de LYRIEK uitgedrukt in Euro).

Originele Collage’s te koop! Geen afdruk, het echte spul, ge ruikt de pritt nog!
1 LYRIEK per stuk* kijk hier hoeveel de LYRIEK nu waard is in EURO

Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het postadres waar je het wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Je krijgt dan een banknr. toegestuurd om uw Euro’s op te deponeren, wij converteren die dan gaarne in LYRIEK, waarop prompt de koers van de LYRIEK de hoogte wordt ingestuwd.

Als ge binnen zes maand in Den Delper in Leuven beweert dat gij nog LYRIEK gekocht hebt aan minder dan €11: men zal u uitlachen vol ongeloof!!! Wat?  Ge krijgt geen pinten meer!!!

Ook nog te koop (koopt ’s iet è, seg!):

(*geldig zolang de voorraad strekt- 1λ ( λ=LYRIEK, de virtuele cryptocoin van de Kathedraal) was op 01/01/2018 €10,13130166963852 waard – zolang als da minder dan 10,51 is, ronden we dat af naar €10 è)

 

037-bloedeigen
037

038-ik
038

039_lNd
039 – VERKOCHT!!!

040-sillyIdeaAnyway
040-VERKOCHT!!!

041-elkgegeven
041-VERKOCHT

042-kippenhand
042

043-einde
043

044-apollo
044

 

Categorieën
collage Grafiek

LYRIEK-collages van de week

De 1000 Collages bij de 1000 Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ worden hier verkocht als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA).
HCA wordt verkocht als steun aan de NKdeE en den Afhankelijke Auteur daarvan.

De verkoop van de Collages bepaalt de wisselkoers van de LYRIEK, de cryptomunt voor de Vrije Lyriek (zie Actuele koers van de LYRIEK uitgedrukt in Euro).

Het is namelijk zo dat bij elke verkoop (of schenking) van een Collage de waarde van de Onverkochte Collages stijgt (aja è: het aanbod van alle mogelijke LYRIEK-Collages, al af of niet-af  is serieus gedaald dan ook). Dus de waarde van de LYRIEK is gestegen ten opzichte van de Euro (de Euro is de richtmunt van de LYRIEK, dus de LYRIEK is ook gebonden aan de koers van de Euro – we hebben dat gedaan om het bitcoinprobleem op te lossen, al dat geknoei is alleen maar verwarrend voor de mensen).
De koers van de LYRIEK wordt dan ook bij elke verkoop of schenking van een Collage aangepast aan de nieuwe situatie door middel van de LYRIEK-Update, een automatisch proces (zie LATER). Het symbool van de LYRIEK is Λ met twee streepjes door. Iemand zou daar ’s een Alt code aan moeten geven è.


Originele Collage’s te koop! Geen afdruk, het echte spul, ge ruikt de pritt nog!
Λ 1/stuk, goedkoper Afval van deze kwaliteit vindt ge Nergens! En waar ligt dat wel niet, Nergens?!

En ook:

Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het postadres waar je het wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Je krijgt dan een banknr. toegestuurd om uw Euro’s op te deponeren, wij converteren die dan gaarne in LYRIEK, waarop prompt de koers van de LYRIEK de hoogte wordt ingestuwd.

Als ge binnen zes maand beweert dat gij nog LYRIEK gekocht hebt aan minder dan €11: men zal u uitlachen vol ongeloof!!!

Ook nog te koop (koopt ’s iet è, seg!):

Tenslotte:

Uitzonderlijke Eindejaarskorting!
5 collages voor λ5* !!!

(*geldig zolang de voorraad strekt- 1λ ( λ=LYRIEK, de virtuele cryptocoin van de Kathedraal) was op 24/12/2007 €10 waard)

032-muzemond.jpg
032

033-assurance.jpg
033

034-struisvogel
034

035-ontspinnend vleugelmieke
035

036-verweerding.jpg
036

 

Categorieën
collage Grafiek lyriek

LYRIEK-collages van de week

 

De Collages bij de Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ worden hier verkocht als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA). HCA wordt verkocht als steun aan de NKdeE en den Afhankelijke Auteur daarvan. Aldus:

Originele Collage’s te koop! Geen afdruk, het echte spul, ge ruikt de pritt nog!
€15 /stuk, goedkoper Afval van deze kwaliteit vindt ge Nergens! En waar ligt dat wel niet, Nergens?!

En ook:

Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het postadres waar je het wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Je krijgt dan een banknr. toegestuurd om uw Euro’s op te deponeren, en zodra de bank tingeling zegt, verstuur ik u als een afgetrainde Aoliër het gewenste…

Ook nog te koop (koopt ’s iet è, seg!):

Tenslotte:

Uitzonderlijke Eindejaarskorting!
5 collages voor €50* !!!

(*geldig zolang de voorraad strekt)

024-cirkelVK.jpg
024 – “cirkel” – verkocht per 24/12/2017

025-nervat
025 – “Nervat”

026-klem
026 –  “klem”

027-wacht
027 – “wacht”

028-nietGenoeg.jpg
028 – “niet genoeg”

029-odile
029 – “Isolde”

030-surdiac
030 – “surdiac”

031-racete
031 – “racete”

 

Categorieën
collage Grafiek lyriek

Lyriekcollages van de Week

De Collages bij de Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ zijn natuurlijk ook perfect verkoopbaar als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA).

Originele Collage’s te koop! Geen afdruk, het echte spul, ge ruikt de pritt nog!
€15 /stuk, goedkoper Afval van deze kwaliteit vind ge Nergens! En waar ligt dat, Nergens?

Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het adres waar je het wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Je krijgt dan een banknr. toegestuurd om uw Euro’s op te deponeren, en zodra mijn bank tingeling zegt, verstuur ik als een afgetrainde Aoliër het gewenste…

Ook nog te koop:

zinking
2017-010  – “zinking”

wet
2017-011  –  “wet”

tide
2017-012 – “tide”

belle
2017-013 – “belle”

nimmermeer
2017-014  – “nimmermeer”

pauwenschreeuw
2017-015  – “pauwenschreeuw”

werpt
2017-016 – “werpt”

De collage’s van vorige week: https://dirkvekemans.be/2017/11/26/lyriekcollages-van-de-week/

Categorieën
collage Grafiek lyriek

Lyriekcollages van de Week

De Collages bij de Overtypsels op https://lyriek.blogspot.be/ zijn natuurlijk perfect verkoopbaar als Hoogwaardig Creatief Afval (HCA). €15 /stuk, goedkopere Afval van deez kwaliteit vind ge Nergens! Gratis verzending binnen de BENELUX!

Stuur een mailtje naar dirkvekemans@yahoo.com met het adres waar ge’t wil laten toekomen en de nummer(s) van de gewenste collage(s). Ge krijgt dan een Banknr. toegestuurd en als mijn bank ting zegt, verstuur ik als de wind het gewenste…

Wat is er schoner dan beau?
Geeft nu uw lief een stukske HCA cadeau!

(mannekens seg, wie verzint die slogans hier?)

achter_de_voorste
# 2017 – 001 -“H.D.”

002-impeistjmentVK.jpg

003-droogdokkenVK.jpg

hun_aangezicht
# 2017 – 004 – “hun aangezicht”

kolkhoze.jpg
# 2017 – 005 – “kolkhoze”

lakedoaimonische_discuswerper
# 2017 – 006 – “pauwenschreeuw”

paardenmens
# 2017 – 007 – “paardenmens”

zusterSimona
# 2017 – 008 – “Zuster Simona”

zwart-wit
# 2017 – 009 – “zwart-wit”