NOTITIES

voor ik online begon te schrijven waren handgeschreven aantekeningen bij lectuur of inval de basis voor mijn schrijfpraktijk. de notities gingen in versies van kladje naar mapje naar net in het schrift.

eerst op gelijnde fiches in stylo, later in potlood op kwartjes tekenpapier. ook nog toen ik al rechtstreeks online schreef waren de kribbels in potlood die ik gedurende de dag maakte vaak het vertrekpunt van de avondlijke schrijfsessie.
het vlugge kribbelen werd gaandeweg meer intensief krabbelen, kliederen en echt tekenen.

hier wordt een poging gedaan al dat materiaal te ontsluiten.
de materialen worden hieronder toegevoegd (datum v.d. upload is vermeld) en staan in chronologische volgorde.

A001 – Het Mauve Atoomschrift (28/11/2016) :
een ‘atoma’ schriftje uit 2006-07 (?) – aantekeningen over Judaica, Joodse mystiek en Kaballah – enkele aanzetten tot gedichten – een interessante gedachtegang rond ‘subject’ en auteurschap.

LINK NAAR HET BESTAND: archief001_web_1
[link wordt eerstdaags hersteld]

Terug naar Archief Overzicht

A002 – Het Zwarte Ringmapje (09/12/2016) een klasseermapje voor A5 klasseerfiches gestart in 1996 en aangevuld in 2007 met enkele docs van dezelfde grootte. De originele ficheverzameling dateert van januari t.e.m 8 maart 1997.
LINK NAAR HET BESTAND : ringmapje1996-2007_web
[link wordt eerstdaags hersteld]

Terug naar Archief Overzicht

This website uses the awesome plugin.