Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

deemoed

Binnenin huist de Zanger:
bij de stalen kevers, bij het gruis, bij de vetten.

Monden spuwen bloed in de bezongen monden.
In de bloedmonden duiken de zingende monden, de zuigende monden, de malende monden, de huilende monden, de lachende monden, de sprekende monden, de vloekende monden die in de monden de lallende tong beroeren van de nog nauwelijks bezongen monden.

Aan onze walmen tandbederf en mondrot ontsteekt alsnog de stem van de Zanger, de vlam van de vrije lyriek. En de vurige tong. Zij lilt angeliek en trilt gloeiend tussen de harde letters van het ik. De tong is versierd met witte spikkels angst, bevend in het slijm van de doorwrochte belijdenis.

O mond-, o kaak-, o tong-, o tandeloze Zanger:
geloofd zij Uw welluidende klaarte.
Gij stroopt ons het vel.
Gij splijt ons de lippen.
Gij sproeit ons volmondig het gas in van liefde,
dat druipende stolt tot de kilte van zaad.

Verlos ons heden van het onze zoals wij U vrijwaren van het onze.
Rakel de losse draden op van onze ontwortelde lusten.
Voedt onze huiden met het bloed van Uw kwel.
Breng ons in bekoring opdat wij bekoring ervaren.
Loof ons het kaf voor het kweken van koren.
Zing ons de moed om onszelf te vergeven.

Schenk onze vermoeide lijven het zwart van Uw nacht,
Haak de slaafse lach tussen wee en klacht aan de ketting.
Die naar Uw dodelijke prachten. Die met de ratel.
Die naar de koepel van de dood.

Stuur ons de man met de bel van het buiten
waarbinnen wij als leugen bestaan,
met niets dan verhalen erin.

Verlos ons van ons.

invoer (20182008) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

schoon schip

ZIJ

Met de roos gevorkt in haar schoot, waardoor
in weelde de kringen van de leegte aanvangen
lang voordat er liefde wolkt en haat; waarmee zij
ruimte splijt en rekt de tijd zodat een hand ons

de hand reikt, waarmee wij onze vingers
zich ertoe kunnen bewegen ons de ogen
en de lippen te sluiten, ons tot kalmte te
manen, ons de klederen van angst en nijd
te laten ontvallen en naakt in de zon
het zijn te verwerpen.

ZIJ HET

“Jullie waren hier eerder al. Ik
zag jullie namen verdwijnen.”

De hazewinden die het licht najagen in het licht
waarin de winden waaien die enkel
de wanhopigen zien, zij
bliezen het in de sofers die het zuchtend leeg
en naast de letters spelden:

“Jullie doen ons dit in duizendvouden aan,
er komt geen eind aan dit vergaan.”

SCHIP

Het schip reflecteert de wateren.
De zee bevaart de zeppelin.
De bubbel vat vuur en spat.

invoer (2018) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

siddering

Met kriebels in het hemd,
met de geurige geilvingers in lederen sleuven,
met uitpuilende kopersogen
zoekt men de bruid.

Sprekend als had zij monden die spraken:
“geef ons heden nog een briesje kabbeltaal
vanuit het blauwe walmkanaal, een schicht
van wit in het rode amber van erbarmen”.

Meer nog. Altijd
meer. Hang op de wifiwinkelhaak.
Negeer het bezoekverbod.
Ontbloot het oker
Laat de spartelwormen vrij
in het groot bederf.

MmM…nooit was genot zo moeiteloos.
Nooit zo goedkoop.

Volkomen  plug and play.
Het hoofd tot op neushoogte invulbaar.
Het bekken wiegt mee met de rol van de zee.
Minimaal onderhoud.
Eeuwigheid duurt er een uur.

Siddering. Zie
de ring.

Bewaar het moment.

invoer (2018 >2008) voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

oneinde

Het oneinde komt.
Het is niet iedereen maar iedereen is het.

De lippen bibberen, het speeksel
belt de warmte, stort bloedgeile
waterklank op het oog
van de duivel.

Er wordt stroomafwaarts afgetakt.
Meedogenloos het groen
gulpt uit de twijgenzee.
Galathea ontbloot Galathea.
Galathea lonkt en slokt
volmondig.

Jack glundert. Polymere rotsen en kinderlijkjes
drijven op de zee van het ons. Ick kijkt en eikt
de stronk. De bende joelt.

Dragon, oppert iemand, om de avond te merken.
Samen zijn we samen, samen zijn we sterk.
Het werkt.

Niet. De armen verarmen, de rijken reiken te ver.
Lafaards nemen zwijgend de benen.

Vergeet het niet zoals het dit vergat.
Wij hadden de gave en de kennis en het ranzige geloof.
Wij brachten het water, hout brachten wij.
Wij kwamen niet samen en samen brachten wij
het ter wereld.

“Kijk mama, zonder benen!”.

invoer (2018) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

nieuwe maan

7 haikoe’s

Leeuwen brullen niet
zoals mensen beweren:
monden zijn orgels.

Vogels vliegen niet
zoals de mensen vallen:
mensen vallen dood.

Vissen zwemmen niet
zoals mensen verdrinken:
’t rot op het droge.

Bomen groeien niet
zoals de mensen krimpen:
licht maakt zijn ringen.

Stenen liggen niet
zoals het gebeente bleekt:
de geest is hun gast.

Bij nieuwe maan verklaren
de sterren het mirakel:
de koepel wil komen.

Anke rilt. Gans ’t Veld beeft.
De mens is een domme gans:
de ziel in haar leeft.

invoer (2017) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
finis mundi lyriek theater TVA

te laat

//T.V.A. voor e.d. en a.c.

level 1

Dag. Zij aanbidden de zon op een terras.
Het krijten van de meeuwen rukt alle vrouwen de rok af.
De mannen knielen en likken. Het wacht.

Nacht. Bevinger de zingende randen van de maan.
Het duurt niet lang voor ze komt. Haar sierschouder kromt.
Haar zucht is kinderverdriet, zegt ze.

“Mijn zucht is kinderverdriet”.

De klank streept verbittering uit in bloedlijnen,
in dof klonterstof. Klaarheid. Hier is ‘ik’, daar is ‘jij’.
Hond blaft de hond. Jij spreekt het ik.
Wij smeken de dijen.

Het druipt en hij lacht. Zij slaat hem. Striemen stank
voor hem, naakte dank voor haar. Perfect.
De borst is te smal, de pijn wordt een wij.

“Twee beren twee harten / twee broodjes twee heren / op de snaar van het mes”.

level 2

Er ploft een dikke druppel ons in het stof.
Retourneer het glanshaar. Defeceer de tekorten.
Murw het maagslijm neerwaarts naar de darm van de dwang.

Ha! Astraal kanaal. De sterrenbek opengesperd met vlammende kwijlnevelen. Prijs ons want wij wij hebben de gave gevonden, heer.
Wij strelen de rafelige randen van het gat in de bloedende gaten.

Het dronk bier en toekomst met hen op een terras.

level 3

Open de vouw in de waarheid. Er sist wat. Elke dwarslijn eindigt op sssst.  Dadam dadam dadam dadam ssst. Het verstrengelt, kulmineert.
Evenaar. Van het zwarte plafond komen kladden maden los.
Hier kom je nooit meer uit.

Grijp in. Modificeer. Maak een verloopring.
Steek haar binnen als een wee-je-gebeente.
Laat haar wriemelen in het lijf, met vinger en scheermes.
Laat haar likken, bijten, rukken, duwen, reken het uit.
Karteer de tellen op het bewegen, ritmeer haar.

level 4

Zij gooit hen haar lijf met liefde en al in de wielen.
Alen verstokken, tentakels omarmen.
Er is geen uit meer aan dit in van ons.
De ziel verneukt de ziel.

Vluchten herhaalt de zucht.
Het laatste avondmaal is de tafel van twee, vier, acht, zestien, tweeëndertig… Doe!

Stack overflow. Game over.
Nu blijft nu en hier en naakt.

“Je komt te laat”, zegt zij.
“Ik kom te laat”, zegt hij.

“Wat wil je,” zeg ik.

invoer (2017, delen 1, 2, 3, 4, 5) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

zonneslag

kristus aan de moerbeiboom,
boeddha in de afslagbak.
krijtjes om te strijken,
droesem in de pot.

zangers zingen goden.
goden dromen dansers.
dansers willen sterren.
sterren mogen sterven.

nacht: begin.

zon: sla de spiegels uit hun lood.
aarde: dichte drommen scarabee.
zee: pegels ijs op brandend zand.
hemel: messen op gekeelde dromen.

als de adem op is, heeft de zee gedaan.
als het vuur beweegt, snijden de messen.
als er ergens keuze is, heb jij die zelf verzonnen.

invoer (2017) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP


Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

galm

Wij zijn verzwolgen al, de golven golven na.
Wij zijn vortex zelf in onze zee van vrije tijd.
Wij zijn draaikolkstem van de vernietiging.
Wij zijn golven taal, voorspelling van de galm.

Wij zijn winnaars in de ren van ’t falen.
Wij zijn makers van een kromme mal.
Wij zijn denkers van het ene in het al.
Wij voelen nooit de eenvoud van het ware.

Wij zijn verzwolgen al, de golven golven na.
Wij spoelen ons als modder af de lusten die verblijden.
Wij golven nu de wanhoop uit die allen overwint.
Wij zijn verzwolgen al, de golven galmen na.

invoer (2017) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

vloed

Wol. Het schrapen kriebelt in de keelwand.
Het schrappen vlokt aan tot een vette kraai.
Aan prikkeldraad de tong bloedt open, ontbloot
het rot. Verlucht. Elke stem is een walm.

Het staande buigt het hoofd. Het hoofd eindigt
in de pit van de appel. Karren. Karst. Ponor.
De stem vergooit het hoofd in de klank. Hou
het leeg, vervloekte: acefaal verzuip je niet.

Geen water komt er aan de lippen.
Geen weelde lonkt de manke tong. Stof.
Roet. Verschraalde verhalen die kantelen,
uitvlakken in ruis. Hoest ze op voor de vloed.

invoer (2017) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

natte maan

voor e.d.

In plassen zwart, verregend op het asfalt
is er het karige fonkelen. Het droeve glimmen
van het stille dat bewegen wil. Zwijgen zuigt
het zwijgen naar het zwijgen, vingers leggen

vingers op de snee en wrijven het bloed
uit in het grauw van de wonde. Kaal huivert
een boom zich de bladeren af en duister
kust de mond het zwart in dat oog. De leegte

mirakelt: tranen bergen tranen glanzend en
traag in de gaten. Zie. Het in. De diepe glans.
Het ganse deel. Klop van ’t rafelkleed der doden
alle lichten af. Voel. Git. Lust leeft waar het rokt.

invoer (2017) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

verhaal zonder wending

differentie:
het andere herhaalt voortdurend
wat er in het eendere nodig is
om het andere te maken.

negatie:
het in de weg staan
is maar even het staan
van een in de weg staan.

affirmatie:
het andere is treurnis.
het eendere is treurnis.

invoer (2017) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

LAIS

Lees wat ik schreef toen ik weigerde te zien.
Hoor wat ik verzweeg toen ik weigerde te spreken.

Niets van jou is ooit daadwerkelijk beschreven.
Niets is van jouw lichaam ooit naar waarheid verteld.
Jij weet niet wie jij bent.
Jouw lippen sluiten niet jouw mond.
Jouw ogen zien niet wat jij ziet.
Jouw hand heft niet jouw hand.

Jij splijt de wereld.
Jij bent mijn diepe aarden mond.

Onze monsterlijke tongen vlammen
in elkaar verstrengeld en gebonden
rond het niets dat nergens is.

Jij wint. Jij won. Ik geef wat jij niet kan of kon.
Met vloek en krijsen moeten de goden zich dwingen
om jouw naam bij elke mens in te branden.

Uit niets alles.
Uit alles vuur.
Uit vuur vuur.

invoer (2017) – voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Categorieën
finis mundi lyriek

het veld

het veld schiet zwetend wakker. een heuvel botst de hemel op, de zon ontsteekt de bomen. de aarden mond hoest roest en zuigt de trein langs rot van storten. een brakke poel bekt naar de ramen en klapwind wervelt over rommelige terreinen.

het ziet de zon in slierten wolk verschalen, gelig licht dat dorpen aan de hemel met haar strepen bindt. wolken van god vervloeken wat zijn woord met licht vertellen. mensen krassen de namen van hun doden in de ogen van de ander tot er liefde bloedt.

woekeringen van sterfte die in hun weefsel zijn gekropen, bepaalden dat het traject van a naar b zou lopen: onmacht en berekening heeft die bedding kwaadschiks door de akkers getrokken.

zelfs haar sikkel is tot een jaap in haar huid verworden. teder haalt het haar golven van weleer nog éénmaal door de horizon. takketakkedam tadam. het knipt de koorden door voordat de herinnering aan het einde begint.

invoer (2017)

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP