Categorieën
asemic reading asemisch Asemische Stem Audio BLEEK Grafiek

Some Conjunction Fallacies in a Raynardian Speech Sample

In het tweede bestand in de BLEEK-reeks van experimenten met ‘asemische spraak’ gebruiken we het oude asemische foefje van de imaginaire buitenaardse cultuur waar de semantiek dus niet ontbreekt maar gewoon anders georganiseerd is. De titel biedt de luisteraar de gelegenheid verder te fantaseren over ‘Raynardia’ waar dit geluidsfragment zijn origine zou hebben, en de […]

Categorieën
Asemische Stem Audio BLEEK lyriek

historia

‘k ga mij in 2020 ewa meer bezighouden met stem-en klankwerk – hier al een eerste track in historia* vertelt iets een zeer kort verhaal, of is het verhaal dat heel kort iets komt zeggen? zeer eenvoudige en dus ook erg mobiele set-up met spul dat ik nog liggen had: digi-microfoon, tascam recorder en een […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (8/8)

En Mnetha haastte zich tot bij hen aan de poort van de lage tuin. “Sta stil, of krijg van mijn boog de dood scherp gevleugeld in uw oog!” Tiriël stond stil en sprak: “Welke zachte stem dreigt er met zulke harde zaken?Breng mij bij Heer en Habbe, ik ben Tiriël koning van het Westen.”En Mnetha […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (7/8)

Luide jammerend leidde zij hem over bergen en schrikbarende dalen,Tot zij ter eventij bij de grotten van Zazel kwamen.Vanuit de grotten kwamen Zazel en zijn zonen aangelopen. Toen ze zagenDat hun tiran nu blind was, en hoe zijn dochter hem jammerend begeleidde,Lachten ze spottend. Er wierpen er stenen en vuil toen ze passeerden.Maar als dan […]

Categorieën
BLEEK gedicht van de dag lyriek

afloop

het ene gaat weerop in angst (op in angst)het andere gaat weerheen in vrede (heen in vrede). het bekende zoekthet bekende in decontouren vanhet bekende. tussen de lamentaties dooropent zich op gezette tijdende muil waarin gorgelt de afloop van het enein het andere enhet sop van het anderein het ene. inputtekst

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (6/8)

En Hela leidde haar vader door de stilte van de nacht,Verdwaasd, stil, tot het ochtendgloren aan de lucht ontsproot. “Nu, Hela, nu kan ik met plezier bij Heer en Habbe gaan verwijlen,“Nu de vloek al die schuldige zonen schoon en weg zal vreten.“Dit is de juiste, klare weg,; ik weet het door de klank die“Onze […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (5/8)

5. En de oude Tiriël stond op en sprak: “Waar kan de donder slapen?“Waar kan hij zijn schrikwekkend hoofd verbergen? en zijn snelle vurige “Dochters, waar bergen zij hun vuurvleugels en de terreur van hun haar?“Aarde, zo stamp ik in uw boezem! wek de aardschok uit zijn hol, dat hijOns zijn donker vlammengelaat doorheen de […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (4/8)

Over lastige heuvels vervolgde de blinde zijn eenzame weg.Voor hem was dag en nacht gelijk: troosteloos en donker;Maar hij was nog niet ver of Ijim kwam uit het bos naar hem,aan de rand van het bos op een donkere en verlaten weg. “Wie zijt gij, oogloze miezer, die zo de leeuw zijn weg verspert?“Ijim zal […]

Categorieën
BLEEK Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Tiriël (2/8)

2. Hij dwaalde dag & nacht: voor hem was ‘t even donker dag of nacht.De zon voelde hij, maar de klare maan was hem een nutteloze schijf:Over bergen & door dalen van ellende dwaalde de oude blinde man, tot hij die allen leidt, hem hier bracht, in de vallei van Heer. En Heer en Habbe […]

This website uses the awesome plugin.