Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #377

blazen maakt het zuigen noodzakelijk

Categorieën
101Aanroepingen gedicht van de dag lyriek

fataal

Verdwijnt het nietals jij mij ziet? Bloedt mijn blik nietin jouw lege wereld uit,smelt mijn hand niet in jouw hand, mijn vingers samenmet de jouwe tot een klomp,als jij mij roept, mij raakt? Ik sta ommuurd als jijdoor eender traliewerken geef er slaafs bevelen doordie ik spartaans van haarontving : verwijt ons niet,vertel mij niet […]

Categorieën
debuut Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

glans

de maan geeft haar glansmaar de zon schenkt zijn stralenaan zeeën van goud. input: Meng Jiao – Feeling the Absence, vert. R. Earle Harris,  http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj081.html

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #376

elk wijzen bewijst alleen maar zichzelf

Categorieën
101Aanroepingen asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek

zakelijk

Wonderbaarlijk noem jehoe haar stem mij vangten ik uit haar versleeptbij jou alsnog bevlogenkronkels maak. Betoverend vind jeelk gebaar dat ikvan haar op jou verhaalen hoe jouw lijf in elkestreling past. Zaligmakend heet hetals ik in jou krul,jouw tongen vurig liken al gods heerlijkhedenuit je dwing. Vergis je niet in mij,mijn lieveling : jijkreeg van […]

Categorieën
debuut Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

toren

twijfel geeft onrust,weten niets dan ellende.sterren wil ik zien. input: – Meng Chiao – Heartsong 3a, vert. David Hinton, ISBN 0-691-01237-7, p.55– Meng Jiao – Feeling the Absence, vert. R. Earle Harris,  http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj081.html

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #375

de dood geeft aan het leven al haar licht

Categorieën
lyriek

therapeutisch

Slaapwel, slaap nu, slaap niet.Verhef je fijnst besnaarde giltot in de spiegel barsten plotsde stilstand woest verdoezelen. Breek dan, in jouw dag die sterft,mijn boerse woorden aan, ontrafel mij tot dit dat aan jouw voeten ligt en zingt van hoe je heilig bijnabij mij lag, niet bij mij ligt,tot mij verworden zal. Omarmmijn schaduw in jouw […]

Categorieën
debuut Grafiek lyriek Vertalingen - Bewerkingen

wonde

ik open het landals een hongerige schaar:mijn wereldwonde. input: – Meng Chiao – Heartsong 2b, vert. David Hinton, ISBN 0-691-01237-7, p.55– Meng Jiao – Feeling the Absence, vert. R. Earle Harris,  http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj081.html

This website uses the awesome plugin.