Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek NKdeE Emblemata

B25

van de instortende gangen. een rookpluim kroontde heuvel (het gevederde hoofd), dwarsbalkenbranden, een hand tekent een m in het roet envalt dan stil. ‘kom’, zegt ze, ‘de zee wacht op ons.’ de nacht golft andere dagen aan in haar ogen, erzitten vele werelden in (haar lichaam is diagnose,handleiding, kaart van het heelal). hoeveel? gekreunslaat over in brullen, schreeuwen, snikken. pal boven zijn hoofd op het einde van de hellendestraat staat de maan, schildert de man af, hoed in dehand,  het lijf hobbelt lijnen op de keien, een tel nogen hij is voorbij. geldbriefjes wapperen weg, […]

Categorieën
Harusmuze

Harusmuze #286

als de wijze telt, is ’t afgelopen

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #285

schoonheid vervalt tot schoonheid van het Rot

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B47

Met het ene roze handje in de heupen het andere hoog alsofer in de haar omringende ruimteeen belangwekkende scheidslijnviel waar te nemen, in een niet aflatende pogingom het halsstarrig fluitende herdertjevan zijn berg neder te laten dalen, draait,op vastgestelde stonden,in schokjes de herderinweg en wegvan de noodzaak om haar bewegingte moeten aanzien. De herdershond,met ere arm aan pootjesmaar zichtbaar gammel op zijn sokkel tochblijft als een hondvloeiend glijdende rondjes rond haar doen. Van het vlugge oordeelover de gewichtigste zaken,verlos ons heer. inputtekst (2017) >2000 uit ‘123 Manieren om Herakleitos te lezen’ Over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma Lees meer output van het ‘Gedicht van de […]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #284

vooruitgang: verergering van het Rot

Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B121 – B64 – C55

Springstoffen razen in containers over de autosnelweg. Op de middenberm staat een haag in brand. Heel erg luid roept het meisje in de blauwe bikini dat ze haar teen aan een kei stootte. De herhaling herhaalt alleen zichzelf. Schimmen van oude mensen schuilen achter het behang. Een ijsschots stuikt met veel geraas de zee in. De plooien in je huid verraden hoe je huilde als baby. Muziek verzet zich tegen de stilte die ze […]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #283

angst is angst voor wat komt na het keerpunt

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B60 – B32

Een trede lager is het beeld,versluierd in de geurvan zachte zeep en lijf, het glijden over het chroomvan de leuning, de opwaartszwevend neergelatenslanke hand een oogwenk hangende,verscherpt door een plotse invalvan licht op de leuningvan het soortdat zich niet noemen laatof van god de naam wil dragen, stokt en dreigt danje in je val, het in je haastternauwernood de rand aantippenvan de treden die je lieveroverslaat, te vellen,je als een kattenjong ter doodop de blauw gevlamde steente laten smakken van de inkomhal,waar het zich baldeen wonderlijk tot de woordenontplooide : de  weg  omhoog,  omlaag,is  één en dezelfde. inputtekst (2017) >2001 (?)

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #282

het licht breekt door de snelheid van het licht

This website uses the awesome plugin.