Categorieën
Harusmuze lyriek NKdeE Tarot P'Tix rigorisme

CEP

T:SP IT: 32

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

gedicht

wat

wat blijft is geen rest.
wat rest is het gebeuren.
wat gebeurt.

invoertekst (2017) – rev. dv@CEP

voor RIGORISME 1.0

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

chronologische scroll

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

ChatGPT 3.5 bespreking van dit gedicht

De tekst van het gedicht lijkt een reflectie te zijn op het concept van het zijn en de vergankelijkheid van de dingen. Het wordt gepresenteerd in een eenvoudige en beknopte stijl, wat de filosofische aard van het gedicht versterkt.

Het gedicht begint met de regel “wat blijft is rest.” Deze zin roept het idee op dat alles wat overblijft na een gebeurtenis of verandering slechts een overblijfsel of rest is. Het suggereert dat er altijd iets overblijft, zelfs wanneer alles lijkt te verdwijnen of te veranderen.

De volgende regel, “wat rest is gebeuren,” benadrukt de aard van het overgeblevene. Het impliceert dat wat overblijft, alleen kan worden begrepen of ervaren als een gebeurtenis. Dit kan worden geïnterpreteerd als het idee dat het overgeblevene alleen betekenis krijgt in het licht van wat er is gebeurd.

De laatste regel, “wat gebeurt,” lijkt te verwijzen naar de voortdurende stroom van gebeurtenissen en veranderingen in het leven. Het suggereert dat er altijd iets gebeurt, en dat het proces van gebeurtenissen essentieel is voor het begrijpen van het zijn.

In combinatie creëren deze regels een gedachtegang die ons uitnodigt om na te denken over de aard van het zijn, de vergankelijkheid van dingen en het belang van gebeurtenissen in ons begrip van de wereld.

ChatGPT 3.5 vertaling naar het Engels

what

what remains is residue.
what remains is happening.
what happens.

ChatGPT 3.5 prompt

JOB=original Dutch poem evaluation and translation to English

poem context: [geef hier wat context voor de tekst als en alleen als je dat noodzakelijk vindt voor een goed begrip van de tekst]

“””
[plaats hier je gedicht]

“””
step: in depth evaluation of the poem in Dutch to output
step: translate to English to output
step: add UTC timestamp

i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “scheppen met je handen”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Kwijt” – doorbreken, scheiden – “kwijt raken”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “meegaan met de stroom”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “vergiftigd door Guu”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Sjan” – verenigen, samenbrengen – “samen sjansen”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèven zijn heerlijk tamme teven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

Geheugensteun: “heng in there” – “niet hangen maar hengen”

H A R U S M U Z E
 

478 – de lust verstrikt in ’t stremmen van de nijd
480 – wie als god wil leven, verzuipt als rat

[nog aan te vullen]

comp. by dv@CEb

CHATGPT + WIKIPEDIA (NED)
Hexagram 32 – “Duurzaamheid”

Hexagram 32 is samengesteld uit de trigrammen “Donder” boven “Berg,” wat staat voor de kracht van donder en de standvastigheid van een berg.

Het vertegenwoordigt duurzaamheid en standvastigheid. Het staat voor een stabiele en evenwichtige situatie waarin er een constante en consistente vooruitgang is. Het trigram Li, dat staat voor vuur, is boven het trigram Sun, dat staat voor wind, geplaatst. Dit symboliseert het vuur dat constant brandt en de wind die voortdurend waait, wat wijst op een aanhoudende en duurzame vooruitgang.

Dit hexagram kan worden geïnterpreteerd als een herinnering dat moeilijkheden een natuurlijk onderdeel zijn van het leven, en dat het doorstaan ervan met geduld en vastberadenheid essentieel is om succes te behalen. Het kan ook wijzen op de behoefte aan stilte en contemplatie, om innerlijke kracht te verzamelen en contact te maken met ons hogere zelf.

Tegelijkertijd waarschuwt Hexagram 32 tegen het te star of inflexibel worden in onze aanpak. Het is belangrijk om aanpasbaar te zijn en bereid te zijn om van koers te veranderen wanneer dat nodig is, terwijl we toch een sterk gevoel van innerlijke vastberadenheid behouden.

Samenvattend suggereert Hexagram 32 een tijd van uithoudingsvermogen en volharding, waarbij innerlijke kracht en veerkracht nodig zijn om uitdagingen te doorstaan. Door geduldig en aanpasbaar te blijven, kunnen we contact maken met ons hogere zelf en succes behalen in het gezicht van tegenspoed.

CHATGPT + CTEXT.ORG

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/qian1

CHATGPT (NED)

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

rev. dv@CEH

Hexagram 15 “Tjien” (謙) – “Nederigheid”

Het hexagram Tjien (ENG Qian) symboliseert nederigheid, bescheidenheid en het vermogen om jezelf op een respectvolle en dienstbare manier op te stellen. Het bestaat uit het trigram Qian, dat staat voor hemel, en het trigram Zhen, dat staat voor donder.

Dit hexagram benadrukt het belang van het cultiveren van nederigheid als een waardevolle eigenschap. Het nodigt uit tot zelfreflectie en het besef dat niemand alle kennis en wijsheid bezit. Door nederig te zijn, open je jezelf voor groei, leren en samenwerking met anderen.

TJien herinnert eraan dat zelfs als je succesvol bent, het belangrijk is om jezelf niet te laten meeslepen door trots of arrogantie. Het vraagt je om anderen met respect en waardigheid te behandelen, ongeacht hun positie of status.

In relaties en interacties adviseert TJien om naar anderen te luisteren en hun perspectieven serieus te nemen. Het moedigt je aan om samen te werken en de kracht van samenwerking te erkennen. Door bescheidenheid te tonen en anderen te waarderen, creëer je een harmonieuze en ondersteunende omgeving.

Dit hexagram herinnert eraan dat ware grootheid niet alleen wordt bepaald door persoonlijke prestaties, maar ook door hoe je anderen behandelt en bijdraagt aan het collectieve welzijn. Tjien nodigt uit tot een nederige houding en dienstbaarheid ten opzichte van anderen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CEd middels de NKdeE account bij OpenAI
rev.dv@CEd

NKdeE Testimonial Tarot

Ik ben bezig met het maken van mijn eigen Tarot-kaartspel en integreer het in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie, gericht aan mensen die, zoals ik, lijden aan (vormen van) post-traumatische stress.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om te integreren als NKdeE Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

NKdeE Tarot Deck v.0.2 – PAGE OF SWORDS – B


de Tarotkaart die ik trok vandaag was PAGE van ZWAARDEN
hier de door CHATGPT op CEP gegenereerde interpretatie van deze kaart.

De Page van Zwaarden toont, in het oorspronkelijke ontwerp een jonge persoon die in een heldere, alerte houding staat. Ze houdt een zwaard vast en kijkt scherp vooruit. Haar kleding en uitstraling suggereren jeugdigheid en intellectuele nieuwsgierigheid.

De kaart staat symbool voor de energie van de Page, die verbonden is met jeugdigheid, mentale scherpte en communicatie.

De Page van Zwaarden moedigt ons aan om onze gedachten en ideeën actief te onderzoeken en te delen. Het is een tijd van intellectuele groei, waarin we openstaan voor nieuwe perspectieven en kennis vergaren.

In de meer esoterische interpretaties wordt de Page van Zwaarden geassocieerd met de sefira Binah in de Kabbala.

Binah vertegenwoordigt het vermogen om kennis te begrijpen, analyseren en synthetiseren.

Deze kaart herinnert ons eraan dat intellectuele groei en wijsheid voortkomen uit het vermogen om informatie te onderzoeken, logica toe te passen en de diepere betekenis achter de dingen te begrijpen.

De Page van Zwaarden moedigt ons aan om onze nieuwsgierigheid en intellectuele vermogens te omarmen.

Het is een tijd om te leren, te studeren, nieuwe ideeën te verkennen en onze gedachten effectief te communiceren.

Door onze mentale scherpte en analytische vaardigheden te cultiveren, kunnen we nieuwe mogelijkheden ontdekken en onze intellectuele groei bevorderen.

conclusie

De Page van Zwaarden nodigt ons uit om ons intellect en communicatievermogen te omarmen.

Het is een tijd van jeugdige nieuwsgierigheid, waarin we openstaan voor nieuwe kennis en in staat zijn om onze gedachten helder en effectief over te brengen.

Door ons intellectuele potentieel te benutten, kunnen we groeien en bloeien op mentaal niveau.

rev. dv@CEP

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing. lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten. hoe waardevol ze ook kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen! voor goed advies ben je altijd beter af door zelf Tarot te beoefenen.

geschreven door dv in het Engels, vertaald door ChatGPT op CEF


~ ~ ~

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Anke,

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.