Categorieën
Harusmuze lyriek NKdeE Tarot P'Tix rigorisme

CEP

T:SP IT: 32

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

gedicht

wat

wat blijft is geen rest.
wat rest is het gebeuren.
wat gebeurt.

invoertekst (2017) – rev. dv@CEP

voor RIGORISME 1.0

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

ChatGPT 3.5 bespreking van dit gedicht

De tekst van het gedicht lijkt een reflectie te zijn op het concept van het zijn en de vergankelijkheid van de dingen. Het wordt gepresenteerd in een eenvoudige en beknopte stijl, wat de filosofische aard van het gedicht versterkt.

Het gedicht begint met de regel “wat blijft is rest.” Deze zin roept het idee op dat alles wat overblijft na een gebeurtenis of verandering slechts een overblijfsel of rest is. Het suggereert dat er altijd iets overblijft, zelfs wanneer alles lijkt te verdwijnen of te veranderen.

De volgende regel, “wat rest is gebeuren,” benadrukt de aard van het overgeblevene. Het impliceert dat wat overblijft, alleen kan worden begrepen of ervaren als een gebeurtenis. Dit kan worden geïnterpreteerd als het idee dat het overgeblevene alleen betekenis krijgt in het licht van wat er is gebeurd.

De laatste regel, “wat gebeurt,” lijkt te verwijzen naar de voortdurende stroom van gebeurtenissen en veranderingen in het leven. Het suggereert dat er altijd iets gebeurt, en dat het proces van gebeurtenissen essentieel is voor het begrijpen van het zijn.

In combinatie creëren deze regels een gedachtegang die ons uitnodigt om na te denken over de aard van het zijn, de vergankelijkheid van dingen en het belang van gebeurtenissen in ons begrip van de wereld.

ChatGPT 3.5 vertaling naar het Engels

what

what remains is residue.
what remains is happening.
what happens.

ChatGPT 3.5 prompt

JOB=original Dutch poem evaluation and translation to English

poem context: [geef hier wat context voor de tekst als en alleen als je dat noodzakelijk vindt voor een goed begrip van de tekst]

“””
[plaats hier je gedicht]

“””
step: in depth evaluation of the poem in Dutch to output
step: translate to English to output
step: add UTC timestamp

i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

Geheugensteun: “heng in there” – “niet hangen maar hengen”

H A R U S M U Z E
 

478 – de lust verstrikt in ’t stremmen van de nijd
480 – wie als god wil leven, verzuipt als rat

[nog aan te vullen]

comp. by dv@CEb

CHATGPT + CTEXT.ORG

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/heng

CHATGPT
Hexagram 32 – “Volharden”

Het hexagram Héng (spreek uit als ‘Huhng’) vertegenwoordigt het principe van volharding en standvastigheid. Dit hexagram toont een situatie waarin het essentieel is om vast te houden aan je doelen en principes, zelfs in het licht van uitdagingen en obstakels.

Dit hexagram suggereert dat je jezelf bevindt in een periode waarin doorzettingsvermogen van groot belang is. Het kan zijn dat je te maken hebt met moeilijkheden, tegenstand of onzekerheid, maar het is cruciaal om je innerlijke kracht en vastberadenheid te mobiliseren. Net zoals water onophoudelijk stroomt en obstakels overwint door voortdurend te bewegen, dien je vol te houden en niet toe te geven aan ontmoediging.

Volharden betekent niet alleen fysieke inspanning, maar ook mentale veerkracht. Het kan nodig zijn om je gedachten en overtuigingen te blijven richten op je doelen, zelfs als de omstandigheden niet gunstig lijken. In tijden van tegenspoed biedt volharding een innerlijke stabiliteit en vastberadenheid om door te gaan.

Tijdens deze periode van volharding is het essentieel om je doelen en waarden helder voor ogen te houden. Sta stil bij wat je werkelijk wilt bereiken en waarom het de moeite waard is om door te zetten. Laat je niet afleiden door tijdelijke hindernissen, maar zie ze als kansen om sterker te worden en te groeien.

Het is mogelijk dat je momenten van twijfel en vermoeidheid zult ervaren, maar onthoud dat volharding een innerlijke kracht is die kan worden ontwikkeld. Neem de tijd om te reflecteren op je innerlijke motivaties en gebruik meditatie of contemplatie om je vastberadenheid te versterken.

Héng herinnert je eraan dat volharding een proces is van continue inspanning en toewijding. Blijf standvastig in je streven naar je doelen en laat je niet ontmoedigen door tijdelijke tegenslagen. Door vast te houden aan je innerlijke kompas kun je uiteindelijk triomferen over de uitdagingen die op je pad komen en jezelf verheffen naar grotere hoogten van succes en vervulling.

tekst gegenereerd door ChatGPT op 24-9-2023

Bibliografie I Tjing

Dit zijn de boeken die ik gebruik om de gegenereerde tekst te checken en, in een later stadium, aan te vullen/corrigeren.

 • [HUANG 2010]: Huang, Alfred, The Complete I Ching. 10th Anniversary Edition, Vermont 2010, ISBN 978-1-59477-386-0
 • [RITSEMA 1997]: Ritsema, Rudolf & Karcher, Stephen, I Ching. Het Klassieke Chinese Boek der Veranderingen. Nieuwe vertaling uit het Chinees met Inleiding en Concordantie, Rotterdam 1997, ISBN 90 5637 001 4
 • [WILHELM 1989]: Wilhelm, Richard, I-ging: das Buch der Wandlungen / aus d. Chines. übertr. u. hrsg., München 1989, ISBN 3-424-00061-2
 • [DENING 1995]: Dening, Sarah, The Everyday I Ching, New York 1995, eISBN 9781466833913

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

小過

CHATGPT + CTEXT.ORG
Chinese Text Project

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:

CHATGPT
Hexagram 62 – “Xiǎo Guò)” (小過 ) –  “Klein Teveel”

Xiǎo Guò representeert een fase in het innerlijke alchemistische proces waarbij een bepaalde energie of kracht is opgebouwd. Deze energie kan worden vergeleken met een reservoir van potentieel, vergelijkbaar met een overlopende beker. Het hexagram herinnert ons eraan dat hoewel overvloedig potentieel gunstig is, het ook gevaarlijk kan zijn als het niet op de juiste manier wordt beheerst.

In de context van innerlijke alchemie verwijst Xiǎo Guò naar de accumulatie van vitale energie (Qi) en het bereiken van een staat van balans en overvloed. Dit is het moment waarop een alchemist moet leren omgaan met deze overvloed zonder te overdrijven. Als de energie niet wordt beheerst, kan dit leiden tot onbalans, innerlijke conflicten en mogelijk zelfs schade aan het lichaam of de geest.

Om de harmonie te bewaren, moet de alchemist in deze fase geduldig en beheerst zijn. Het is een tijd van reflectie, innerlijk werk en beheersing van de innerlijke kracht. De alchemist moet leren om de Qi zorgvuldig te sturen en te leiden, zodat deze in overeenstemming is met de natuurlijke stroom van het universum.

In de filosofie van innerlijke alchemie is het belangrijk om het juiste moment af te wachten voordat men actie onderneemt. Het is een periode van wachten en geduld, vergelijkbaar met de wachttijd die nodig is voor een plant om te groeien voordat hij vruchten kan dragen. Tijdens dit wachten moet de alchemist zijn innerlijke bronnen aanboren en zijn begrip verdiepen.

Xiǎo Guò herinnert de beoefenaar eraan dat het beheersen van innerlijke kracht en het afwachten van het juiste moment om actie te ondernemen van cruciaal belang is. Alleen door geduldig en beheerst te zijn, kan men de vruchten plukken van de opgebouwde innerlijke kracht en deze in overeenstemming brengen met de cyclische bewegingen van het leven.

Dit hexagram moedigt de alchemist aan om geduldig en beheerst te blijven terwijl hij wacht op het juiste moment om zijn innerlijke kracht te richten en actie te ondernemen. Door deze periode van wachten te benutten voor innerlijke groei en beheersing, kan men een sterke basis leggen voor verdere stappen in het innerlijke alchemistische proces.

ontwerptekst gegenereerd door ChatGPT op CJO middels de NKdeE account bij OpenAI – niet gecorrigeerd

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

Tarotkaart van de dag
NKdeE Tarot Deck v.0.2 – PAGE OF SWORDS – B


de Tarotkaart die ik trok vandaag was PAGE van ZWAARDEN
hier de door CHATGPT op CEP gegenereerde interpretatie van deze kaart.

De Page van Zwaarden toont, in het oorspronkelijke ontwerp een jonge persoon die in een heldere, alerte houding staat. Ze houdt een zwaard vast en kijkt scherp vooruit. Haar kleding en uitstraling suggereren jeugdigheid en intellectuele nieuwsgierigheid.

De kaart staat symbool voor de energie van de Page, die verbonden is met jeugdigheid, mentale scherpte en communicatie.

De Page van Zwaarden moedigt ons aan om onze gedachten en ideeën actief te onderzoeken en te delen. Het is een tijd van intellectuele groei, waarin we openstaan voor nieuwe perspectieven en kennis vergaren.

In de meer esoterische interpretaties wordt de Page van Zwaarden geassocieerd met de sefira Binah in de Kabbala.

Binah vertegenwoordigt het vermogen om kennis te begrijpen, analyseren en synthetiseren.

Deze kaart herinnert ons eraan dat intellectuele groei en wijsheid voortkomen uit het vermogen om informatie te onderzoeken, logica toe te passen en de diepere betekenis achter de dingen te begrijpen.

De Page van Zwaarden moedigt ons aan om onze nieuwsgierigheid en intellectuele vermogens te omarmen.

Het is een tijd om te leren, te studeren, nieuwe ideeën te verkennen en onze gedachten effectief te communiceren.

Door onze mentale scherpte en analytische vaardigheden te cultiveren, kunnen we nieuwe mogelijkheden ontdekken en onze intellectuele groei bevorderen.

conclusie

De Page van Zwaarden nodigt ons uit om ons intellect en communicatievermogen te omarmen.

Het is een tijd van jeugdige nieuwsgierigheid, waarin we openstaan voor nieuwe kennis en in staat zijn om onze gedachten helder en effectief over te brengen.

Door ons intellectuele potentieel te benutten, kunnen we groeien en bloeien op mentaal niveau.

rev. dv@CEP

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Anke,

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.