Categorieën
asemic reading ekphrasis Grafiek P'Tix

WiSIWYG – BGI

invoer: uitvoer

Categorieën
ekphrasis gedicht van de dag lyriek woordenpers

bij Badende Nimfen van Delvaux

  Onrust De aarde blaast kattig, het water wil aftochten. Vuur verklaart stormachtig het sterven aan het blauwzwarte uiteinde van windstoten. Bloedrood de wolken trekken zich in afschuw van het ondermaanse af. De hemelbesmeurde schuift nerveus met haar dreigende limousines op de straat onderaan. Het duister donkert nog, het woelen wakkert verder het woelen aan. […]

Categorieën
ekphrasis Grafiek Kathedraalse Leer lyriek

de gave van het onmogelijke

[ waar is dat voorwoord henen] de opeenstapeling van de vernomen trivialiteiten leidt tot zinsverbijstering mocht er iemand nog aan twijfelen: artaud had gelijk. ge zoudt er zot van worden. het gegevene is een gave, dwz. voor anderen is het een gave (“zij heeft een gave”). een lyricus heeft niets. voor de lyricus is de […]

Categorieën
ekphrasis Kathedraalse Leer lyriek

NKdeE Instructie Tablet 001

T 001, zijdelings genomen // NkdeE Instructietabletten worden gebruikt in de Kristineacademie ter instructie van de Novicen in de Kathedraalse Leer. Het zijn plaatjes in triplex waar langs beide zijden kunstig ingekleurde Leesnotities van de Kathedraalauteur zijn gekleefd. Voor de duurzaamheid (die Novicen toch) worden de tabletten minstens driemaal gevernist met bootvernis. De Kristineacademie is […]

Categorieën
ekphrasis Grafiek lyriek

enge esoterie, nauwe mystiek

de kat leest voluit de maan hier moet ik sterven tussen hek & zwaard vergaan

Categorieën
ekphrasis Kathedraalse Leer Vertalingen - Bewerkingen

NKdeE Ekphrasis – introductie Yuko Otomo

over Ekphrasis in de NKdeE // gereserveerde woorden in de NKdeE programmataal staan in italic en beginnen met een hoofdletter – een verklarend Lexicon van deze woorden is in voorbereiding Je merkt er (nog) nauwelijks wat van, maar de Neue Kathedrale des erotischen Elends heeft dit Werkjaar (’16-’17) een Zijbeuk lopen rond ekphrasis. Ekphrasis is, […]

Categorieën
ekphrasis lyriek Ruis

malecosteus indicus (de vale)

bij ‘Hallelujah Junction’ van John Adams dagelijks echter & met wredere ijspegels helder de vogelende walgmuziek & vaal is de vale de boven de wanhoopsvelden als wanhoop uitgestreken wanhoop bij het zachte neerzijgen van warmte  bij strijkende strijkers oplinters stijf geknield, huldigende de afgeknalde soldaatkinderen (schoon is het bloedloze vel van den oorlog, plukhaartjespluis in […]

This website uses the awesome plugin.