Categorieën
Matisse Meng

alsik ooitterugkomin de koudehier is het om bij mijn hoop te sterven. invoer: 宿空侄院寄澹公 – Spending the Night in Empty Descendant Temple, for Master Tan – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj243.html lěng : koud

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

watik leervervreemd mijdagelijks meervan wie mij nooit echt zien of horen wou. 起 – qǐ: rijzen, verhogen, opstaan, beginnen, starten, verschijnen, lanceren, initiëren, oproepen, verwezenlijken, afhalenals ww suffix: starten, beginnen van, soortnaam voor onvoorspelbare gebeurtenissen, soortnaam voor groepen

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

hetis temoeilijk nuom te houdenvan het onvergetelijke van straks. invoer: 寄义兴小女子 – For Encouraging Right Conduct in Young Women – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj241.html nǚ : vrouw, dochter

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

见天

’s nachtsratelik voor joude regels af.Overdag zet ik het geluid maar af. invoer: 寄张籍 – For Zhang Ji – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj240.html jiàn: zien, ontmoeten, verschijnen, interviewenxiàn: verschijnen, ook geschreven als 現|现[xian4] tiān: dag, lucht, hemel 见天 : jiàn tiān (spreektaal) elke dag

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

dat vreugdeweg is nade vreugde maaktde man op weg naar vreugde enkel blij. invoer: 汴州离乱后忆韩愈李翱 – After leaving war-torn Kaifeng, remembering Han Yu and Li Ao – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj239.html huì : kan, is mogelijk, is in staat, zal, samenstellen, ontmoeten, verzamelen, zien,unie, groep, vereniging

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

ik schrijf jouwtreuren wegin wat ik lees en zie jouw naam weer blij en lachend staan. invoer: 寄崔纯亮 – For Cui Chunliang – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj238.html yǒu: hebben, er is, er zijn, bestaan, zijn

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

met ijs opmijn vleugelsen de dood inde bek, zal ik je zien nog en zingen. invoer: 寄卢虔使君 – For Lu Qian’s Emissary – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj237.html zài: opnieuw, nog eens, re-, tweede, een andere, daarna, toen, nadien ䷫

Categorieën
Grafiek Matisse Meng

angsthebbende hardewoorden om inde mond te blijven van wie hen bedacht. invoer:寄洺州李大夫 – Sent to Mingzhou’s Minister Li – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj236.html shī: leraar, meester, expert, model, legereenheid, troepen (oud), troepen sturen

Categorieën
Grafiek lyriek Matisse Meng tetrade

nooitzal uons kunnenraken, loeders,hier, in de luxe van het ogenblik. invoer: 寄院中诸公 – For the Monastic Gentlemen – http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/mj235.html shuǐ: water, rivier, vocht, drank, toeslag of bijkomende inkomsten, soortnaam voor kleuringen (?) van klederen

This website uses the awesome plugin.