Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

epitaaf

bij de schroeiklank van schalmeien,
in de blauwe leegte van de lucht,

bij dit al omkransend stralen,
in de speeltuin van jouw lach:

schep de lagen haat en liefde
en de woordenetter van mij af,

leg mijn falen bij het falen,
schrijf mijn naam bij op het graf.

invoer(2017)


NKdeE 2020 , pastel op zwart A4

WOORDENPERS 1.0

lyriek verschenen op vilt.wordpress.com 2007-2019, omgewerkt voor 2020 en erger
WOORDENPERS.docx afdrukbaar MS WORD-document in opbouw

titels (alfabetisch):

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

het kamsalamanderlied

niet de blik inwaarts (het gat is te diep)
niet naar het buiten (de ruimte is koud)
niet oog in oog (de droom is een moord)

niet naar het vage (het vage is nergens)
niet in het al (het al is illusie)
niet in het niets (het niets ontkent niets)

kwaak kwaak kwaak
ik waak niet ik droom niet ik slaap niet ik wil


varen in sara

onaanraakbaar
onhandelbaar
ondenkbaar
onuitspreekbaar

kwaak kwaak kwaak
weg van de maja


varen in sara

na de zee van het ene
in het ene gestrand
op het zand van de leegte
het niets in je hand

vreedzaam
heilzaam
grenzeloos

pracencopashama shiva
advaita

(kom maar ja kom maar
wij gaan allen nu)

varen in sara


varen in sara


varen in sara

varen in sara

varen in sara

uit ‘liederen van de
Neue Kathedrale des erotischen Elends‘,
Booischot 2041 (geen auteur – geen ISBN-nummer – geen hoofdletters)

dv 2005 – “meret met bellen” – gevernist en verkocht aquarel
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

“bij het melkvlammen
bij de grafadem
in  purperen zweefmonden:

  het tonggolven

o bulkende zaadstulp

breek in ons los”

(zulke heilzangen gaan al snel in de stemspleten knellen, mevrouw!)

het mauve hert HMS Spanningsberger in de ondergangszon
– te jong achter de sterfspijlen
– indien afwaarts murmelt de tranenvloed :

 • de dijen bekoren de dijen
 • de dijen bekronen de dijen
 • de dijen bekreunen de spil

je wist: wit tonaal is de kus
en je lippen lusten het ruisen vooral

als een teen krult jouw leegte om haar
leegte en je tepels schuren zich rood
en zo, gewond en verwonden, jij met het hare,
lacht zij
lacht zij nog

 • haar stemkraken bloot
 • jouw stikschuimzilver op haar bruisplaatje pruttelt
 • het praatscherm de glans van heur haar in tressen te zingen legt
 • zij dompelt jullie lijfjes in de pek van haar nu

⇒ (nu je mij daarom weer de lucht afstroopt als een huid) alsof ik

inputtekst (2017 > 2008)

dv 2019 – “i’ll take this one” pen & pastel in een 21,5×18,5 tekenboekske
Categorieën
collage debuut gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

kast

de geest verettert. 
het slijm verhardt.
het rot verteert.
verval regeert.

pif paft puf
pof puft paf:
wat niet vast hangt
valt er af.

dv 2019 – “sieraadkast” – demi-col – A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek woordenpers

permanente crisis

1.

het centrale gedeelte is een immense zwarte berg graniet,
onaantastbaar, onverzettelijk. onze sessies zijn stormachtig  ¹

 • het snijden is ons ingeplant (gebed, gebod, gebit).
  de ergernis betreft:
  • verwarmingselementen met stoffige zuigobstructies
  • gekrakeel in brabbeltaal op 10x duurdere gsm’s
  • regenstrepen op de industriële wandbekleding
  • rokende marginalen
  • neusprut op de hst-zitjes
  • kalkaanslag in de senseo

onze glinsterende ogen in het duister.
plooivingers. afgestompt door het botte

beduimelen van fragiele materie.

 • haar  tafelgebed brak het stollende kader, een raakvlak met hellende dingen, en idd: het email bestaat uit gedropte schuifdwang, in het lossen druipt er het snellere druipen, het oorsmeer eigent zich de bloemkoolmetaforen toe, de deur, de borrelmaag, de korrel knispert tot neusbloedens toe  in het windaroma.
 • haar lach is de lach van een muze met de exuberante flora van het gelatene.

de deur, de deur laat de deur
toe het openen te oefenen.

 • plankgas, ejo? eejo ² 

in het ongewisse zoekt de krultang
haar en een krultang om het op te winden

vele krultangen tekenen verzet aan:
‘het is toch niet meer van deze tijd’ en
‘al die onkrultangelijkheden’

 • tutti der tuinslangen:

“ces élections consacreront notre sort de crise permanente“.

CES ELECTIONS
CONSACRERONT
NOTRE SORT
DE CRISE
PERMANENTE

2.

Als het bloed langdurig in een verwijde ader gestuwd is
kan een stolsel ontstaan, wat een soms zeer pijnlijke
ontstekingsreactie opwekt die enige weken kan duren.

inputtekst (2010)

lo 2008 12

———————–voetnoten————————————————————

Terug naar het schrijfsel

¹ cfr. Julia Kristeva, In the beginning was Love: Psychoanalysis and Faith (pdf -bestand 234kb), p.11.

Terug naar het schrijfsel

² ‘Ejo’ en ‘eejo’ zijn Kirundees voor gisteren en morgen. De beide woorden worden identiek uitgesproken, enkel in schrift maakt men middels de dubbele e een onderscheid.

Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek LAÏS LAIS, 449 dizains lyriek woordenpers

LAIS I

Ontdaan stond het er gans omrand en rank
leek het te reiken trillend tot de wand,
er witte woede vormend, stroef van klank.
Daar werd een droom van haar met daad bemand
en door dat groot verlangen overmand
kreeg het de opdracht haar tot licht te zijn
als op de maan de klare zonneschijn.
En ‘t werd bevolen weg te worden, weg
van de rede en de waan om te zijn.
En zo werd LAIS de naam van een weg.

inputtekst 1 (2010) – inputtekst 2 (2017)

LAIS is de geschiedenis van een verwording. Het ‘ik’ van de dichter sterft af en is een ‘het’ geworden.
LAIS zal uit 449 dizaines bestaan en is een update van de DELIE van Maurice Scève van 1544. Een dizain is een oude Franse dichtvorm: 10 regels van elk 10 lettergrepen in een vast rijmschema ababbccdcd.

over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

het heeft geluk

het had de ogen en het gaf haar
de ogen en de ogen verveelden haar.
het zuchtte lucht uit die zij blies. het
had het einde vast maar het einde kwam
maar niet in haar. schromelijk. abuis.

zo ook alom de winden in de wereld
waaien: het had geluk zei zij en het geluk
bracht het deze dag en het zou beter dag
zeggen tegen het geluk (haar huid is
een einder, haar borsten zee en god

die haren). het

knikt. het heeft haar van heur blauw
ontdaan, afgestroopt, rechtsonder van de
haat. het bloeit nu elk moment
volop daar tot nu, elk jaar.
tiereliere. het had geluk.

moest het ik zijn,
ik zou het
opnieuw willen zijn.

inputtekst (2010)

dv 2019 – ‘ansuz (voor a.)’ – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

het danst

het ziet een paar en hoe ze draaien daar
voor het doek en het doek
heeft de plooi van de benen
voor een ware plooi genomen, een tijdsgewricht.

het ziet ze dansen en zo dansten wij,
denkt het, toen het nog toebehoorde.
traag, toen, trager nog zo lijkt het nu,
te schommelen haast, half staande daar

voor de toegenaaide naad van de einder, daar
waar het lachen de gezichten diep en dieper groeft, daar
waar het nu met de lucht aan het land is geniet,

zij week van het want zij gaf ruimte.
het week van haar want het gaf ruimte.
en dan werd het weer langzaam zij met haar.

kom nu maar jij schaar, en knip
het weg en uit elkaar het paar
dan komt het dansen vrij van

het en daar.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “algiz” – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

kustwind


de wind streept de vrouw uit in lange lijnen
haar en jurk. een doorsnee engel ontvalt zo
nog het praatvlak. doodgewone doorkijkbeelden

aan de kust. zweefmeeuwen dagtekenen
hun plaats windopwaarts, mannen negeren
doorgaans het rechte van de langgerekte lijn.

het heft het glas vol wijn en zand, want dit is
het lichaam. kinderen meten hun zuivere
monden af aan het uitgevlakte blauw, blazen

de kromming van licht in het kinkhoornige
duister. de maan onthult het in golven: vol
is haar zang en als vanouds legt zij haar franje

af, de rafels wolk verjaagd uit het bestaan. hoe
kon het mooier van een van hen tot het vergaan?

inputtekst (2010)

dv 2019 – “gebo” – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift woordenpers

zonsopgang voor ondoden

barst we regelen het
benoemen het als het maar in der minne:
het heft mij op als zon en jij wordt een naam
(ook al strijkt er af toe een vogel neer)
een strandenloos glanzende pingoruïne,

honderden lettergrepen op zoek naar hun zinnen
klanken in monden die niet weten hoe te beginnen
het drentelende zwerven van een vuilzak in het zwinne
geanimeerde muzetekeningen met vage vegen van kinnesinne

(het hoòrt nu ook al de dames van de straat hem nakijken)

in de bijeengeschraapte woordenschat der dagbladen
leg je het dan best geduldig uit dat het dus dan maar nu eens
een ander leven moet (gaan) beginnen

(het heeft daarvoor gebeld, men nam niet op, er,
en bovendien heeft het geen centen, van verdriet
ligt alles wel hier ja wat wil je de t-shirts, de lakens, de jekkers…)

(het wordt erg).

inputtekst (2010)

dv 2019 – “jera” – A6

(als mijn ma belt hang je haar maar op)

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag Grafiek lyriek Proza woordenpers

lijst met een aantekening

 • over de vlakte die onze vlakte is, ligt het veroverde vlakke in de wind te drogen en de geurige hersenschimmels vliegen ons bij het verkrampen in de ogen, alsmede de rode kristallen van de woordenmuur, de slierten scheldwegverf uit de grote hebgoederenpot, het rozige balken van de verknechte dieren, de gekraakte libellenvleugels, het zwarte schopschoenenleder…
 • in het wieken binnen het  luchtwieken bij het verwaaien verdwijnen de wieken die het waaien in het licht drijven en het droeve wordt ons van de lijven gerukt als ware het genaaid uit de huiden die wij ons lang geleden al afstroopten, en is zulk een smakeloos vertoon niet het plaatsloze zinderen gelijk dat onze stemmen tijdloos hun stem geeft, uiteindelijk?
 • de eigenaar van de blauwe Daewoo met nummerplaat WO2010 wordt dringend verzocht zijn wagen te verplaatsen. het krassen van de gebeden op het kogelvrije glas van de code mengt zich in de naar adjectievenoverdaad neigende zomerbries. men gewaagt van een nieuw hoogtepunt. de molenstangen met hun roestige grijpers voeren nieuwen plokken lijk aan.

een jongen van een jaar of tien loopt gehuld in een wapperend wit laken de eindeloze rij schermen af. aan een van de schermen zit zijn vader te huilen omdat die blijkbaar een vlek inkt gemorst heeft op een ongelooflijk gedetailleerde tekening van een zeilschip. de jongen duwt de vader een stok in de hand, knielt en houdt zijn handpalmen open. “sla mij” zegt de jongen, “dan gaat het huilen weg”.

de vader slaat 3 rode strepen in de handen van de jongen. het huilen gaat weg. de jongen begint te tekenen. de vader hult zich in het laken en gaat de schermen verder af.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “WUNJO
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

MU

de handen scannen bij herhaling
het onthullen. ziehier de plooien van
het afgerukte kleed in marmer. ziedaar
het houterige opbloeien van afgehakte tepels.

dat het haar land pardoes in het jouwe laat vallen
en dan het weke op jouw barre bodem streelt, is
jouw geluk. het brandt en rilt en leest
op de stranden, in het opwaaiende zeewier
haar immer eendere verhaal.

geschiedenis :: atlantis.

de meeuwenvleugel krijt de spiegel open,
haar keel klokt zwart weg met het blauwe,
het slikken slikt haar honger eerst
en dan de vogels en de zon.
de hese lach der muze maakt
de laatste dichters misselijk en moe.

in het fatale zingen van de m
slaat heel de hel tot hemel om
en naar het oordeel van de u
begint het einde beter
nu.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “MU” – pastel & potlood – A6
Categorieën
archiefdoos gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

ekster


debris van stralen in de mal van laster,
zee-uiting van verstikt wit
in de blauwe spiegel van het zwart, gij,

ekster,

grote rimpelgrot van de aardmond, kwab
kwab rond de aars van de vorkende god,

bij zee de slokop klotst op de kade, die
met de sherrytong van Pessoa, die
met de klaplong van Velimir en die
met de wuivende plastic palmen
van de boekjespraters, de murmelende bloedhonden.

en bij de tesserae op Venus:  het lééft, het
is het jeukende eelt op de ogen O  tot en met A
het haalt het doek open tot het wit
bloedt, de zaal ingutst, het kijken wegspoelt,

dus grijp vlug de winkelhaak, zet de hond op,
haal de kat uit de garage, we moeten sofort
naar de bondgenotenlaan. 

het vet dreef boven, we dienden maar op te scheppen…

het is de dinoflagellates
het zweeft de muil in
van jullie oliewolf,  

wiefiel lowie, wiefiel
für diene deine diene

wiegeziel?

inputtekst (2010)

dv 2010 – “esker du’ – Acryl op papier – A2 (vernietigd in 2013)

esker: https://nl.wikipedia.org/wiki/Esker

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (7/7)

gevat in de brand zit de vonk
zich te vervelen. elk vijfde deel
is een uitgestoken vinger in het
alziende oog en zo gebeurde het

dat de zee naar sperma
begon te geuren;

in de nacht was het beland, de langste nacht.
het wachtte wel een jaar of zeven.

holst. holde,
tot het stond.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “son monde m’invite à créer des nouveaux mondes” – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (6/7)

de mens is het geheim van het paraat.
schaamte, rieten kororo (o nano)!

tussen de begerige vingerogen worden
met brandende touwen de klemscharen
van de odal gespannen: ontembaar

is die pracht, rafels zijn het van g*ds hemd
en woester loeit het en grijpt en golft nu er van
mij verlangen om te sterven wordt verlangd.

die papzak zuigt haar nog een buidel zo
(geen staldeur blijft onaangeroerd).
wat rest is een roetlijn opgefikte lucifer.

schaamte, onanie (rococo) van rite!
de aap is het geheim van de mens.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “son Désir exulte en Dieu ayant l’ Esprit du dégoût de Soi-Même” – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (5/7)

“De noodklok bengelde in ’t gehucht”

het theatrale van de eenzaamheid is het lege theater
waarin de tijd explodeert:

de armen vermenigvuldigen het moedeloze schokken
van neerhangende schouders;
de handen tonen bij duizenden het wit van de palmen
met hun hartstochtelijk gemis en het gat van de mieren;
de monden zijn een veelvoud van de mond die zich oefent
in het braken van veren;
de kussende monden verzoenen de minnaars met het sissen
van hun vurige tongen;
het kurkdroge knispert, de vezels verlangen, de maan licht het pad
op naar de zelfontbranding

ja goed, verder, een beetje dieper, daar,  ja

dorpers, de ogen verzonken in zwart kabaal.
gezangen die grimmig de pijn van de verlatenheid
uitbenen in de etterende oorschelpen
de klanken komen schrikbarend geklonken
uit de stramme stilte van de kraakspar, zijn
ontworteling bij de afscheurwand

nog nge h r

ja nog ja
doe maar wat harder nu

ong

n——— — ———————n
e——————-—————-o
o—————-——————g
n———————————–e
g———————————–e
n———————————-g

inputtekst (2010)

dv 2019 – “ses cuisses laborieuses expriment la volonté de porter”

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (4/7)

zij, geborgen gloed, het goed
dat ze onze ogen doet


– Maaike

IV

Anke slaat heur lange benen over elkaar, de diafane zijde
schuift geluidloos over het oker van haar dijen.

ze doet perfect wat er van haar verlangd wordt, volgt
tot de letter het protocol. ze is het protocol.

ze breekt met haar wijsvinger voorzichtig het zegel
ruikt even aan het topje van haar vinger
om de geur van was op te slaanontrolt
de rol. een slok water nog, een vlugge blik 
naar mij, het einde dat ik nog ben,
dit stompje van mijzelf.

en dan vangt ze vastberaden aan,
in klare stem, met de lezing van 


Anke Veld
of de Geschiedenissen van de Afloop, geschreven en schrijvende,
van en tijdens de Ondergang

sibille: haar stem reikt duizend jaren ver.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “sa touffe le cœur noir de la lumière” – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (3/7)

III – De Stem en de Del

import baudelaire.lFdM;
import quignard.Délie;

kraak hem de schalen, breek hem de schubben
eet hem rauw, hef het roze vol in het licht,
ontdoe hem van dit euvel, ontdoe dit
stervende stof van uw hitsige trilzang,

aanhoor hem, brakke muze, voel hier en nu
zijn slapte bij het tasten van uw honger
hoor het schorre brullen van de ontkende,
de zich ontkennende stem die mest is, drek.

[het sletje zit in een lijfje sliploos
op een houten tafelhoek te wiegebenen,
krult een haarlok rond heur vinger,
klakketongt en tekent met een dikke teen

heur zuchten in de lucht.
de hoek glimt ]

inputtekst (2010)

dv 2019 – “my legs went limp, the heat was scorching”
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (2/7)

II

ik ben het nu, ik ben het hier

het is de dode, de blinde,
de schaduw van het zwijgen
in het luchtledige

in het beweegt het
het kruipt onder de slechtende roede

kleine gewervelde dieren, aas, afval
infecties, gewemel, het wroeten in het bolwerk
de container waar de stank walmt van het verleden
dezelfde vergasten die nu verzuipen
dezelfde gekeelden die rond u kreperen
dezelfde weigering spreekt in uw ogen
dezelfde weigering barst uit uw gelaat als reine, zwarte haat

ziet, Julia,
de meikever komt
union match ignite
glas in de arm,
het gutst het

het zwart
het geel
het rood

het zwart
het geel
het rood

botten boten boterham
(lo ki koei)
motten moten motoren
(lo ki soot)
koppen kopen koperen
(taaiger taaiger)
potten poten potelen
(beurning braait)

dans la forêt de la nuit
‘the fox condemns the trap, not himself’
uw trots is uw rots
uw rots wordt uw lava

lava schrijft java

al het denkbare is een beeld van het ware
en het beeld
beweegt

ik zeg het
en

het
gutst.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “face à l’ amour aux pieds nus l’ écrivain est perdu” – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

opgave (1/7)

I

een binnenste handpen. onduidelijk of geheel
afwezig is de bandering

(ook de lichtval speelt een rol)

“we dienen de letters open  te breken
om de klanken te bevrijden”

inputtekst (2010)

dv 2019 – “my hand felt cold from reaching out into the void”
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

maanlief

branding, snelle wolkensliert
geur van scherpe dennen en de maan
heur felle schijn verbergt de maan.
het zijden licht bloeit ragfijn open in de open zee.

dodemaansdeken dooft het donkere golven,
zo vervluchtigt zij, nevel in de nevel
van het leven. ik zal haar likken
hoe zij daar te wiegen ligt. ik
slaap en slik.

komt fluks dageraad, naakte staat
met zilte zonnestraal die bloedrood rijst.
nu, zo brandt hij mij in jou met kraters daar volledig door.
wij, zo doet zij stonde nog met schemer, dauw en mist.

onze wanden spannen zich verwoed tot tremolo.

doe, zon, duw en prang maar maan
spring mee door het raam en echter laai,
spiegel mij in mij, straal jij, laat haar lippen
gulzig zwelgend los op mij.

invoertekst (2010)

dv 2019 – “sa cheville à chaque moment déplace la grâce solaire” -A6
Categorieën
Grafiek lyriek woordenpers

methadon


de telefoon staat af : ik ben weg. het lacht. het
daalt en dwaalt in het wonder dat zij hebben wou. 
het neuzelt door rottende bestanden naar iets
dat lijkt op haar, een wulpse warreling, een schijn

van oude snedigheid, beelden in de hand gegrift.
selecteer alles en verwijder. ik paste, het past niet,
de nacht is te ondiep, de dag te duur de duur te vol.

het stuurse bekt dat het maar het is terwijl zij vreemd
te mokken ligt doorstoken van wat anders. beter? ‘wat je
maar wil schat, het is het goed zat’. hier is haar mozart

in een pink en in het herenslipje hangt heur hart
te bonzen. heroïne was het toen en zie haar lopen nu
haar marathon is gratis wel erg goedkope methadon.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “la bipède déplace la lumière” – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek woordenpers

staaf

sprakeloos, van mond en tong is het ontdaan.
de armen en de benen zijn er afgepeld.

ze zucht. haar lichaam brult. het schuift het
kleed van stilte listig hoger op haar huid, breekt
met wrijven, nijpen, strelen de oudste
der geluiden aan. antifonen galmen

in de klinkers van haar naam. haar vingers
wrikken en ze woelt de letters om: het zand
is in de duin het zand, de duin het zand. de duin
is in het zand de duin, het zand de duin.

ze hamert nu en mij op het en toen en zij. gespierde

taal. kijk: kijkgaten in de handen. trekpleisters
aan de lust. in elke wonde kriebelt en krioelt
van ’t woeden meesterlijk de droefenis.

de zon bolt buiten om, de oogkas rondt haar bol.
de kust is vrij, ze ebt niet meer. ze heeft
de volle maan als sprookje afgedaan.
het slipje splasht kletsnat op witte tegels

er spartelt nog een visje bij de krabben
in een plas. het brakke water stinkt,
het stromen is van eeuwig wijlen
afgesneden en dus ook van golf en zee.

wierook, warmte, rotte slierten alg.
de meeuwen gieren kerk  en hoe
het ook slaakt zijn walg: god is hier
een staaf in haar en god is sterk.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “ses bras se déchirent mille fois en caresses trop lointes”
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek het lyriek woordenpers

liefde is een dodentaal

het gehuil in mijn hoofd benadert het gehuil en
het schrikt en ik haal mijn handen af van mijn
vlees. in mijn adem komt nu toch een zwarte stilstand.
uw kop draait zich in mij en uw schouders wringen

zich door mijn anus. het bloedt niet eens. de vogels
vallen. het einde valt uit het einde. de menselijke
gestalte is een sleutel. de benen verletteren, de wind
komt, hij rukt je de tong uit. iedereen gaat zachtjes

liggen kermen, een dokter roert in ons met een plastic
spatel en zegt dat het nu niet lang meer hoeft te duren.
we knikken begrijpend, we trekken de stoppen gelaten

uit onze borsten, de insecten overspoelen de tafelen,
de zwarte brij overleeft ons allicht een dag of twee.
het krioelen maakt een tikgeluid als het over de randen

inputtekst (2010)

dv 2019 – “son pied explique le point et sense unique de la terre” -A6

HET
is de prequel op LAIS, de
Geschiedenis van een Verwording

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

sissen

[scène: een donkere nacht in het midden van de dingen]

zijn hijgen klotst tegen het hoorbare aan
zoals olie op zee tegen een krijtrots

de zonnebloemen hielden het geen twee maanden:
rot in de pitten, honderden maden van horzels erin
de vergulde leugens in de zak bij het gelogen goud,
elk moment een loting met eendere afloop

elke hand vermorzelt elke andere hand, iedereen is te laf om onbevangen in het ik van de andere te kijken, het harde, de ondoordringbare spiegel, de unieke dood van het bouwwerf ons in het verspeelde ons van mij, mij, mij waar  ieder zich  schuilhoudt bij het gebibber daar in het genietende vrouwtje, bij de bluf en het tieren in het doolmannetje achteraan  in de bekrompen plaats, de verdwijntijd, de diepe grot van het verprutste genot

“er moet toch nog ergens een haakje zijn om mijn jas aan op te hangen”

de rimpeltjes die ze zo mooi zegt te vinden blijken meshalen te zijn
die ze jaar na jaar, maand na maand, dag aan dag door zijn verwenste gelaat had getrokken, het druipen is het druipen van haar zuur dat tergend langzaam doorbrandt in zijn krijsende lijf. hij vroeg er om, maar wie was hij, wie zij?

Izeganz :

wij spraken en jij hoorde enkel jouw gewenste stilte
wij vlogen en jij keek met nekpijn naar de grijze lucht
wij kregen kinderen en jij leerde hen hoe je de leegte

vol met ledigheid moet spellen

ik heb jou gemaakt tot wat ik wou, jij maakt mij af.
onvoorstelbaar hoeveel woorden jij nodig denkt te hebben
om niet te zeggen hoe dood je mij wel wil
om te verhullen hoe erg jouw eigen angsten zijn

en ik was bang.

jij danste als een aangereden kat jouw spasmen uit
in het dampende pek van de betalende macht,
het
neuk uzelf van het kotslaagje beschaving
op de putten in de plee en ik kon je niet helpen,
ik zag jou niet eens.

in de gapende mond van de Worm sta jij
te kelen dat het wormen zijn die niet mee
kunnen en jij hebt het geld en de heilige taak
om ze met de vodjes gedrenkt in zuur

borrelend christusbloed en de stalen borstel
van de rede te verdelgen

en ik hielp jou niet.

“je kan maar beter geen medelijden hebben” zei je

en ik begreep jou niet.

het sissen is thans Izeganz
van een plasje inkt
in de handpalm 
van een heiligenbeeld.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “la tendresse de ses chevaux caresse son chaleur” -A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

jengel

wat zou het met dit lege lijf beminnen? met die handen
die hongeren naar handen? van al het licht ontwaarde
ogen staren in het zwart naar sporen van voorheen,
en armen bengelen aan beelden die van lijfjes druipen:

spookpijn huist in hen, het knettert onheilspellend
als het maar kijkt, het oker van een buik, een schouder
of een ranke hals in de vergrauwde blikken sluit. het
leeft in de vertrouwde leegte van de onmin nu en krijgt

niet langer soelaas dat het van haar kreeg: hoe zij zichzelf
en het ontkende, hoe nietig zij die liefde vond, hoe vlug
en dom zij dacht dat het wel het was dat daar stil stond

bij het einde van het wachten op het einde, de spil die het
in haar aan al het niets verbond, het draaien en de adem die
dan stokte. nee, daar kan geen kat een jengel van onthouden.

inputtekst (2010)

dv 2019 – ‘plus mince l’épaule plus forte l’amour”
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek woordenpers

klonk

lelijkheid belaagt de zon met harde stralen,
licht wordt in de druipgoot naar een stalen duisternis
gevoerd: het vat. men tapt er schone schijn van af,
in bekers gelabeld maandag t.e.m. zondag, nat schuim

bij een kloek opgehouden lach. het kronkelt mak
in de bak, een blinde witte worm, te glad en toch
niet al te zichtbaar, geen kat die er iets van merkt.
soms haalt zij in haar hoofd een volle maan, het vat

is in beroering dan, de schubben schilferen schichtig
hun zilver af en in het razen van het vuur op dode
steen neemt men het waar als een krater in de bil,

een wrat van toen men nog verlangen had en leefde
met een niet verpakte wind die soms onder in het kleed
schoot, stroopvel snokte aan het lijf, pompte, klonk.

inputtekst (2010)

dv 2019 – “le pied de la silencieuse est messager, sa grâce message” – A6
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

onvoltooid verlopen tijd

i.m. johan develder

jouw frêle knoken staken en jouw stem
te diep verzweeg de marteling door vuur,
de brand op aarde, die enkel op qui vive 
en tijdelijk bewoonbaar was. uit dat diepe

breekt jouw lach de vlakke tijd volledig open
naar het wormgat van dit jou ontzegde heden.
o jaren dat jij lachte, kuste, bralde en verzwakte
met het doodskleed aan. een heroïek gewaad

omdat je al het quotum kende van wat er hier
aan aards vertier en hemels leed was toebedeeld:
dagen die wij kregen van al jouw liefde vol

en mededogen dat alvast bij eigen smart begon;
uren die ik mis waarin jouw troost mijn ritme was,
zuchten in het razen van de lijnen door seconden.

inputtekst (2010)

johan in Ruigoord, mei 2010.
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek het lyriek woordenpers

ouverture

Zo koolt men kool met kool, terwyl het volk gekoolt,
Zyn Paapen raapen laat, en in den koolhof doolt.”
Willem van Swaanenburg, Op de gierigheit der geestelyken, Of raapen, de Ziel van
de Paapsche kool.

de messteken A en C glijden thans perfect
in de wonden B en D, de perforatie loopt
gesmeerd, de ouverture wordt door
menig machtig mens geapprecieerd.

zangers worden uit hun zingen dan verlost:
wat vlinderachtig is wordt van wiek ontdaan,
de vorst zaagt kordaat het staande teken af
(dat gaat met condimenten heel de tafel rond).

het juichen is van belgen die hun land verlaten:
‘het leven is zo mooi, we hebben het geflikt.
nu enkel nog wat zon die ons de aarzen likt’.

inputtekst (2010)

dv 2019 – ‘les dieux mineurs aiment s’ inscrire sur la peau des anges’ -A6

HET
is de prequel op LAIS, de
Geschiedenis van een Verwording

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

verspilling

“Het eind van alle stof, is in ’t begin te leeren”
Willem van Swaanenburg, De Herboore Oudheid

“eet niet van uw eieren”, zo sprak hij eerst,
“want wat hier beneden ligt, bestaat
zoals het boven keert en draait
uit slierten walg en dode drab
van slecht gestolde tranen. ach,
verblind zijn wij door gouden glimpen huid
maar onder ’t natte kleed lonkt louter spijt.”

“span uw zaag”, zo sprak zij dan,” in uw geschriften,
ik heb slechts oog voor wat ik voelen kan.
blus dus met uw kromme takkenpen
mijn hemels vuur en helse driften:
de wereld nu is deze weidse plek
die ik u strek van bil en spil tot spiegelbil.”
en daarop viel geheel het spreken stil.

inputtekst (2010)

dv 2019 – ‘épaule vide de taches et plein de lumière’ – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

oosters

als open wonde
lig ik in mijn gruwelnest.
angst? geef hier dat zout.

inputtekst (2010)

dv 2019 – épaule que j’ aime comme la mienne
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Harusmuze lyriek woordenpers

Harusmuze #220

2

220 – zolang het duurt: als je het ene bent, zorg dan voor het andere; als je het andere bent, zorg dan voor het andere.

hexagram 18 –   (gǔ) – ‘rot’

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing. het programma heeft 520 (?) orakelspreuken als uitvoer, maar die zijn zelf nog aan verandering onderhevig.

input:


//every two times will always collapse to one

Rodin + Héraclite

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

karkas

rot. toen het nog maar plan was, verschoof het al –
march in paris, toeterde de belazerde sax –
en nu: de lijnen lijken aan geen vlakken
meer te lijmen, de punten dwalen en het dwalen

vormt de vormen om tot brij. in het karkas
dat rest van jou en mij, van mij in de jij-vogel,
van jou in het wij-dier, van ons in de door
onze angsten opengespalkte razernij,

spelen de maden theater,
spelen de wormen cinema,
valt de stroom uit met een doffe plof.

inputtekst (2010)

dv 2019 – épaule enfermée
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

eender

de wereld is een lafhartige lus
die losjes rond de roze baby ligt.

de jongen ziet het rijzen in de verte niet
van grijze muren rond het spel, het bos.

de man plamuurt gedurig zijn ballon,
die door gebrek aan lucht nooit stijgen zal.

de grijsaard kerft de stenen uit zijn lijf
en klopt met bot zijn liefde benig stijf.

de vrouw zingt vaak een eender lied
maar voelt daarbij ook wat zij hoort en ziet.

invoertekst (2010)

dv 2019 – an ear fitting like a glove made for sounds of loveCategorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

weigering

de onmacht is de verwoording van de onmacht
het spreken snijdt niet aan, de stilte bloedt in stilte.
het spatten van de zinnen op de zuilen van het zwijgen
maakt laag na laag van rot met brokken smurrie aan;
kilometers hoog verheft zich reeds het slijmerige schuim.

er is geen oor dat de gebeden nog aanhoren kan;
er is geen oord waarnaar het van zichzelf nog vluchten kan;
en nu begint alweer de marteling van de herinnering.

het heeft de zang gehoord van vogels in het paradijs,
het heeft het krijsen doorstaan van mormels in het grauw;
het deed haar het rokje om. het trok haar het broekje uit:
zij had nog nooit zo luid het snokken van genot beschreeuwd.

haar nacht is stil. hier is woest, vernieling, brand en kil.
het wil haar weg uit zich, en dood, maar het verlangen
wil het niet verlaten. het ziet haar ogen nu, hun zwart in ’t eigen git,

het glazige bestaan van de pupil. het kerft het uit het licht.
de sneden snijden diep en dwars doorheen elk scherm.
het reikt naar u, het ware breekt er uit. het kermt. zij nam niet eens
de uitgestoken hand meer aan. dit is geheel van mens en taal
ontdaan volstrekt een waardeloos bestaan. het, hier,

in dit leven is het van het leven slechts de weigering.

inputtekst (2010)


dv 2019  – l’ oreille parfait comme fait pour la voix de dieu
Categorieën
Audio gedicht van de dag lyriek woordenpers

contracties

download contracties.mp3

Mixage & productie: Grapes of Art
Tekst & voordracht: dvt

Contracties, spasmen van het ik

Jij hebt de harde kern van het reine waarbinnen zich het niets schuilhoudt, gestolen van de bewaker van de harde kern van het reine  toen ik zei dat ik van je hield en vervolgens  heb je de harde kern van het reine verborgen in het niets dat je mij toeschrijft, de leegte die je mij liefdevol aanbiedt, de stilte die je mij als een paar bloederige watjes ter ore aanreikt.

De bewaker van de harde kern van het reine hield meteen op bewaker te zijn, hij  vervluchtigde tot niets in het niets dat je mij geeft, de leegte die je mij ter liefkozing toeschrijft, de stilte met de gekende watjes. Het is op zulke ogenblikken dat ik plotseling wakker schiet en brul.

Jij hebt de pluisbol van het wijze waartussen zich het niets in niets en niets verdeelt, ontvreemd van de hoeders van het wijze toen ik zei dat ik alles voor je zou doen wat binnen mijn mogelijkheden lag en vervolgens heb je de pluisbol van het wijze in de fik gestoken. Het brandde snel en hevig maar je kreeg het niets niet helemaal het niets meer in, want aan je vingers kleeft de asse van het pluis.

De hoeders van het wijze hielden meteen op hoeder te zijn, zij ontsponnen zich tot een rechte lijn die vervolgens kromp en kromp tot in een punt dat het laaiende vuur van mijn hart  belandde met een droge kchch. Het is op zulke ogenblikken dat ik ter aarde stort en al het licht mij als een gloeilamp wordt uitgedraaid.

Jij hebt de slingers en guirlandes van het schone waarlangs het niets verglijdt, uit de handen gerukt van de naakte godinnen van het schone toen ik zei dat ik je ziel van een eendere schoonheid vervuld wist en vervolgens heb je de slingers en guirlandes van het schone in volle zee gestort alwaar zij verzwolgen werden en als rimpels op de stranden van Normandië aanspoelden.

De naakte godinnen van het schone trokken enige kleren aan en namen plaats achter ramen die verlicht waren met zulke felle neonlichten dat je de rimpels die het verdriet in hun reine huid hadden getrokken, kon volgen met een natte vinger op het bewasemde raam. Het is op zulke ogenblikken dat ik ophoud te bestaan.

Categorieën
Anke Veld Audio gedicht van de dag RADIO KLEBNIKOV woordenpers

het

in mijn ogen wellen de tranen om de dode zoon.
in mijn ogen staat gegrift het leed om de gestorven dochter.
in mijn ogen breken open koude zakken vol met bloed.
in mijn ogen helt het zinkende schip naar zinken.
in mijn ogen klaagt en kraait en lacht de kraai om ons.

in mijn ogen danst een lijk dat liefde heette.
in mijn ogen zitten ogen die de genocide lezen.
in mijn handen bloeit de kennis en methode van het moorden op.
in mijn mond schreeuwt er een schreeuwen ‘er’ en schuurt de stem uit mij.
in mijn vingers knaagt de onmacht als een reumakramp.

door mijn armen trekt het leven weg en uit de lijven.
in mijn aders schuimt en snottert zwakte vol van zelfverachting.
in de nood kent men inderdaad zichzelf en daardoor ook zijn vrienden.

ik ben het.
ik ben het echt.
ik ben het helemaal.

het lacht. het weent. het danst en drinkt. het doet wat u en ik zouden doen.
het wil deeltjes vangen van mijn roet in de bewegingen die ik hen leerde.
het zoekt restanten van verlangen in het rot waar ooit mijn tulpen stoeiden.
het breekt de aarde open in een geile hunker naar wat rust en peis.
het vindt daar helder slechts het felle blinken van een zeis.
het is de grimas op een dood en zwaar verminkt gelaat.

het schrijft dat ik het ben,
en het bestaat.

inputtekst (2010)

dv 2019 – ‘la main se ferme: elle aime le rien que je suis’ -A6

HET
is de prequel op LAIS, de
Geschiedenis van een Verwording

Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

er

‘er’ in de RADIO KLEBNIKOV versie van 19/01/2019

voor k.j.

er zijn de dode handen in mijn handen die haar handen waren
er is het ros dat rest van de chrysanten,
er zijn de wiegeliedjes die verwaaien in de wind
er is de stilte als de vogels zwijgen, er is het donker midden in de zon

er komt een trein voorbij, ik hoor gebeente kraken
er is de dag die huizen tekent, straten aflijnt naar het lege plein
er is de hoop die het heden als uit een asla in een sneeuwstorm ledigt
er is de hoop die uit de jaren alle dagen schrapt,

ik kom er, denk ik, ik kom er niet,
ik kom er nooit voorbij.

er is daarvan het slot, moment, het lot, verlaten voor de eeuwigheid
er is het trage tellen tot het niets van tijd
er is mijn wachten zonder wil of strijd

en dan gebeurt van nergens ooit een ranke anjer
en dan gebeurt er uit het reinste zwijgen
dan gebeurt er in dit niets van mij
dan scheurt het echte uit de vliezen van de spijt
dan gebeurt er als een teêr bewegen op geprevel
als een wrede wenteling van leed
tot nieuw heringedeelde wereld

jij.

inputtekst (2010)

dv 2019 – AR van ‘er’ – A6
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

wezen

het wezen van licht
is het duister in jouw ziel
dat licht wil wezen

ontplooi wezenloos’ in Anke Veld’s Dagboek

inputtekst (2010)

dv 2019 – AR van ‘wezenloos’
Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

twee haikoes

GLANSRIJK

er klatert regen
op het dak: mistroostig glanst
het erg holle land.

WITTE RUIS

de stilte tuimelt
in de stilte op het niets:
de lente ruist. st.

inputtekst (2010)

dv 2019 – AR van ‘2 haikoes’ – A6


Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

noodzaak

Hij, de zak aardappelen hoog boven zijn hoofd, dreigend: 
“En als ge nu niet maakt dat ge wegkomt…”.
De oude venter schrok, zijn furie tóch in hem.

Hij had al gauw een hekel aan het eigen mormel:
flaporen, schichten vuur schietend door de brilbokalen,
ros van woede. Hij zag zichzelf maar niet zijn liefde.

Initiatie van het initialenstelsel: maak een poule
van 11 x p met 261<p<520, de grondtoon V krijgt 6 x p,
de J slechts vijf en reken maar: de noodzaak is

geen zaak, de noodzaak nijpt. Ting. Hij is al lang
niet meer waar ik nu ben, maar ’t is zijn liefde wel.

inputtekst (2010)

Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

Vogelsluis

Het enge is het echte in de Vogelsluis.

Angst giert niet door kieren. Drie deuren
reiken de bezoeker een uitweg aan
maar verlossing hier is nooit nabij.

Het net voedt het licht voor de dode vader:
in zijn schrijn verbrijzelt de tijd het gezin.
Zo bengelt er wat buiten binnen steeds, dof

met in april een wrede tinteling. Spookpijn
van verdachte eenheid, alsof er ooit kippen
zonder haan of hok op akkerlanden kakelden.

Onbegrijpelijk is hoe wij in dit kegelperspectief
nog stappen kunnen en er van het enge klare
afgeleiden zien. Ach, laat ons neuken, broeders,

zusters, onszelf zoals wij ook de anderen neuken,
opdat het liefdeslicht ons alsnog breken zou.

inputtekst (2010)

Foto’s van de Vogelsluis, mijn inkomhal in het Smidsehof (2010)

Categorieën
asemic reading gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

doek

“Je moet het ruimere kader zien” (de Grieken).
“Het zit ‘m in de voetnoten” (de Columbia Rivier).

<haiku stijl=”kortzichtig”> 
op rotsen kribbelt
langs de vernederde muur 
de lijn haar verband 
</haiku>

Schoonheid is een tensor
doorheen een alsmaar stijgend aantal dimensies
van schoonheid.

(“Pek & veren, Koning Mark!”)

de code ‘code’ is het doek dat valt
in de lege zalen van de goden.

inputtekst (2010)

dv 2019 – AR van ‘doek’ – A6
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

gestrikt

Breedstraterige slet, zegt hij (spuugt)
haar de eerste (derde, vierde) liefde

aan/af {
een Bartas doet wat een Bartas doen kan
} (ik) – Uw

verscheidene werken […] hoe helder. De weg is ons
bekend zoals wij ons aan de weg bekennen.
Het duister
in deze regels is ruis, lichtafval, tijdsslakken.

De ervaringsdeskundige (sic) kerft zich open en plakt.
Het plakken gaat van mij, mij, mij en ik.
De verbeelding kokhalst,
braakt haar brokken code aan de macht:

verbeelding.strik (ik);

“Van oorlog zing ik en van steden die vergaan. “

Populatie.Readers.reader (Age that);

inputtekst (2010)

dv2019 – AR van ‘gestrikt’ – A6
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Harusmuze lyriek woordenpers

oog

“I’ve seen a Dying Eye”
Dickinson • J547

een oog zwerft hier de kamer rond,
heeft elke zin verloren, mist haar mond.

zij daalt in hoeken af
zij slaat de hoeken om,
zij leest gans omgekeerd
het dwalen in haar kom.

daar strijkt zij neer, vernietigt zich
en alles hier wordt niets bij mij.

zij was mijn oog: ik zag haar niet .
ik zie, maar neen: zij is er niet.

inputtekst (2010)

dv 2019 – AR van ‘oog’ – A6
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

ukulele leuke lul

prison birdcage klankkast
deze kooi is mooi, moi, ik

ai, cassandra, blauw aan elke horizon.
hij perforeert jouw denken met zijn tong
van mauve malaise naar wit wit wit
(in twee bedrijven, lentement).

cross your legs, regina.
my eye’s a finger, ginger.

(doe je open, Reine, ik ben het)

s = new Date ("Sandra");
muzak.muse (“breng die rozen naar”+  s) ;

inputtekst (2010)

dv 2019 – AR van ‘ukulele leuke lul’


Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

bergaf

scharrelvoetende bottenkrabbers beboteren
de anus van het geheel-en-alverganene
de zijteef nijpt zich oogboluitvallende
een lul tussen de kersterwtbuikvorsbillen
gladiolen rijzen paarsgroenbepareld
uit het veile bumperkuilenwegdekslijk
zweerbuilen barsten geelkoppig
uit dubbeltongige wolkenkrabberskraters
handafhakkende moslimfanaten rukken
armstomperig aan kruisvaarderslonten
obameske moskoumietjes tandenborstelen
chinamieren van hun kernkoppige erf af
stellazuipende neo-evakutlikkers knallen
de harige handpalmen op hun caravanplafond
kwettervogelverenbedekte profi-literatoren
ondertekenen de mediamonopollekensacte
het zonnewijf komt heermannelijk klaar
in de  scherp-schuiverige poolijswakken
het maanmannetje hoort daarginds
de coladeurwaardersbelletjes al

en de tijd, mijn liefste, de tijd die gaat bergaf.

inputtekst (2010)

dv 2019 -AR van ‘bergaf’ – A6
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

banaal

Advent? Reclameer de tekst, de herinnering
van een eerdere krul van de s van samen
slapen, met de vingers op een tepel. Dat was
inbegrepen ja, kijk: ze pinkstert nog wat na..

Krab, in de verlatenheid van het verlatene
een kuil voor de eenzaamheid, die ruimte.
Dit huis is niet voor jou gebouwd maar je kan
het betrekken. Als er een trap is, leg mij

maar onderaan, uitgetrapt. De schuifdeuren
zijn intact, ze missen hooguit wat slijm. Grof
en grauw vuil veroorzaken rugklachten.

Diep het darmpje op in de geulen van de leugens:
televisie, want het zicht is rond. Lijfjes in de grond.
De lente rijmt: er zitten vieze venten in haar kont.

inputtekst (2010)

dv 2018 – AR of ‘banaal’ – A6
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

stomp

We hebben het gehaald, de dag is klaar. Dit laatste
negatief van zonlicht is volkomen hemelsblauw.
Lucht strijkt met rook gelaten langs de achterkant,
ik krul mijn tong (de gebarsten lippen helen wel).

Gesel, slangenhoofd met tanden van karton.
Een plakkaat versnaperingen spant zich in
spagaat. Pickels, zout of paprika, of heb
je liever grills?
De angst die ik heb, is de angst

die ik voel.  Het leed dat ik heb, is het deel dat
ik ben. Het ik bloesemt alsof het schouders had,
definities van omarming. De dag die er is, is het

gat in mijn ziel. De nacht vergaart haar zwartwerk.
Schuif erop. Een klik. De tijd staat af.  Kras je naam
als vloek in het glanzen van mijn huid. Elk verhaal

gaat ooit de deuren uit. Liefde is een stompe hoek.

inputtekst (2010)

dv 2018 – 3-way Asemic Reading van het gedicht in potlood, geel WIBRA-waskrijtje en groene bister op A5 formaat tekenpapier
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

ik, zon

De uitvlucht Uitvlucht
geeft het op, stort zich
met loze vleugels in
een landschap van nep,
plastic en viscose.

Het schommelt tussen
ik en nog een blik.

Het graait naar tabac
en een glas. Als er een
uit is, in het Uit van dit
buiten vind het dit dat
wel. Het denkt zich toe,

af, gaat het wachten in
zonder aanspraak nog
op tikken, glijden of een naam.

Er is afzondering zonder meer.

Raak het kale hoofd,
raak het, o zon,
schroei het zo dat ik 
nooit meer begon.

inputtekst (2010)

dv 2018 – AR of ‘ik,zon’ -A6
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

meditatieve lyriek

flou vlam flux / voie voail vuil / cupid stupid void / weg wiggle wacht / node nimmer spoiled / ader daver maar / amper ramper stroom / morsen strompel trom / whisper simpel duit / eik wijk lijk / make tale brake / hinder single truut / neus zeus meuse / zimmer  zwachtel  zoon / tafel sater sight / flou vlam flux / voie voail vuil / cupid stupid void / weg wiggle wacht / node nimmer spoiled / ader daver maar / amper ramper stroom / morsen strompel trom / whisper simpel druif  / eik wijk lijk / make tale brake / hinder single truut / neus zeus meuse / zimmer  zwachtel  zoon / tafel sater sight /flou vlam flux / voie voail vuil / cupid stupid vaat / weg wiggle wacht / node nimmer spoiled / ader daver maar / amper ramper stroom / morsen strompel trom / whisper mispel druif  / eik wijk lijk / make tale brake / hinder single truut / neus zeus meuse / zimmer  zwachtel  zoon / tafel sater sight / flou vlam flux / voie voel vuil / pointe stupid void / weg wiggle wacht / node nimmer spoiled / ader daver maar / amper ramper stroom / morsen strompel trom / whisper simpel druif  / piek wijk lijk / make taak breek / hinder single truut / neus zeus meuse / zimmer  zwachtel  zoon / tafel sater sight /flou vlam flux / voie voail vuil / cupid stupid void / weg wiggle wacht / node nimmer spuit / ader daver maar / amper ramper stroom / morsen strompel drom / whisper simpel druif  / eik wijl kijk / make tale brake / hinder single trouwt / neus zeus meuse / zimmer  zwachtel  zoon / tafel sater sight / flos vlam fluit / voie mail vuil / cupid stupid void / weg wiggle wacht / node nimmer spoiled / ader daver maar / amper ramper stroom / morsen strompel trom / whisper simpel druif  / eik wijk lijk / make tale brake / hinder single struis / neus seut meuse / imker  zwachtel  zoon / tafel sater sight / flou vlam flux / voie voail vuil / cupid stupid void / weg wiggle wacht / node nimmer spoiled / ader daver maar / amper ramper stroom / morsen strompel trom / wimper sister druif  / eik wijk lijk / make tale brake / hinder single truus / neus zeus meuse / zimler  zwitsal  zoon / tafel sater sight / flou vlam flux / voie viool vuil / cupid stupid void / weg wiggle wacht / node nimmer spoiled / ader daver maar / amper ramper stroom / morsen strompel trom / wakker simpel duif  / eik wijk lijk / make talen braak

inputtekst (2010)

dv 2018 – “Tralfalmadorian Cut #8 : space” – Photoshop from video stills  (“Origin” SF show)
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

56

vernedering verslaving verdaging verdomd
vertraging bewering uiteindelijk vergissing
schattig verdragen inschatten nihil
stroop strop string genoegdoening

hik slijm slik kikkerdril
strompel dompel toeval goal
vernieling betrachting heikel slot
lavendel verkavel bestemming paard

milieu verslagenheid geaardheid kenmerk
streep sneep lijn achterliggend
diepzee kwalkleuren inktvlokken ijs

driest drom bekampster scherp
boomstructuur tafelwand kist zweer
aftands benadering verzwijgen beheer

inputtekst (2010)

dv 2018 – “Tralfalmadorian Cut #7: itch” – rom video stills (Milla Jovovich interview)
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

hoornzang

Anima sciocca,
tienti col corno, e con quel ti disfoga
quand’ira o altra passion ti tocca!


Dante – Divina Commedia – Inferno, Canto XXXI vv 70-72


Amylnitriet pompt wat ritmiek
in de  aderrompslomp: dwang,
buislicht op water (op/af).

Maanzingende panoptimystici
klemmen en claimen je stampvoet.
Onder haarzachte dekbedparaplu’s
de peripateken verlipzieken je huid.

Oogvol de stompe bloedloemen
stuitwallen het wak in de schimmelzee.
Hoezee. Wulpse bloempottulp tulpt
en plop.

Naaste restante. Vrouwzak.
De wrijfslierten druipen,

drup, drup, op de –
kuskus – kuisvloer:
da’aag meneerke
ba’aal.

inputtekst (2010)


dv 2018 -“Tralfalmadorian Cut #6 : swim” – Photoshop from video stills (Julie Gautier in ‘AMA’)
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

tumult (4/4)

4.

De zaal is wereldwijd
het zinledige van een zich
van zichzelf bevrijdende
herinnering waarin bv.

de vallende rijen toeschouwers
bij nader inzien geen toeschouwer
blijken te zijn, maar telkens twee
spelers, een koppel

dat vurig in het donker danst naast
het koppel dat danst tot het komt,
danst tot het komt, het komt, het
er is:

kalashnikov,
kalashnikov,
kalashnikov.

inputtekst (2010)

dv 2018 – “Tralfalmadorian Cut #5 : ask” – Photoshop from video stills (Nicole Kidman in ‘Eyes Wide Shut’ 1999)
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

tumult (3/4)

3.

De jongen lacht, de ogen
rusten in zijn lachen en het lied
is zacht. De meiden kliederen
met losse kronkels  een verhaal
dwars doorheen de doodslijn
in het leven. Zij zien,

zij zien wat het niet ziet: het lijf
dat flakkert in de strakke loop
van de ontkenning, zijn ‘wij’

dat er geen is.

inputtekst (2010)

dv 2018 – “Tralfalmadorian Cut #4 : ride” – Photoshop from video stills (Nastassia Kinski in ‘Cat People’ 1982
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

tumult (2/4)

Er is geen er.

Niets wil dit denken als een daad. Het
gebeuren schrapt het schrijven ook en gebeurt, het
spreekt, maar het ontgaat. Verschrikkelijke schoonheid
staat er in het razen van verandering

geschreven, hier. Stond.

Daar had je het, waar iets haar kras
herhaalt. Onafwendbaar schrapt
dit antwoord het
uit zinnen ‘wie
houdt er nog van mij?’.

Wat er zou moeten zijn,
wat er zou moeten zijn,
is niets dan ergernis, lijden
en tumult.

inputtekst (2010)

dv 2018 – “Tralfalmadorian Cut #3 : talk” – Photoshop from video stills (Meret Becker – ‘seven death of a bird’)
Categorieën
collage gedicht van de dag Grafiek lyriek woordenpers

tumult (1/4)

1.

Er welt nu
toch een traan, de vaart
lijkt uit het vegen weg.

Haar ziel verpatst haar ziel
aan objectieven: prikjes
op de markten van plezier.
Ze hult zich lachend in Kasjmir.

Een huilebalk op naaldhakken, blind
te stampvoeten staat in het hooi, het rubber
in aanslag. Stond. Daar. Die bibberkont.

Alleen de koude op haar tong
was niet gelogen.

inputtekst (2010)

dv 2018 – “Tralfalmadorian Cut #2 : walk” – Photoshop from video stills (Pina Bausch – Die Klage der Kaizerin)
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

vacuüm

De wereld is de wereld is de wereld niet,
want deze leegte kent de wereld niet, zo
ledig is hij niet. Zij vlamt, zij dooft, haar ster
doorschiet het zwart met knipperflits:

snijwerk, bot door hals en polsen. De lach
versplintert in gefonkel glas en ijs. Het wijzen
is nagels koude die zij door de ogen drijft.
Het wil breken, dit weerlichten verlaten. Weg

is het deinen dat het kende van haar longen
nu zij in het vel wordt herschreven, tekst
die woord na woord haar adem sist, snee

na snee, haar stottert letterlijk haar nee, en nee, nee,
nee: zij verzweert op elke plek waar ze het jaren kuste,
jaren dat er stem was, lucht en roze lippen, mond.

inputtekst (2010)

dv 2018 – “Tralfalmadorian Cut #1 : song” – photoshop
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

spel

een lyrische eenakter

(scène: het aards paradijs. eva zit voor een bosschage. ze speelt slangetje met wortels, takken en een dashond die ze lokt met stukjes appel. Adam wil de zonnewijzer repareren maar er zijn te veel wolken. GOD is overal)

adam: luitenant ben ik
plaatshouder jij
niets zijn wij

GOD: ik ben generaal
jij te banaal
niets zijn wij

adam en GOD: laat ons verdwijnen

eva: is er al stroom?
hier gaat de droom
uit met een klik

adam: het ruist in het blik
het wordt stil als ik slik
waar blijft ze zo lang?

adam en eva: laat ons verdwijnen

GOD: de hand wil geen hand
de mond wil geen adem
niemand houdt van mij

adam: ik sta op nul, jij
zwenkt van 1 naar -1
weer naar 1 naar -1

eva: twee is de dood
maak plaats voor het leven
hoop duurt maar even

adam, eva en GOD: laat ons verdwijnen

(adam duwt op de exitknop. GOD ziet adam in damp evaporeren en vloekt.
eva’s dashond breekt af, ze zucht, gooit de ene helft in de struiken achter haar, peutert voorzichtigjes de andere er uit en gaat pruilend een nieuw slangetje zoeken)

Duivel: hahaha gewonnen!
hier is de schrijver,
jij bent hem weer.

inputtekst (2010)

dv 2018 – “chuo” – potlood/crayon
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

2019

god vervelt in de bergen.
de nacht verdaagt de dag.
de storm aast op de stilte
in het oog van de storm.

de kinderen krijsen wijl
de ouders hen splijten.
vlees en bloed kwakt op
het ijs van de zwijgtijd.

niets zeggen de schotsen.
niets zeggen de stenen.
het water zuigt op het ijs
en slikt dan het water.

de zon vergast ons op zee.
de aarde verzandt in het zand.
het licht schiet met sterren.
nergens heeft niets in de hand.

inputtekst (2010)


dv 2018 – “ik leert tellen: 9” – ink  – A4Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

albumblad

 als het blad is ruw de bloem is
in mijn hoofd slaat de wereld in
mijn hoofd aan flarden het blad
in mijn hoofd vergrijst de zon
en als ik stengel zeg vergaan
de schepen in mijn hoofd ik het
blad is blauw de scheur erin
is waar de barst begint en ik

van een lege winkel in mijn
hoofd is het rood het mes is bot
de bloem begint de zon en rot
de maan proest roest is ijzer
wint de lijken dobberen het ijs
verkavelt in verkavelingen
a en b en c de zee ik zie het in
het in mijn hoofd het blad is

slaat de wereld in mijn hoofd
aan flarden op het blad in
mijn hoofd vergrijst de zon
en als ik stengel zeg vergaan
de schepen in mijn hoofd het
blad is ruw de scheur erin
is waar de barst begon begint
is ik mijn einde als een kassa

gerinkel in de lege winkel in
mijn hoofd is ruw het mes is bot
de bloem begint de zon is rot
de maan proest roest is ijzer
wint de lijken dobberen het ijs
verkavelt in verkavelingen
a en b en c de zee ik zie het in
en midden in mijn zee het blad

ikisinhetbladisruwde
bloemisblauwdeluchtis
kildesmetvergrootdeplek
isdoodjelachverzengtdehel
iskoudjezietdeengelennaar
eendjeshengelenikwilmijn
kindweerlachenzienmet
zinerinhaarvingersvol

betovering

inputtekst (2009)


dv 2018 – “ik leert tellen: 5” – ink  – A4
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

blind


ik wil de pegels waterval wel zien bijten
in jouw opgewekte koude. ik wil gaarne
de klanken van het zogenaamde zien
verstarren tot de letters l – i – e – f – d – e,
hoe jij vuur en lichten dooft omdat de nacht
jouw lippen siert met het vercijferde. 
ik wil het ruisen ook nog horen, hoe jouw
beenderen als gruis en jouw laatste grijze
haar door de levenloze ruimte suist.
ik wil je mij wel zien ontkennen,  en dat je
niets van mij ontving,  en dat ik niet jouw lijf
met puur genot aan zonnestralen niette. de styx 

is niet de styx, maar wat ik voel blijft echt
en blind tot ver voorbij die vast vertelde tijd. 

inputtekst (2009)

dv 2018 – “ik leert tellen: 4” – A4 – inkt

Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

isolatie

de vliegenmoeder heeft vannacht
de namen van de maan  verslonden.
de klanken van de letters zakken
 uit de scheuren in haar huid. er is

ellips van handen, mergeltand en
brand van haar. het roet bedekt
het gras in perken, een laagje as
vleit zich op de poedersneeuw.

beurse kopers willen goden kopen,
wervelwinden gooien hen de hemel
in. in vuur verpakt, met zwarte ogen
de oude dronkaards vallen in een veld

van slangen. neerwaarts glijdt de zanger
van het dubbelglas, strepen bloed
en uitgerukte vingernagels volgen
hem, en grijze schilfers, slijm en kwijl

vlokken vol herinnering.

inputtekst (2009)

dv 2009 – “mother of flies”

Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

water

het is bijna ochtend dus hij braakt een zon
het vuur tot handen smelt de klauwen om   
de mond staat van verdraaide klanken bol.

hij draafde strak door alle straten gods
en hield in verre oorden lelijk huis
maar thuis zijn soort is hol.
een rookpluim streept de vindplaats aan.

zie, aanhoor de dag als promenade
dorothea morst met water vallend
in het water vol doortastendheid
en met het haar in brand.

hij heft het kleed en zit gebenedijd
te zeiken: o warme plas
van hoe hij eenmaal was.

inputtekst (2009)

dv 2018 – “ik leert tellen: 3” – ink  – A4
Categorieën
gedicht van de dag lyriek velfabet woordenpers

eenheid

van alle wegen af, de duinen in,
puntig bijvoorbeeld, of stomp
een keer maar nooit er ergens,
zelfs niet amper, doorheen. stug
zand. striemen van helm. maar

zee dan, ziedende zon ploegt met
godmachtige gloed een dieprode
schittering.  elk oog kijkt rechtdoor
het oog in maar zie nu dit ijslicht 

plots lumieren door de kronkels
van getallen,  de straal straalt
onbekende radialen van ster 
tot ster, totale vertaling in tellen

van het zich aandienende
naar het onbestaande,
van de verpulverde beenderen 
naar de ontvreemde urne. ja

dat ik haar kende, beken ik die
in haar geklemd in het zwart
van de kennis keek en tijdloos

tussen de eenheid van zwijgen
en liefde verdween.

inputtekst (2009)

dv 2018 – “ik leert tellen: 2” – ink – a4
Categorieën
gedicht van de dag lyriek velfabet woordenpers

61 fragmenten

 1. de vlammen in je handen verslinden de geschenken
 2. elke vooruitgang is een degradatie van het Rot
 3. de letters dansen een mazurka
 4. de herhaling herhaalt alleen zichzelf.
 5. het wordt hem oker voor de ogen
 6. eerste links, tweede rechts en dan een kuiltje graven
 7. er komt paarse damp uit de hamvraag
 8. een geruststellende nederlaag met het oor op de grond
 9. zij wil dat het toeval een geleedpotige is
 10. het begin is nog niet in zicht
 11. het vermoeden versterkt de zekerheid, zonder dewelke er geen vermoeden zou zijn  geweest
 12. Hooft was een pottenbakker
 13. de gewassen groeien beter op het kerkhof
 14. de zon heeft een grotere harde schijf
 15. als je bij volle maan tegen een muur plast, maak je de maan blij
 16. vernietigingswapens spreken zichzelf tegen
 17. je kan geen twee keer in dezelfde hondenpoep stappen
 18. er hangt iets aan je onderbuik, maar als je kijkt is het weg
 19. als ik mijn nachtlamp doof, is het buiten donker
 20. de vervanger vervangt eerst zichzelf en dan pas de andere
 21. de boel staat op stelten, we kunnen er niet meer aan
 22. ik ging buiten
 23. nooit leefde er ergens een zanger zonder deze haast
 24. we moeten sterven om te kunnen leven en we maken kinderen om te kunnen sterven
 25. snel, het einde is net vertrokken
 26. het is voor dichters niet zo goed om gelezen te worden
 27. de avond stijgt uit de verzuchtingen van een cactus
 28. warme chocomelk met honing is beter dan koude
 29. zij die blind geboren worden begrijpen beter wat begrijpen is
 30. schenk me je hart en je krijgt mijn tanden
 31. de taal is een luchtballon zonder zandzakjes
 32. de zon brandt het felst in een diamant
 33. het kleine maakt het grote kleiner dan zichzelf en grijpt dan naar het immense
 34. de vogels vertalen ons gebazel voor de wind en de zon
 35. twee plus drie is twee plus drie
 36. het gebeuren is  voortgang van energie met de tijd als dissipatief vermogen
 37. de zang vernietigt het denken, de lichamen draaien als door zichzelf bekeken
 38. de herhaling herhaalt enkel zichzelf
 39. de muziek verzet zich tegen de stilte die ze zelf creëert
 40. de regen valt en valt niet
 41. voor elke levende zijn er evenveel doden als er levenden zijn
 42. de adem [is zichtbaar] in koude, de geest in het vuur
 43. de vrouw vrijt met de man in zich, de man met de vrouw, tot ze één worden in het niets
 44. sinaasappelen zijn het enige fruit [ het andere is afgeleid of cake]
 45. zuiverheid is de stilte van het oog, stilte de focus van het oor, lucht het water van de neus, water de smaak van de dood
 46. van alle woorden is het licht wellicht het snelste
 47. lopend ken je de vermoeidheid, rustend het lopen
 48. als de verhalen beginnen te stinken, moet je de stofzuigerzak verversen
 49. als je een kokosnoot wil verklaren, moet je hem doormidden hakken
 50. we zien wat we willen zien, maar willen niet wat we zien. we willen wat we zien, maar zien niet wat we willen.
 51. je moet er in roeren,  anders proef je de honing niet
 52. de herhaling herhaalt alleen zichzelf.
 53. als je de drek niet ruiken kan, ontgaat je ook de geur van de fajalobi
 54. een boom is een boom als een boom een boom wordt (en niet een badeend). Vervolgens wordt de boom een boom. Daphne & Apollo zijn in afwachting alvast maar getrouwd, gescheiden en hebben volgens de media nog steeds een ‘intieme relatie’
 55. als je meegaat, ben je meegaand; als je niet meegaat, ben je tendentieus
 56. zij die het geluk zoeken kennen het meeste spreuken over het geluk
 57. vrouwen moet je ruiken, mannen proeven
 58. het heelal deint uit tot het ontploft
 59. een steen moet geen seconde nadenken om de wijsheid te bereiken
 60. gewassen groeien beter op een kerkhof
 61. gouden bloemen bloeien waar het grootse faalt


dv 2018 – ‘inept for writing: y” – ink/bister -A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek velfabet woordenpers

22B25

van de instortende gangen. een rookpluim siert
de heuvel (het gevederde hoofd), dwarsbalken
branden, een hand tekent een M in het roet 
en valt stil. ‘kom, de zee wacht op ons.’

(de nacht deint op de nachten in haar ogen, er
zitten vele werelden in, haar  ranke lichaam is
een doorsnede, kaart van het Al, versie 2).

slaat over in brullen, schreeuwen, snikken. pal
boven zijn hoofd, op het einde van de hellende
straat, staat de maan, schildert hem af, zwart
op de keien, hobbelende  neergang, een duwtje

volstond. briefjes van 50 wapperen weg.  de kraaien.
dode arbeid, de geur van urine. hoe grootser nu
je sterven, hoe groter toen je aandeel was.
 de tijd

is de eenheid van plaats en handeling, meet het
onvermogen. haar vuur brandt in je vingers.


dv 2018 – ‘inept for writing: x” – ink/bister -A4
Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

lidwoorden

de de
het het
de
het

de DE
het HET
de het?
het het

DE DE
HET HET
de

het?
de?
het de

dv 2018 – ‘inept for writing: v’ – ink/bister -A4

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek velfabet woordenpers

alleen

ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben
alleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleen
ikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikbenalleenikben


dv 2018 – ‘inept for writing: u’ – ink/bister -A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek velfabet woordenpers

letterlijk

er. ik streel jou omdat je er zelf niet bij kan
hoe mooi je bent. ik ruk je de kleren van het lijf
omdat ze jou niet dragen. jij bent in droge kurk

mijn kathedraal. bezet val ik je binnen als een woeste
zon, de stoelen verschroeien ogenblikkelijk. ik hef
jouw naam aan daar, jij bent het altaar tijd aldaar, haar

van jou in mij, degradatie van het licht in duisternis.
ik lees je lichaam eerst als open boek, je bloedt een vonk
van rode inkt en brandt volledig uit. ik heb je dan gehad.

er is wierook, zang en mist. de winter verhardt er
de dagen onder een dode zon. orgel gorgel ik en spuw
de profetieën uit. het is er voorbij. schaarste heerst.


dv 2018 – ‘inept for writing: q’ – ink/bister -A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek velfabet woordenpers

wijk niet te ver van dit heden

in de diepte de donkere dagen
lang op groen beslagen spiegels
amper oplicht een straal en de schijn
van de maan verdrijft niet de wolken.

noest de nieuwe muziekmensen vijlen
van tussen de tenen de roestende garde.

ros is de nacht’,  zo blinken zij droef
op tuba’s en doffe trombonen
en niemand verklaart hen
hun vroegtijdige kalen.

     wijk niet te ver van dit heden, jongeling,
     hou een oog op dit nu.

     op de barstende lippen leze  jouw tong
     de lijnen van  vuuradem.
     in de gekloofde borst roere  jouw handen
     vergeefs want het hart ligt naast jou.


dv 2018 – ‘inept for writing: p’ – ink/bister -A4
Categorieën
gedicht van de dag het velfabet woordenpers

waar ben jij wanneer de storm komt

de gevangenen zitten gevangen in de gevangenis
de vermoorden liggen stil als vermoord
de hongerigen lijden honger daar zij dàt toch hebben
de daklozen slapen eten plassen en kakken zonder dak
de verminkten strompelen en klungelen veel
de armen wekken de ergernis van de rijken
de rijken draaien bij het zien van de armen de hoofden

om en om en

de priesters verkondigen luide dat de priesters heilig zijn
de journalisten vullen nieuws in waar het oud werd
de dansers dansen dans tot diep in de nacht
de dichters dichten dichters eer en glorie toe

de zwijgers zwijgen want als het stil is

komt de
storm.


dv 2018 – ‘inept for writing: o’ – ink/bister -A4

HET
is de prequel op LAIS, de
Geschiedenis van een Verwording

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek velfabet woordenpers

uitbetaling

wij zijn verslagen
iemand moet het gelag betalen

 • het dagelijkse verwijderen van de droom van de gezamenlijke veredeling: 3€/dag.
 • bijstand bij het inzinken van de ziel in de bodem: 80€
 • artificiële regulator van de paringsdrang (eenmalige installatiekost): 70€
 • artificiële regulator van de paringsdrang (maandelijkse bijdrage): €60/maand
 • behoud van het geloof in de toekomst: 120€/maand
 • de flessen vodka (aldi) : 354,40€/maand

vrees niet: het leefloon is ruim onvoldoende
voor het behoud van zingeving in de activiteit
laat staan het huren van genegenheid

vrees niet: we spreken over maanden, enkele jaren, hooguit


dv 2018 – ‘inept for writing: n’ – ink/bister -A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek velfabet woordenpers

van zelf tot zelf

verjaagt het aangebrachte niet –
bij hoogtij de invloed op het zand dat
met eendere slag in het verwante waaien,

het willoze van de wind, op
de landtong zo zalvend legt het lot
van mensenkind of ouderpaar
van eenheid en verstrooiing

dat alles in jouw lussen struikelt, valt
en huilend al op jouw verrekte
huilen kletst –

verjaagt niet het aangebrachte,
de inbreng der zeeën
in het breekbeeld alg, de zwaar

gegronde steen, jouw wildst
verscheurde stilte?

                       troost kan ik enkel bieden
                       zwijgend bij de onbekende
                       die ik voor je werd:

                       ik lees de jaren uit
                       tot ik er ben en wij
                       elkaar het schrijven
                       toch vergeven.


dv 2018 – ‘inept for writing: m’ – ink/bister -A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Schoonschrift velfabet woordenpers

2031

[pas hier dagelijks uw toekomstvisie aan aan de nieuwe data]

de huizen staan onbetaalbaar leeg in nette rijen 
de straten slibben dicht met autowrakken
de killer drones stijgen op bij nacht en naderen onzichtbaar voor de radar  
de muzikanten werden verleden jaar al gedeletet

het water stijgt.

ondraaglijke droefheid heeft een grens maar die bereik je nooit
de euthanasiekliniek is dag en nacht open,  er is er een in elke gemeente
iedereen vergeet alles, reken nooit op vriendschap, je bent een melaats
de sociale netwerkprogramma’s waren perfect voor de voorbereiding:
identificeren, isoleren, liquideren 
het spontane verzet van ongeorganiseerde ‘criminelen’ is het ideale excuus voor genadeloze repressie

het water stijgt.

maak jezelf niets wijs, ook jij bent volstrekt overbodig,
het is een kwestie van tijd, van wij of jullie. jullie
zijn met te veel, wij willen te veel, jullie verliezen.
zie het als een zondvloed, maar gecontroleerd dan
(god was een knoeier)

het water stijgt.

[laatste update 22/11/2018 @ 21:11]


dv 2018 – ‘inept for writing: j’ – ink/bister -A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek velfabet woordenpers

grieppreventie: wat kan je doen?

1. ontken alles

de zon is daar, ik zie het niet. nochtans deze
ogen zijn trouwe, weerstandsloze gaten,
deze handen grijpen slaafs de houten handvaten
tijdens de elektrocutiesessies, deze koude vingers
roeren met geduld en precisie de stilte om
tot betaalbare stilte.

er is nog vaag zichtbaar een vlek daar waar ik in haar drong.

de schaduwen jagen op mij, ja, de nacht zingt
elke nacht dat iedereen weldra van mij 
verlost zal zijn, de dageraad zal een dolk zijn

die de laatste rafels snijdt, mij terug geeft
aan het niets. ik plof neer en ik vloei al weg, de schimmel ik
gaat de weg op van al het stof. dat zwarte gat

is geen portal maar een universeel
toilet baby, sure, spoel maar door.

2. doe alsof je gezond bent

de sterren vertellen een verhaal.
de zee murmelt mee. de maan
haat mannen. ik wou ook nog iets

zeggen, maar verhip
de sessie is alweer gedaan.

3. klaag de dokter aan

de letters staan klaar, netjes
op een rij. maak je keuze, vrij

van mij. elke zin is slechts
een plaats waar bloed verhardde
tot tekens die je uit je haren

pulken kan. pluk er een dag uit,
maak er een ‘mea culpa’ van, een pens,  gebruik
een vloek, een pan, de microgolf, het mag, het kan,

maar als je dit leest, denk dan aan mij.

4. zwijg en infecteer zoveel mogelijk anderen


dv 2018 – “inept for writing – h” – ink/bister – A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek velfabet Video woordenpers

bevroren vuur

de zon zonk. ik zie de rook rondom en voel het vuur.
mijn lippen bloeden leeg,  mijn stille hart verzuurt.
stormen storten woedend in tot wind. ik flakker aan
en uit en aan en weg. het licht is weg. zwart stof drijft 

alles aan. wrijf mij nog ’s door de ogen. dit boek is niet
van steen, je prikt er zo doorheen en laag na laag
van wat beschreven staat, vervalt in ritselingen grijs
en grauw naar witte ruis. mijn vloek verjaagt mij van

het scherm. ik had jouw hand in vuur  bewaard, in vlam
jouw warme lijf, in laaien en in lust jouw huid, haarden
die ik met mijn radeloze rouw verstoor. het vuur bevroor,

het beeld verdween. straks, gelukkig, komt de sneeuw, dan ziet 
mij niemand nog, dat is de schaamte weg, dan zink ook ik
het ruisen in. genadige dooi tot slot lost ook mijn leegte op.


dv 2018 – ‘inept for writing: g’ – ink/bister -A4

Als steun aan de Neue Kathedrale des erotischen Elends en mijn ‘afhankelijke’ schrijverij kan je het ‘afval’ van deze prenten kopen (de originelen): tenzij anders vermeld is dat aan afvalprijs ofte ‘Brolprijs’. Brol wordt verkocht per oppervlakte papier. De huidige Brolprijs is vastgelegd op €5 per A6 dus een A5=€10 , een A4=€20, een A3=€40.

Verzending is gratis vanaf een bestelling van €20 naar adressen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. 

Bestellen via dirkvekemans@yahoo.com. Kopieer en plak best de links naar de prenten hier in uw mail. Vergeet uw verzendadres niet te vermelden. Betalen kan via bankoverschrijving naar IBAN  BE22 7340 2968 5847 op mijn naam of via Paypal op dirkvekemans@yahoo.com. 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek velfabet woordenpers

2 seconden

[1]

opgekropte tranen barsten uit de droogte 
in het verwelkende hoofd zwelt de mondholte
een vette kikker met purperen brulwoorden
woelhanden verscheuren duister verdriet
stompe bijlen treurnis hakken gestaag de lagen
adem uit een lijf dat stil
wil liggen rot omarmen

[2]

een vinger die haar lippen met genot ontroerden
wijst: het bot steekt slijmerig uit het nicotinerot
wreed en zoet de teugen snoeren hem de mond
vullen doorslikken vullen doorslikken
keer na keer als hij alles denkt gehad te hebben
komt zij terug met streling,
wimpers vol herinnering

[…]


dv 2018 – ‘inept for writing: f’ – ink/bister -A4

Categorieën
gedicht van de dag lyriek velfabet woordenpers

tijdspijl

de varkensblaas staat stram, je  bent mooi,
de haren wapperen krols uit je zwarte nek ‘

corps-porcs

berichten eindigen bij het verzenden. stof.
niets ervan komt aan. hier, hij walgt van haar.
zij is een het. zij is het waard. stomp. pons.
fronsfaçade. poes. soep. haar gruwelijke pose.

fruit. zij giet haar zuur in groene kool. er
sluimert iets, de tijd is bijna daar. aai. je
kan wel vernielen wat je zelf hebt gemaakt
maar daarmee verdwijnt het niet. tiens,

enkel het niets heeft niemand nodig.


dv 2018 – “inept for writing – d” – ink/bister – A4

Als steun aan de Neue Kathedrale des erotischen Elends en mijn ‘afhankelijke’ schrijverij kan je het ‘afval’ van deze prenten kopen (de originele Brol): tenzij anders vermeld is dat aan afvalprijs ofte ‘Brolprijs’. Brol wordt verkocht per oppervlakte papier. De huidige Brolprijs is per Kathedraals decreet vastgelegd op €5 per A6 dus een A5=€10 , een A4=€20, een A3=€40.

Verzending is gratis vanaf een bestelling van €20 naar adressen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. 

Bestellen via dirkvekemans@yahoo.com. Kopieer en plak best de links naar de prenten hier in uw mail. Vergeet uw verzendadres niet te vermelden. Betalen kan via bankoverschrijving naar IBAN  BE22 7340 2968 5847 op mijn naam of via Paypal op dirkvekemans@yahoo.com. 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Schoonschrift woordenpers

mettertijd

orgelpunt op de glasrand:
het kraakt in je ogen, breekt
je open, alle zuurtjes zingen zoet

haar tingeling, van hoe je ooit
in haar begon, jouw leed tot deel
van haar bedwong.  haar lijf bezong,

o wat was de maan zo vol, de acht van die nacht
staat voor eeuwig in mijn bril.
zei je.

er is hier, een slok,
er nijpt iets op het niets,
en ook het zand glijdt uit je hand.

je haar groeit door alsof jouw mening

de doodstoon keert weldra
de noten om. orde komt er,
sowieso

coda, netjes,
mettertijd.

dv 2018 – “inept for writing – c” – ink/bister – A4

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek velfabet woordenpers

drieluik van zuchten

1.

de nacht is een boze godin
de nacht versleutelt haar zwart tot letters
de nacht krast op het glas

de letters worden gulzige gloeipriemen
tastend naar sisgaten, schroeischeuren
in een dicht veld van doorligwonden

de aarde bronst, de talloze lijken fikken op
de graslanden liggen bezaaid met sintels

‘hé jij daar, leg nog ‘s een lijfje op het vuur’
(knars je tanden, vloek, maar doe het in de maat)

2.

Anke neemt plichtbewust haar rechterknie in de linkerhand en lacht
haar naakte rug schittert in de zon.
‘neen, doe geen moeite, jouw leugens zijn voor haar het zoemen van een vlieg.’

pets.

verschrijf mij dan, zegt ze, doe ’s wat beter je best.

er hangt dauw op haar onderlip, alsof ze ook iets anders zeggen wou.

[bits] ‘je hebt enkel te lezen wat zij je zeggen wou.
de ogen ogen duidelijk, toch? wil je ze blauw?’

er wappert een zijden sjaaltje rond haar nek, dus neen, oef: dit is niet echt.

 

3.

de oproep om te genieten is in het genot vergaan.
streel haar arm alsof er een arm was,
kus haar lippen alsof de wereld een mond had.

neem haar, want dit is jouw lichaam.

zucht. vertaal het. verzin wat. doe iets.

te laat. in november is de dag
maar een zucht van de zon in de nacht.

dv 2018 – ‘inept for writing: a’ – ink/bister -A4

Als steun aan de Neue Kathedrale des erotischen Elends en mijn ‘afhankelijke’ schrijverij kan je het ‘afval’ van deze prenten kopen (de originelen): tenzij anders vermeld is dat aan afvalprijs ofte ‘Brolprijs’. Brol wordt verkocht per oppervlakte papier. De huidige Brolprijs is vastgelegd op €5 per A6 dus een A5=€10 , een A4=€20, een A3=€40.

Verzending is gratis vanaf een bestelling van €20 naar adressen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. 

Bestellen via dirkvekemans@yahoo.com. Kopieer en plak best de links naar de prenten hier in uw mail. Vergeet uw verzendadres niet te vermelden. Betalen kan via bankoverschrijving naar IBAN  BE22 7340 2968 5847 op mijn naam of via Paypal op dirkvekemans@yahoo.com. 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

anna prolepsis

zwem anna zwem
zoals een meeuw door luchten zeilt.
zwem anna zwem
zoals een dooier door mijn vingers glijdt.
zwem anna zwem
ik schrijf de zege in jouw lijf.
zwem anna zwem
ik breek de wetten van de tijd:

als straks jouw hand het droge raakt,
van nu versnel dan nog jouw vaart.

zet
dv 2018 – “Alphabet 2018 – zet” – crayon, bister – A5

Als steun aan de Neue Kathedrale des erotischen Elends en mijn ‘afhankelijke’ schrijverij kan je het ‘afval’ van deze prenten kopen (de originelen): tenzij anders vermeld is dat aan afvalprijs ofte ‘Brolprijs’. Brol wordt verkocht per oppervlakte papier. De huidige Brolprijs is vastgelegd op €5 per A6 dus een A5=€10 , een A4=€20, een A3=€40.

Verzending is gratis vanaf een bestelling van €20 naar adressen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. 

Bestellen via dirkvekemans@yahoo.com. Kopieer en plak best de links naar de prenten hier in uw mail. Vergeet uw verzendadres niet te vermelden. Betalen kan via bankoverschrijving naar IBAN  BE22 7340 2968 5847 op mijn naam of via Paypal op dirkvekemans@yahoo.com. 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

draagbaar vers

het groene veld verheerlijkt zich
met een groen veld. hijg ik? neen:
het hijgt zich een groen veld.

draag ik jou af, tegen u op,
dan krijs ik, mij bezighoudende
als beleefdheidsvorm.

vergelijkbaar met stenen,
zijn wij geworden, rollende,
vergelijkbaar van stof.

 

 

y-bird.jpg
dv 2018 – “Alphabet 2018 – ypsie” – crayon, bister – A5

Als steun aan de Neue Kathedrale des erotischen Elends en mijn ‘afhankelijke’ schrijverij kan je het ‘afval’ van deze prenten kopen (de originelen): tenzij anders vermeld is dat aan afvalprijs ofte ‘Brolprijs’. Brol wordt verkocht per oppervlakte papier. De huidige Brolprijs is vastgelegd op €5 per A6 dus een A5=€10 , een A4=€20, een A3=€40.

Verzending is gratis vanaf een bestelling van €20 naar adressen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. 

Bestellen via dirkvekemans@yahoo.com. Kopieer en plak best de links naar de prenten hier in uw mail. Vergeet uw verzendadres niet te vermelden. Betalen kan via bankoverschrijving naar IBAN  BE22 7340 2968 5847 op mijn naam of via Paypal op dirkvekemans@yahoo.com. 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

ANNETTE

 

Annette, zo mooi en lief en net,
liep stiekem op het strand die nacht
en stouter nog, ze liep in zee en zag
dat aan haar blote voeten zomaar
voor het grijpen lag:

de maan! Ze bukte zich en schepte
in haar hand een stralend stukje zee
met felle schijn en kraters in.
ze hield het hoog en bracht het
dichter, dichter naar

haar rechtste oog. Ze hield haar adem in
en niets aan haar bewoog. zo keek ze
dieper, dieper in haar zee.
o jee, o jee: toen kwam
het water in haar oog

en nam de maan
haar wenend mee.

 

iks.jpg
dv 2018 – “Alphabet 2018 – iks” – crayon, bister – A5

 

 

Als steun aan de Neue Kathedrale des erotischen Elends en mijn ‘afhankelijke’ schrijverij kan je het ‘afval’ van deze prenten kopen (de originelen): tenzij anders vermeld is dat aan afvalprijs ofte ‘Brolprijs’. Brol wordt verkocht per oppervlakte papier. De huidige Brolprijs is vastgelegd op €5 per A6 dus een A5=€10 , een A4=€20, een A3=€40.

Verzending is gratis vanaf een bestelling van €20 naar adressen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. 

Bestellen via dirkvekemans@yahoo.com. Kopieer en plak best de links naar de prenten hier in uw mail. Vergeet uw verzendadres niet te vermelden. Betalen kan via bankoverschrijving naar IBAN  BE22 7340 2968 5847 op mijn naam of via Paypal op dirkvekemans@yahoo.com. 

 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

zand

Hij zag zijn kans deze zomer,
op het strand, nam vlug wat kiekjes
van wat er aan reëels vakantie had
genomen. Hij plakt en schrijft nu
traag de onderschriften:

‘Liesje draagt het water naar de zee’
‘Frits die zich een schuilkuil graaft’
‘Melanie die golven telt om Ludwig niet te zien’

De regels werden volle emmers,
woorden wirwar dat de beelden wist.
Hij droomt voldaan vannacht
en leeg van zand.

 

 

 

wewe
dv 2018 – “Alphabet 2018 – weuh” – crayon, bister – A5

 

Als steun aan de Neue Kathedrale des erotischen Elends en mijn ‘afhankelijke’ schrijverij kan je het ‘afval’ van deze prenten kopen (de originelen): tenzij anders vermeld is dat aan afvalprijs ofte ‘Brolprijs’. Brol wordt verkocht per oppervlakte papier. De huidige Brolprijs is vastgelegd op €5 per A6 dus een A5=€10 , een A4=€20, een A3=€40.

Verzending is gratis vanaf een bestelling van €20 naar adressen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg. 

Bestellen via dirkvekemans@yahoo.com. Kopieer en plak best de links naar de prenten hier in uw mail. Vergeet uw verzendadres niet te vermelden. Betalen kan via bankoverschrijving naar IBAN  BE22 7340 2968 5847 op mijn naam of via Paypal op dirkvekemans@yahoo.com. 

 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

routine

Ik lees haar het boek dag na dag,
herstel onder het stof de rollen,
restaureer minutieus mijn matière,
verbonden met de laagheid van dit land.

Ik wikkel mij methodisch af,
doe laag na laag kwabben
uit de doeken. Ik breek mij af
tot ik verstaanbaarheid bereik.

Ik stel teleur en mij ten toon
ik tel en keur de zinnen ik.
Als ik afloop stort ik mij
verwoed alweer op het begin

van mijn routine.

1992 – rev. 6/8/2009 – rev. 9/11/2018

 

 

uwel.jpg
dv 2018 – “Alphabet 2018 – uwel” – crayon, bister – A5

 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

beeldhouwwerk

mal. slierten stof en slijm
verharden in de rode jurk.
het haar deint uit in wolken.

haar tijd spat uit de aders
op mijn hand, zij snijdt
de  rozen in mijn adem open.

het kolkt en stokt, zie het lid
de lijven binnendringen, golven
slaan de staande rotsen aan.

voortgang is er niet, het schokt
van kwaad naar erger. vuur
versteent, het water stoomt,

de lucht vergeelt tot elixir,
en de aarde baart gecrashte
cabrio’s. compact gehuil omwikkelt

ons de botte stompjes vinger,
voedsel druipt verdorven
alle bomen af. zie haar rug

de letters vormen van de wet,
de flarden huid op schouderbladen
hebben mij en haar de warmte uit

en doodse stilte aan gezet. het
gedane is geslaagd, we hebben
plaats voor ons gemaakt, een ruim

in brons, zo eindigt al het leven
nu tot louter vorm, vol ledigheid:
en binnen zijn de woorden hol.

11/09/2009 – rev. 31/10/2018

Categorieën
gedicht van de dag lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

geduld

orgelpunt op een  glasrand:
het kraakt zijn ogen binnen, breekt
hem op, en alle zuurtjes zingen zoet

haar tingeling, van hoe hij ooit
met haar begon, zijn leed tot deel
van haar bedwong. haar lichaam zong,

de maan was vol, die acht die nacht
staat eeuwig in zijn bril. zo sprak hij.

nihil. het zand glijdt uit zijn hand.

hij heeft zijn dresden beet, het vuur
verzengt zijn draken, zijn lijf
bedrijft als schuim het lijken,

en zijn haar groeit door alsof hij
nooit bestond. de dood keert
elke nood weerom. orde,

mettertijd.

inputtekst (2009)

tete
dv 2018 – “Alphabet 2018 – tete” – crayon, bister – A5
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

autofagie

de beste wil van de wereld
zit mij niet mee. ik sta mij
in de weg en staar op weg
van u naar onze woestenij.

er is geen vuur dat mij verbranden wil.
er is geen zee die mij verzwelgen wil.
er is geen land dat mij begraven wil.

ik sla mijn handen stuk
in deze handen
die de tijd verlijden.

ik braak  en tast vergeefs
met uitgedroogde lippen
in de bekomen brij:

een draadje zenuw nog,
een spaander bot
van jij en mij.

inputtekst (2009)

esses.jpg
dv 2018 – “Alphabet 2018 – es” – crayon, bister – A5
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

nacht

o nacht,

jij zwarte ogenherderin, jij weidster
van  verbijstering. sirenen
zingen bij de blauwe maan jouw naam en
het einde  wacht met ongeduld op de herhaling
van het einde: jij,
een set bloederige keukenmessen, wij,
de lijven ik en zij.

wij horen de zon, gebrande wellust onder onze voeten,
versmacht toch, o nacht
dat ruisen vlug in vuilniszakken.

beschadigd beschadig ik mijzelf, plastic
wappert het plastic, hond blaft
de hond, maar niets heeft nog van zelf
de overtuiging.

o schade,

jouw zwart kruipt dieper in mijn strepen rot.
ik snuif gedonder, solfer. in de diagnose
jammeren de jaarringen  dat men dat ene jaar
dat het onze was te karig heeft omringd.

ik verwelkom onder de rampen
de leesbaarheid van rupsenplagen:
verdelging leest beter dan extinctie.

maar in mijn onmacht schittert slechts mijn onmacht, nacht,
mijn kracht verdraait er in,  losse riemen kletsend op de wals.
al mijn liefde werd bij wet verboden. het rot
zinkt in mijn illegale woord,
het kruipt als roet in alle kelen,
door het ene breekt het vele :
het dorre van het droeve
priemt erdoor.  ik voel nog bot, en enigszins bewegen,
maar heel dit lijf hangt bij jouw stilte waaiende op stok.

mijn rug scheurt, er
zitten barsten in mijn benen
en ook de stad vervaagt windstil. stank

schuift langzaam over daken, het licht wil er
wel sneeuwen, maar het komt maar niet. alle stralen
rotten immers ogenblikkelijk in mij.

nacht,

laat mij barsten in uw zwart
als overrijp gezwel

nacht,
zie mij, hoor mij,
hoe ik mij van mij
vertel, hoe ik in u
vervel.

25/08/2009 – rev. 30/10/2018

erre
dv 2018 – “Alphabet 2018 – re” – crayon, bister – A5
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

klebnikologismen

 1. dromen over roze olifanten (62)
 2. een wit blad papier (63)
 3. je vader noemt zichzelf papierversnipperaar (64)
 4. je ziet een man met een bolhoed, netjes ingeduffeld (65)
 5. je haat dat haperende fototoestel, maar toch staat het er, zwart op wit (66)
 6. er zit een vlieg op het pc-scherm van de toekomst (67)
 7. de kracht van de letter a in het woord lenteschoonmaak (68)
 8. die stapel boeken mocht mee naar booischot, jij niet (69)
 9. je wil een meikever vangen en krijgt een snee van glas, verdoken in de haag (70)
 10. je weet: jij bent helaas de man met de zee in zijn jas (71)
 11. die wapperende haren van haar, wat een vreemd gebaar (72)
 12. een cactus in de zon achter ongekuiste ramen (73)
 13. je voelt de vogels die je ziel platstrijken (74)
 14. je noemt het maar le destin nevrotique des choses (75)
 15. je hoort een rij van lampen, netjes opgebrand (76)
 16. da capo (77)
 17. dorst (78)
 18. honger (79)
 19. stilte (80)
 20. eenzaamheid (81)
 21. explosie van ontleend verlangen (82)
 22. de intensiteit van opgebruikte tijd herhaalt (83)
 23. het nu dat nimmer is (84)
 24. verstaalde muziek op hete kookplaten (85)
 25. bijten in je bed op het gebed om liefde (86)
 26. het besef van in een te fel ontspannen lier geboren te zijn (87)
 27. mu, je blaft je klanten af , de triestheid met haar tres van goud(88)
 28. zet ajb dit hemelse geheugen af,  de wereld druipt (89)
 29. je drinkt de drank die je ontzielde lijf recht houdt (90)
 30. ze loopt al weg van jou, je kent ze amper (91)
 31. je weeft een web van staaldraad, giet het vol beton (92)
 32. spelen dat het donker wordt, maar zij ontstaat (93)
 33. er is een zon in huis, je hebt een hond (94)
 34. het stof waait op, er heerst woestijn (95)
 35. je boort een bron aan, onderaards (96)
 36. het blijkt olie, dus ook brandbaar (97)
 37. je lijft je lijf aan haar, een link ontvlamt, het is een anagram, je knielt (98)
 38. je kruipt de berg op in een wereld die er niet meer is (99)
 39. je verwekt een zoon, de naam ontgrendelt  (00)
 40. het lachen van de kinderen ontslaat je van verlangen (01)
 41. je vecht en vecht maar niets is echt (02)
 42. het verlies van vrienden is het einde van een begin (03)
 43. je ziet een plek waar het zou kunnen, je bouwt een kathedraal (04)
 44. je ziet het wel, maar laat haar groeien (05)
 45. je lacht en vrijt, je voelt jezelf bevrijd (06)
 46. je nagelt en je hamert maar het slaat nergens op. je vader sterft (07)
 47. je ziet je muze maar niets heeft niets te bieden (08)
 48. ach shit, de cijfers kloppen niet, je moet terug naar nu(l) (09)

30/07/2009 – rev. 26/10/2018

 

kjuqu
dv 2018 – “Alphabet 2018 – kjuqu” – crayon, bister – A5

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

song for europe 2009 (6)

 

6

afscheid is creatie van de tautoloog. scheidende
ga je af van een ons naar een ik met druipende
tussen de trilvingers regen uit het oog,
verloren parels van het onbegrijpelijke.

nagel de ramen toe met spaanderplaat.
koop de magazijnen leeg, stapel de suiker,
orden de bloem. vergeefs in stormen staan wij pal,
malloten met liefde bengelend aan onze wimpers. wij

verdrinken. het onze wil nog in het kokhalzen
op het dons van wier gaan zingen. vernietig londen maar,
breek rome af , sla plat parijs, haal de bodem
open van madrid tot reykjavik.

slijk schept slijk op vette lagen drift. er drijft een lijk
of duizend hier,  voorbij de stad
die stil stond, daar, dat gat
waarin de mens met taal betrekking had.

 

1/08/2009 – rev. 26/10/2018

 

pepee.jpg
dv 2018 – “Alphabet 2018 – pepee” – crayon, bister – A5

 

 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

song for europe 2009 (5)

5

ernst verstrengt de stem. er heerst onrust in de gebaren.
ze boeren beurs de walmen van verval. het groen
in de vingers is rot, zit vol met grijpsnot. het schone
bleek onzichtbaar zonder spiegel. je lacht, de angst

verschuift, je schuift gebreken af op overmacht.
kracht ontbreekt, de lach breekt verre stormen los,
gebouwen op de plannen raken kant noch wal. het zal.
je kan. kon. zich lavende aan leegte stapelt zich een steen

op een andere steen. het stenigen van de vrouw in jou.
het was maar kiezel dacht je dat je wierp, je keutelde.
een prop in het zwart dat je dieper wou. bloed op doek

verjongt de ziel. dat wiel radbraakt mij, braakt ongedierte.
zo zei je het: zie de supermarkt is open, het is volop dag. glij
verder en geniet. de vlinders dat ben jij, open je buik, snij.

 

23/07/2009 – rev. 25/10/2018

oh

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek rigorisme Schoonschrift velfabet woordenpers

song for europe 2009 (4)

4.

de horden, als wespen
steken wij elkaar door plaatsgebrek. ons
vreet ons, het zelf is dood, zelfs de dood mist het. het
wordt steeds erger. samen hadden we een kans.
knars je tanden. bijt je lip, bloed, geef toe

dat elk ik naar ons nog snokt, dat verhaal was het zeil
waarmee wij de gewonde stad tot stad verbonden. bij nacht
dit zwarte gewapper in de wind.

we hadden beter gaas gebruikt zodat
de wormen.

versteend. wij zweren af, gooien heksen in het heksengraf.
jij loopt straat na straat af op zoek naar mooie, nieuwe  schoenen
elke link op het scherm is klink op vele deuren, naar talloze gangen
met op het einde vlees van mij in kaders lood en zink.

invoertekst (2009)

en
dv 2018 – “Alphabet 2018 – en” – crayon, bister – A5
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

song for europe 2009 (3)

3.

aan valsheid geen gebrek in de geschriften .
de dagen lengen niet bij winteruur. er is iets
niet. jij niest. leg je neer. verleg snel je ziel naar
onaangetaste plekken in je lijf. blijf jij. verstijf

desnoods, maar raak niet mij. doods als de armen
waarmee je mij inlijfde, zo zijn wij geworden,
met hun zwarte lijken rottend op het strand,
terwijl wij zonnen hadden kunnen zijn.

nosferatu. uit de toekomst stormt een zee
van afschuw op ons af. het zullen wij zijn die

het hebben gedaan. onderdanig buig ik
voor het lege van uw nijd, hoe behoeftig u de haat
belijdt. ik droom mij uit alsof ik branden kon, en
even geniet ik van de illusie dat ik nu tenminste –

maar uit is geen bestand, het vat slechts alles samen
als een misverstand. vergoelijkt typ ik mij online,
de letters ‘i,k’ branden door het scherm: waar zijn
dan die bladen van het ondergaande Avondland?

 

23/07/2009 – rev. 25/10/2018

em
dv 2018 – “Alphabet 2018 – em” – crayon, bister – A5

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

song for europe 2009 (2)

2.

grafieken teken je, je liegt, bedriegt en staaft je leugens
met wat loze statistieken. je ouders betalen graag je huis
alsof er ster was, kind en stro. je strompelt schaap en
dronken soms het pad af van je tuin. er is geen buiten
aan de lege kamers van jouw eindeloze hier.

maar een weg is een weg, jouw autobaan. de auto’s
razen, spuwen, voeren export aan en bijten armen
van de fietsers af. de kindjes ook, hun longetjes.

alsof jij draagt met trots jouw retro aktetas. jij voert
geen daad maar plannen uit. jij bent consultant,
manager en barst spontaan in wartaal uit. ooit

was je vrouw, misschien, maar straks is er verlof
jij vliegt dan met manlief 2.0 naar verder hier
in tuig dat raast en spuwt, en buit
aldaar het bergen van je schulden uit.

23/07/2009 – rev. 24/10/2018

elle
dv 2018 – “Alphabet 2018 – ellen” – crayon, bister – A5

 

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

song for europe 2009 (1)

1

het zijn moeilijke tijden want de tijd kent geen meervoud.
vogels dwarrelen neer en wij geloven dan in speldenprikken
hoe we in een voornaam enkelvoud het woord ‘zon’ bevestigen

in het kastje ‘omloop de zon’ en zeggen: “hier sla ik mijn zwarte
vleugels uit”. of:  “kom in mijn donker beven jij, zie haar in ogen
die de onze waren”. kijk, R fladdert nog, laat er de liefde zijn.

“eclips”, verhaal je dan, “sonnet”, en roept inheems het onheil aan.
de traan van klaarte die ik uit jou pulk smelt in snot en smeer, jij 
pekelt al het rot met geile schijnsels van volledigheid, heelal.

eenzaamheid die eeuwig onze zielen branden zal. het ene
was het al, het andere wordt het nooit, enkel ik, jij en ook
dat wordt maar niks. zie je zwijgen: o stilte, zegel van verval.

inputtekst: 23/07/2009

kakak
dv 2018 – “Alphabet 2018 – ka” – crayon, bister – A5
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

dranklied

ik ontwaak en er is niets
ik ga slapen en er is niets
het niets is mij een vaststaand ding

dagelijkse knuppel op mijn achterhoofd
bij nacht de duizend dode vlindervleugels
vallen op mijn ramen toe
stof is alles, niets dat stuift

ik hoor het krijsen van de kraaien buiten
alsof er nog een binnen is

ik kruip dronken door het grauw
grint en grijs beton heeft mij nog lief
ik droom soms nog van zachte dijen
de weg van hier kwijnt weg daar tussenin

het zwarte slurpt van mij
het duister slokt, ik drink het puur nu

de beelden van jouw handen, het strelen dat ik slik,
gebaren die als warmte ik in mij te dalen zeg
en te slaan daar met zware stokken in mijn maag

genadeloos dit maakt mij vrij
nauwgezet mij los van mij,
weekt mij weg, verwekt
het niets in mij.

 

 

jeuhje
dv 2018 – “Alphabet 2018 – jeuh de jeuje” – crayon, bister – A5

Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

klad in de seizoenen

dit is nog maar een begin.

de herfst zat in de lente. we hebben het toevallig
ontdekt: bloot in de borst, afvalligheid in het fatsoen,
een scheut vodka bij het sap van niets en nergens.

wind in de scheurzeilen

erroll flyn daalt neer, de zelfbevlekking is gigantisch.
je armen hou je in een handomdraai, je ogen duiken
onder. de vijver spoelt de vijver weg. zweren
moet je eren met wat nieuwe huid erop,
herhaalvel spant het vel op:

‘ik hou van jou, sterven is een spel, je leert het wel’. 

de slang van het verlangen kronkelt rond het verlangen en in het midden
verhul je wat je zelf van jou niet weten mag, jouw droom is de tempel, tepel
van je daden, een top heiligdom waar het ook lekker hol is,
waar het om zichzelf lacht.

en nu het wintert, staat overal in ons
de dood in volle bloei

inputtekst : 14/06/2009 

isi
dv 2018 – “Alphabet 2018 – i de is-i” – crayon, bister – A5
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek lyriek Schoonschrift velfabet woordenpers

recept

je hebt het duister al. snij
twee uien. zie je het verschil? half

is dubbel tot het heel is, kringen
neigen weg van kringen. zachte sneeuw,

beide voeten bloot in de aarde. kraaien,

daar. uitbranden.

 

13-/06/2009 – rev. 18/10/2018

 

 

 

ahha
dv 2018 – “Alphabet 2018 – ah ha” – crayon, bister – A5