Categorieën
121 Manieren debuut lyriek

22B65

χρησμοσύνην καὶ κόρον zomerweelde welt in kladdenmaden uit de bakken groenafval. zwermen horzels jagen bangekinders van het speelterrein tijd verslikt zich in het ogenblik. zon op het zenith strijkt zijn geil uit over het zwart van de aarde. ’t rot is de schaarste wanneer die klauwt en grabbelt in haar overvloed.

Categorieën
121 Manieren asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

b125

uitgezonderd net vandaag altijd: de voordracht die zichzelfvoorstelt, als viel er nergens vanmaar telkens weer op zwart satijn de traagste zilverdwarrelinggeurend naar extase uit het onopengesneden album van de doodshoofdvlinder. zorg maar dat je gedwee de wind verzwelgendalle ramen opendraait, de wagenvan zijn kracht ontkoppelt, delampen dooft en in de weide glijdthet onbegrensde zwarte dat […]

Categorieën
121 Manieren asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

b18

ademgesel, liefdesklank die zinnenstrelend schorre kelen openspert en kil de diepst geborgen droogte op de natte lippen legt. tomeloos brandende halm, die krult op het veld voor je ogen net voor het opgaat in de vlam. vrees dat je van haar beroofd onder lakens graaien moetnaar wat je nooit kan raken. spreuk, die na die […]

Categorieën
121 Manieren gedicht van de dag lyriek

22B53

je haarpijlen vlijmen vergeten symbolen in mijn lijf en nagels kerven wit op het bot.op polaroidbeelden van het binnenbuikse bofors blaffen uit hun affuiten. offerhoofden met heftige halen gescheiden van rompen hun spermonden doen hun tombade tot verin de pinkscène (de schaar in spreidstand, close up van krijslippen over heel het scherm). suisvogels mig fladderen op uit de gehoorgang en […]