Categorieën
lyriek rigorisme

rompslomp

gebruikers maken soms geluid.dichters dichten, of slaan ophun snuit. verkeersongevallen,leguanen en de hoestendenachtegaal vallen in op drie. ijslanders eisen land, storm- endonderdagen ook. in boten bonstonvermoeibaar de rompslomp. invoer (2017) – rev. dv@CCD

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

spinozistisch terpsitonenritueel

god behoeft geen naturatie daar:de band loopt, de indruk valt enin het vage werpt een lijf gestalten.vaste toon maakt schijnbaar elk gebaar. een vlak vermeerdert niet de vouw,de leegte wordt in klank niet opgesplitst,dus waar beweging niets beslistdanst naakt en mysterieus een vrouw. het heeft weerom met geld en lustte maken, grote ogen die daartoe inogenblikken haken. […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

de hemel is een strakke band

als de regen valt, valt de regen niet van hoog. de hemel is de hemel niet, de hemel spant veelal de lucht in strakke gordels zus met ademresten zo. zo: staal roest. heerst algehele stroompanne. de mot er zit in de pels.slijm rolt over het opgeplakte labeltje v1 op de goudbladerige lippen. protocol p1 is in […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

onbekenden en contacten

een onbekende is iemand die niet voorkomtin uw lijst met contacten. u kan een nieuw contact of onbekende toevoegen of blokkeren via het menu. als u geen actie onderneemt, verdwijnt de onbekende wanneer u zich afmeldt. niet meer dit kolken der zinnen,niet langer dat lichaam dat ondubbelzinnig wil voelen, niet meer het zure druppeltjes druppelen […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

het is de waarheid

het kraken van uw rokken als u plaatsneemt, mevrouw! (en de vliegende spijs in de gangen van uw gedachten die druipen van uw gedachten en de walmen van uw gedachten die zich geen weg weten wég van uw gedachten en daarom in uw gedachten de gedachte aan stank dusdanig sterk geprononceerd produceren dat u er […]

Categorieën
lyriek

4 catastrofen (4/4)

4. god daarentegen zal de geschillen enkel sub specie durationis als uien afschillen. de tijd, zo heeft het verleden immers uitgewezen, droogt het gestage afbeelden van het uitdrogende verloop van de haperende tijd dermate uit dat de afbeelding ter stilstand gedwongen fragiel wordt, de status van het tijdsbegrip precair en het geheel tenslotte in het […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

4 catastrofen (3/4)

3. wie zullen we, zo vroeg ons toen de leider in leven,wie zullen we knevelen, wie de nekvellentoenijpen, wie de mond snoeren,het lijf met pek en doem toesmerenopdat het onze bij ons blijften wij in die zekerheid van het onze bevrijd blijvenals zijnden hier en onschuldig tot in de eeuwigheid? noodzakelijk: de restjes lichaamsprutrechts bezijden […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

4 catastrofen (2/4)

2. wat is, is in zichzelf of in iets anders.wat als het een locomotief is die draait op ontsporing? of het doek valt om, het toneel draait weg en de toeschouwers ploffen uit hun pluchen zetels midden in de voorspelde catastrofe? wat was ook weer het refrein? onmiskenbaar trojaans van origine vertraagt de tragedie zich naar […]

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

4 catastrofen met refrein (1/4)

1. omnia quae sunt vel in se vel in alio sunt. alles van het zijnde is in zich of in iets anders. de betonkwaliteit is C45/55. de stelling gebiedt o.a. het refrein handelt over naturerende natuuremiraten. invoer (2017) – rev. dv@CCK

This website uses the awesome plugin.