Categorieën
lyriek

Rompslomp

Gebruikers maken soms geluid.
Dichters dichten, of slaan op
hun snuit. Verkeersongevallen,
leguanen en de hoestende
nachtegaal vallen in op drie.

Ijslanders eisen land, storm- en
donderdagen ook. In boten bonst
onvermoeibaar de rompslomp.

invoer (2017)

Rigorisme. Losse Lyriek 1994-2024

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!