over MENG

Het MENG programma produceert potloodtekeningen en Nederlandstalige ‘tetrades’, vijfregelige gedichtjes met verzen van 1, 2, 3, 4 en 10 lettergrepen en gebruikt als in invoer het lyrische oeuvre van de Chinese dichter Meng Jiao (751-814).

Het MENG-programma geeft de gebruiker de gelegenheid om kennis te maken met de Chinese taal- en letterkunde en kan bijdragen tot de ontwikkeling van een hedendaags meertalig embleemprogramma.

De uitvoer van het MENG-programma  is afgestemd op de smartphones/tablets van een hoger opgeleid Westers doelpubliek met een snel verglijdende leescultuur en het Nederlands als moedertaal.

werkwijze

Het MENG-programma neemt elke ochtend als invoer een vers van de Chinese dichter Meng Jiao in de Engelse vertaling van R. Earle Harris, zie http://tangshi.tuxfamily.org/mengjiao/ 

Uit de Chinese tekst van Meng Jiao wordt 1 karakter gekozen als titel van de uitvoer. Van dat karakter wordt de betekenis en pinjun-transliteratie opgezocht (ctext.org of het Chinese Reader programma)

De vertaalde tekst dient dan als inspiratie voor de A5 potloodtekening. De tekening, het gekozen karakter en de tekst samen vormen dan de invoer voor mijzelf als ‘dichtersapp’ voor het vers van de uitvoer. Het uitvoervers wordt geschreven in de vorm van een zgn. Tertractysgedicht (hier gebruiken we de naam ’tetrade’: vier treden tot de ontlading / raad / ontrading) :

5 regels met getelde lettergrepen:
regel 1 : 1 lettergreep
regel 2: 2 lettergrepen
regel 3: 3 lettergrepen
regel 4: 4 lettergrepen
regel 5: 10 lettergrepen

MENG
is een auteursprogramma van de
Neue Kathedrale des erotischen Elends

VERANTWOORDING
– losse afbeeldingen met de trekorde der Chinese karakters kwamen eerst van http://www.visualmandarin.com , maar die worden nu zo snel mogelijk vervangen door interactieve animaties van het Open Source programma Hanzi Writer. Huge cheer for all Hanzi Writer contributors!!
– voor de woordverklaringen werd (ook) het woordenboek van Chinese Reader 8.0 gebruikt
– de gedichten van Meng Jiao werden gelezen met behulp van de vertaling van R. Earle Harris op http://tangshi.tuxfamily.org
– de illustratie bij de output van het MENGprogramma is output van de MENGmethode van (voornamelijk) het L!NT-programma en het Rodinprogramma
– de teksten (’tetraden’) werden geschreven op de dag van publicatie (WP Post_date) en worden in 2023 gereviseerd door het GvdD programma.
– zoals elders verwijst het onbepaald voornaamwoord ‘het’ in deze teksten naar het lyrische ‘ik’, een abstractie van mijzelf. Een beetje zoals Kouwenaar dat deed met ‘men’.


MENG
wordt u gratis aangeboden door de
Neue Kathedrale des erotischen Elends

De exemplarische uitvoer van MENG werd aangemaakt door
gebruiker Dirk Vekemans
en draagt een CC 0 – Publiek Domein

NKdeE  2019-2024

To the extent possible under law, Dirk Vekemans has waived all copyright and related or neighboring rights to MENG. This work is published from: België.


This website uses the awesome plugin.