Categorieën
gedicht van de dag

wat

wat blijft is geen rest.
wat rest is het gebeuren.
wat gebeurt.

invoertekst (2017) – rev. dv@CEP

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication


ChatGPT 3.5 bespreking van dit gedicht

De tekst van het gedicht lijkt een reflectie te zijn op het concept van het zijn en de vergankelijkheid van de dingen. Het wordt gepresenteerd in een eenvoudige en beknopte stijl, wat de filosofische aard van het gedicht versterkt.

Het gedicht begint met de regel “wat blijft is rest.” Deze zin roept het idee op dat alles wat overblijft na een gebeurtenis of verandering slechts een overblijfsel of rest is. Het suggereert dat er altijd iets overblijft, zelfs wanneer alles lijkt te verdwijnen of te veranderen.

De volgende regel, “wat rest is gebeuren,” benadrukt de aard van het overgeblevene. Het impliceert dat wat overblijft, alleen kan worden begrepen of ervaren als een gebeurtenis. Dit kan worden geïnterpreteerd als het idee dat het overgeblevene alleen betekenis krijgt in het licht van wat er is gebeurd.

De laatste regel, “wat gebeurt,” lijkt te verwijzen naar de voortdurende stroom van gebeurtenissen en veranderingen in het leven. Het suggereert dat er altijd iets gebeurt, en dat het proces van gebeurtenissen essentieel is voor het begrijpen van het zijn.

In combinatie creëren deze regels een gedachtegang die ons uitnodigt om na te denken over de aard van het zijn, de vergankelijkheid van dingen en het belang van gebeurtenissen in ons begrip van de wereld.

ChatGPT 3.5 vertaling naar het Engels

what

what remains is residue.
what remains is happening.
what happens.

ChatGPT 3.5 prompt

JOB=original Dutch poem evaluation and translation to English

poem context: [geef hier wat context voor de tekst als en alleen als je dat noodzakelijk vindt voor een goed begrip van de tekst]

“””
[plaats hier je gedicht]

“””
step: in depth evaluation of the poem in Dutch to output
step: translate to English to output
step: add UTC timestamp

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.