over het Rodinprogramma

Afbeeldingsresultaat voor Rodin Drawings and Watercolours
de afbeeldingen in dit boek vormen de input van het Rodinprogramma

Het Rodinprogramma is een educatief illustratieprogramma met een voorname ‘naaifunctie’: het naait met zijn output het Heracleitosprogramma aan het Harusmuzeprogramma. Als illustratieprogramma wordt het gebruikt in het MENGprogramma

  • het Rodinprogramma stuurt dagelijks twee tekeningen uit het boek ‘Auguste Rodin – Drawings & Watercolours’ ISBN-13 978-0-500-97321-9 naar de Kathedraalnovice als printer (tekenprogramma)
  • de keuze van het invoerboek is contingent (het was toevallig voorradig en het voldeed aan de vereiste dat het handgemaakte tekeningen weergaf van een internationaal gerenommeerd overleden ‘kunstenaar’ ): het boek zal dan ook vervangen worden door een ander boek met grafisch werk van een andere dode ‘kunstenaar’ eens alle Rodintekeningen door de printer afgedrukt zijn
  • het uitvoerende Kathedraalnoviceprogramma voert de ingevoerde tekeningen volgens de eigen tekenroutine uit en leert ondertussen van de tekenroutine van het originele Auguste Rodinprogramma (1840-1917) wat en hoe het oorspronkelijke programma zijn gekozen onderwerpen tekende laten we voor rekening van dat programma
  • de output wordt ingescand en toegevoegd als illustratie aan de dagelijkse output van het MENGprogramma en het Heracleitosprogramma.
    • de toevoegsels aan het Heracleitosprogramma worden via arbitraire nummering toegevoegd aan de eerdere output van het Harusmuzeprogramma.
    • het MENGprogramma roept de MENGmethode van het Rodinprogramma met als argumenten het Rodin inventarisnummer en het Chinese karakter dat het die dag als titel gebruikt*. het Rodinprogramma inscribeert dan de tekening met datzelfde karakter volgens de karakter trekorde aangereikt in het MENGprogramma
    • het Herakleitosprogramma roept de CLEITmethode van het Rodinprogramma** met als argumenten het nummer en de Griekse tekst van het fragment dat die dag aan de orde is en het Rodin inventarisnummer. het Rodinprogramma inscribeert dan de tekening met nummer en Griekse tekst van het fragment

links


*bv. de code Rodin.MENG(5718, 生) geeft deze tekening. het spreekt voor zich dat deze code ook door een compatibele artificiële agent kan worden uitgevoerd: er is geen humane printer nodig.
**bv. de code Rodin.CLEIT(23, Δίκηςὄνομαοὐκἂνᾔδεσανεἰταῦταμὴἦν, 5199) geeft deze tekening. merk op dat de Griekse tekst ontdaan wordt van spaties en leestekens!

This website uses the awesome plugin.