Categorieën
Harusmuze lyriek NKdeE Tarot P'Tix rigorisme

CER

T:III IT: 9

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

gedicht

angeliek het lichaam laat
de ogen toe en al haar leden worden lijn.
het strekt zich uit en blij het schikt al
ochtendlijk zó sensueel het klankenvlak
dat in satijn het licht gaat kraken.

langzaam scheef getrokken levenslijnen
willen zich in ademlakens rechten.
’t buikje kromt de b van bolleboos
naar lome liggebol en krols

een tepel tipt de letterleegte
aan in d’ open lucht en
o o  zienderogen aan handenranden
de vingers groeien, willen rijken
beruiken, in weelde reikende kraken.

voetenvrij de versmaat niet
de wilde a aan u en mij
want al het vaste gaat voorbij.

invoertekst (2017) – rev. dv@CER

dv 2017 – Nele (zie http://nele.nu) in Latijnse a-houding, kleine terts
Bing (Dall-E) interpretatie van de eerste twee strofen van ‘angeliek het lichaam laat’.
Een woord als ’tepel’ kan je niet gebruiken in de prompt, blijkbaar. Persoonlijk vind ik die ‘opgeprompte‘ lichtsculpturen van DALL-E/Midjourney vooralsnog erg kil en saai, maar die woorden kunnen morgen al achterhaald zijn…

voor RIGORISME 1.0

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “yes you Qian” -“Tsjiënizeer de tsji”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Tei” – doorbreken, scheiden – “Tei tijd”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “ga met de vla, waai met de wind en stoei met de Soei”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “Guu is niet goed voor de gloed”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien komt van de Walen”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Siën” – verenigen, samenbrengen – “samen skiën zonder k”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèh, waar zijt gij gebleven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

Hexagram 9 小畜 (Xiǎo Xù) – “Klein Vergaren”

geheugensteun: “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op ’t juiste sjauwpad blijven”

H A R U S M U Z E

小畜

44 – het nieuwe is bron van de herhaling
319 – neem de trein naar x tot je er op zit
381 – de wet is wet, de naam benoemt de naam
399 – ’t is aan jou het de ander te gunnen
310 – wijze keizers schaden tempel en troon

compiled by dv@CCC

小畜

CHATGPT + CTEXT.ORG

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/xiao-xu

CHATGPT
Hexagram 9 “Xiao Chu” (小畜) – “Klein Vergaren”:

Het hexagram Xiǎo Xù (spreek uit als ‘Sjau Tsjoe’) vertegenwoordigt het principe van klein vergaren. Dit hexagram toont een situatie waarin het noodzakelijk is om bescheiden te zijn en geleidelijk aan krachten te verzamelen, net zoals een klein beetje graan verzamelen om later een overvloedige oogst te hebben.

Dit hexagram suggereert dat je jezelf in een fase bevindt waarin het belangrijk is om geduldig en strategisch te handelen. In plaats van overhaaste acties te ondernemen, wordt geadviseerd om kleine stappen te nemen en je middelen en energie te sparen voor toekomstige uitdagingen.

Klein vergaren betekent niet dat je helemaal passief moet zijn, maar eerder dat je selectief en zorgvuldig moet zijn in waar je je inzet. Het is vergelijkbaar met het zaaien van zaadjes die in de toekomst zullen groeien en bloeien. Het vraagt om een langetermijnvisie en het vermogen om te plannen voor de toekomst.

Dit hexagram herinnert je eraan dat het belangrijk is om geduldig te zijn en niet te proberen om te snel te groeien of te veel te bereiken in één keer. Door kleine successen en middelen te vergaren, kun je een stevige basis leggen voor toekomstig succes. Het is een tijd om te investeren in jezelf, je vaardigheden, en de relaties die echt van belang zijn.

In plaats van jezelf te verspreiden over te veel verschillende gebieden, is het verstandig om je te concentreren op een beperkt aantal doelen en deze met toewijding en vastberadenheid na te streven. Dit hexagram moedigt je aan om te begrijpen dat groei en succes een proces is dat tijd en toewijding vergt.

Klein vergaren herinnert je eraan dat waardevolle dingen vaak tijd kosten om te ontwikkelen. Net zoals een kleine voorraad graan kan uitgroeien tot een overvloedige oogst, kan geduldig en strategisch handelen uiteindelijk leiden tot aanzienlijke vooruitgang en succes in je leven.

tekst gegenereerd door dv op CIN middels de NKdeE account bij OpenAI

Chatlink

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

Bibliografie I Tjing

Dit zijn de boeken die ik gebruik om de gegenereerde tekst te checken en, in een later stadium, aan te vullen/corrigeren.

 • [HUANG 2010]: Huang, Alfred, The Complete I Ching. 10th Anniversary Edition, Vermont 2010, ISBN 978-1-59477-386-0
 • [RITSEMA 1997]: Ritsema, Rudolf & Karcher, Stephen, I Ching. Het Klassieke Chinese Boek der Veranderingen. Nieuwe vertaling uit het Chinees met Inleiding en Concordantie, Rotterdam 1997, ISBN 90 5637 001 4
 • [WILHELM 1989]: Wilhelm, Richard, I-ging: das Buch der Wandlungen / aus d. Chines. übertr. u. hrsg., München 1989, ISBN 3-424-00061-2
 • [DENING 1995]: Dening, Sarah, The Everyday I Ching, New York 1995, eISBN 9781466833913
gebruikte prompt

Geef alstublieft een expert Taoïstische (Neidan) uitleg in het Nederlands voor Hexagram 9 – 小畜 (Xiǎo Chù) – “Klein vergaren” .

Gelieve hierbij dit voorbeeld van eerdere output te volgen:

“””
Hexagram 41 – “Sǔn” (損) – “Verminderen”

Het hexagram Sǔn (spreek uit als ‘Soën’) vertegenwoordigt het principe van verminderen en teruggaan naar de essentie. Dit hexagram toont een situatie waarin er een noodzaak is om te versoberen, los te laten en te focussen op wat werkelijk belangrijk is.

Dit hexagram suggereert dat je jezelf bevindt in een periode waarin het noodzakelijk is om overtollige ballast los te laten. Het kan zijn dat je je hebt laten meeslepen door onnodige zaken of dat je je energie hebt versnipperd over verschillende gebieden. Om weer balans te vinden, is het belangrijk om te verminderen wat niet langer van waarde is en je te richten op de kern van wat echt betekenisvol is.

Verminderen betekent niet alleen materiële zaken, maar ook mentale en emotionele bagage. Het kan nodig zijn om bepaalde overtuigingen, gewoonten of relaties te heroverwegen en los te laten, zodat je ruimte kunt maken voor persoonlijke groei en innerlijke ontwikkeling.

Tijdens deze periode van verminderen is het essentieel om eerlijk naar jezelf te kijken en te erkennen waar je overbodige complexiteit hebt gecreëerd. Door te vereenvoudigen en te focussen op wat werkelijk van belang is, kun je innerlijke helderheid en rust bereiken.

Het is mogelijk dat je weerstand kunt ervaren bij het loslaten van bepaalde aspecten die je vertrouwd zijn, maar onthoud dat het proces van verminderen je uiteindelijk zal bevrijden van ballast en je in staat zal stellen om effectiever en met meer diepgang te leven.

Sǔn herinnert je eraan dat het verminderen en loslaten een proces van bewuste keuzes maken is. Neem de tijd om te reflecteren op wat je echt nodig hebt en wat je kunt laten gaan. Door deze selectieve benadering kun je een pad van eenvoud, wijsheid en bevrijding bewandelen. “””

Tarotkaart van de dag
NKdeE Testimonial Tarot Deck v. 0.7 – III – De Keizerin – F

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was IIIDe Keizerin (The Empress).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith en A.E. Waite en op de markt gebracht door de Rider Company.

De Smith-Waite-versie van de Tarotkaart “III – De Keizerin” toont een gedetailleerd beeld van de Keizerin op een geïmproviseerde troon in een tuin. Ze zit op rode en oranje kussens en doeken, geplaatst op een grijze opbouw die rust op zand. Achter haar strekt zich een loofbos uit tegen een egaal okeren hemel, en op de voorgrond zien we de halmen van een korenveld. Aan de rechterkant van de Keizerin stroomt een rivier uit het bos en mondt uit in een watervalletje.

De Keizerin heeft een jeugdige uitstraling en draagt een groene band met een bladermotief en daarboven een gouden kroon versierd met twaalf witte sterren. Ze draagt een lang wit kleed met een gele kraag en talloze rode bloemen, waarbij alleen haar handen, hals en gezicht zichtbaar zijn. Haar rechterhand rust ontspannen op haar knie, terwijl er onder haar linkerdij een rood muiltje tevoorschijn komt van onder haar kleed. In haar linkerhand houdt ze op een even ontspannen manier een scepter omhoog, een staf versierd met acht cirkels en eindigend in een zware gouden bol.

Opvallend is het grijze hart met daarin het vrouwelijke seksesymbool ♀, dat is getekend in de troonconstructie ter hoogte van haar benen. De signatuur van Pamela Colman Smith bevindt zich discreet in de rechterbenedenhoek van de kaart, tussen de korenhalmen.

De Keizerin symboliseert vruchtbaarheid, overvloed en creatieve energie. Ze nodigt ons uit om contact te maken met onze innerlijke creativiteit en intuïtie. Haar beeld straalt moederlijke energie, verzorging en het scheppende principe uit. De weelderige natuur om haar heen symboliseert groei, bloei en overvloed. Ze herinnert ons eraan dat we de kracht hebben om iets nieuws te creëren en onze ideeën tot leven te brengen. Daarnaast moedigt ze aan om voor onszelf en anderen te zorgen en te genieten van de schoonheid en geneugten van het leven.

Vanuit een Kabbalistisch perspectief wordt de Keizerin in de Rider-Waite-versie geassocieerd met het pad dat zich uitstrekt van Chokmah naar Binah in de Kabbalistische Levensboom. Dit pad vertegenwoordigt de overdracht van mannelijke, scheppende energie (Chokmah) naar vrouwelijke, ontvangende energie (Binah). Het symboliseert het creatieve proces waarbij inspiratie en conceptie worden overgebracht naar begrip en manifestatie.

De Keizerin belichaamt deze overgang en staat voor vruchtbaarheid, overvloed en creatieve energie. Ze vertegenwoordigt de kracht van schepping en symboliseert de overgang van puur potentieel (Chokmah) naar concrete manifestatie (Binah). Haar beeld weerspiegelt de verbinding tussen mannelijke en vrouwelijke energieën, en benadrukt het belang van evenwicht en harmonie in het creatieve proces.

noot: het is hierbij belangrijk op te merken dat verschillende tarotdecks en tradities verschillende associaties en interpretaties kunnen hebben. Hoewel de Smith-Waite-versie de Keizerin verbindt met het pad van Chokmah naar Binah, kunnen andere decks en systemen verschillende associaties hanteren. Het is altijd goed om je te verdiepen in de specifieke symboliek en interpretatie van het deck dat je gebruikt.

Vanuit een Theosofisch perspectief wordt De Keizerin geassocieerd met de planeet Venus, die symbool staat voor liefde, schoonheid en harmonie. Deze associatie benadrukt de vrouwelijke, sensuele en liefdevolle aspecten van de Keizerin. Het wijst ook op de verbinding met de goddelijke vrouwelijke energie en het potentieel voor spirituele groei en transformatie.

In samenvatting symboliseert De Keizerin vruchtbaarheid, overvloed, creativiteit en zorgzaamheid. Ze herinnert ons eraan dat we de capaciteit hebben om te creëren en te koesteren, zowel in onszelf als in de wereld om ons heen. Vanuit een Kabbalistisch perspectief vertegenwoordigt ze begrip en het vermogen om concepten te integreren. Vanuit een Theosofisch perspectief staat ze in verbinding met liefde, schoonheid en harmonie. De Keizerin nodigt ons uit om onze innerlijke creativiteit en intuïtie te omarmen, voor onszelf en anderen te zorgen, en te genieten van de schoonheid en geneugten van het leven.

Kaartinfo: ChatGPT 3.5 + dv, versie: 0.1
Finale output ChatGPT 3.5: 2023-06-24
Laatste wijziging: dv@CFW

Chatlink(s)

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

https://www.bing.com/images/create/angeliek-het-lichaam-laat0ade-ogen-toe-en-al-haar-l/6466f308fb6f429b8d1fe21f6e198c87?id=VwXo6tgNI0xl2FFfkJOFow%3d%3d&view=detailv2&idpp=genimg&FORM=GCRIDP&mode=overlay

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.