Categorieën
Harusmuze lyriek NKdeE Tarot P'Tix rigorisme

CER

T:III IT: 9

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

gedicht

angeliek het lichaam laat
de ogen toe en al haar leden worden lijn.
het strekt zich uit en blij het schikt al
ochtendlijk zó sensueel het klankenvlak
dat in satijn het licht gaat kraken.

langzaam scheef getrokken levenslijnen
willen zich in ademlakens rechten.
’t buikje kromt de b van bolleboos
naar lome liggebol en krols

een tepel tipt de letterleegte
aan in d’ open lucht en
o o  zienderogen aan handenranden
de vingers groeien, willen rijken
beruiken, in weelde reikende kraken.

voetenvrij de versmaat niet
de wilde a aan u en mij
want al het vaste gaat voorbij.

invoertekst (2017) – rev. dv@CER

dv 2017 – Nele (zie http://nele.nu) in Latijnse a-houding, kleine terts
Bing (Dall-E) interpretatie van de eerste twee strofen van ‘angeliek het lichaam laat’.
Een woord als ’tepel’ kan je niet gebruiken in de prompt, blijkbaar. Persoonlijk vind ik die ‘opgeprompte‘ lichtsculpturen van DALL-E/Midjourney vooralsnog erg kil en saai, maar die woorden kunnen morgen al achterhaald zijn…

voor RIGORISME 1.0

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

chronologische scroll

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “scheppen met je handen”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Kwijt” – doorbreken, scheiden – “kwijt raken”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “meegaan met de stroom”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “vergiftigd door Guu”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Sjan” – verenigen, samenbrengen – “samen sjansen”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèven zijn heerlijk tamme teven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

hexagram 9 小畜 (xiǎo chù) – “de kracht van het kleine “

geheugensteun: “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op ’t juiste sjauwpad blijven”

H A R U S M U Z E

小畜

44 – het nieuwe is bron van de herhaling
319 – neem de trein naar x tot je er op zit
381 – de wet is wet, de naam benoemt de naam
399 – ’t is aan jou het de ander te gunnen
310 – wijze keizers schaden tempel en troon

compiled by dv@CCC

CHATGPT + CTEXT.ORG + DV

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/xiao-xu

CHATGPT (NED)
Hexagram 9 “Xiao Chu” (小畜) – “De Kracht van het Kleine”:

Het negende hexagram, genaamd “Xiao Chu” of “De Kracht van het Kleine”, bestaat uit de trigrammen Hemel onder Berg. Het Hemel-trigram staat voor energie en het Berg-trigram voor stilte. Samen vormen ze een harmonieus geheel van actie en inactiviteit.

Dit hexagram vertegenwoordigt het idee dat kleine veranderingen en aanpassingen de kracht hebben om grote resultaten te bereiken. Het is belangrijk om stap voor stap te werk te gaan en geduld te hebben bij het realiseren van doelen. Het suggereert ook het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen in moeilijke situaties.

Het hexagram adviseert om te handelen met terughoudendheid en om niet te veel te willen bereiken in één keer. Het is beter om kleine, concrete doelen te stellen en deze stap voor stap te bereiken. Door kleine successen te behalen, kan men vertrouwen opbouwen en grotere doelen nastreven.

Dit hexagram herinnert ons eraan dat het de kleine dingen zijn die het verschil maken en dat we moeten blijven werken aan onze persoonlijke groei en ontwikkeling, zelfs als het lijkt alsof onze inspanningen niet veel effect hebben. De kracht van het kleine is niet te onderschatten.

teksten gegenereerd door dv op CDc middels de NKdeE account bij OpenAI –
wikipedia-links nog toe te voegen

NKdeE Testimonial Tarot

Ik ben bezig met het maken van mijn eigen Tarot-kaartspel en integreer het in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie, gericht aan mensen die, zoals ik, lijden aan (vormen van) post-traumatische stress.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om te integreren als NKdeE Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

NKdeE Tarot Deck v. 0.3 – III – EMPRESS – F


De Tarotkaart die ik trok vandaag was de Keizerin (The Empress). Hier is de door CHATGPT op CER gegenereerde, door mij bewerkte en vervolgens nogmaals gecontroleerde interpretatie van deze kaart:

De Keizerin is een van de belangrijke kaarten in de Tarot en staat symbool voor vruchtbaarheid, overvloed en creatieve energie. Op de kaart zien we een prachtige vrouw die zit op een troon, omringd door weelderige natuur. Ze draagt een kroon van sterren en heeft een scepter in haar handen, wat haar koninklijke en machtige uitstraling benadrukt.

De Keizerin vertegenwoordigt moederlijke energie, verzorging en het scheppende principe. Ze is het symbool van vruchtbaarheid, zowel op fysiek als op creatief gebied. De weelderige natuur om haar heen symboliseert groei, bloei en overvloed.

De Keizerin nodigt uit om contact te maken met onze innerlijke creativiteit en intuïtie. Ze herinnert ons eraan dat we de kracht hebben om iets nieuws te creëren en onze ideeën tot leven te brengen. Deze kaart moedigt ook aan om zorg te dragen voor onszelf en anderen, en om te genieten van de schoonheid en geneugten van het leven.

Op spiritueel niveau vertegenwoordigt de Keizerin de verbinding met de goddelijke vrouwelijke energie en het potentieel voor spirituele groei en transformatie. Ze herinnert ons eraan dat we in harmonie moeten leven met de natuur en respect moeten hebben voor de cycli van het leven.

Kortom, de Keizerin symboliseert vruchtbaarheid, overvloed, creativiteit en zorgzaamheid. Ze herinnert ons eraan dat we de capaciteit hebben om te creëren en te koesteren, zowel in onszelf als in de wereld om ons heen.

Kaballistisch perspectief

De Keizerin wordt geassocieerd met de Sefirah Binah in de Levensboom van de Kabbala. Binah betekent ‘begrip’ en vertegenwoordigt het vrouwelijke aspect van de goddelijke drie-eenheid, samen met Kether en Chokmah.

Binah is de bron van wijsheid en begrip en staat voor het vermogen om concepten en ideeën te begrijpen en te integreren.

Theosofisch perspectief

Vanuit het Theosofisch perspectief wordt de Keizerin geassocieerd met de planeet Venus.

Venus staat symbool voor liefde, schoonheid en harmonie. Deze associatie benadrukt de vrouwelijke, sensuele en liefdevolle aspecten van de Keizerin.

Timestamp ChatGPT: 2023-05-18 – rev. dv@CER

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing. lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten. hoe waardevol ze ook kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen! voor goed advies ben je altijd beter af door zelf Tarot te beoefenen.

geschreven door dv in het Engels, vertaald door ChatGPT op CEF


~ ~ ~

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

https://www.bing.com/images/create/angeliek-het-lichaam-laat0ade-ogen-toe-en-al-haar-l/6466f308fb6f429b8d1fe21f6e198c87?id=VwXo6tgNI0xl2FFfkJOFow%3d%3d&view=detailv2&idpp=genimg&FORM=GCRIDP&mode=overlay

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.