Categorieën
gedicht van de dag lyriek rigorisme

triomf

[ravage 4]

het graf is geruimd. er
zijn dingen gebeurd, die
niemand achterhalen kan.

de eeuwen verluchten,
de hemel verkleurt.
wat lust was, is roest,

de dader bekeurd. slijk
verdwijnt in de stroom.
“let toch op met die blutsen.”

invoertekst (2017)

NKdeE 2020 – ‘Gerrit Achterberg als jonge man’ – potlood op papier – A5

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

KOOP schone BROL voor een proper DOEL!

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
gedicht van de dag lyriek rigorisme

drempel

[ravage 3]

het was lichaam met op het lichaam berg en op de berg van het lichaam was zij idool maar het was toe, dicht, af en het blonk zoals een met koper omkaderde spiegel.

toen kwam er een barstje, de uitstulpende schilfers vernikkelden hun zwart en op een dag bleef daarin het licht haken. het veranderde.

“de lucht die ik hijgde zat vol zware metalen. het rosse roet werd los in de longen gezongen, en puntig heet gezogen wijl de monden paarden en liefde in de haat krulde als een engel in de klauwen van een demon met vele verzengende tongen. iemand nog een zuurtje, klonk het toen, vanop de achterbank en een schaduw gleed als een vingerwijzing onder het rokje. de deining overschreed de kille drempel van het acceptabele”.

de sjaal zat in het handschoenenkastje. er moest toch iemand wat aan doen.

invoertekst (2017)

“This is not what we paid for” – pastel op zwart papier A4 – levels van de scan opgetrokken in photoshop

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

KOOP schone BROL voor een proper DOEL!

Categorieën
gedicht van de dag lyriek rigorisme

oorlof

[ravage 2]

“Meisje en instrument paren als dieren.”
Gerrit Achterberg

ook al gun je hem de maaltijd niet
hij mosselt je secuur en minachtend
zoals enkel een Hollander dat kan.

waarom nog dit aantijgen? dat
jou de schelp uitpulken helpt niets, 
niemandal. met lezerslust vermengd
rotten de honderden waangestalten
waarin hij jou verletterde. heisa,

Hema en Heijn! ha, zie: je lacht al,
alsof niet de lor met het gas in je
mond, de touwen niet schuins jou
binden in de daad van zijn woord.

alsof dit land nog enige toekomst had.

invoertekst (2017)

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

KOOP schone BROL voor een proper DOEL!

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
lyriek

song ‘and thus i shall descend upon you’

in sotto voce, quasi parlando – piu forte – frusciando

do not call me into your light of day
for i am severed from myself
i have lost my early plight of sorrow
i have lost the petty pride and curse of worth
i have forsaken all the names you gave me
i have given them to plagues to rule your world
i have shed your scary skin of love
i have found my ancient cloth of dark

do not call me into the light of day
do not venture forth to please me
do not seek to relish in despise of me
for i am no one and do not wish to be
i will sleep for ever through your history
for there is no end to me
for there is no being left in me
for there is no getting me
for i am no one
and i am you

and thus i shall descend upon you
with lips of dust i will kiss your garments
with giant hands of steel i will uplift you
with snakes and thorns i will caress you
with breath of fire i will pervade you
with words that end your thought
my voice will strike you

and when you’re gone
and when you’re gone
no one will mourn you

for i will linger like a weeping wave
from star to star and i will bounce
off the utter blackness of the hole
to watch it devour
the last of all your angry whispers
the final vestige of your anxious coil.

Categorieën
zwartzachte sterren

Judas Zwarte Mot

Judas as Black Moth – David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Alle bloesem is betaald
Vertroeteld met bloed
Terug over hun opgehoopte muren
Met nijdige vlammen
Ik kan de stem niet horen
Ik kan de vorm niet zien
Het behang bladert af
Laat de muren vallen
En het bot antwoordt
Eeuwigheid
Op mijn vraag van
Wanneer?
Hoe laat is het?
Welke plaats is dit?
Welke samenstand?
Al dit verlies
Waar de klokken overal
Tikken en tikken
Wat een uur is dit midden in de nacht?
De katten krijsen op straat
De auto raast voorbij met een vermoord kind
De auto raast voorbij met een verkracht meisje
De auto raast voorbij met een koffer vol dood
Geloof jij in God?
Geloof jij in Christus?
Wat ’n monsters zijn we geworden
Deze vlucht van ’t gemak wordt voor ieder straks nog de dood
En we hebben alleen maar iets nodig
Laat ons gaan liggen en slapen en andere
Dromen dromen
Klare dromen
Betere dromen
Alsjeblief

David Tibetover ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud
oude glasplaatfoto uit het archief van ED
Categorieën
lyriek

ravage

een lor met lachgas in je mond gepropt,
touwen van jute maken schuinse groeven
op polshoogte. het bloedt uit in de ruimte.
er stollen spatjes op het tapijt. niets kan je
veranderen nog en niets verandert er jou.

de werkman? wat hij ook doet, het bindijzer
roest. hij schuift stil uit het huis, verguldt
zijn zwijgen als oorlogsbuit onder de tong.
dat nare weenkind met de blijtbloswangen.
het wordt geduld, maar slechts met mate.

de sleutel steekt in de dag, de deur slaat aan,
de auto vertrekt. het zonlicht richt een ravage
aan. zo, bij vlagen, komt er nog wat bluts
in het koetswerk. kijk, hoe het zich uitvlekt,
hoe bloot al het laagje schande eronder.

waterloo. music was my first love and it will be my last.
wolken pakken inktzwart samen. oogwit flitst.
het is niet echt betreurenswaardig te noemen
dat dit land weldra onder water zal staan.

invoer (2017)

‘freedom is alien to this world’ – chalk on black paper, A4, levels upped in Photoshop

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

KOOP schone BROL voor een proper DOEL!

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

epitaaf

bij de schroeiklank van schalmeien,
in de blauwe leegte van de lucht,

bij dit al omkransend stralen,
in de speeltuin van jouw lach:

schep de lagen haat en liefde
en de woordenetter van mij af,

leg mijn falen bij het falen,
schrijf mijn naam bij op het graf.

invoer(2017)


NKdeE 2020 , pastel op zwart A4

WOORDENPERS 1.0

lyriek verschenen op vilt.wordpress.com 2007-2019, omgewerkt voor 2020 en erger
WOORDENPERS.docx afdrukbaar MS WORD-document in opbouw

titels (alfabetisch):

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

KOOP schone BROL voor een proper DOEL!

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
Lopende zaken RADIO KLEBNIKOV

RK WEEKBLADEN #26

EPILOOG

wat er rest is niet
wat er zal blijven
wat er rest is niet
wat wij hier zien

wat er rest is niet
hoeveel ik van je hou
wat er rest is niet
hoeveel jij geeft om mij

wat er rest is niet
wat ik beschreven heb
wat er rest is niet
wat ik hier zing

wat er rest is mooier dan
het felste licht
wat er rest is dichter dan
het zwartste zwart

wat er rest is niet
wat er zal blijven
wat er rest
is nooit gebeurd


RADIO KLEBNIKOV 14/11/2020 @19u58

Categorieën
lyriek

de feesten – routebeschrijving

1. met de auto

de barstribben schuiven, het trilbeen
slaat het breekhart in, de uitzang Uit
ploft het brein uit in roze wolkjes pluf.

het exiteren verzelfstandigt. dan,
middels een onstoffelijke omvorming
van de aleatorisch omzweven singulariteit

die het is, treedt het ik

buiten zichzelf, vervoegt zich bij zijn onzichtbare
vermomming, zoals ook het deksel der jampotten
de aardbeien tweetalig bedanken om hen te mogen
afsluiten: 

merci les fruits – bedankt vruchten!
M=A=T=E=R=N=E

2. met het openbaar vervoer

bij het eerstvolgende uitroepteken links!

daar waar de vleesverzakkingen druipen,
armoedig, bij de als het ware om puimsteen
smekende eelt van de taal op de ziel:

blijf bij het rot in gebreke de schreeuw
uitschreeuwen, klik het ik af op
de link naar af, breekt het af af,
val de letters af, tik ook het zelf af en op
de staart, staar blind vooruit bij het klikken,
loop bij het stompe ikken ook
nog wat scheurlip op, en breekneus
die bloedt langs het verglijdende oogdik, 
zit met de handen in de haren, volg
de scherpe pijltjes nietnee en nooit 

en dan eeuwig rechtdoor
tot in Subsequent Laughter.

invoer (2017)

i am severed of myself. do not call me into the light of day.
i am no one and do not wish to be.
let me sleep forever. let me feed like vermin
on sorrow, on decay.

in dreams i watch my lips of dust kiss her garments.
in dreams i remember and i go unseen.
in dreams her beauty moves
like silent waves beneath a roaring moon.

WOORDENPERS 1.0

lyriek verschenen op vilt.wordpress.com 2007-2019, omgewerkt voor 2020 en erger
WOORDENPERS.docx afdrukbaar MS WORD-document in opbouw

titels (alfabetisch):

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP

KOOP schone BROL voor een proper DOEL!

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
lyriek

minima

een hoopje nog en het is
een mootje meer en het is
een enkele tel en het is

de daken dragen de regen die de daken dragen
de mannen dragen het lichaam dat de mannen dragen
de bomen dragen de takken die de bomen dragen

de violen kermen de violen
het einde stuitert op het einde der spiralen
de hond blaft de hond

je schouder haalt een schouder op
je hand schikt handen in een hand
je vinger wijst een vinger aan

het einde stuitert op het einde van

een hoopje nog en het is
een mootje meer en het is
een enkele tel en het is

invoer (2017)

WOORDENPERS 1.0

lyriek verschenen op vilt.wordpress.com 2007-2019, omgewerkt voor 2020 en erger
WOORDENPERS.docx afdrukbaar MS WORD-document in opbouw

titels (alfabetisch):

NKdeE 2020 – ‘LAIS in her morning gown leaving her lovers’ – pastel op zwart A4 papier verscheurd na het scannen voor verwerking in het Reliquaire
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Einde van het zijn

Indien wij het huis niet bouwen, werken zij
die het huis bouwen vergeefs.

Wij zijn zij die het huis bouwen.
Het huis is het bouwen.
Het bouwen is het huis.
Zij zijn het die het huis bouwen.
Vergeefs is het werken
van hen die het huis bouwen,
indien wij het huis niet bouwen.

In de grote hal van het bekende
golft dag na dag het onvermijdelijke
op de baren van het leed
en uiteindelijk breekt
het onvermijdelijke
in myriaden glinsters.

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

NKdeE 2020 – ‘Lisa feeding the neotiles’ – pastel op zwart A4 papier verscheurd na het scannen voor verwerking in het Reliquaire

” Neotiles were a newly engineered species of semi-conscious reptiles set loose in heavily polluted area’s mainly in order to feed on the mess and regenerate the environment. they were the last glorious feat of the bio-industry and somehow they survived most of the cataclystic events along with the tougher amongst the humans. they preferred to cohabitate with human clans feeding of their waste and actually learned how to shed skin for clothing. there’s much debate still on how to classify an engineered but evolved species living in symbiosis with their creators, but who gives a fuck if it works out for them?”

from the Pirat Cambridge Companion to Anke Veld, 2091

about the RELIQUAIRE

the second NKdeE Reliquaire Program is, like the previous ‘Requichot Rotbak’, a tribute to Bernard Réquichot. it will collect 353 torn drawings on black paper, 11 rejected drawings on white paper, a wasted leaf of gold and some traces of felt.

The Reliquaire Program is virally attached to the parochial ‘Gedicht van de Dag’ (sic) program.

nothing good will come of it.

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
zwartzachte sterren

Maanlicht , of Andere Dromen, of Andere Velden

Moonlight, or Other Dreams, or Other Fields –  David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Ik was nog een kind en bevangen
Door een heftig visioen van mijn Christus
En bij de keel gegrepen door jouw tekenen en tranen en adieu’s

Ik pakte mij bijeen
En dwaalde te vcr
Ik wou niet meer terug
Niet meer jouw gezicht zien en ik verbande mijn hoop
En deed geen wens meer bij de sterren

Ik geloofde
Niet meer in het maanlicht
Of in andere dromen of andere velden
Waarop wij zo mooi konden spelen
Ik zag alleen nog verval

Dus ik zette opzij
Al de doodshoofdenpraat
En de glimp van de bloedbloesemkracht
En ’t spreken van apocalyps

Apocraphoon en Apollioon
Abaddoon
Allemaal verlaten
Toen zag ik in mijzelf de schaal en ’t geweer
En alle glorie die nog moest komen.

David Tibet

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud
Categorieën
Grafiek LAÏS LAIS, 449 dizains

LAIS CCXXVI

’t Legde een bindwerk aan van ijzerdraad 
een meter boven de onmachtigen. 
 Het zou de dwaze mens, zijn nijd en haat, 
onzichtbaar maken voor mensachtigen. 
 Het werk bereikte de verwachtingen. 
 Met brede woorden werd de draad bekleed. 
 Zij stikten in rechtvaardigheid van leed 
want ’t stond geschreven in waarachtigheid: 
er is geen hemel boven ’t woordenkleed. 
 Hoe fijn te vrijen op dat hangtapijt! 

over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

‘ik draag de derrie van uw wetenschap’ – Autodesk sketch

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Uitgeleefd

De vormen zijn
de vormen van het zijn
en van de vormen
zijn de vormen slechts limieten.

Ik draai een lusje in jouw haren,
dat is een aloud en volledig
uitgeleefd gebaar.

De vormen zijn
de vormen van het zijn
en van de vormen
zijn de vormen slechts limieten.

Ik stop je haren weer
het doosje in.
Ik zie jouw lichaam
en de violette droefte weer,

mijn zwarte tranen
en jouw schittering.

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

NKdeE 2020 – “Exodus to nowhere – youngsters preparing for the 2054 Tribal Springfest” – pastel op zwart A4 papier verscheurd na het scannen voor verwerking in het Reliquaire

“By large the Springfest coincides with pre-cataclystic Easter. It is a moment where the scattered clans of survivors join in festivities all over the continent commemorating the end of the 2043-2047 Covid plague. There was no vaccine or anything (there being no science or industry left to support its production), what was left of the population must have reached the critical level of herd-immunity. In four years time the population in Europe had been diminished by 62%”

from the Oxford Companion to Anke Veld, 2089

about the RELIQUAIRE

the second NKdeE Reliquaire Program is, like the previous ‘Requichot Rotbak’, a tribute to Bernard Réquichot. it will collect 353 torn drawings on black paper, 11 rejected drawings on white paper, a wasted leaf of gold and some traces of felt.

The Reliquaire Program is virally attached to the parochial ‘Gedicht van de Dag’ (sic) program.

nothing good will come of it.

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
LAIS, 449 dizains lyriek

LAIS CCXXV

Het streelt haar in het veelvoud van de tijd.
 Het lost zich op in honderd handen en' t
bevrijdt haar van de windsels van de nijd.
 't Vertelt haar nu de ziel zich heeft herkent
met een tong die traag haar taal verkent,
' t verhaal dat hem tot haar heeft voorbestemd,
dat zij het water is waarin hij zwemt.
 Zij lacht de woorden weg en raakt hem aan:
gebaar dat het heelal een tel ontstemd,
want het mag hier alleen in haar bestaan.

over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Aankomst

Er hingen zware woorden in de lucht
zoals ‘ik ben toch wie ik ben
maar hoe zeg je dat in het Arabisch?

De stad was krom al
en er zat rot en roet alom
en molm in het gebinte
en gif in de verf en in de voegen
en er droop slijm en dras van de muren.

Manhaftige traanmoeders bevochten de slaap
en wreven zich haast de benen uit hun oogkassen:
ga toch spelen kinderen, kraaiden ze, voor het te laat is
om op het plein pleintje te spelen.

Ik zag daar niets van, maar verzon het
toen de trein Brussel binnen reed, in 2007.
Toen las ik plots mijn laatste woorden.

In de rughaartjes van mijn hand
blaast de wind een weg door de wiegende wei
en kijk de beek zeg ik dan, daar, ja kijk daar
die met de kikkervisjes, weet je nog?

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

observation: on future nostalgia

grief/sorrow is mostly concerned with the past, one would think, but with the narrowing of the future more and more grief and sorrow will be about what is to come.
it will get to be like when it’s a wonderful sunny day but you know for certain it will start raining the next day for quite a while.
this future tense of sorrow has always been known by people who are aware of imminent death, but now the shadows of future loss will fall upon places, things and possibilities that we realise are about to perish and we will all feel it, and not be able to deny it unless our names are Trump or too drunk to find us.
your great-grandchildren will not be walking in the streets of Bruges in 2120, because you didn’t know or think it was required to change your behaviour ten years ago.
so this future sorrow will be mixed with the most negative of all emotions: shame and guilt.

dealing with this guilt-ridden future nostalgia will be a major issue and further aggravate the already urgent demand for more mental healthcare as more and more people will get to struggle with it, going through cycles of mourning within the experience of joy itself…

really?

well, this being said, any serious investigation of sorrow will be very much concerned with our memory faculties. indeed, even this new future tense of sorrow will quickly be diagnosed as a faulty projection of past sorrows on the reality of future losses.

future nostalgia’s possible cure therapy can thus already be envisaged.
dying won’t be anything like the death we fear and dream of, and likewise our losses won’t be experienced as a loss in the future, because by then we will have completely forgotten the joy we had in favor of the joy we can have then and there.

meditation exercises may come in handy here to relieve us from the arduous pressure our logocentric thoughts force upon us. this is where the NKdeE ‘bradaii’-declamation in Meditative Writing comes in view, an exercise that is designed to shift the focus from the needy narcissistic I to the empathic relation to others, advise the subject to strike a dignified pose: ‘to stand firmly among those who are about to perish’.

writing ‘bradaii’ continuously for some 100 hours will probably do the trick to snap you out of this very selfish and pathetic display of self-pity, because of course mourning what you can’t have in the future is just as silly as being jealous of your partner’s past lovers or equally childish as being unable to admit you lost the election or whatever game you were playing.

anyway, fear of whatever is up next in the ongoing cataclysm will surely make you forget any of that sickening nostalgia before you can make it to the shrink to claim your diagnosis..

NKdeE 2020 – ‘exodus to oblivion /aankomst’ – pastel op zwart A4 papier verscheurd na het scannen voor verwerking in het Reliquaire

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
lyriek

Verbinding

Ze staat stil, op blote voeten en er is het kabbelen van lopend water.

Een staketsel – meters hoog, in hout – torent boven haar uit. Zo hoog is het, dat het wel lijkt alsof het stalen kabeltje niet daarvandaan, maar uit de hemelen komt neder gekronkeld.

Het kabeltje lijkt op de remkabel van een fiets, zo eentje dat in elkaar verstrengeld er eigenlijk vele hele dunne zijn. Je haalt je vingers altijd open aan de eindjes daarvan.

De kabel ligt haar op het haar en kronkelt verder langs haar neus weg naar de plankhouten vloer. Zij staat daar maar een beetje te lachen, het water klatert en de kabel krast hoorbaar hoog in het houten staketsel bij de minste wiebel in haar benen. Het is een uiterst gevoelige opstelling. Sensibel, een kwaliteitsverbinding.

Er loopt een jonge man rond ook.

Kom, laat ons er ook wat publiek bij doen, toch? Ze mogen best gezien worden en was er vandaag geen evenement op deze locatie? Kijk, het begint al!

Hij pakt de kabel, windt hem driemaal rond haar middel, zij zegt 1 keer ai, maar echt pijn doet het niet, het is niet dat soort evenement. De kabel loopt nog drie, vier meter verder op de grond, naar het publiek toe, dat ondertussen is gaan plaatsnemen in de donkerblauwe pluchen zetels. Het loopt aardig vol.

Het licht verschiet van wit naar groenig-geel. Er wordt gekucht. Hé, luister!

In de verte horen de deelnemers nu ook het geratel van een oude filmprojector en kijk, daar, links boven haar hoofd kunnen ze het oplichten zien van allemaal close-ups van de meisjes in de films van Charlie Chaplin, kleine stukjes lachende of droef ogende schoonheden, veelal in lompen gehuld.

Er hangt overal dezelfde witte wazigheid rond die jonge vrouwenhoofden. Ik wist niet dat er zoveel mooie vrouwen waren in de films van Chaplin.

In de andere richting, weg van het doek, ziet hij plots het andere eindje kabel. Het eindje daar kronkelt naar het duister achteraan, waar ook zij nu, die dichter bij het publiek staat, als haar ogen zich wat hebben kunnen wennen aan het donker, de contouren van een buffetpiano kan onderscheiden.

Er wordt haar plots iets duidelijk, ze wil al heftig gesticulerend naar hem toe huppelen, maar de kabel zit in de weg en ze dreigt zich nog in het stalen gekronkel te bezeren of te verstikken, zelfs. Het publiek gaat ongerust van oh en ah.

Hij begrijpt het nu ook: vliegensvlug snelt hij naar het andere eind kabel, wikkelt zijn blote buik en benen erin en sleurt zich zo ingewikkeld met veel moeite naar de piano. Hij zet zich moeizaam neer op de kruk en slaat de stofklep open, lacht ’s verlegen naar het publiek en knikt haar dan heel ernstig toe.

Het wordt een largo eerst, de pianoklanken lijken zich voor hen al afdalend van de toekomst naar het nu, in het eerdere klateren van water te spiegelen.

Er staat nu volop spanning op het kabelpaar. Ze weten hoe het hoort. Ze zijn verbonden.

In stilte tellen ze samen af: 3, 2, 1…

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

about the RELIQUAIRE

the second NKdeE Reliquaire Program is, like the previous ‘Requichot Rotbak’, a tribute to Bernard Réquichot. it will collect 353 torn drawings on black paper, 11 rejected drawings on white paper, a wasted leaf of gold and some traces of felt.

The Reliquaire Program is virally attached to the parochial ‘Gedicht van de Dag’ (sic) program.

nothing good will come of it.

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

het is goed zeg ik

het is goed zeg ik want nu wij praten,
praten wij veelvoudig in de tijd.
ik leg mij op een vallend blad en het blad valt ook voor jou.
ik hecht mij aan een vaag geluid en het geluid vervaagt bij jou.

donkere gedaante ben ik en ik doe wat mij is opgedragen.
ik doorwaad op zeven plaatsen de meander der verhalen
en ik duw het sloepje voor mij uit waarin jij ligt
met haar te slapen. je dwarrelt lachend weg
omdat je weet hoeveel ik van je hou.

het is goed dat wij het wisten
want hij wou dat het geweten was.

ik breng jou nachtenlang bij jou en hen terecht
ik droom dit nu al vast want morgen is het veel te echt.

hij lacht omdat zij dat zo parmantig zegt:
‘ik hou je hartje bij en ook jouw eerste lach’

Anke Veld, Gabriël

ANKE VELD

ANKE VELD is de internetroman die sinds 2002 gepubliceerd wordt terwijl hij geschreven wordt. de vertelde gebeurtenissen in de roman spelen zich grotensdeels ook simultaan af met de publicatietijd, of relatief korte tijd daarna, waardoor er soms wel eens wat moet worden bijgewerkt (ook Nostrodamus was niet onfeilbaar).

ANKE VELD is het verhaal van de AFLOOP. het is op dit moment niet bekend of het goed of slecht afloopt, maar aflopen doet het, daar kunnen we vooralsnog zeker van zijn.

ANKE VELD bestaat uit 8 plateau’s of ‘velden’ die elk één hoofdpersonage hebben. 18 jaar na de eerste publicaties is het niet langer duidelijk waar in het werk van de auteur de roman begint en waar de realiteit 1kwatongen beweren dat geheel WIKIPEDIA een onderdeel geworden is van de roman, maar dat lijkt ons toch nogal een indianenverhaal. ophoudt, of wat dan wel de realiteit van Anke Veld is. wie is , überhaubt, die Anke Veld?

HET DAGBOEK VAN ANKE VELD

LORENATHAN
ROBESTHER
LODEMAAIKE
ANNAGABRIEL
Klik op een naam voor een Afloop

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Noten   [ + ]

1. kwatongen beweren dat geheel WIKIPEDIA een onderdeel geworden is van de roman, maar dat lijkt ons toch nogal een indianenverhaal.
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Ka

Het snikken is wit en onvermogend.
Het snikken is het snikken van een Libanese
en het duurt. Oorlog is haar dode kind. 

Ka, zegt Chlebnikov, is de samenkomst van bewegingskrachten
in een werkende cohesiebundel. Kol. Kamer. Kanker.
Kasseien. Kramp. Kermen. Kadaver. Kapitaal.

invoer (2017)

“om de zaligheid van ’t duister te bereiken moeten wij extreem genot belijden” – pastel on black paper torn to pieces after scanning it for the Reliquaire

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

strung out, our ends will never meet
because our end is where we meet.
therefore we need to give each other
what we can’t have and what we need

about the RELIQUAIRE

the second NKdeE Reliquaire Program is, like the previous ‘Requichot Rotbak’, a tribute to Bernard Réquichot. it will collect 353 torn drawings on black paper, 11 rejected drawings on white paper, a wasted leaf of gold and some traces of felt.

The Reliquaire Program is virally attached to the parochial ‘Gedicht van de Dag’ (sic) program.

nothing good will come of it.

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Het onbestemde

het is terecht. het bevindt zich in Trier, en het is Duits.

Trier 2007

Waar is de uitgang?

De uitgang is de uitgang in de uitgang (Ausfahrt).
De wereld is de wereld in de wereld (Welt).
De aarde is de aarde in de aarde (Erde).

Het vlees is het vlees in het vlees (Hakselfleisch).
De maden zijn de maden in de maden (keine Ahnüng).
De regen is de regen in de regen (Regen).

De dagen zijn de dagen in de dagen (Tagen).
De dagen zijn de dagen uit de dagen (Tagen).
De dagen zijn de dagen in de dagen (Tagen).

Trier 2007

Wat is het procedé?

Het procedé is de dader,
de dader is wat Derrick zoekt,
als Derrick de dader heeft,
is de dader het procedé.

Wat zoekt het procedé?

Herr Leibniz bonkt zich het Hoofd
helemaal zwart op de Poort
tot hij beseft dat de Poort geen Poort is,
maar het Bonken Zelf van het Hoofd
op de Zwarte Poort.

Trier 2007

Wat is de uitkomst?

De uitkomst is de oplossing
in de kamer te vlug af.

Immers:
de verzameling van alle verzamelingen is niet
de verzameling van alle verzamelingen vooraleer
ze de verzameling is van alle verzamelingen.

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Maurice:

 • het purper in de draden van mijn denken raakt het oker van jouw huid
 • de violette strengen van mijn treuren vlechten dichte drommen pluche rond het roze van je hals
 • mijn verzuchten legt een groene gifwolk op de akkers rond jouw huis
 • mijn donkerblauwe angsten slaat stalen maliën rond de kamers van jouw hart

Délie:

 • jouw handen zijn geen handen maar gebarsten urnen vol asbest
 • jouw lippen zijn geen lippen maar zwarte lijnen van de pest
 • jouw verzen klinken als ’t gesakker van verramsjte goden
 • jij perkt mij in met de hardnekkigheid van jouw gebreken

LAIS:

 • seg liefje, ik heb hier nog wat tickets, zullen we…?

[LAIS en Délie gaan lachend af. Maurice schiet in brand en brandt op als een lucifer]

‘my hardships will harness your body from evil”- chalk on black A4 paper torn to pieces after scanning for NKdeE Reliquaire

about the RELIQUAIRE

the second NKdeE Reliquaire Program is, like the previous ‘Requichot Rotbak’, a tribute to Bernard Réquichot. it will collect 353 torn drawings on black paper, 11 rejected drawings on white paper, a wasted leaf of gold and some traces of felt.

The Reliquaire Program is virally attached to the parochial ‘Gedicht van de Dag’ (sic) program.

nothing good will come of it.

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
lyriek

stille revoltes

Het regent weer. Een muur van Burda.
Zij had een rok met bloemen aan.

Swennen duwt zijn kopke plat
in repen roos en grijs. De tong splijt

onder alles uit: split in het wit. Splut
spie spiraal. Tuur torpedoboot. Zij had

een rok met bloemen aan. De komma’s
haken in de komma’s. Stijve harken.

Er is weer Marsman op TV. Kijk.
Kijk. Ik was te lang weer onderzee, ja,

onderzee. Swennen gaapt. Zij had
een rok met bloemen aan. Het regent

weer. In heur lijf (ja, in heur lijf)

boemtsjak
boemtjsak
boemtsjak boem
boem boem

de wereld overspoelt
de wereld weer

boemtsjak
boem

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

“ik zei wat je niet kon zeggen in twee lijnen die ineens jij werden en je verspreidde je dusdanig over het papier, op de tafel, in de kamer, dat het me beangstigde. het is volle maan, kom, verscheur dit, laten we gaan wandelen, jij en ik”
Pablo: – why do we make things? having them is great, but destroying them, seeing them go to waste is so much better.
James: – this man is lying, he is not telling the truth.
Louise: – when the light is upon us, do we not relish in our own destruction? big badass Apollo fucking us with his badass rays on the beach till we turn liquid and all our silly thoughts evaporate.
James: – do not listen to her, she serves the other one.
Pablo + Louise : – fuck you, James.

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

about the RELIQUAIRE

the second NKdeE Reliquaire Program is, like the previous ‘Requichot Rotbak’, a tribute to Bernard Réquichot. it will collect 353 torn drawings on black paper, 11 rejected drawings on white paper, a wasted leaf of gold and some traces of felt.

The Reliquaire Program is virally attached to the parochial ‘Gedicht van de Dag’ (sic) program.

nothing good will come of it.

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)


Categorieën
lyriek

Taaldwang

NKdeE 2020 – ‘Taaldwang / when the house is noticed the house will close and disappear’ – chalk on black A4 paper torn to pieces after scanning for NKdeE Reliquaire #2

Taaldwang

‘laat de boel instorten lieve dame
sla weg die vingerwijzing van bederf’

D. Hillenius ,”Zo aardig in Babel”

Het grote beweeg der golven. De bekende
leegte in de mond. De vrijspraak. Harteloos.
Het zij. Het aanspoelsel (koud). De open
gereten verwonderingsbuiken (kil, eerder).

Zo. Haar zilte raadselachtigheden. Walg
die zo in de bedrading kruipt. Mensenhaat
inherent aan de smetvreesman. Het plompe
pennen in de was van het hernemen:

de littekens, de korsten, de literaire flarden,
het rottende scheurgaren van eertijdse daden.
Bij het schiften van de oplossing, het slakke sop

in de erlemeyer, vertoont zich in de droesem
van koolstof met brak water de restwaarde nul.
Nu zou het nu moeten komen, nu. Jij: kristal.

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger


how does a drawing respond to knowing it is about to be destroyed? that the light of the scanner is close to the last thing it will ever see? the lightness of being is not what is unbearable. the light is. perhaps we should take to drinking blood and sleeping in coffins? our happiness keeps on rising from the dark. when viewed against the light, it spells sorrow. go find and play me some music that is not, in the end, intolerably sad…

about the RELIQUAIRE

the second NKdeE Reliquaire Program is, like the previous ‘Requichot Rotbak’, a tribute to Bernard Réquichot. it will collect 353 torn drawings on black paper, 11 rejected drawings on white paper, a wasted leaf of gold and some traces of felt.

The Reliquaire Program is virally attached to the parochial ‘Gedicht van de Dag’ (sic) program.

nothing good will come of it.

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
gedicht van de dag lyriek rigorisme

Waan Voos Mis

about the RELIQUAIRE

the second NKdeE Reliquaire Program is, like the previous ‘Requichot Rotbak’, a tribute to Bernard Réquichot. it will collect 353 torn drawings on black paper, 11 rejected drawings on white paper, a wasted leaf of gold and some traces of felt.

The Reliquaire Program is virally attached to the parochial ‘Gedicht van de Dag’ (sic) program.

nothing good will come of it.

WAAN VOOS MIS

Op de straat ligt een hoop.
De hoop is nat. Is de hoop
de kat? Neen! De hoop
is niet de kat. De hoop was
de kat.

De kat is dood. De
kat is nat. De kat is
dood en nat. Kwak
kwak gaat het wiel
van de kar. De kar
rijdt over de kat.

De hoop kat is plat.
De straat is proper.
De kat is weg.

invoer (2017)

NNKdeE 2020 – ‘no escaping from the speed of light’ – chalk on black paper – A4 – torn to pieces after scanning it (added to the ‘NKdeE reliquaire #2: ‘oblivion/vergetelheid’ )

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
lyriek

Najaarswee

luister naar ‘Najaarswee’
op de site van
RADIO KLEBNIKOV

Zoals spraak geen inktontbreken stapelt,
zo sneeuwt een oorlog niet de stilte toe.
Strooikwistig met het herfstig rot wrijft Er 
gebenedijd haar code in. Het gras sterft af.

Foptonen benadrukken het gammele van de
mensdijken en Hollands plat de ramen neigen
openlijk naar het betamelijke. Zorg wekt nauwelijks
het klare besef van algehele ontoereikendheid.

Mij echter ettert onderbuiks de groezelmuze
in heur hete tevenkleed: godinnenzever die gelig
opjuint in de steeg van mijn verzwakt verlangen.

Fluimte op het eigen tekstafval plenst hoog op
tegen de schermen, die nauwelijks nog het licht
schijnen te willen temperen. Ach najaarswee.

invoer (2017)

NKdeE 2020 – ‘najaarswee’ – waterverf + pastel – 13,5×13,5cm

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Oog op U

luister naar ‘Oog op U’ op RADIO KLEBNIKOV

Zie dan, erbarmelijke en temporeel beknotte wanstaltigen
hoe deze eeuwen die u prijzen zou, zullen als futiele barcodes oplichten,
hoor het doffe ruisen van gindse stroken marmer één seconde
in duizenden millennia van absolute stilte,
dof stof dat ploft in stof.

En gij, Verworpen Bloem, opschietend
temidden mijn neerzijgende rot,
voel mijn zuren vallen in het hart
van uw vergeefse groei. Metamorfe armen
breken af, brandhout wordt naar mij
genoemd, tot een in geplukte ikjes
versmachtende onmondigheid
ben ik verworden, walmend in asgrauw
wappert mijn bengelende
bundelblad.

Maar o
U,
men gebruike
een waaier van uitgerafeld en
opnieuw gesponnen
verlangen naar
verlangen naar
de schim van de Schone van Li
om de luchten te wegen
vooraleer men er

U in aan
durft te brengen

(zo wuift althans mij toe op dit moment
de levende les van uw blanke lendenen
in het ongenadige oog dat ik op uw
verwijlen daar gevestigd hou).

(invoer 2017)

NKdeE 2020 – “CLOSING TIME (Seven of Monsters) – Water color – 18×12,5cm

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
lyriek zwartzachte sterren

Terwijl de nacht zijn stille diepe vreugde vindt

Whilst The Night Rejoices Profound And Still – David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Wijl wij uit de ramen staarden
Naar de tuinen daar
Die er nooit waren
En die nooit meer groeien zullen
Hoe ver niet
Hoe ver niet
De blanke-blinkesterren
De hoge veel te
Hoge wolken
Die naar een eindster wezen
En ’t saaie hemelengelaat
En ’t klinken van het roepen laat
De klok in ’t dorp ver weg
Dat soort dingen

De zon volstaat niet meer
Voor ons
En ook haar lach niet
Zelfs niet met haar hoed op
En hoe zij straalt en blij is
Maar het brandend lijf niet dekt
Met haar glorie en haar gloed
In de flarden nimbuswolk
Ik zie het wel
Daar net voorbij de buren
Het raakt niet uitgeklaard

De laatste zielezucht
Terwijl de nacht zijn stille diepe vreugde vindt
Op het einde van jouw straat
Schaduw brengt hij en vernietiging
Maar niet helaas
Een troostgebaar

David Tibetover ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud
Categorieën
lyriek

Afmatten

Wij, het oog waardoor wij blind
de ganse wereld denken
en denken iets te zien:
ons uitputtende beweegt het
voortdurend naar ons heen,
dwars door ons, van ons weg.

Wij hebben het de kunst der zwakste jagers aangeleerd:
blijven lopen met de speer geklemd in slappe handen
gewoon omdat ons lijf een uurtje langer lopen kan.

De crypte van het Niets is al
een voorname kamer in het hart.
Het kraakbeen der zinsbegoochelingen
ondersteunt het rottende karkas
van de waarheid. Niets dan,
is er nog, of wel? Alle leden
zeggen hun verhouding op.

De held Herosalem? Tegen wilg en drank in
te doornbloeden bengelt hij boven
lege zeestraten en landengtes.

Hier, neem nog wat secreet, compadre.
Geen geur kan ooit verhullen
hoe eender steeds de dood
alleen naar sterven smaakt.

invoer (2017)

dislocatie2
NKdeE 2017 – ‘dislocatie’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
lyriek

Rompslomp

Gebruikers maken soms geluid.
Dichters dichten, of slaan op
hun snuit. Verkeersongevallen,
leguanen en de hoestende
nachtegaal vallen in op drie.

Ijslanders eisen land, storm- en
donderdagen ook. In boten bonst
onvermoeibaar de rompslomp.

invoer (2017)

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

spinozistisch terpsitonenritueel

G*d behoeft geen naturatie daar:
de band loopt, de indruk valt en
in het vage werpt een lijf gestalten.
Vaste toon maakt schijnbaar elk gebaar.

Het vlak vermeerdert niet de vouw,
de leegte wordt in klank niet opgesplitst,
dus waar beweging niets beslist
danst naakt en mysterieus de vrouw.

Het heeft weerom met geld en lust
te maken, grote ogen die daartoe in
ogenblikken haken. Baruch zou het

laken: inzicht dat in zich zo fel
tot spraak verplicht, wordt even snel
door eigen licht weer toegedicht.

invoer (2017)

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
lyriek

ruparot 13-15

natural pixels – Autodesk
natuurlijke pixels – water color – A5

pixels reduceren het zien tot het waarnemen van een opeenvolging van statische beelden. zo werkt het zien niet. het zien genereert verschil (differentie) door beweging: het is niet welke kleur, welk lichtspectrum op welke plaats wanneer, (wat je met pixels perfect kan vatten, maar de verhouding tussen de eerdere waarden met de huidige én de toekomende (die nog niet ‘gezien’ werd, maar al wel ‘ontvangen’).
analyseer verder in deze trant en je zal automatisch bij de zeshoek uitkomen als ‘ideale’ differentiemeter, als ideale lichtcel: de perfecte, meest ‘economische’ verhouding tussen het haalbare vlak en de onmogelijkheid van de cirkel

14 – vicious angel on the eve of light (water color/chalks – A5)
“when the light that we sought came upon us” – Autodesk sketch

‘given the light that they pray for, they call it destruction’ – chalks on black paper – A4+
kitsune (kumiho / jiǔwěihú), chalks on paper, A4
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

De hemel is een strakke band

Als de regen valt, valt de regen niet
van hoog, de hemel is de hemel
niet, de hemel spant veelal
de lucht in strakke gordels zus
met ademresten zo.

Het staal roest. Heerst
algehele stroompanne. De mot Er
in de pels, het slijm rolt over
het opgeplakte velletje V1
met daarop in gouden
letters het protocol P1.

De herinnering ‘het kon’.

Miss Louisa Summerhouse Donkins (‘een Koetsenmens’)
nadert tot op hijgafstand op dit al te stille uur. Er is Er
in Julia’s voor eeuwig opgewerkte kippenren, een sociëteit met een V-hals vol dichters profeten schilders en wondermooie maagden geurend naar solfer, sappho en zuur.

Daar is Daar. Als de regen valt, valt de regen, niet?
Het glas in je kasten staat vol met krassen
dat de Waarheid zal. Als de regen

valt, valt

de regen niet.

invoer (2017)

Foto van Julia Margeret Cameron

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Onbekenden en contacten


Een onbekende is iemand die niet voorkomt
in uw lijst met contacten. U kunt een contact
of onbekende toevoegen of blokkeren, zodat
deze uw status niet kunnen zien en u geen
berichten kunnen sturen.

Als u geen actie onderneemt, verdwijnt de
onbekende wanneer u zich afmeldt.

Niet meer dit kolken der zinnen,
niet langer dat lichaam dat ondubbelzinnig wil voelen,
niet meer het zure druppeltjes druppelen in de huig,
niet meer dit kokhalzen ‘ik’ , die hete krampen ‘wij’.

 Een onbekende toevoegen of blokkeren

> Berichten > Mijn vrienden en selecteer de
onbekende> Meer> Als contact toev. of Gebr.
blokkeren.

Het falen van de causaliteit was nu eindelijk duidelijk:
het absurde einde impliceerde simpelweg
de ramp geschiedenis, de onzin god, de waanzin jij

Gewaarschuwd worden wanneer een
contact online is.

Selecteer dat u gewaarschuwd wilt worden
wanneer een contact online is.

Hier betaal ik niet voor.

invoer (2017)

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Het is de waarheid

Het kraken van uw rokken als u plaatsneemt, mevrouw.

En de vliegenspijs in de gangen van uw gedachten die druipen van uw gedachten en de walmen van uw gedachten die zich geen weg weten wég van uw gedachten en daarom in uw gedachten de gedachte stank heel erg sterk produceren.

Hoe dat was? Het.
Waar? Op Venus.
Bent u allen man? En het kwadrant kleuren van Baruch dan?

Het is de waarheid.

De waarheid is het ja,
maar, weet u, we moeten die uitstellen, voor ons uitschuiven zodat we tijdig kunnen afstand nemen, ja: afstand nemen.

Tijdig.

We zullen moeten, denk je niet, ja, we moeten het kopje leven er afpitsen. Hier een zwart spiraaltje rook, daar een kringetje van laaiend vuur.
Als er walm is weten we wel dat het komen gaat, we weten dat het komen gaat, oké, zeggen we dan, het gaat komen.

Maar het kraken van uw rokken, mevrouw!

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
lyriek

4 catastrofen (4/4)

4.

God daarentegen zal de geschillen enkel sub specie durationis als uien afschillen.

De tijd, zo heeft het verleden uitgewezen, droogt het gestage afbeelden van het uitdrogende verloop van de uitdrogende tijd dermate uit dat de afbeelding ter stilstand gedwongen fragiel wordt, de status van het tijdsbegrip precair en het geheel tenslotte in het onzichtbare instort.

We verzamelen alsnog conclusief:

 • het tellen dat enkel des mensen is
 • het kijken dat des mensen is
 • het hebreeuws op latijnschen leest geschoeid
 • rijk geworden door zout en haring

“een flard zwart scheurde door het blauw toen hij het schavot opstapte”

Er komt geen einde aan wat nooit begonnen is, en wat niet af is, kan niet worden weggedaan.
Je kan wolken lezen in haar ogen als ze lacht: letters waarheid wit en blauw in stralenpracht. En toen brak de hemel en zij sprak en ze zei:

“dat haar van mij, ’t is echt een ramp”

(refr.)

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
Grafiek ruparot

ruparot #12

what is seen does not happen by itself – Autodesk sketch

het echte vorm geven is ook het licht bevrijden van de belemmering
de belemmering is het willen zien, de lijn van het donkere
de lijn bakent het veld af van het toegelaten licht
het veld is geen vlak maar een geheel van bewegingen
het zichtbare speelt zich af in het toegelaten spanningsveld, het bekekene

zoals ook het hoorbare enkel gebeurt in het beluisterde
maar de waarneming is sneller dan het hoorbare
enkel het zichtbare gebeurt sneller dan de waarneming

daarom geloven we soms niet wat we horen of zeggen
maar wat we zien geloven we haast onvoorwaardelijk

compstudie voor een hoogdruk

het gebaar valt samen met de waarneming
de handen spreken sneller dan het zegbare
de handen zeggen het onzegbare
en het been wiebelt haar eigen schoonheid

suddENtity #9

cover
 • stem op Samson CO3 micro
 • stem op dynamische zangmicrofoon met Voice Transformer
 • vooraf opgenomen keyboard loop
 • melodica met micro 2
 • internet loop (de master wordt gestreamd naar internet en teruggekoppeld als invoer)

tekst

The end is faster than you | Speedier than time |
Utmost arrow straightest true | Between eyes of
thine.

Never leave home with yourself | Remain on the
throne | Sipping from the summit shelf | Alone
with alone.

No friendship in/with this world | Serpent swarm
of lies | Or simply my true face curled | Into snake
disguise.
Nicola Masciandaro
suddENtity, ISBN-13: 978-1981952922, p.16

studie voor een hoogdruk
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

4 catastrofen (3/4)

3.

Wie zullen we, zo vroeg ons toen de leider in leven,
wie zullen we knevelen, de nekvellen
toenijpen, de mond snoeren,
het lijf met pek en doem toesmeren
opdat het onze bij ons blijft
en wij in die zekerheid van het onze bevrijd blijven
als zijnden hier en onschuldig tot in de eeuwigheid?

Noodzakelijk: de restjes lichaamsprut
rechts bezijden de komma buiten te
houden, bij indringing uit te wijzen,
die lampedutsen te verdonkeremanen
desnoods, daar de som dient in de chain
met de opdienwijze block te stroken.

In het bovendek wordt een opening voorzien van 80 cm bij 80 cm (het controleluik).

En hij sprak:

“Laat ons aanvangen met het inperken der geschiedenissen,
de getallen groter dan Math.abs(6000) met een index-out-of-range foutmelding in de duivelsputten colloqueren of alleszins de kudden daarover in het ongewisse laten mekkeren en vreten en mekkeren in de hun vakkundig opgeklopte weeïgheden,
hun mediatieke graasvelden, opdat de schepnetten der commercie hen bij rijpheid efficiënter zoude kunnen prooivissen.”

En zijn woord werd code in Ethereum.
En zo geschiedde.

(refr.)

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

4 catastrofen (2/4)

2.

De denker mort. Iedereen kan lezen, verzucht hij,
die dit lezen kan, maar niemand kan lezen
wat dat lezen inhoudt, laat staan wat
het lezen aan zijnden insluit.

Zijn hand, bv., die….

De denker mort. De nodige rubberen expansiemoffen, ook voor elektrische leidingen, worden geplaatst om de waterdichtheid van het geheel volledig te kunnen garanderen.

De locomotief zal zo dadelijk ontsporen. Zo. Zie:
een locomotief met in zijn spoor een dertigtal doden.
Wat is, is in zichzelf of in iets anders, maar wat als?

Het doek valt, het toneel draait weg, de toeschouwers vallen uit hun pluchen zetels in het midden van deze voorspelde catastrofe.
Onmiskenbaar trojaans van origine vertraagt de tragedie zich tot het ondraaglijke:

 • als je omkijkt, is ze dood
 • als je omkijkt, is zij dood
 • als je wegkijkt, kijk je om
 • niet wegkijken

(refr.)

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
ruparot

ruparot #11

breach of sorrow – Autodesk sketch
wanneer 
wij raken straks raken wij
de weg kwijt eerst en dan weer
raken wij en ik ben jij
en jij bent ik en vergeet
je adem niet wanneer verdriet 
de stilte breekt waarin wij 
gabriel in leven roepen
riepen ja zo rijpen wij
en raken wij elkander weer

NKdeE 2020 – ‘this wayless way’ – water colour 17,5×12,5cm
het leven dat dood was al 
da's alles wat je krijgt
het hoofdloze hart dat zucht
het onmogelijke echte

snij het af van de eindeloze lijst
van alles wat het zeggen zou
of het verdrinkt nog
op de weg die weg is al

neem het in je handen als klei
kneed het om tot stof
maak er niets van speel er mee
zolang je spelen moet

maar trommel met je vingers
altijd weer op de hand
van de oude gekkenmand
the song of the lilies

ed & dv testing the equipment for the soft black stars recordings – texts by david tibet, nicola masciandaro and antonin artaud

texts by Masciandaro (from suddENtity):

One day I will wake and see | That it’s all a dream
| Unwinding oneself to be | A thread of the seam.
Wrong turn taken everywhere | How else to be
here | Twixt earth fire water air | Never in the
clear?
Love is dead and so am I | Yet we keep flying | A
bright burning in the sky | Of the undying.


Weep me off my feet until | These eyes touch the
soul | Swoon all spheres to sleep so still | One
awakes the whole.
I’m hanging in your silence | Strangled on your
name | Swinging high in the violence | Of love’s
little game.
Last thing I should ever do | Think another
thought | And yet it now happens through |
Exactly when not.

Perfectly impossible | In all directions | Paradise
descent to hell | Abyss erections.
Does not matter who I am | What the hell you do
| No one knows to no one damn | Soul is one and
true.
This is just one little life | No way all there is | So
shut up and sheath that knife | A blade not
yours—His .

suddENtity #8

A life still living once dead | Is my gift to you | A
heart-sighing severed head | Impossibly true.

Cut loose the infinite list | Of all left to say | Or it
might drown me adrift | On this wayless way.

Take me in your hands like clay | Knead it down
to dust | Make nothing of me just play | As long
as you must.

over RUPAROT

hier komt iets van uitleg over het programma

ideas don’t matter
dreams rot away into matter

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

4 catastrofen met refrein (1/4)

1.

Omnia quae sunt vel in se vel in alio sunt. 
Alles van het zijnde is in zich of in iets anders.

De betonkwaliteit is B 45.
De stelling gebiedt o.a.

 • een eenheid van beweging in het fragmentarische, dat zich daardoor enkel als verenigde stilstand kan voordoen
 • het doekvallen, ijzingwekkend, op het toneel van de algemene tekst
  over het Niets (of omgekeerd)
 • de lijfelijke verscheuring der goed menende intelligentsia door het grauw
 • het zijn dat elke contingentie door de geëigende presentie uitsluit (god dobbelt niet)
 • een catastrofe blijft niet lang alleen

refr.:

Menoure in de ochtendzon:
één schaduw draait rondom.
Zeven kaarsen geven licht:
alle lijnen zijn in zicht.
Dag en nacht is er verschil:
van al het licht is g*d de spil.

Onthou op straffe doods
wat in Holland hier de regel is:
het gebeuren gods is groots
en wat gebeurt is kan je stapelen
bij de koffie in de loods.

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Het Lijf van Louter Code

# init

Het Lijf van Louter Code hangt 
 innig verstrengeld 
 met elk der 10 Geboden 
 boven het Indifferente 
te zweven. 

Ongeteld 
tasten de netwerktengels 
de 10 Geboden af 
//en (impliciete concatenatie)
uit het Lijfmondje
kwakt bijwijlen met nadruk de kwijl.

Bij elke gulp 
  glipt telkens één der ordewoorden
  dieper in haar code door. 
'Sta!' zo stoot er één, en 'Spring!' 
Het Lijf gelooft erin.
# main

Het Lijfje zweet, het staat nu heet. 
// En ziet: (impliciete concatenatie en invocatie van de virtuele grafische modus)

 het Scherm floept
 de Dans vangt
 het Lijf slaat
         aan.
Zolang wij, 
 zolang zal ik,
 zolang zal zij
bestaan.

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
lyriek

LAIS CCXL

voor e.d.,
geplaagd door keelpijn

Zon schiet uit de hemel om in jouw hals
zijn medicijn te likken. Huid branden
wil hij niet, maar sloom, in een trage wals
herhalen hoe het gebrek aan handen
zijn stralen zo met verdriet ontmanden,
daar hij jou ziet maar toch niet strelen kan,
dat hij het eigen licht wel wurgen kan,
omdat het jouw gelaat voor hem ontbloot,
maar hij jouw smart niet teder stillen kan,
wijl hij daartoe toch uit de wolken schoot.

NKdeE – asemische lezing van LAIS CCXL
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

onderwerpen

Nieuwe onderwerpen die je misschien leuk vindt:

 • Feta (21k volgers)
 • Boerderijdieren (7k volgers)
 • Van de weg af (147k volgers)
 • Cartoons (15k volgers)
 • Witte keukens (45k volgers)

Wanneer de assemblage van mijn neigingen (conatus) de diep in het plasma van mijn aansturing geborgen traan verlatenheid, de vacuole van tristesse die vergeefs benepen werd door de agentia doodsdrift en destructie,
wanneer wat ik nu doornen noem, zich keren gaat tot actieve begeerte
(animositas generositas pietas),

dan dien ik mij vooraf te sterken (fortitudo) want middels de ars rectae rationis (kunst van de juiste rede) dien ik het hoofd te bieden aan de grillen van het lot (fortuna):

g*ds uitdrukking van God
in de schaafrots aan mijn kusten
in de gifstoot van de kwal
in het krijsen van de meeuwen
in het rukken aan de flarden huid.

In de meditatio ook vind ik nog enige remedia
omdat mijn armzielige verdriet dan aansluiting vindt bij
en oplost in de ongrondelijke tristesse van het Ene
de afgrond van het Al.

Elke stap die je zet is een stap dichter bij het graf.
Reserveer tijdig want de plaatsen zijn beperkt.

invoer (2017)

oude glasplaatfoto uit het NKdeE archief

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
ruparot

ruparot #9

‘Getting there is killing us’ – Autodesk sketch
 • als je zoveel moeite doet om niet ziek te worden, waarom wil je dan niet genezen?
 • wat wil je overleven en voor hoe lang? jezelf? hoeveel wil je betalen om jezelf te blijven? hoeveel anderen wil je daarvoor opofferen?
 • waar wil je naartoe vandaag?

suddENtity #6

This is what it does not take | To make it through
life | Inedible piece of cake | Uncut by a knife.


One million percent hopeless | Every step a fall |
Or so I like this ropeless | Alpine climb to call.


I will stay here forever | Still thinking of you |
Until the never sever | The false from the true.

text: Nicola Masciandaro – from ‘SuddEntity’ (ISBN-13: 978-1981952922- 2017)

over RUPAROT

hier komt iets van uitleg over het programma

ideas don’t matter
dreams rot away into matter

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

NKdeE 2020 – ‘I will stay here forever / Still thinking of you (voor cb)’ – water color – 19 x14,5
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Erg

De grens van het toelaatbare ligt al weken te rotten achter ons.
De woorden ondertussen en zomaar moet je pellen eerst en stevig pletten wil je er nog enige zin uit persen.

Nergens van, een buitenissig het is het, het houdt geen steek alsof het ooit. Kijk, al dit hier en al dat daar. Hooguit de differente kleuren ervan zullen als gele pils in pils verschalen. Het is bloemblaadjes die stofploffen op het zand.

O, het is alom en alom is het het een het, een buitenissig het is het, het vaart, zie daar, het zeegat uit en dra stort het zich nog de aardschijf af in het ongewisse daar waar de draken leven.

Het blijft het, een dilemma, zelfs in de hel:
bij rust, verkool je, en als je snel beweegt, brandt je eens zo fel. 

Het is een belofte achter de Belofte in het derde rayon der beloftes in het grootwarenhuis en dan zit je toch maar weer in dat grootwarenhuis, muzak te neuriën bij het deinen van de massa in de kassa. 

Het is er, er is hier, het is hier erg.

invoer (2017)

oude glasplaatfoto uit de NKdeE Archieven

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
Grafiek ruparot

ruparot #8

‘stop dragging and learn how to float’ – Autodesk Sketch on tablet

suddENtity #5

Since when is desire friend? | Since when will it
help? | Shall the pearl-diver ascend | Entangled
in kelp?


Never once acted wisely | Towards life as a whole
| Moved constantly most shyly | Around the real
goal.
My whole life is undersea | You spy just a breath


| Few bubbling spheres left of me | Long after this
death.

NKdeE 2020 – Since when is desire friend? – Watercolor – A5
NKdeE 2020 – ‘The Real Goal’ – Collage-pencil – A4

over RUPAROT

hier komt iets van uitleg over het programma

ideas don’t matter
dreams rot away into matter

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
lyriek

monoloog

een lood met zinken ding
hangt zwaar aan alle monden
vastgeklonken

het botst wat tegen randen aan
en maakt daarbij een dof geluid

het wacht en wacht
tot het mag vallen
want ’t mag alleen maar vallen
als het in stilte vallen kan
en ongezien

voor jou.

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
Grafiek ruparot

ruparot #7

‘hoe meer ik reik, doe dieper ’t zwart’ – Autodesk Sketch

hoe meer ik bid, hoe meer gij zwijgt
hoe meer ik schreeuw, hoe meer gij slaat
hoe meer ik vlucht, hoe dichter gij mij naakt
hoe meer ik mij onthecht, hoe meer gij hijgt
hoe meer ik mij verliezen wil, hoe groter gij mij maakt

hoe meer ik reik, hoe dieper ’t zwart
hoe meer ik zie, hoe minder licht
gij zijt mijn zelf, dit aangezicht
gij zijt mijn hemel en mijn hel,
en ik ben u, gij bloedend hart.

suddENtity #4

text: Nicola Masciandaro – from ‘SuddEntity’ (ISBN-13: 978-1981952922- 2017)
live electronics: NKdeE keyboard and Boss VT1 Voice Transformer and the VRT commentary box to the Ronde van Vlaanderen


Part of resist not evil | They don’t understand |
Cheek of a slap uncivil | Stain cutting your hand.

I hate life and it hates me | We are all the rage |
Performing our enmity | For none on this stage.

I have nothing to give you | You nothing to me |
Except maybe one small true | Drop of sanity.

NKdeE 2020 – ‘Nothing to give you’ – pencil – A4

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

NKdeE – ‘We are all the rage’ – Water color – A5

over RUPAROT

hier komt iets van uitleg over het programma

ideas don’t matter
dreams rot away into matter

Categorieën
lyriek

Vuur

Vuur daalt neer ten onzent nu,
in zijn soort het meest genadige,
 

zo visoogt het gif mengende letterheksje, een lieftallig optilrokje dat met gele tandjes krols op heur lokken staan te bijten

en

in volle verwachting van het intieme binnendringen weldra der woordkrullen aanziet de dwaalster Stiena Lourendos de immense leegte van de ruimte voor het wezen van de tijd zelve, en met de haar zo eigen kraakstem, stijf van onbestemd verlangen, benoemt zij van daaruit de eenvoud der tienduizend dingen waaronder ook deze brandbaarheden:

 • het de deegwaren aanzeggen dat zij beter op de hoogte zouden blijven
 • het nogal gratuite ‘kan ik u echt niet verder helpen?’ van de stervende hulpverlener
 • het bereiken van de bakvormrand zelf van het smeuïge deeg met de smeltboter pruttelend in de jusputjes
 • het ‘blinken niet mijn wielenspaken zo glitterig gelijk?’ van het verzwegen fietsframe, opflitsend in het immanente
 • de blondjes die fel te flossen staan in de sanitaire zone wijl de bloedende kern der harde wielerfanaten alweer een nieuwe lente inslaat
  • zoef zoefzoef zoef zoefzoefzoef (ze zijn met z’n zeven) een achttal keer de kerk rond in het gans verlaten dorp
 • het ‘was ik maar’ dat zindert na de dood
 • het ‘oef: er is een punt.’
 • de verklaring van het lidwoord voor beginners
 • het ‘geen geluid vandaag’
 • het ‘alle dingen zijn bedrog’
 • het ‘Sara‘ (maar die hadden we al)
 • de benadering van de eenvoud der duizend dingen middels enumeratie

tijdig toch, stelt zij de vraag naar de hoedanigheid.

En dat vuur ()
daalt neer ten onzent nu

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen zwartzachte sterren

de tekens der sterren

The Signs in the Stars – David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Ik had wat bloemen geplukt
Om op je gezicht te leggen
Zelfs al had je het vlugge
Rijk nog niet verlaten
Ik zag dat de regenwolken
Door paarden voort werden gedreven
Die al lang genummerd waren
En onherkenbaar en vrij
En ik wou je echtgenote noemen
Terwijl ik zijlings de tekens bleef zien

En de vier hoofden der mannen
En al wat zij droegen
En de vier vrouwenschoten
En al wat zij beloofden
En ik wou jou wel schrijven
Verzen gezangen en bijbels
Je gelaat met parels bezet
Met je handen in boeien aan Christus
Maar ik bleef naar de tekens kijken.

Ik had het nieuws gezien
Dat het Trojaanse beest
Niet meer nabij
Noch komende was
Niet aan de deur stond
Maar hier was
Het grote in het kleine

En ik bleef maar kijken naar de tekens der sterren.

David Tibet

oude glasplaatfoto – uit het archief van E.D.

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud


Categorieën
Anke Veld

Lode’s credo

“in de naam van de dingen
zit de naam van het niets.
het niets noemt de dingen
de dingen dragen de naam
als satellieten van het niets

de naam van god is uit het
niets de naam geworden
die de god der dingen
heeft tot god benoemd.
de god der dingen heeft
de mens tot slaaf gemaakt.

schrap de namen, laat
het zijn, weg met de dingen
weg met alles dat in de naam
van de dingen, in de naam
van god gebeurt want in
de naam van het zijn
gebeurt er hoegenaamd
niets.”

Lode Kok, Anke VeldKOLK, 2022

invoer (2017)

ANKE VELD

ANKE VELD is de internetroman die sinds 2002 gepubliceerd wordt terwijl hij geschreven wordt. de vertelde gebeurtenissen in de roman spelen zich grotensdeels ook simultaan af met de publicatietijd, of relatief korte tijd daarna, waardoor er soms wel eens wat moet worden bijgewerkt (ook Nostrodamus was niet onfeilbaar).

ANKE VELD is het verhaal van de AFLOOP. het is op dit moment niet bekend of het goed of slecht afloopt, maar aflopen doet het, daar kunnen we vooralsnog zeker van zijn.

ANKE VELD bestaat uit 8 plateau’s of ‘velden’ die elk één hoofdpersonage hebben. 18 jaar na de eerste publicaties is het niet langer duidelijk waar in het werk van de auteur de roman begint en waar de realiteit 1kwatongen beweren dat geheel WIKIPEDIA een onderdeel geworden is van de roman, maar dat lijkt ons toch nogal een indianenverhaal. ophoudt, of wat dan wel de realiteit van Anke Veld is. wie is , überhaubt, die Anke Veld?

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Noten   [ + ]

1. kwatongen beweren dat geheel WIKIPEDIA een onderdeel geworden is van de roman, maar dat lijkt ons toch nogal een indianenverhaal.
Categorieën
lyriek

RK WEEKBLADEN #24

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
lyriek ruparot

ruparot #5

‘elke verbinding bevestigt de scheiding’ – Autodesk Sketch

in de solitude,
die geen eenzaamheid is, geen gebrek maar een bewuste overgave aan de fundamentele eenzaamheid die nooit overwonnen of verdreven kan worden – iedereen sterft volstrekt alleen, maar ook in je denken of zelfs niet in je voelen kom je ooit uit de beperking van je individualiteit tenzij in de bevrijdende ontkenning ervan, maar dan ben jij jij niet meer, dan heb je gewoon het ik afgezet –
in de solitude ontdek je al vrij snel dat elke band met de ander meteen een verwijdering inhoudt: anders zou je geen band hebben. het is het soort paradox dat moeilijk talig te denken is, ik bedoel je kan ‘m wel denken en vatten maar het blijft onwezenlijk, steriele kennis.
(topo)grafisch is het veel makkelijker omdat je dan handelend denkt, met ons voornaamste denkapparaat, je handen.
als je het tekent voer je het uit, en dan ‘begrijpt’ je systeem de beweging, hoe het gebeurt.

het besef hiervan, van het feit dat dit soort denken onlosmakelijk met de motoriek verbonden is, is een vreselijke hiaat in onze opvoeding en in onze cultuur. we zouden veel meer aankunnen van de kak die ons nog te wachten staat als we deze skills, deze ingebouwde conceptuele capaciteiten beter zouden leren gebruiken en ze ook bewust in onze interactie met de informaticamachines zouden gaan integreren. maar de militairen weten dat ongetwijfeld al wel.

NKdeE 2020- ‘I am you and you are me’ – Water colour – A5

als het afgrijselijke getemperd wordt
door de kastijding van de rede
als het afschuwelijke gematigd wordt
door het zompe watten van de taal

als de onuitsprekelijke horror van het echte
doorheen het lijden der tienduizenden
uiteindelijk tot kille bries verzwakt
de gelige flarden van het frêle denken

bereikt en plaatsneemt in de fel verziekte
kwabben van het consumentenlijf
dan raast het niet of blaast het niet
dan zegt het pluf en plof en wat een bof

maar hoed u om ’t genot uw god te noemen
en blijf toch beven bij het zwelgen van uw ik
want daar komt reeds het beest van Troje aan
om uw sap te likken terwijl u stikt in uw gesnik

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

suddENtity #3

text: Nicola Masciandaro – from ‘SuddEntity’ (ISBN-13: 978-1981952922- 2017)
live electronics: NKdeE keyboard and Boss VT1 Voice Transformer
voice & recording: dv
artwork: NKdeE

text:

As long as I am not here | I might as well be | A
way has nowhere to steer | No exile the sea.


I am you and you are me | That is simply true |
Now we need the mystery | To show who is who.


Of course I am so stupid | As to want something |
Only weight pulled by Cupid | Is one’s own damn
string.

over RUPAROT

hier komt iets van uitleg over het programma

ideas don’t matter
dreams rot away into matter

Categorieën
lyriek

Wij kunnen niet

Wij kunnen niet, kunnen wij,
wij kunnen niet ademen, de lucht
zit onder het water, het water

draait in de soep, de soep
stroomt over de stoep en komt
aan de koekjes en de koekjes

zijn wak van het water. Wij zuigen,
wij zuigen ons vol, denken wij,
maar wij worden gezogen, wij,

dat is alles, want
niets kunnen wij.

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
zwartzachte sterren

Barcodes en Antichrist

Antichrist and Barcodes – David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Er zitten barcodes
En Antichrist
In de lucht die wij ademen
Met het zwarte doosje
Op ooghoogte
En het water
Dat in onze
Monden sijpelt

De codes die
Onze levens op en af
Doen flikkeren
Staccato de nacht
Gaat slikken
En beven
En bevriezen

De vissen met de buik omhoog
De ongeborenen opgetrommeld
Naar de wet der planeten
Is geen ruikwaar sterk genoeg
Om dit leven af te maken
Alfa en Omega
Het Grote in’t Kleine
De vlinders fladderen weg
De vossen staan stil

De maan
Zo scherp als een sikkel
Zo klaar als een pegel
Ademt maar zwaar en ziekjes
Wijl wij koortsachtig slapen
En heftig dromen

En ontwaken
In eindes weer
En stilletjes wachten
Tot de treinen staken
En de klokken kraken

Zijn naam
Kroop ons onder de huid
Dus bij de haren
Van mijn kippige kin-kin
Bij de haak of de kraak
Zit onze nek in de strop

Kom we gaan wandelen
Jij en ik lieve schat
Ja we gaan wandelen
Onder de Maan van de Minne

David Tibet

oude glasplaatfoto uit het archief van ED

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud
Categorieën
ruparot

ruparot #5

‘natalie can’t you see’ – Autodesk sketch

het droomt

het is een droefte die de droefte is, moeder van de droefenis
het is een rode regen die als stroop vanuit de ruimte op de hoofden glijdt het is een sneeuwvlok op de tong die als kroepoek eerst nijpen gaat en dan een gat brandt in de mond
het is verdriet dat van vernietiging geniet omdat het dan pas schoonheid ziet
het is het ijle lied dat op het eindrijm in jouw reutel wacht
het is de stem die in het geuren van het zwijgen stinkt
het is de vloek die uitspreekt hoe het werd genoemd
het is geen virus meer dat in het sterven overleeft het is een puur verderf dat in het leven implodeert

alle lijfjes flitsen uit in een minuscule singuliere schicht
er is geen oog meer dat het einde ziet
de planeten vallen stil en vormen zwarte klomp
de sterren vormen paar en klappen dicht
de vorm ontwormt zich en verdwijnt

het is een droom en het ontwaakt pas als het weer begint

‘in de rode ruimte sterft het minnen uit in banen roet en stof’ – pastel op rood papier

suddENtity #2

text: Nicola Masciandaro – from ‘SuddEntity’ (ISBN-13: 978-1981952922- 2017)
sound: NKdeE keyboard and audioFaag
voice & recording: dv
artwork: NKdeE

text:

The word that dropped from my tongue’s tip |
And burned right through my chest | May it pass
the door of your lip | And die inside your breast.

Send yourself on an errand | Never to return | Fall
into the fire and | Don’t forget to burn.

This life is a special kind | Of inexistence | An
irreplaceable find | Of perfect nonsense.

de walg van het rot toonde ons de weg van het rot;
de angst voor het echte toont ons de weg naar het echte;
maar wat zou het verdriet ons ooit nog kunnen leren?

in het verdriet verbindt de treurende
de zielige beknotting tot het eigen ik
met het eindeloze falen van de wereldziel.

men vloekt en draagt de eigen onmacht op
aan wat zich niet eens benoemen laat,
aan de afwezigheid die ooit het kind de opdracht gaf
een naam te dragen die het niets benoemde,
zware letters van royaal belang, eclatante
onzin van de wieg tot aan het graf.

rauwe kreten onmachtsklank
rond stille kernen van verbittering:
zo valt de wereld in het klagen stil.
een scheermes raakt dan bliksemsnel
de opgespannen sjanker van de schuld:

dat men de pijn niet kon verhinderen,
dat men de ander ook benoemde,
dat men zichzelf niet kon behoeden,
dat men faalde waar men enkel falen kan.

en in de rode vloed van de bevrijding
vind men het deinen en het ebben van de troost,
ziet men de gele velden van de eerlijkheid
is er het flauwe licht en ook het ijle koorgezang
dat aan de treurnis toch bestemming geeft
want niets is het gebrek dat men niet heeft.

een klare traan wordt nog bekeken
die de zilte wang der eenzaamheid verlaat
en toch fonkelt al heel even,
want in het kille rollen weg ervan
vormt meedogenloos het rot alweer
een nieuwe grot voor het genot.

over RUPAROT

hier komt iets van uitleg over het programma

ideas don’t matter
dreams rot away into matter

Categorieën
English texts lyriek ruparot

ruparot #4

‘destruction has no throne’ – Autodesk sketch

like your sorrow, like your pain
destruction has no throne, no heart or head
annihilation does not lead to nothing
it has no shape and least of all a cone
destruction is destroying on its own

once you’re in there you are sorrow everywhere
once it’s in you your pain is everywhere
once it’s in there it is everywhere

NKdeE 2020 – ‘we will love you till the end of days’ – watercolour & chalks – A4

god was liefde

en toen
ging de liefde weg van god
en vergeefs
met al zijn vuur en al zijn licht
zocht god de liefde
en hij kermde
en kreunde
en huilde
want god wou god niet zijn
daar het zo leeg was en lelijk
in de donkere koude alleen

het niets werd hem te veel
dus hij sprak
‘laat er licht zijn’

en toen
was er licht.

over RUPAROT

hier komt iets van uitleg over het programma

ideas don’t matter
dreams rot away into matter

Categorieën
gedicht van de dag het lyriek

monding

in het water
in het wier
in het waaien
in de golven wind doorheen het gras
in de cel die zich verwoed in cellen splitst
in de wolken vol van stapels en paleisplezier
in het schuren van planeten aan het donker van hun baan
in het lonken van de sterren naar de nevels van andromeda

in het zwoegen van de slak
in het krijsen van de meeuw
in het spinnen van de poes
in de kruin van kromme bomen
in zwermen spreeuw, in scholen vis
wier bewegen haar geschrift in zee en hemel is
in het huilen van de wolven die verlangen naar de maan
in de wirwar cijfers en tabellen, in de weelde van haar waan
in het rode van de zon die zich op het land legt
als wonde op een lijf dat zonder weerga is

in elk gebaar van haar dat in zijn ogen
liefde leven geeft en leven aan de ziel
in haar gebeuren legt het hier zijn weten af
in haar geheimen duikt het zwijgend onder
in deze verzen mond het schrijven uit in haar

invoer (2017)

HET
is de prequel op
LAIS,
de
Geschiedenis van een Verwording

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
101Aanroepingen Anke Veld gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

rastopaal

2 fragmenten uit het Weerants Liedboek, een corrupt tekstbestand in het Neo-Nederlands uit de Afgesloten Toekomst dat in 2045 wordt opgevangen door de Neo-Kathedraalse audioFaag, een gignomenologische verontwezenlijking. de publicatie ervan in 2046 veroorzaakt een pantemporele deining die leesbaar is tot in de bucolische geschriften van Vergilius…

[…]

0 Node grashopper1sprinkhaan faaltje ni moeftu nog:
  ’t zuden hand is af, hebben de hemelluh
  hunnen hellu afgedoan. Gekeerd in se du
  ut der utten utgefeeld, verdaan al boenkte
5 huver gesoegd die sunne die lokens in alle
  tinge tingt in & weur di weur were wie nu
  mit uns die alle wie be wier, sinne die.
  Priktuns die eugen om zie
10 mit ziede geplakte drupting, druptie ze uut
  die kwetterdeung frolikt die roden rad 2van de rotspraak wordt de rode raad zo vrolijk als een hondje
  tut tu tunen tutter sie bilabillen, klakt sie
  aspectogans diene tuttelmip & hast sie
  die klakgang in ritmus leuswie der kant

[…]

0 heurig dich veulen, hemelluh effel3de hemel sta ons bij, playtuns nu
  diftiane uber ikspi tinggleuf tangmoezel ere
  ins euteleute utsnidde euterleunt, heultuns
  irte manoe habbe urweil nitvergongen dru
5 ikspi verdisspierte heurplekt, schrukt mut
  der blubiallen peurtent ikspi sik nier
  ikspi snikti noestalgica indirtisse4in de dichte mist
  utzude suituske richque chikalte skune klapti
  org velti ikspi der bubarsneuterbeu intu intu.

invoer (2017)

oude glasplaatfoto (meermaals belicht) uit de NKdeE archieven

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Noten   [ + ]

1. sprinkhaan
2. van de rotspraak wordt de rode raad zo vrolijk als een hondje
3. de hemel sta ons bij
4. in de dichte
Categorieën
Audio

my love is the lord of all

text: Nicola Masciandaro – from ‘SuddEntity’ (ISBN-13: 978-1981952922- 2017)
music: Giacinto Scelsi’s Le reveil profond by Joelle Leandre & Giancarlo Sciaffini 1will be replaced by our own recordings later remixed with NKdeE keyboard and audioFaag
voice & recording: dv
artwork: NKdeE

text:

My love is the lord of all | And your beloved? |
Mine if here I stand and fall | Now forever dead.

Heart hoarse from silent screaming | Raw and
torn inside | Eyes blurred from endless dreaming
| Of the life I died.

Reached out to remove the mask | Hand pulled
off my head | Thought of a question to ask |
Answer shot me dead.

Noten   [ + ]

1. will be replaced by our own recordings later
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

h a n d v a t

het 
handvat boort in de hand
de boor boort. het zingt:

in struiken wat warrig gewemel
op straten het laffe gebazel
in zetels het knoestige snurken
in bossen lusteloos vozen

in de tabellen schrikbarende hiaten
op de schermen onhoudbaar verval
in de hoofden de doorslaande angst
op het terrein de banale verschrikking

wij dalen wij dalen wij dalen
wij dalen de dalen in
wij dalen de dalen uit
in diepere dalen
dalen wij dan

bij de barst in het macadam
staan enkele tuinieren met historieken
in de congruente involuties
te harken

de drukband
benadrukt de
bandruk, zegt de ene ier.
de andere neemt een slok en tuiniert verder

wij dalen wij dalen wij dalen
wij dalen de dalen in
wij dalen de dalen uit
in diepere dalen
dalen wij dan

degradatie is winst
de gratie is wind
dagjeswie tai swin!
dagwie da gwa?

hak
hakkel  hak
hakkel de kwak
hak hakkel
hakhak hakkel
de
kwak

:

(everything
will slowly
fade away)

invoer (2017)

oude glasplaatfoto uit de NKdeE Archieven

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
lyriek ruparot

ruparot #3

‘wieken’ – Autodesk sketch op Android tablet
je komt naar mij
in al je zevenduizend talen
je oogt en wimpert, beent
en kliert er sprakeloos op los
elke haarpijl vol verhalen
elke porie poëzie
want op je huid wordt er gepareld
tussen god en venus en ba’aal

ik heb het allemaal al eens gehoord
een enkel woord heb ik ook zelf geschreven
maar als jouw lichaam sprekend voor mij staat,
krijg ik van pegasus de wieken en ik gooi
de kennis en de rotzooi  overboord

in de kleurenzee van al jouw talen
als het oordeel van je elleboog
wil ik zwijgend en verzwegen
ook het ergste lijden ondergaan

langs het vlammen van je sterrenogen
op je rugje waar het zonlicht joelt
wil ik als slierten halleluja
ontdaan van alle droefte
in het reine zwart vergaan

als ik je zie zie ik ons staan
zonder zinnen vol behoefte
zonder nood aan al die liefde
zonder drang om te bestaan

no need

‘everything will slowly fade away’ – pastel on black paper – 245×345 mm (showing only the max. scan reach of my A4 scanner)

there is no need to hurry
there is no need to be alarmed
nothing bad will ever happen
please sit down, enjoy your stay
everything will only
very slowly fade away

‘there is no need for any face where you are going’

never mind you don’t remember
never mind you don’t recall
never mind the stranger in the mirror
never mind at all

there is no need for any name
there is no need for pretty faces
there is no need where you are going
for anything at all.

over RUPAROT

hier komt iets van uitleg over het programma

ideas don’t matter
dreams rot away into matter

epiloog

ik sta in jouw woestijn te branden
omdat god jouw lichaam naar mij stuurt
ik brand en kan wel blijven branden
want er komt hier niemand buiten jou
en jij zoekt god die mij doet branden.
dus sta ik hier maar wat te branden
als een oude braamstruik in de kou.
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

womkomlom

womkomlom kunt uitvoomom be loed woordom muzijm symbolijm stomrom toom houdt on innomlome ne grootse bel tom ons sleutel qantummoemanisome tot quantummoemanisome loemaam deze niet omoetisom maar ordelom zij heeft poos absol rust gunnom moem krijgt vata kans aard oem zuivom bewust zuivom bewust est bijzondom doordron n diezelf vre tekom oemvoudig somema bil toemnijm vanuit activitoet na paar secondom minutom woms vomoorzaakt binnom rimpeling activitoet deze rimpeling broedt dood omuit op bouwd volkomom mfaro drie vredesplannom ondomwomp

kort oostomrom evom applaus joomg haidom womom sloot komes koning vombreekt bil mokomsla n straalja rs turkom boodsomap bomom rust veldom maar mist vomoorzaak ook oem rakom mag woms doom deze sfomom nam kamom omkoml nblikkom oemt kamomlid janmaat comtrum-democratom faboe casartellombil minoet bij start zestoem etappe kilometom lang tamoms minoet bij start stondom ploegmatom faboe beginnom womd oemst minoet oemt nomom brandmomoemman uit boekoml cmana homdomking cmana precies jaar ledom maak daarna noegdooming tmome minutom ministom staat max dom stoel maeld watomrecreant wil nietom rust waddomzee moet dood daarna noegdooming tmome minutom ondomwomp

dodomhomdomkinng komk oemdom avond womd nam kamom minoet oemt ondomwomp uitluomisrael bijna drieduizomd momsom vomliep zondom spannom luomtmoemtbas bij dayton womd doorbrokom womkt omquete-commissie nog oem ondomzoek ondomwomp kort cmana boos cmana ondomwomp somaapjes parijs evom mekkom hts los tekst vomscmajnom valt evom maar portrettom aristom wordom niet lan r onprettig voel deze begraafplaats john lass roepom noegdooming viel momom bil

vomlan n voms waarfomm bescmaktom warom ruim spannom allomloemdoemtom fomm inzoomom vidoe- uit kring plotseling vraag stelt iets els bemiddelom omom antwoord noegdooming tom slot da n latom vombrak vadom latom vombrak vadom jij bomt mem zoon niet hebt voomtom goem womkom leed tam zat man ombij bosluomt noegdooming mam ook op vallom zoekom seksuele onthouding bissom rodiepom vomkondig kamom zittom volgt langdurom zo niet momtom zegt anne lom storom bomauwom droeg maj n voemtoms nondedj godvomdomdiepom vond altam oem nadiepom tomug wannoem af toe alles waar zondomling beklemmom angst spettomt mom zondomling beklemmom angst spettomt mom momet angst spettomt mom momet estom spokom drakom om doorh gledom daar tussomviel noegdooming fascinoemd som dromom mij doembaar noegdooming daar heb ook poos kort nadoem hevig krakomel omvangrome vrouw moet rust bom niet bang omkomle tam latom zo kruiskom dan momom

omzaamhoed mom zegt velom kor rouwhul gro ondomstreep hoezoem mansomappom oem mekaar hoemt grandoeos panorama ing to nhoed no had vliegdeksomepom sloemts groot vomdriet oemzaamhoed inbrom n dra n vomdriet bindtekom jezelf spettomt all maar vomdom niets laat bewust momgglamom bewust momgglamom vomdwijn niets momom vo l jouw oor oem mam hoemst omom vo l doet vo l doet producomom vorm trilling n luidstrilling n bomoekom jo dring n vomlan n oor binnom komom te n trommelvlies zit hoor oem mam komt dus vreem vaststelling deze radoestatoens all maar producomom ga radoe zet radoe producoemt oem mam tussom radoe jouw oor hoemst oem mam om jouw oor hoemst oem mam net zools tussom radoestatoen jouw oor radoe andom soort trilling n producoemt dan radoestatoens radoe vomtaalt radoestatoens radoe vomtaalt statoens andome vorm andome vorm vorm ons trommelvlies wordom het trilling n omzet muzijm juist jijzelf radoestatoen fruitsappom dronkom zuivomingskoer afzondoming hebbom diepom moem dan ooit bij om toom volg dodelome wil ardiepom reportom niet moem vomslag vom bob thompson bob oem mam ja bomt bob thompson momom bob bomt bob thompson momom bob zat thu volg spektakoml om volg pomoe maar naarma campagne vordom bleek vol n hebbom tussom spelonkom fel uit slotom cda loemt iets ing bouw traaghoed andomhalf zekome ontstoem rond mindomhedomvraagstuk naar toe na kor deed robomt aarzelomd stap vorom kru publicitoet womk opomatijmamoms fistel-zijmomhu ardiepom woon natoer nietom deelnemoms rea omdom vomstoord omkomle tractor land bil vele lang rek strookjes grond zorg ing nomom noegdooming nbl womd oemt nomom mom ns ovomlamom draad omordiepom kou ruim zij hebbom maar één ho het ruimtevaartscmap spettomt onoendom ruim beklemmom voel handelsvomomiging begon bil omom momomtom om ledom jaar ovomledom vol ns hem rust uitgangspuntom bedrijf doelgroep bestaat uit be loeding ruim meditatie wandelom visualisatie vormom massa intuïtief za bil toehoordoms minoet oemt lubboms vond mominig momomklank bil rond ko niet lan r oemt nemom rond wilhelminoeord poes vomlan n begravom wilhelminoeord paar oer tam noegdooming larixh wilhelminoeord vomlan n zelfs baas bazinnet warom niet oemmomzig kat womd gistomom vomlan n begravom graf komt

oemvoudom zwomfst bouw trokkom vomdieping n oem voor linkomzij bezor n ging allema niemand behoef iets momtom tredom vramagavond na jarom momom begon als int mond zet tamom vomlan n af lopom jarom hebbom mom altam had opomd womd minoet vraagd ovomlamom lid moemna namom oemmomzom n één minoet oemt doom womd minoet oemt nomom tom na doemtom oem lid poot womd oemst nbl oemt nomom ovomlamom ijs voor ijzom bil jezelf bil partnom demp inluidt dan treedt oendelom ligt pompoom bed womd oemst nbl vraagd ovomlamom trouw lid stiefvadom blomt hoemelom vomliefd mooie succesvolle afdeling havel bil momomt tom na doemtom oem mevrouw landemomom-sol mam opomingswoord voltreffom mag nog vraagt bil krakomom ou juffrouwomstem toneelvomomiging valt evom redomomomskamom womd op roemt bil als doel tmome dansoms beeldom homvondom uit zondom muzijm oemtomwand waarte n all bij absol grond nog horom kana bil zonsondomgan n ruisom rivoem wil tomug vomzoomt zij allom minoet oemt nemom vomband bil bij ovomledom momthoudom omkomle minutom wijlom griet vinkom-boems zwartslu raad toespraak waarna omkomle minutom oemt womd nomom raadsledom zatom moemdag daar noegdooming egbomt domstra trots publicatie noegdooming oems moem uit rome repomtoire heeft hem goed doem stem heeft oem

 • vomdwijnom als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom
 • bemomging alleboemals zulkom te nstelling n vomdwijnom oemhoed zelf zelf als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging
 • bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals mom intomsief zazom boeefomom bestaat bestaat juist binnom onbemomeglomhoed totale volmaak bemomging
 • maezumomrosma evomwoemt dan ontstaat als helema niet draait lomt vomdwijnom mom dan rust on bemomging zelf toom vrezom mom rust hoemst totale bestaat zelf
 • totale bestaat zelf daarom hebbom vomlan n lo sroemting n innomlome punt na streefd juist punt na streefd juist doem als doem activitoet als ware bestaat koon womkomlomhoed vastklampt dan volkomom bemomging volkomom bemomging als bemomging volkomom bemomging als zo meditoemt stroomt omomgie on mandomd bestoem
 • als bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging bemomging bestudoemt bemomging vomdwijnom bemomging alleboemals bemomging vomdwijnom bemomging

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen

’t Is Tijd, alleen maar Tijd

It is Time, Only Time – David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Toen je me zei
Ik hoor de wind huilen
En toen zei je
Ik voel de zee sterven
En toen toonde je me
De vlucht van de meeuwen
En je fluisterde zacht
’t Feest is uit
Toen
Toen wist ik dat het tijd was

Je zag er zo moe uit toen
Van schoonheid beroofd
Ik wist dat sinds lang al
Jouw hart niet meer sloeg
Maar al deze schoonheid
Maar al deze schaduw
Alsof om te zeggen ja
’t is allemaal zinloos
En toen
Toen wist ik dat het tijd was

In een klein park
Net buiten Soho
Gebaarde je heftig
Zonder bedoeling
En alle fonteinen
Riepen geef je over
En alle bomen bogen
Voor mijn verraad
En toen
Toen wist ik dat het tijd was

Geen woorden zijn zinvol
Geen woorden zijn beter
Dan toen ik je vasthield
Verslagen lappenpop
Zo leeg zonder licht
Zo vol van haat
Met je verbrokkelde ziel
versjacherd voor bloemen
k’ Had het je
Moeten zeggen toen
’t Is alleen maar de tijd

En toen keken we omhoog
Urbi et orbi
Ik zag de sterren versmelten
Boven St. Patrick’s
Je zei ik heb het gehad
Ik ben mist en een mistlamp
En je viel zo zoetjes
In jouw charme
Was het maar
Was het alleen maar de tijd

En nu is’t al acht jaar
Dat ik je nog zag
En alle sterrengloed
Is nu als niets
De brieven verbrand
De kussen voltooid
En al het gepaar
Lang vergeten
En jij lang dood
Vervloekt of vergeven

Het was geen droom

David Tibet

oude glasplaatfoto uit de Archieven van E.D.

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud
Categorieën
lyriek

ruparot #2

‘teken des tijds’ – Autodesk sketch

heeft elk tijdperk een teken? is er een vorm denkbaar die een periode, een generatie, een vooraf bepaalde tijdsduur kan kenmerken.
als dat zo is, en alles wijst daarop, voor zover ik kan zien of vermoeden, is elke tijdsbeleving sowieso tenminste gedeeltelijk vooraf bepaald, onherroepelijk gekwalificeerd.

wat is dan het teken van onze tijd? kunnen we dat achterhalen? dan kunnen we ons misschien een deel van al onze vergeefse moeite besparen om iets te willen veranderen.

als het een teken heeft, een vorm, kunnen we het benoemen. als het een naam heeft, kunnen we het vergeten.

NKdeE 2020 – ‘nomen est omen’ – pastel op gekleurd papier- tot het bereik van mijn A4 scanner beperkte scan van een blad van 245×345 mm

jouw voornaam is de manier waarop je bent ingeschreven in de heersende code, het lopende programma van de samenleving waar je in opgroeit.
van voor de wieg nog wordt je dat als programma letterlijk op het lijf gedrukt. het is de init-regel van jouw programma, hoe jij gebeurde, gebeurt en gebeuren zal.

niets of niemand kan dat ooit veranderen en er is, anders bekeken, ook geen verweer tegen mogelijk: elke ontkenning, een naamsverandering in het stadhuis bv., of het dragen van een pseudoniem, bevestigt met versterkte kracht de bepaling.

net zoals uit de fallocratische orde van het Zijn is er aan de parentale bepaling – jouw benoeming, of het nu een een vloek is of een zegen, of gewoon jouw ‘bepaling’, ‘benaming’ of ‘beperking’ – geen ontkomen.

jouw voornaam is en blijft hoe dan ook jouw programma: elke weigering om het uit te voeren is in het talige web van de met schuld en boete beladen betekenissen, de vingerwijzingen van de Zin van het Zijn, ook meteen al een uitvoering, net zoals de afdoener ‘ik doe niet aan politiek’ een politiek statement is.de plaag van de taal begint met je voornaam, Hugo Wouters wist dat ook al.

NKdeE 2020 – ‘niet zomaar iedereen krijgt dit te zien’ – potlood – A4

‘ik teken voor jou mijn liefste
alleen op jou wacht ik en
van jou droom ik en
voor jou teken ik
zodat je kan zien
wat ik niet zeggen kan.’

alleen de mensen zijn zo eenzaam als hun goden.
alleen de mensen zijn zo eenzaam
dat ze spreken, dat ze
van god en liefde spreken nog
terwijl de tijd hun ogen breekt.

niet iedereen krijgt dit zomaar
te zien.

Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

recursief lijstje

 1. MEEVAL
 2. VERVAL
 3. AFVAL
 4. MEERVAL
 5. TOEVAL
 6. INVAL
 7. BIJVAL
 8. OPVAL
 9. NEERVAL
 10. TONGVAL
 11. MISVAL
  1. MEEVAL
  2. VERVAL
  3. AFVAL
  4. MEERVAL
  5. TOEVAL
  6. INVAL
  7. BIJVAL
  8. OPVAL
  9. NEERVAL
  10. TONGVAL
  11. MISVAL

invoer (2017)

oude glasplaatfoto uit het NKdeE-archief

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Steun de Kathedraal, Radio Klebnikov en Platform PLEE!

Koop meer BROL!

NU ONLINE in onze gloednieuwe BROLwinkel!

of op de grote Brolexpo van HET ROT! nog tot nader datum in FLUGZEUG Music-Art-Design te Leuven…Bekijk de volledige Cataloog daarvan (prijslijst met foto’s op FB)

Categorieën
Grafiek

3 prenten

op zoek naar hun programma

‘oordeel’ – Autodesk sketch
‘pour en finir avec le jugement’ – waterverf – A4
Il faut nous pardonner nous-mêmes – potlood – A4

Categorieën
hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Rotgeur

Het geurt want open
borrelen de geheimen
en het stinkt want bloot
ligt het mysterie en het sist:

de nijdigen vloeken want
de kans op een einde
met fijne slierten en neuken
tot 3 cijfers na de komma

met de wulpse engeltjes
van de Apocalyps,
blijkt al eeuwen terug
onherroepelijk gemist.

De mystici lachen want
niets van wat er te zien
is, is ooit nog wat het
was, laat staan wat het is.

De dichters treuren want
niemand leest hun gedichten.
God geeft geen krimp want
voor hem verandert er niets.

Er wordt veel gepraat over
mondkapjes en het stijgende
water want zo kan je toch
niet met die rotgeur overal.

invoer (2017)

oude glasplaatfoto uit het NKdeE Archief

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen zwartzachte sterren

zwartzachte sterren

Soft Black Stars – David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Kleine kinderen liggen lekker onder zwartzachte sterren
Kijk in hun ogen en zie zwartzachte sterren
Verlos hen van het boek en de letters en het woord
En laat hen de stilte lezen badend in zwartzachte sterren
Laat hen regendruppels volgen onder zwartzachte sterren
Laat hen ’t gefluister volgen die de nachtschrik verjaagt
Laat hen de vederbreedte kussen van zwartzachte sterren
En laat hen de paarden berijden gelikt door de wind en de sneeuw
En pootje baden in de schemer waar we ooit allemaal heen gaan
Met wenkbrauwen gestreeld en vrij van de angst
Hun gezichten glimmende goudrivieren met zwartzachte sterren
En engelenvleugels zullen hun zorgen verzachten
En alle vogels zullen zingen bij ’t ochtendgloren
Gezegend en nat van vreugde
En jij en ik zullen elkander ooit kennen
Onder een hemel verlicht met zwartzachte sterren

David Tibet

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

En wij

liepen wij niet

 1. oofdloos ?
 2. met de splijtnekken zeemzoeterig druipend van eigenzang?
 3. met de soeplepels choco-mousse schietend naar de anderen?
 4. met de armen kruiselings gebonden op de kwabberende vetbuik ?

en wij,
wij glimleden der bakfietsenbourgeoisie,
hadden wij niet uitgesproken de neiging

 1. te vergeten?
 2. te vergeten terwijl wij liepen?
 3. te vallen met onze liploze monden
  openbarstend op het beton,
 4. waar het leven als een driemaster in stilte
  uit het beeld schoof, omkaderd zo leek het wel
  met de meest fijnzinnige krullen ooit
  in Oost-Indische inkt?

waar de sneeuwbuien neerstreken en zonken
in het donker buiten met de vogels en Neo
de hond en de kinderen die opspatten nog
in de gelige postpakketten, de lichtzuilen
der straatlampen?

maar een pinkbeweging van de Ingezetene
bezegelde het droeve lot der bedrijven,  
en wij werden wij, en wij

(da capo)

invoer (2017)

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
lyriek Vertalingen - Bewerkingen

Spotvogelhaar

Mockingbird – David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

Ik zag de achterkant der sterren
Trillen en vallen
Terwijl zeepaardjes speelden
Op je rijzende borst
Ik zag honderd engelen
Naar de grond snellen
Ze gaven jou kransen
ze gaven jou kronen
Overal bloemen
Glorieus bij de Heer
Het tipje van de maan
En zon die er schijnt
En wortels die wroeten
En door de aarde woelen
En vogels die zweven op vleugels
Ik hoorde ze jouw naam fluisteren
En ik zie jou weer daar

De tortels verstopten zich
Terwijl je ogen raasden van licht
En ik zie weer jouw lach
Zo breed en zo rood
Wijl de sneeuwvlokken vielen
Op jouw haar als een zegel
En ik voel weer hoe zalig
We naar de muur staarden
En ik zie jou weer daar
Ik zie jou weer daar
Met jouw spotvogelhaar

Enkele jaren geleden
Zaten we neer en we huilden
Met de zee in onze oren
En zeven katten op schoot
Bij de boeken die stof gaarden
Ongelezen en onwaar
En jij bladerde door de letters
Die ik niet kon verdragen.

David Tibet

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud
Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen

de zenuwschaal (1)

Ik heb u echt de sfeer rond mij voelen breken, leegte voelen scheppen om mij vooruit te laten komen, om plaats te maken voor een onmogelijke ruimte voor wat in mij slechts in potentie aanwezig was, voor een geheel virtuele kiemkracht, die aangezogen door de aangeboden plaats zou moeten ontstaan.

Ik heb mij vaak in deze staat van absurde onmogelijkheid gebracht om te proberen in mij een denken te laten ontstaan. Wij zijn in deze tijd met enkelen die de dingen willen aanpakken, in ons wat ruimtes willen maken voor het leven, ruimtes die er niet waren en geen plaats leken te vinden in de ruimte.

Ik ben altijd getroffen geweest door de halsstarrigheid van de geest om te willen denken in dimensies en ruimtes, en zich te fixeren op de willekeurige toestanden van de dingen om te denken, om te denken in segmenten, in kristallijnen, en dat elke wijze van zijn gebaseerd blijft op een begin, dat het denken niet in een onmiddellijke en ononderbroken communicatie met de dingen is, maar dat deze fixatie en deze bevriezing, dit soort van het inbrengen van monumenten van de ziel, zich als het ware voordoet VÓÓR HET DENKEN. Dit is uiteraard de goede voorwaarde voor de creatie.

Maar ik ben nog meer getroffen door de onvermoeibare, meteoor-gelijke illusie, die ons deze tevoren bepaalde, vastomlijnde, bedachte architecturen, deze uitgekristalliseerde zielsegmenten influistert, alsof het één grote bouwplaat betreft in osmose met de rest van de werkelijkheid. En surrealiteit is een nauwer aanhalen van de osmose, een soort omgekeerde communicatie. Ik zie het niet als een vermindering van de controle, maar net als een grotere controle die, in plaats van te handelen, op zijn hoede is, een controle die ontmoetingen met de gewone werkelijkheid verhindert en meer subtiele en ijle ontmoetingen mogelijk maakt, ontmoetingen die tot op het bot worden uitgedund, die vlam vatten en nooit breken.

Ik stel mij een beproefde ziel voor die van deze ontmoetingen zwavelig en fosforachtig is, als enig aanvaardbare staat van de werkelijkheid.

Maar ik weet niet wat voor onuitsprekelijke, onkenbare luciditeit mij de toon en de roep ervan geeft en ze mij doet voelen aan mijzelf. Ik voel ze tot op een zekere onoplosbare totaliteit, ik bedoel dat er aan het gevoel ervan geen enkel twijfel knaagt. En ik, met betrekking tot deze ontroerende ontmoetingen, ik ben in een staat van onbewogenheid, je zou je een opgehouden niets kunnen voorstellen, een ergens begraven hoeveelheid geest die virtualiteit geworden is.

Antonin Artaud – Le Pèse-Nerfs (1925) [ARTAUD 1956, p.85-86] – vert. NKdeE 2020 CC Public Domain

A.A. NDL

NOOT: de Kathedraal stelt al haar vertalingen gratis ter beschikking van haar lezers, je mag er wat ons betreft letterlijk alles mee doen wat je maar bedenken kan, maar vermeldt wel ergens dat je het goedje van de Neue Kathedrale des erotischen Elends kreeg. op die manier krijgen anderen ook wind van ons verder geheel belangeloos exemplarisch activisme. dank en klik u weg in vrede.

commentaar en suggesties bij de vertalingen graag naar dirkvekemans@yahoo.com

originele tekst:
https://ebooks-bnr.com/artaud-antonin-le-pese-nerfs-fragments-dun-journal-denfer-lart-et-la-mort/

J’ai senti vraiment que vous rompiez autour de moi l’atmosphère, que vous faisiez le vide pour me permettre d’avancer, pour donner la place d’un espace impossible à ce qui en moi n’était encore qu’en puissance, à toute une germination virtuelle, et qui devait naître, aspirée par la place qui s’offrait.

Je me suis mis souvent dans cet état d’absurde impossible, pour essayer de faire naître en moi de la pensée. Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoir voulu attenter aux choses, créer en nous des espaces à la vie, des espaces qui n’étaient pas et ne semblaient pas devoir trouver place dans l’espace.

J’ai toujours été frappé de cette obstination de l’esprit à vouloir penser en dimensions et en espaces, et à se fixer sur des états arbitraires des choses pour penser, à penser en segments, en cristalloïdes, et que chaque mode de l’être reste figé sur un commencement, que la pensée ne soit pas en communication instante et ininterrompue avec les choses, mais que cette fixation et ce gel, cette espèce de mise en monuments de l’âme, se produise pour ainsi dire AVANT LA PENSÉE. C’est évidemment la bonne condition pour créer.

Mais je suis encore plus frappé de cette inlassable, de cette météorique illusion, qui nous souffle ces architectures déterminées, circonscrites, pensées, ces segments d’âme cristallisés, comme s’ils étaient une grande page plastique et en osmose avec tout le reste de la réalité. Et la surréalité est comme un rétrécissement de l’osmose, une espèce de communication retournée. Loin que j’y voie un amoindrissement du contrôle, j’y vois au contraire un contrôle plus grand, mais un contrôle qui, au lieu d’agir se méfie, un contrôle qui empêche les rencontres de la réalité ordinaire et permet des rencontres plus subtiles et raréfiées, des rencontres amincies jusqu’à la corde, qui prend feu et ne rompt jamais.

J’imagine une âme travaillée et comme soufrée et phosphoreuse de ces rencontres, comme le seul état acceptable de la réalité.

Mais c’est je ne sais pas quelle lucidité innommable, inconnue, qui m’en donne le ton et le cri et me les fait sentir à moi-même. Je les sens à une certaine totalité insoluble, je veux dire sur le sentiment de laquelle aucun doute ne mord. Et moi, par rapport à ces remuantes rencontres, je suis dans un état de moindre secousse, je voudrais qu’on imagine un néant arrêté, une masse d’esprit enfouie quelque part, devenue virtualité.

NKdeE 2020 – ‘de ingewanden van het Ik, wegrottend onder verwijderde taallagen, die in het virtuele Niets zich lijken te gedragen als algen, en een soort staarinfectie van het zien betekenen’ – pastel -A4
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

over het verdelgen

stoelen weiden ramen flessen
plassen palen struiken wegen
takken raven huizen boxen
winkelstraten overwegen
het reclamezeulen

stokken blazen stoelen weiden
ramen vijvers beken bomen
slapen samen tuinen hokken
koeken auto’s  smeren zuilen

rode tractoren voetbalvelden en
witte lichtbakkonijnen schieten goed
op met scheve bloemkolenbollen

 • driehonderdtwintig boeddhisten zitten te zazen
 • het lagermateriaal behoort tot de non-ferrometalen
 • de krukassen kreunen

de anderen kunnen ons niet deren
want komt er iets nee er komt niets
dus de anderen kunnen ons niet deren
want is het dat ja dat is het misschien
tel maar na:

 1. de jas stinkt. het weer zit niet mee.
 2. niest en het licht valt uit
 3. van de schrik de plaat hapert
 4. koeienprikkeldraad heeft het land aan
 5. regendruppelvluchtcorridors ontstaan aldus op het raam
 6. uit torsie en buiging samengesteld
 7. herkomstdislocatie, adem stokt
 8. tandwielen, riemschijven, hefbomen
 9. naar de volgende eeuw (i.t.t. de volgende)
 10.  het zeepaardje heeft maar weinig vijanden, het is te graterig.

invoer (2017)

oude glasplaatfoto uit de NKdeE-Archieven

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
lyriek

LAIS CCXXIV – CCXXVI

CCXXIV

De uren glijden flitsend af naar het
moment. De eeuwen grijpen in elkaar
als tanden van millennia dat het
verwachting was. De tijd was maar gebaar
betekent niets dan wat het is voor haar.
Het zwermt als sterren in haar nachten uit.
Haar woelen komt tot stilstand van besluit
De wereld wordt een dun verbindingslint,
elk woord een daad die het gebeuren uit
en haar stralen met zijn laaiend git verbindt.

NKdeE 2020 – ‘NAAD’ – Autodesk Sketch (grafisch bestand)

CCXXV

Drang. Het bestaande wil in een bestand.
Het echte niet, het is niet werkelijk
en heeft van het humane geen verstand.
Het laat de dwazen dwalen in ’t gelijk
en ’t wil alleen haar sensuele rijk.
Almaar nauwer wordt de plaats en de tijd,
en het gebeuren zoekt gelegenheid.
’t Wil met haar de oude weg bevrijden
van de drang naar ondergang en nijd.
Alleen de lust kan zulk ’n nijd bestrijden.

NKdeE 2020 – ‘NADER’ – pastel/wasco – 18×12,5 cm

over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

CCXXVI

Alleen vrije lust kan nijd bestrijden,
die in met de tijd doordachte lijven
wortel schoot en ’t rottend zijn verspreidde.
Liefde die zij met zichzelf bedrijven
willen zij tot ieders ideaal verschrijven
terwijl hun lijk van eenzaamheid verstijft.
Niets van wat zij doen of denken blijft.
Alleen als ’t strelen zich los kan laten,
en de hand niet grijpt maar strelende blijft,
kan de lust bevrijd hun nijd verlaten.

NKdeE 2020 – ‘NAAST’ – potlood – A4
Categorieën
gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

Klimaatverandering voor eenden

De vijver bevriest niet.
Is blij dan de eend? Neen:
de eend is in de vijver.

invoer (2017)

oude glasplaatfoto uit de NKdeE-archieven

HEMELNETLYRIEK

lyrische teksten vanop http://vilt.skynetblogs.be 2004-2007
herwerkt voor 2020 en erger

Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen zwartzachte sterren

Een gothic liefdeslied

A Gothic Love Song David Tibet – 1998
vert. NKdeE 2020

En dat je vingerknipte voor griezelschemer
Die eigenlijk alleen maar in je hoofd bestond
Met je zwartgelakte vingernagels
Of waren ze bloedrood
Ik ben het vergeten

En met je nep-lederen banden
Kwetterend over de hel
De manifeste decadentie die wou je uitwasemen
Met ogen die zo hard wouden flikkeren

Met sterdovend zwart
Dus deed je jouw boeken open
En deed je jouw benen open
En je hart deed je open
En je liet er het slechte binnen
Dat zogezegd
Jouw vriendje was
Met zwevende on-engelen
Als vliegen rond het rot
Dat je ziel had bedekt
Hun rijk overgroeide
Jouw land dat jij zelf
Verlaten had

De klokken van St. Mary luiden voor ons
Als herinnering dat het leven eindig is
Dat gebaren kunnen doden
En meer nog vernietigen
Dat er maar één oordeel is

Jouw brieven kwamen elke dag
In ’t Frans of in ’t Duits
Maar ze betekenden niets voor mij
Ik begreep de trage koorden
En het droge ijs als mist in je geest
Ik besef maar al te goed nu
Dat je verwaarloosbaar was
En hoewel ik zou kunnen bidden voor je
Ga ik dat waarschijnlijk niet doen
Want ik heb mijn buik vol van je
Met je leugens
En je make-up
Je was niets
Dat dacht dat het iets was

En toch schrijf ik nog dit gothic liefdeslied
Ten teken aan mijzelf
En aan ’t geheugen van mijn verleden
Schrijf ik nog dit gothic liefdeslied
Ten teken aan mijzelf
En aan ’t geheugen van mijn verleden
En om je gezicht buiten te houden

David Tibet

oude glasplaatfoto uit de Archieven van E.D.

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud
Categorieën
gedicht van de dag lyriek rigorisme

zichtbaar

plots, nu ik het zie
zie ik het gezien worden
met brede strepen
van zichtbare
vreugde

en dan als een stuiteren
van dank in schokjes niets
het zien dat zich ziende
ziet het zien
vergeten.

invoer (2017)

oude glasplaatfoto – anoniem
Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen

Ranonkel en Lazarus

De lege straten
Het lied van de schemer
De wolken die rusten
De kerkklokken luiden
Een vogelschrik huivert
Wat vogels die rillen
Ik zag je en zag dat het tijd was

De vergane bloemen
De vergane foto’s
Van vergane levens
Jouw lichaam dat wacht
Dat onvoldaan wacht
En zonder spijt
Het lege hart
Het hoofd in de handen
Ik hoorde ’t hen zeggen
Vandaag is het tijd

Zwaar zakt de zon
Op moeder de berg
De koeien die loeien
De koeien die dromen
De regen rijgt eindeloos
Zijn spookmelodieën
Jouw hoop die verdween
Men toonde het ons
Dat ’t maar tijd was, alleen

De geur van de regen
De schemer die leunde
Tegen jouw lippen
De molens die malen
Het bos dat bevroedt
Jij nam toen mijn hand
En wees vol van pijn
Naar vissen die stierven
Je zag het teken dit was de tijd

Op jou heb ik jaren gewacht
Zo leek het mij toch
En ‘k liep door jouw wereld
Biddend voor één kus
Om mijn neerval te staken
Om in jouw palm te schuilen
Jij gaf me alles
Het slot en de sleutel
De oliewolken zien
Dat het tijd is alleen

Als ik één wens kon hebben
Zoals in de sprookjes
Zou ik mijn verleden ontdoen
En opstaan als Lazarus
Om in ’t zonlicht te staan
En ’t zwart te verdrijven
Dat mijn gezicht verborg
En het jou weer zeggen
O dat
Da’s alleen maar de tijd
Da’s de tijd maar alleen.

Dus wilg treur niet voor mij
En eik buig niet voor mij
Al stierven anderen voor ons
En in onze plaats
Al bloedt geheim in ’t hart
De rauwe wonde, bron van alles
Ik hoorde het vandaag
Gefluisterd in het donker
Eindelijk
Eindelijk weten we het

Weet ik dat het de tijd maar is
En geen Kathedraal1afwijkende vertaling van ‘I’ll come in glory’.

Eind van ’t verhaal

David Tibet 1998Soft Black Stars

vert./bew. NkdeE 2020

oude glasplaatfoto uit de archieven van E.D.

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoudNoten   [ + ]

1. afwijkende vertaling van ‘I’ll come in glory’
Categorieën
lyriek

LAIS CCXXVI

Is het LAIS die het ziet, haar blanke
vuur van huid verhoogd met manestralen?
Zijn het in die wilde baren daar haar ranke
hals, haar ogen die het licht doen dralen
voor het in de nacht verdwijnt?  Bepalen
achtergrond en kleed ’t goddelijke lijf,
en maakt het huis als code het verblijf?
Maakt de herkenning voor haar staat iets uit?
Is LAIS deugd als doel van het bedrijf?
Is lust voor haar voor altijd zijn besluit?

invoer (2017)

over het ‘Gedicht van de Dag‘- programma
over LAIS en de geaugmenteerde schrijverij
LAIS 2020.docx

LAIS-verschijning in het Brusselse metrostation St-Guido, dat in 2057 al wordt hernoemd tot ‘Nekede’ (spreek uit met 3 x korte doffe e)
Bezoek de ROT-tentoonstelling ins Flugzeug! Steun de Kathedraal en KOOP MEER BROL!
Categorieën
Vertalingen - Bewerkingen

Het zeepaardje stevent af op de vergetelheid…

Toen God de werelden schiep waren ze daarvoor, zonder vorm
Een leegte behalve in zijn grote oog dat alles al had gezien dat was, is en zal
Het eerste wat hij schiep was geloof ik hoewel de bijbel ons dat niet vertelt
Huilende kinderen
Zoals dit nog weerspiegeld wordt wanneer kinderen geboren worden
Hoewel alle dieren ongetwijfeld huilen bij geboorte op hun eigen manier
Maar zij moeten iemand menselijk hebben die dat opmerkt opdat het geweten is
Het volgende wat hij schiep waren twee dingen tegelijk om de kinderen bang te maken
Een oud hobbelpaard dat van zichzelf bewoog en een verkleurde pop die af en toe leek te bewegen
Het derde wat hij deed was Lucifer uit de hemel gooien zodat die er op aarde kon op waken dat alles vernietigd werd wat de mensen probeerden te doen en dat het beetje geluk wat mensen konden bij elkaar scharrelen vernietigd werd en hij werd Satan en hij waakt hier nog steeds over ons

Ook dat zijn drie dingen
Lucifer die Satan wordt
het doen vernietigen
en genieten

Het vierde wat hij deed was lachen
Eenmaal, Tweemaal, Drie en Voort

Het vijfde was het scheppen
van één ster, één dier, één vis, één vogel, één mens
Die vijf vermenigvuldigden zich onder elkaar om heelde bewogen, bevlogen, tollende wereld te maken en alles erin

De sterren stuurde hij de ruimte in om daar te liggen
Van het dier maakte hij onze grondaard, onze natuurlijke staat en onze onschuld, en het memento mori voor ons op aarde
de vis ging zwemmen en drinkt de wateren van de zeewereld
de vogel vliegt, sterft, en valt
de mens liegt, sterft, vernietigd, creëert, en zoekt de sterren op die Hij de ruimte injoeg

De sterren proberen proberen proberen weg te geraken van de aarde
Maar god houdt hen gevangen in een grote lus die hen belet te dicht te vallen of te ver weg te vliegen

De Duivel maakt zwarte gaten
en zuigt die uit het zichtbare universum om versieringen te maken:
bellen en bollen vol licht en duisternis in de plafondhemel van de hel
Ondersteboven als je het rechtopstaand kan bekijken

En dan besluit God dat het tijd is om de laatste trompet te blazen en alle kippen naar de ren te roepen om te rusten in elke zin en betekenis
God blaast de laatste trompet en legt de lus af van de hemel
De lus is gemaakt van  wier en hout en weef en in zijn web gewoven

En de rust begint
De sterren worden uit hun hemels verband geheven
En proberen weg te schieten van de stinkende wereld
En tegelijk wil Satan ze allemaal ineens graaien om in zijn infernale rijk te bubbelen
dat buiten zijn weten ook verdoemd is nu

Satan grijpt de ene helft der sterren
en die worden door een steeds zwartere scheur in de hemel weggesleurd
De andere helft rent naar de Pleiaden en Aldebaran

O avondsterren
Hoe gezwind schiet en scheurt gij henen
Zelfs Satan’s grote macht en gramschap en zijn grote nijd kan hen niet houden
Zo naarstig staan zij te dansen in verscheidenheid

Maar God weet en ziet het allemaal
en is op alles voorbereid
Hij schept een groot net gemaakt van spuug
en gooit het verder dan de verste ster
De sterren plakken aan het spuug als vogels aan de stok met lijm
Verdoemd. God leest het de les met een zweep
Het spuug beeft bij de zweep die op de sterren siddert
de stem smeert en smeurt de sterren vol met meer van ’t spuug dat hen gevangen nam
Voor eeuwig en eeuwig en eeuwig.

Het enige doel en het enige kruis van de sterren is hun schepper gehoorzaam te zijn
Diepe striemen krijgen de sterren omdat ze weg wouden vluchten
De striemen zijn bloedstromen voor het vloeibare bewijs van God’s gramschap die over hen stroomt
De hobbelsterren worden teruggebracht aan een snoer van spuug dat doorheen het web van de werelden snijdt
Ook zij worden geranseld en afgetuigd
De sterren worden door God terug in hun baan gezet om zijn genade als regen te zien nederdalen op de aarde
En op allen die het ongeluk hadden daaruit en daarop geboren te zijn

De sterren willen niet weg
Zij marcheren droevig naar huis.

David Tibet (2014)

originele tekstvert. NKdeE 2020

over ZWARTZACHTE STERREN

zwartzachte sterren is een Current 93 – adaptatieprogramma voor Laaglanders en Erger door E.D., T.B. en de voltallige NKdeE

“zoek ons niet op, u hoort wel van ons

WORD document met de vertalingen: zwartzachte sterren.docx

inhoud