Categorieën
Anke Veld Proza

het verse ververst, het staande verstaat

[schets voor een interactieve Schierbeekroman]

Categorieën
Anke Veld Proza

uit “Anke Veld”

VLAK: LODE 4. misschien is het zo dat ik aanvankelijk met jou het Oponthoud wel wou bereiken, Maria, dat is een ‘er’ in ‘ergens anders’, een soort paradijs waar het onthouden ophoudt in het moment dat je vergeten bent, ja, daar ergens in de uitgedroogde holtes in het rot, waar de priesters alle gaatjes geplamuurd […]

Categorieën
Anke Veld

Lode’s credo

“in de naam van de dingenzit de naam van het niets.het niets noemt de dingende dingen dragen de naamals satellieten van het niets de naam van god is uit het niets de naam gewordendie de god der dingenheeft tot god benoemd.de god der dingen heeftde mens tot slaaf gemaakt. schrap de namen, laat het zijn, […]

Categorieën
101Aanroepingen Anke Veld gedicht van de dag hemelnet2020 HEMELNETLYRIEK lyriek

rastopaal

intu intu

Categorieën
Anke Veld English texts Grafiek strip

anke veld 13

As if to make her point in one flash moment Anke unfolded her own image seven times within the dome before me, thereby demonstrating that all of time is just an illusion and that reality, if needs be, can be constructed even by hammer and lever, by fysically pounding one’s own will into the fabric […]

Categorieën
Anke Veld Grafiek lyriek strip

anke veld – 12

Next moment I found myself staring in disarray at me, another me, a future version of me, whatever, someone who looked exactly like me and felt like me ‘cause yes I could feel her at the same time and therefore I immediately knew this she-me was pointing out something to me, something that somehow I […]

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag lyriek

maya

mei is de maya die doet mij gelovendat het absoluut vele, het schonein mijn enkele iets zit verscholen hoe zoetelijk zingt het, hoe nachtelijk wil het hoe hoog en hoe lustig zoekt ook de leeuwerikhoe wild en onzinnig graven mijn hondenhoe dicht in zichzelf heeft het ik zich omwonden mei is de maya die doet […]

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag lyriek

zeer

een Pisaans Lorelied mijn lief is leed, mijn heil verdrietvan pijn ken ik het einde nietik bid u muze maak mijn liedeer ik van zeer zal sterven. de zon is zwart, mijn dag is nachter is geen bed dat op mij wachtalleen de koude leegte lachtom mij: mijn geest wil zwerven. geen vrouwe lief, geen […]

Categorieën
Anke Veld gedicht van de dag gelegenheidsgedichten lyriek Proza

niemand

de tijd verglijdt,bewijst op zicht:wijik en u. het wijgevoel! herinnert u zich dat nog? toen iedereen in je buurt dezelfde boeken en kranten las, naar dezelfde tv-programma’s keek (er waren er maar een stuk of 4 waar je kon naar kijken, voor velen maar 1).duizenden mogelijke gespreksonderwerpen op basis van gemeenschappelijk als dusdanig gekende en […]

This website uses the awesome plugin.