Categorieën
debuut gedicht van de dag lyriek

violet

ik bestookte de blokkade, dagen, wekenlang en het is gelukt.wat niet gebeurde stroomt nu vrij uit wat wel konen maakt nu deel uit van wat ik ben vergeten. wees maar groen jaloers op wat ik droom;en donker violet met grijze strepen.

Categorieën
debuut finis mundi gedicht van de dag lyriek

in 3 functies naar de exit

schaamte bedek het, vlugbedek het bedekte, vlugbedek het bedekte bedekte, vlug bedek de bedekking van het bedekte bedekte, vlugbedek het bedekte, vlug bedek het, vlugbedek het bedekte, vlugbedek het bedekte bedekte, vlug schuld wil je mij kopen, alsjebliefwil je mijn reclame uithangen, alsjebliefwil je mijn reclame kopen, alsjeblief wil je tenminste de reclame voor mijn […]

Categorieën
debuut finis mundi gedicht van de dag lyriek

de muze

voor e.d. de vrouw waarop ik draaiis een hemelse sloeriehet soort waarmee je nietof toch niet in hààr bed – (het samengaan van mijn gedachtenmet het golven van jouw onwilbrengt haar zinnen in vervoeringtot muziek die nergens voor nog woorden wil). de man die zij bedientverkies jij beter niet te zien. NKdeEDe Neue Kathedrale des erotischen […]

Categorieën
debuut het lyriek

het raast

de illusie ’tijd’ vervluchtigde net(de toekan pikte het oog uitvan de zich spiegelende gier). een das met de kop van een zwaardvisen een eekhoorn met een pauwenstaartklimmen de boom op naar de gekruisigdewiens hoofd met een knal explodeert. de ooievaar vergist zichwant de kracht zit in hem.hij weent lava en vuur maar in zijn staart […]