over het ‘Gedicht van de Dag’-programma

Het programma ‘Gedicht van de Dag(GvdD) is het redigeer en revisie-programma van dirk vekemans, de online schrijvende auteur van de NKdeE.

De input van het programma is het geheel van lyrische teksten die veelal uiterlijke kenmerken van ‘gedicht’ vertonen (regels, strofen,…).
De input-teksten zijn meestal in een eerdere versie op deze blog aanwezig (aangegeven door de link ‘inputtekst’ met het jaartal tussen haakjes.

De output is beperkt tot 1 tekst per dag.
Deze output wordt gekoppeld aan 1 object uit de output van het Prentjes-programma. Dat geheel wordt dan als blogpost gepresenteerd aan de sociale netwerken (Facebook, Twitter).

Sinds eind 2018 worden de dagelijkse gedichten ook (’s avonds) nog ’s als prentje (in jpeg) gepubliceerd omdat de ervaring ons leerde dat mensen meer en meer enkel nog ‘in’ Facebook dingen lezen, elke klik naar ‘buiten’ de applicatie wordt ervaren als ‘werk’ of ‘moeite’, zo lijkt het wel.

Het Prentjes-programma neemttekst als input en produceert grafisch Afval.
Dat grafische Afval wordt te koop aangeboden in de Brolwinkel van de NKdeE (in ontwikkeling, voorlopig enkel manuele bestellingen van getagde prenten via mail). Het Prentjes-programma bestaat in verschillende versies. Een specifieke versie van het Prentjes-programma, het Collage-programma, wordt bv. gebruikt op LYRIEK, het overtyp-programma van de NKdeE op http://lyriek.blogspot.be

De routines van het GvdD-programma kunnen in ruime mate verschillen van reeks (cfr. supra) tot reeks in de output van het GvdD.

Het GvdD-programma herschrijft de oude teksten in chronologische volgorde van ontstaan naar wat volgens de auteur op dat moment de beste manier is om de gepresenteerde lyrische beweging over te brengen op de lezer.

Aangezien het programma niet-destructief redigeert, kan de lezer desgewenst de oude versie opsporen in de verzameling van teksten en de versies vergelijken.

De meeste teksten werden en worden geproduceerd in min of meer samenhangende reeksen, verzamelingen van teksten op basis van gemeenschappelijke creatieve algoritmes (een beetje zoals men vroeger in de Literatuur ‘poëziebundels’ had).
De meeste van die reeksen hebben een benaming en een manifest-bestand met uitleg over hun inhoud/methodes.

De chronologisch volgorde kan om diverse redenen doorbroken worden. Zo wordt sinds maart 2019 de eerdere output van het programma (vanaf juni 2017, dus zo’n 700 teksten) hernomen omdat het herschrijven van de dizains van LAIS die vanaf 2010 werden geschreven meer tijd vergt en er dus aanvullend materiaal nodig was om toch dagelijks een tekst te brengen.

In geval van publicatie in drukvorm (tijdschriften, boeken…) of online representatie via andere servers is het meestal aangewezen om enkel de laatst beschikbare versie van de tekst te gebruiken. Gelieve bij dergelijke publicatie wel een expliciete verwijzing naar de Neue Kathedrale des erotische Elends op te nemen.

De auteur dirk vekemans zelf erkent enkel de auteursplicht en  het recht op schrijven qua auteursrecht en de 
NKdeE  publiceert al haar materiaal onder CCO 1.0, in het Publieke Domein. als er ergens gebruik gemaakt wordt van het werk van andere auteurs blijven de restricties daarop uiteraard wel van kracht.

Op het ogenblik dat alle door de auteur geschreven  teksten door het programma verwerkt zijn, wordt de cyclus herhaald.

Teksten die deel uitmaken of output zijn van een ander programma of reeks (bv. ‘Spelen Dat Het Donker Wordt’, ‘101 Eigentijdse Aanroepingen van de Muze’, …) worden zo mogelijk na passage door het ‘Gedicht van de Dag’-programma voorzien van een nieuwe bundeling in pdf-formaat dat gratis te downloaden is of tegen vergoeding te bestellen bij een POD-dienst (in voorbereiding).

Lees de output van het ‘Gedicht van de Dag‘-programma.

This website uses the awesome plugin.