Categorieën
finis mundi

notice

the content of this website is in the Public Domain.feel free to use or reproduce anything you want in any which way you see fit. dirk vekemans @ CKU 9-3-2021 @4:04 GMT+1dv.public(out);dv.(exit);

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

juicht

juicht juichersjuicht luide en medezullen wij juichen. hoera het verborgene het geluidsafval het warme dekende vette rollade waarin het rode span- en strekvleeshet krachtdadige optreden het inzetten der represailles juicht juichersjuicht luide en medezullen wij juichen. rechtlijnig is de orde van de straatvolle rekken zijn de orde van de winkelen de orde van de pin-ups punaisesen […]

Categorieën
LAIS lyriek

LAIS CCCXV

Jij, de korsten ik op jouw afwezigheid

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

ongeluk

ja ja, ik zie je bij benaderingmijn o is de rouw die ik dien te vermeldenmijn e het naderen in je zwartleren jekkeren de u jouw donkerrode spitsruitentrui. in een droom als de onze kan je niets aan het toeval overlaten.op het kanaal drijven de vleeslappen grijsmet prondel tussen het zogklamp der botenen vale vuurijsjes […]

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

verbijstering

zij raakt, zo raakt ook haar de schouder blootzij spreekt, zo spreekt ook gras de voeten aanzij lacht, zo licht schiet in de vijver loszij raakt mij aan en zo krijgt zij haar naam van haar is nergens nog herinneringwaar zij gebeurt, gebeurt verbijstering de haarlok geeft de schouder haar bestaande voeten leggen streling uit […]

Categorieën
LAIS lyriek

CCCXIV

In de ondoordringbaarheid van mijn zijn

Categorieën
finis mundi gedicht van de dag lyriek

zonderling

een weigering geen eind en geen begineen aarzeling geheim er middeninvernietiging een adem zonder zinwaarheen ik ging werd alles zonderling. in golven golft het vlakke van de zeein vlakken tijd de zon danst met haar mee. het eind was van begin de weigeringgeheim er middenin  haar aarzelinghaar adem was van zin vernietigingen elk gebaar van […]

Categorieën
lyriek

gezondheid

de goedige dag is hier.de dag die modo grosso de ronde doet. de goedige dag bemoedert ookonder dompende olmen ter dood de stompe zuigeling die wij dagelijks barende peuter achter het maskerde puber met het zwaaiding en de gutsende wondede manvrouw die vrouwmant en potelt (ik zie in alle scherven glas het licht maar glas […]

Categorieën
LAIS lyriek

LAIS CCCXIII

Waarheid, die wervelende verveling

This website uses the awesome plugin.