Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Harusmuze Heraclitus lyriek

b37 – b38 – b122

Ismaël, die de tweespalt
in het glas benoemde dat brak,
en Dido met een knal verrezen
verzwegen niet het verraad

de nieuwste marteldood in vuur
van de Mohikaan op het braakland
en wat er nog zoal gebeuren kon,
kan onder het oranje zeil,

in de tent in de tuin onder
een met rode huid en klauwteen
afgedwongen zomerzon,
de lezing en de feiten,

het wachten op het klamme blauw
onder het zich afpulkende, nog
steeds van chloor doordrenkte
jongemeisjesbikinislipje,

het geurende geknetter
in de lucht van ronderenners
en het graaien in aarde
van de bespotte buren

naar jonge asperges,
de kippen in het stof,
de varkens in de modder
en Thales, die, naar het schijnt,

als eerste de sterrenkunde
beoefende : het naderen
u toegedicht.

inputtekst 2005-2017 – Herakleitos fragmenten: b37b38b122

dv 2019 – AR van b37-b38-b122

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

b110

dat ook de aangeschoten
leeuwerik zich voor de helft
door de snellere kogel
weggevreten weet en uit
de lucht laat vallen.

hoe graag je ook het rot
in de bedding onder de stenen
zou willen murwen.

het is voor mensen niet zo goed
dat alles wordt zoals zij wensen.

inputtekst (2005-2017)

dv 2019 – AR van b110

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

b124

het paard, dravend op een heuvelrug
je roze hand voor de zon
de harde suiker op peperkoek
het knauwen in je maag
van zure, droge wijn
het vlees dat walmt
van sterfte vuur en kruiden
de geur van zeep en huid in
de plooi in jurken van katoen
trompetgeschal met kinderkoor
de klik-klak van hun pas
afgemeten in de lege hal
een verzwegen wens verborgen
in de verdrongen herinnering
een lentebries die kering zoekt
en nogmaals streelt de gladde steen
het krullen van het rosse haar
net voor het haar de schouders
aait:

zoals de sterren hoog,
in willekeur, ligt uitgestrooid
de mooiste ordening.

inputtekst (2005-2009)HERAKLEITOS fragment 124

dv 2019 – AR van  b124

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

b48

duid nu op de vingertop
die in de folie drukt
met rode stift het oogpunt

aan, waar plaats en tijd precies
een uitspraak lang en voor
het blijken der wetmatigheid

ruimschoots voldoende
tot stilstand komen, zich
in elkaar lijken te vinden.

stoot dan fors door en spreek
tot het ontzette halfrond :

beoogt zo met name het
leven,  brengt ons sneller

de dood.

inputtekst (2005-2009) – HERAKLETOS fragment b48

dv 2019 – AR van b48

https://dirkvekemans.be/2018/04/10/asemisch-lezen/

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

b60 – b32

Een trede lager is het beeld,
versluierd in de geur
van zachte zeep en lijf,

het glijden over het chroom
van de leuning, de opwaarts
zwevend neergelaten
slanke hand

een oogwenk hangende,
verscherpt door een plotse inval
van licht op de leuning
van het soort
dat zich niet noemen laat
of van de god de naam wil dragen,

stokt en dreigt dan
je in je val, het in je haast
ternauwernood de rand aantippen
van de treden die je liever
overslaat, te vellen,
je als een kattenjong ter dood
op de blauw gevlamde steen
te laten smakken

van de inkomhal,
waar het zich balde
en wonderlijk tot de woorden
ontplooide :

de weg omhoog, omlaag,
is één en dezelfde.

inputtekst (2009) -HERAKLEITOS fragmenten 22b32 en 22b60

dv 2019 AR van b32-b60


Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
gedicht van de dag Heraclitus lyriek

b55

tingeling van dingen zo floepen de schermen aan en op
als poezenoortjes richten zich de letters naar hun klank.
het geweten pompt zich om, het vliegwiel ik verliest zich
in een zee van commentaar. oesters liggen nooit erg

lang op de tip van de tong. dit zondagskind werd mond
en oog en vondeling: een stem verparelt korrels haat
met slijmen van verlangen. proef het droeve glijden
naar de ondergang, de naam van tand en lip ontdaan.

“doe mij maar zicht, gehoor en studie” zei de gezant
die kankerstralen naar het leefdal stuurt. het loopt
nu fout tot in de uithoek van elk privaat bestaan.

en jij kraaiendiva, jij leest niet eens de dagen af,
jij klikt het weg en likt iets anders aan, soeverein
in jouw gebrek aan licht, een onbeschenen maan.

inputtekst (2009) – HERAKLEITOS fragment b55

dv 2019 – AR van b55

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
121 Manieren asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

b125

uitgezonderd net
vandaag altijd:

de voordracht die zichzelf
voorstelt, als viel er nergens van
maar telkens weer op zwart satijn
de traagste zilverdwarreling
geurend naar extase uit het
onopengesneden album
van de doodshoofdvlinder.

zorg maar dat je gedwee
de wind verzwelgend
alle ramen opendraait, de wagen
van zijn kracht ontkoppelt, de
lampen dooft en in de weide glijdt
het onbegrensde zwarte dat ontvangt
opdat het jou geweten weze:

ook het beste mengsel schift
onaangeroerd.

inputtekst (1994 -2017) – Herakleitos fragment 125

dv 2019 – AR van b125

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
121 Manieren asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

b18

ademgesel, liefdesklank
die zinnenstrelend schorre
kelen openspert en kil
de diepst geborgen droogte
op de natte lippen legt.

tomeloos brandende halm,
die krult op het veld voor je ogen
net voor het opgaat in de vlam.
vrees dat je van haar beroofd
onder lakens graaien moet
naar wat je nooit kan raken.

spreuk, die na die woorden
beter klinkt, alsof het troosten kon:
wie op het onverhoopte niet hoopt,
zal het nooit vinden.

inputtekst (1994-2017) – Heraklaitos fragment b18

dv 2019 – Ar van b18

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
gedicht van de dag Heraclitus lyriek

b84a

Het span trekt de kar.
Op de top briesen paarden.
De kar duwt het span.

inputtekst 1994Herakleitos fragment b84a

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

a0

vertrekken uit het eensklaps
toegeslagen donker
toont het wat het toont aan het
dat net een vorm van weg
ontwaarde,

op het punt staat te dalen,
zich bij de dalenden
op te houden en zie :

de weg is weg

( zo wordt evenmin
de as aanzien, eerder nog
de ruimte draaiende
achter het stilstaande

karrenwiel ).

inputtekst 1994

dv 2019 – Asemische Lezing van ”a0′

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B26

In laaiend vuur verworpen
neemt het droge blad van lucht,
vuur en aarde alle kleuren
in zich op en zweeft.

Het krult en weegt zich
al krullende af. Een roos
vergeelt tot tere lijntjes
waarin nog herfstzon trilt. Wit

gebald wil een strakke hand
als van zijde het voelen
van de hand nog raken: 

van wieg tot graf
wacht de mens vergeefs
op licht dat niet het zijne is.

inputtekst (2017)

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

dv 2019 – AR van B26 – A5
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B41 – D23

de muze is een tijdloos monster
dat knaagt en kauwt
op dichterslijf, een lijfeigen hunkeren
dat werktuig is, en ook het deeg daarvan, dat
murw gekneed zwartgeblakerd al in de oven rolt.
nooit leefde er ergens een zanger zonder deze haast.

ach, en uw breinaaldblik doorpriemt
het klotsrijm enkel in uw eigen weke
brein. u rijgt onze verzen aan het branden
van uw eigen lust, hier bij de potvis die plastic braakt
op de stranden van uw schermenzee.

uw scrollen is een meten, het meten een meerkost,
uw vingeren bepaalt de afstand van uzelf tot de dood achter glas.
de lectuur die u ter strandstoel bezigt, stokt op de bultrug,
het is een harde wetenschap. u weet maar al te goed
wat u herhaalt: resultaat! de rechtspraak parelt in uw hals.
u pronkt met uw verdict, uw nijd vertaalt ons lijden
tot van uw eigen waan de aanklikbare exploitatie.

leuk. regendruppels in een grijze zee.
de dikke boot toetert diepe tonen
en zet koers naar Dover, een meeuw
slaat daar zijn wieken uit en krijst 
calais calais
calais.
 

één is het ware, het inzicht
te begrijpen
 dat alles
alles bestiert.

inputtekst (2017)

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

dv 2019 – “heur lichtgolven” – A4 (scan afgesneden in photoshop)
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B53

jij. recursief eist het toeval dat jouw haren
mijn schouder uitstrepen tot op het witte
bot en ook mijn voze tongval spalk jij met
historisch gebulder. heethoofden, zij

worden met halen van hun rilromp en ’t krijsen
gescheiden en hun leed wordt een deel van mijn
pink. hou die knipschaar in spreidstand, jij. elk
moment is een momentopname met suisende

migs in de hersenpan en bloedtaaldoorzopen
het besef druipt nu pas achter je ogen:
met de neusloop geschouderd de blik schroeft

scherp in de richtkoker door scherven heelal.
de vrede was horizon en oorlog onze vaderstaat.
goddelijk eerst was ik jouw slaaf, en dan Het.

inputtekst (2017)

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

dv 2019 – AR van B53 – A5
Categorieën
Grafiek Heraclitus lyriek

B10

inhoud heeft het kleefkruid amper,
impact evenwel meteen:
naakt de woordnaad
ligt ter vingertop.

categorisch lost het op in ruitjes
prittstick en sauzen bolognaise,
maar toch: geheel 
gespletenheid is het,
gelijkenis

en onderscheid,
concordant en discordant
uit één het vele, het vele
ook weerom het ene in
.

(de bloemetjes
op de groene ballen
zijn klein en wit).

inputtekst (2017)

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.


“kleefkruid” – dv 21-06-2017 – ink & water color on paper, 12,5x18cm – verkocht (begot!)
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B11

jouw gelaat ontvalt mij in slierten, zinkt
in het vormeloze. echo’s verwijderen
zich, beelden tot schemer vervagen. wat jij
was, is nog een waas van licht. ik durf

mijn ogen niet te sluiten. er is koude die niet
wijken wil. kale takken tikken op het raam.
de frigo slaat aan, er is een nare ondertoon.
de honden huilen, zij ruiken al mijn bloed.

het zwijgen spreekt nu klare taal: de
aarde wil ons mensen kwijt, de zeeën
walgen ziek hun stranden aan.  de zon

doet teken naar de maan:  geheel de naam
van god moet nu maar uitgesproken. onder
slagen zal het ongedierte hier vergaan.

inputtekst (2017)
> 2009

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

kaleTakken

“kale takken” – dv 20-06-2017, verkocht
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek NKdeE Emblemata

B25

van de instortende gangen. een rookpluim kroont
de heuvel (het gevederde hoofd), dwarsbalken
branden, een hand tekent een m in het roet en
valt dan stil. ‘kom’, zegt ze, ‘de zee wacht op ons.’

de nacht golft andere dagen aan in haar ogen, er
zitten vele werelden in (haar lichaam is diagnose,
handleiding, kaart van het heelal). hoeveel? gekreun
slaat over in brullen, schreeuwen, snikken. pal

boven zijn hoofd op het einde van de hellende
straat staat de maan, schildert de man af, hoed in de
hand,  het lijf hobbelt lijnen op de keien, een tel nog
en hij is voorbij. geldbriefjes wapperen weg, kraaien,

vergeefse arbeid, de geur van urine. hoe grootser nu
je sterven, hoe grootser toen je lot. stel de tijd t is
de eenheid van plaats en handeling, uitgedrukt
in dollar. ‘hier’ is dan: t over de prijs van het verhaal

inputtekst (2017) > 2009

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

arbeidsvruchtspreuk
dv 2017 – “B25” – A4
Categorieën
gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B47

Met het ene roze handje in de heup
en het andere hoog alsof
er in de haar omringende ruimte
een belangwekkende scheidslijn
viel waar te nemen,

in een niet aflatende poging
om het halsstarrig fluitende herdertje
van zijn berg neder te laten dalen,

draait,
op vastgestelde stonden,
in schokjes de herderin
weg en weg
van de noodzaak om haar beweging
te moeten aanzien.

De herdershond,
met ere arm aan pootjes
maar zichtbaar gammel op zijn sokkel toch
blijft als een hond
vloeiend glijdende rondjes 
rond haar doen.

Van het vlugge oordeel
over de gewichtigste zaken,
verlos ons heer.

inputtekst (2017)
>2000 uit ‘123 Manieren om Herakleitos te lezen’giswerk

dv 18-06-2017 – B47 – ink & water color on paper, A4, 
Categorieën
asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B121 – B64 – C55


Springstoffen razen in containers over de autosnelweg. 
Op de middenberm staat een haag in brand. Heel erg luid
roept het meisje in de blauwe bikini dat ze haar teen 
aan een kei stootte. De herhaling herhaalt alleen zichzelf.

Schimmen van oude mensen schuilen achter het behang.
Een ijsschots stuikt met veel geraas de zee in. De plooien
in je huid verraden hoe je huilde als baby. Muziek verzet
zich tegen de stilte die ze zelf creëert. De Vlamingen
kunnen zich maar beter ophangen en de staat aan hun
kinderen laten. Hou nu maar op met die gedichten.

Er hing een druppel aan haar neus, ik zei het en ze lachte.
België voldoet hiermee niet aan de Europese richtlijnen.
Ik hoor haar zingen dat een roos een roos is, roos is.
Nog zo’n veertig, vijftig jaar, zegt men. De bliksem is
het roer van dit alles. Vrouwen vrijen met de man in
zich, de mannen met de vrouw, tot ze één worden in
het niets. Gewassen groeien beter op een kerkhof.

De herhaling herhaalt zichzelf en dan zichzelf, alleen.

inputtekst (2017) >2001 (?) 
uit ‘123 Manieren om Herakleitos te lezen’

dv 2019 – ‘horrors of the Climate Adjustment Act 2048’ -A6
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B60 – B32

Een trede lager is het beeld,
versluierd in de geur
van zachte zeep en lijf,

het glijden over het chroom
van de leuning, de opwaarts
zwevend neergelaten
slanke hand

een oogwenk hangende,
verscherpt door een plotse inval
van licht op de leuning
van het soort
dat zich niet noemen laat
of van god de naam wil dragen,

stokt en dreigt dan
je in je val, het in je haast
ternauwernood de rand aantippen
van de treden die je liever
overslaat, te vellen,
je als een kattenjong ter dood
op de blauw gevlamde steen
te laten smakken

van de inkomhal,
waar het zich balde
en wonderlijk tot de woorden
ontplooide :

de  weg  omhoog,  omlaag,
is  één en dezelfde.

inputtekst (2017) >2001 (?)

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

dv 2019 – AR van ‘B60-B32’, A4
Categorieën
asemic reading asemisch gedicht van de dag Grafiek Heraclitus lyriek

B55

tingeling van dingen zo floepen hier de schermen aan en
kraaien krassen mee in pek en veren deze jeremiaden.
ik klots wat rond met kliekjes oceaan, en ’t schildersoog
vertaalt mijn stem tot glijden van een oester op de tong.

parels leg ik bij de mest te vondeling, ze gaan van mond
tot oog tot mondeling: elk vers verkorrelt in het slijmen
het verlangen zodat men proeven kan de droeve
ondergang, de medeklinkers d, r, k van het verguisde.

waarvan het zien en horen lering geeft, daar hecht ik
al mijn daden aan. zeker, als reus al rot bestraal ik rood
verzwakt de wering van jouw hoog bestaan. kraai maar

krols jij kraaiendiva, voel maar niet mijn zonnerot,
klik mij weg en lik die laser aan, en heers en schijn
als volle maan met kwijl en geil in jouw luchtledigheid.

inputtekst (dv 2017)> 21/12/2009

Dit is uitvoer van HERAKLEITOS, een reeks lezingen van de fragmenten van Herakleitos van Efeze in een presentatie van het Gedicht van de Dag-programma

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

dv 2019 – AR van ‘B55’ – A5