Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #310

// de stompe geest der onverschilligen heeft nood aan alsmaar dieper lijden

310 – de wijze bezoedelt de tempel, de keizer vernedert de troon

Hexagram 9 –  XIAO CHU – ‘kleine voeding’

input

https://dirkvekemans.be/2018/11/02/harusmuze-138/

commentaar

de wijze beoogt middels contemplatie de zuivere wijsheid te aanschouwen maar zijn aanwezigheid zelf is al een aanfluiting van de tempel die hij daartoe weet ingericht: elke waarneming van het reine verontreinigt immers al het gebeuren daarvan tot een waargenomen gebeurtenis, een humane falsificatie in dienst van de humane noden.

de keizer zoekt middels zijn daden de hoogste macht te verwerven maar reduceert in het claimen daarvan het hoogste door het te verlagen tot op zijn niveau van handelen, onderhevig aan het menselijke falen.

in de voortschrijdende recursie corrumpeert het aanwezige Binnen telkens het constituerende Buiten dat op weg is een binnen te worden voor een hoger, verderop gelegen Buiten: wat zich beperkt weet tot een Iets wordt afhankelijk van haar Zijn en ontkent zo het Niets waaruit het is kunnen ontstaan. wie binnen is kan beter binnen blijven.

alleen door te verzaken aan de noodzaak van het Zijn en de Dingen zal de keizer niet hoeven uit onmacht naar de tempel te strompelen wanneer hij zich geconfronteerd ziet met zijn eigen falen. in eigen onmacht zal hij eervol vergaan.

alleen door de noodzaak van het verzaken aan het Zijn en de Dingen als eigen noodzaak te aanvaarden zal de wijze niet huppelen naar het paleis wanneer zij daar om haar wijze raad wordt ontboden. in eigen onnut zal zij
verlossing verwerven.

scève

Tu te verras ton yvoire cresper
Par l’oultrageuse, & tardifve Vieillesse.
Lors sans povoir en rien participer
D’aulcune joye, & humaine liesse,
Je n’auray eu de ta verte jeunesse,
Que la pitié n’à sceu a soy ployer,
Ne du travail, qu’on m’à veu employer
A soustenir mes peines ephimeres,
Comme Apollo, pour merité loyer,
Sinon rameaulx, & fueilles tresameres.

Geef een reactie