Categorieën
lyriek

albumblad

ik is  in het blad is ruw  de bloem is
in mijn hoofd & slaat de wereld in
mijn hoofd aan flarden op het blad
in mijn hoofd vergrijst er een zon
& als ik stengel zeg vergaan
de schepen in mijn hoofd het
blad is blauw de scheur erin
is waar de barst begint & ik
mijn einde als een kassa
van een lege winkel in in mijn
hoofd is het rood het mes is bot
de bloem begint de zon is rot
de maan proest roest je ijzer
wint de lijken dobberen het ijs
verkavelt in verkavelingen
a & b & c de zee ik zie het in
het in mijn hoofd het blad is
ruw  de bloem in mijn hoofd
slaat de wereld in mijn hoofd
aan flarden op het blad in
mijn hoofd vergrijst er een zon
& als ik stengel zeg vergaan
de schepen in mijn hoofd het
blad is ruw de scheur erin
is waar de barst begint & ik
mijn einde als een kassa in
gerinkel in de lege winkel in
mijn hoofd is ruw het mes is bot
de bloem begint de zon is rot
de maan proest roest je ijzer
wint de lijken dobberen het ijs
verkavelt in verkavelingen
a & b & c de zee ik zie het in
& middenin mijn zee het blad
ik duw je laatste woord hierin
ikisinhetbladisruwdebloemis
blauwdeluchtiskildesmetverg
rootdeplekisdoodjelachverz
engtdeheliskoudjezietdeengel
ennaareendjeshengelenikwil
mijnkindweerlachenzienmet
zinerinhaarvingersvol

betovering

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.