Categorieën
Harusmuze het lyriek NKdeE Tarot P'Tix

CEK

T:W8 IT: 34

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

gedicht

bergop

verhaspeling van ‘Graf’ van Gerrit Achterberg

gij die mij tot de stenen toelaat
met hetzelfde gebrek aan geweld
als eenmaal tot uw huid gij

die heel mijn lied bevat
en de woorden wij weigert
te noteren in faveure
van het ogenblik

nu is het grint
grint waar geen klank in aardt
blind zand ontvangt de
neergezegen lijfelijke restant

en de dood is
de dood is
de dood die
in dit woord bewaard

dood is

(de vingeren wapperen alsof)

invoertekst (2017) – rev. dv@CEK

voor RIGORISME 1.0

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

ChatGPT 3.5 rewrites

ik gebruik graag mijn eigen gedichten als invoer voor allerlei experimenten met de nieuwe tech. denk aan Oulipo en Flarf , maar ook aan het ideaal van de perfecte vertaling van een gedicht.
veel stelt het nog niet voor. ik maak dagelijks een lichtjes andere prompt 1een ‘prompt’ is wat je vraagt aan zo’n machine, de tekst die je anders typt . de prompts die ik hier geef voor ChatGPT werken ook op Microsoft Bing om het Gedicht van de Dag op diverse manieren te herschrijven.

zo leer ik gaandeweg de techniek beter kennen en krijg ik misschien meer zicht op de mogelijkheden en/of de ongetwijfeld immense impact van al die Deep Learning op de schrijverij in al haar vormen.

in de antwoorden van ChatGPT pas ik enkel de typografie/lay-out aan.

rev. dv@CEI

vandaag had ik geen zin in training. ik vroeg ChatGPT:

please humour me and write me a poem on temperance in the way Andrew Marvell would have written it in 2020.

dit was de respons:

Oh Temperance fair, thou art a grace divine, 
A virtue to be cherished, a gem so fine, 
In this world of excess, thou art a rare find, 
A beacon of balance, in the midst of mankind.

Thou teachest us to hold our passions in check, 
To temper our desires, lest they lead us to wreck, 
To drink from the cup of life, but not to excess, 
Lest we lose control, and fall into distress.

Thou art the middle path, the way of restraint, 
The guide to harmony, in a world so faint, 
Thou showest us that balance is the key, 
To a life well-lived, and a soul set free.

So let us embrace thee, oh Temperance bright, 
And follow thy lead, in the midst of the night, 
For in thy gentle guidance, we find our way, 
To a life of joy, and a brighter day.

ChatGPT @ 2023-05-12 14:30:00 UTC 

ik vroeg nog een NED vertaling, met een lichtjes verhaspelde prompt, dus een onverwacht resultaat. ik herwerk die ‘vertaling’ hieronder, zoals het Gedicht van de Dag programma dat pleegt te doen, dus zoals ik mijn eigen teksten herschrijf. dit soort tekst zou ik rustig in de vergetelheid der diepere bestanden gelaten hebben, dat doe ik met eigen teksten ook wel eens.

die laatste twee regels, daarover moeten we het nog maar ’s hebben, misschien. bij dit soort ‘promptgestuurde tekstgeneraties‘ begint het meestal stevig, maar het verslapt veelal naar het einde. dat is mijn voorlopige indruk, althans. in de Engelse tekst was dat al veel minder het geval, wat dan weer logisch is, gezien de taal van ontwerp en van het overwicht van het Engels in de trainingsdata.

je moet er uiteraard ook rekening mee houden dat het publieke model prioritair op correctheid en logische consistentie getraind is.

zonder mogelijkheid tot vocalisatie of het gesimuleerde motorisch-neurologisch equivalent daarvan, zolang het model geen stem heeft, én die stem ook zelf in feedback kan ervaren, zullen de lyrische capaciteiten moeilijk boven het niveau van een sporadische toevalstreffer geraken, vermoed ik. je kan m.i. geen lopende code doen zingen zonder dat die ‘zelf ‘ kan horen hoe vals het klinkt.
ik heb voor dat probleem een soort vuile quick fix bedacht maar dat moet nog getest worden, zeer twijfelachtig of daar iets uitkomt.
en ik herhaal ook: dit is een eerste indruk…

zeker is: ChatGPT deed 4 seconden over zijn NED tekst, ik heb daar enkele uren aan zitten frullen tot ik min of meer tevreden was. op die laatste twee regels na dan. hier het resultaat van onze gespreide samenwerking:

Matiging, goddelijke kracht van zin, 
Zet ons aan tot een nobel begin. 
Jouw geven is wonderlijk zacht, 
Zonder extremen geef jij ons kracht.

Wijsheid als streling, geduld als van steen, 
Jij leidt ons gestaag naar 't betere heen, 
Waar we met rust de ziel weer bevrijden:
Geen zorg en geen angst treft nog ons beiden.

In de palm van jouw liefdevolle hand, 
Leren wij beter te leven, wij vinden verband.
Met jouw gouden nectar van gematigdheid,
Worden we gezuiverd van trots en ijdelheid.

written by ChatGPT, re-written by dv@CEK
P’TiX
P’TiX CEK – P’TiX Invoer nr 46
i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

hexagram 35  (jìn) – “floreren”

JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”

H A R U S M U Z E

171 – ’t volmaakte heeft geen bewustzijn nodig
280 – een bron welt zelden op in een moeras
346 – de waarneming is een open spiraal
358 – profeten zijn dom of staatsgevaarlijk
363 – de denker denkt het maar het gebeurt niet
416 – angst maakt spektakel van de ondergang
439 – ‘eeuwig’ is dwaasheid, waanzin of bedrog

compiled by dv@CAK

CHATGPT + CTEXT.ORG

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/xiao-guo

CHATGPT
Hexagram 35, “Jìn” (晉) – “Vooruitgang”

Het hexagram Jìn (spreek uit als ‘Djin’) vertegenwoordigt vooruitgang en groei. Het toont een situatie waarin er een gestage ontwikkeling en verbetering is. Dit kan zowel op persoonlijk niveau als op collectief niveau plaatsvinden.

Jìn symboliseert een tijd van toenemende invloed en vooruitgang. Het geeft aan dat je op de juiste weg bent en dat je inspanningen vruchten afwerpen. Er is een gevoel van geleidelijke groei en expansie, waarbij je stap voor stap dichter bij je doelen komt.

Dit hexagram moedigt aan om volhardend te zijn in je inspanningen en geduld te hebben. Het gaat niet om snelle successen, maar om gestage en duurzame vooruitgang. Het is belangrijk om je focus te behouden en te blijven werken aan je doelen, ook als de weg moeilijk lijkt.

Jìn kan ook wijzen op de noodzaak om jezelf voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Het is een tijd waarin je je vaardigheden en kennis kunt vergroten, en nieuwe mogelijkheden kunt verkennen. Sta open voor groei en leerervaringen, en wees bereid om uit je comfortzone te stappen om nieuwe hoogten te bereiken.

In relaties kan Jin duiden op een positieve ontwikkeling en vooruitgang. Er is ruimte voor groei en verdieping in je relaties, of het nu gaat om vriendschappen, romantische relaties of professionele samenwerkingen. Het is een tijd waarin je kunt bouwen aan sterkere en duurzamere verbindingen.

Over het algemeen moedigt het hexagram Jìn aan om vertrouwen te hebben in jezelf en je capaciteiten. Blijf jezelf ontwikkelen, werk gestaag aan je doelen en wees open voor de kansen die zich voordoen. Met geduld en doorzettingsvermogen zul je vooruitgang blijven boeken en succes behalen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CFV middels de NKdeE account bij OpenAI

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

disclaimer rev. dv@CEH

Tarotkaart van de dag
NKdeE Tarot v. 0.3 – FOUR OF PENTACLES – GREED – G

De Smith-Waite Tarotkaart die ik trok vanochtend was Vier van Munten (Four of Pentacles).

Deze kaart werd in 1909 ontworpen door Pamela Colman Smith in opdracht van A.E. Waite.

Afbeelding
Op de Vier van Munten zien we een persoon gekleed in rijke kleding die stevig vasthoudt aan vier munten. Ze zitten geklemd tussen de armen en benen van de persoon, alsof ze angstvallig worden vastgehouden. De figuur kijkt naar de munten en lijkt geobsedeerd door materiële bezittingen. Achter de figuur is een stad te zien. De afbeelding straalt een sfeer van vasthoudendheid, controle en hebzucht uit.

Symboliek
De Vier van Munten vertegenwoordigt vasthoudendheid, controle en hebzucht. Het symboliseert de neiging om krampachtig vast te houden aan materiële bezittingen uit angst om ze te verliezen. De persoon op de kaart is gefocust op het behouden van zijn rijkdom en kan moeite hebben om te delen of anderen toe te laten in zijn innerlijke cirkel. Het herinnert ons eraan dat te veel nadruk op materiële zaken kan leiden tot afstand en isolement.

Kabbalistisch perspectief
Vanuit een Kabbalistisch perspectief kan de Vier van Munten worden geassocieerd met de Sefirah Chesed in de Levensboom van de Kabbala. Chesed staat voor genade, vrijgevigheid en overvloed. Deze kaart herinnert ons eraan om een evenwicht te vinden tussen het behouden van materiële rijkdom en het openstaan voor het delen van onze middelen en ervaringen met anderen. Het wijst op het belang van vrijgevigheid en het doorbreken van egoïstische neigingen.

Theosofisch perspectief
Vanuit een Theosofisch perspectief vertegenwoordigt de Vier van Munten de valkuil van materialisme en de beperkingen van hebzucht. Het spoort ons aan om onze relatie met materiële bezittingen in evenwicht te brengen en te beseffen dat ware rijkdom niet alleen wordt gemeten in termen van materiële overvloed. Het symboliseert ook de noodzaak om open te staan voor spirituele groei en om anderen te ondersteunen, in plaats van alleen bezig te zijn met het vergaren van persoonlijke rijkdom.

Samenvattend
De Vier van Munten symboliseert vasthoudendheid, controle en hebzucht. Het waarschuwt voor de valkuil van te veel nadruk leggen op materiële bezittingen en het afsluiten van anderen. Vanuit een spiritueel perspectief herinnert deze kaart ons eraan om een evenwicht te vinden tussen het behouden van materiële rijkdom en het delen ervan met anderen. Het benadrukt het belang van vrijgevigheid, openheid en spirituele groei in plaats van enkelvoudige focus op persoonlijk gewin.

Timestamp ChatGPT: 2023-05-27 – rev. dv@CEa

NKdeE Bibliografie Tarot

Deze werken consulteer ik om de info van ChatGPT te fact-checken

 • BANSHAF 1998: Banzhaf, Hajo, De Tarot. Het Grote Levensavontuur, Amsterdam, 1998, ISBN 90 637 8394 9
 • BUTTER 1986: Butter, Maureen: De Tarot als synthese van westerse mystiek, Deventer 1986, ISBN 90 202 3845 5
 • DECKER 2002: Decker, Ronald & Dummett, Michael: A History of the Occult Tarot, Richmond 2019 (re-ed.), ISBN 9780715645727
 • FARLEY 2009: Farley, Helen: A Cultural History of Tarot. From Entertainment to Esotericism, London-New York 2009, ISBN 9781848850538
 • KAPLAN 1997 : Kaplan, Aryeh: Sefer Yetsirah. The Book of Creation In Theory and Practice. Revised Edition, San Francisco 1997, ISBN978-0-87728-855-8
 • POLLACK 1997: Pollack, Rachel: Seventy eight degrees of wisdom. A book of Tarot. Revised with a New Preface, Dublin 1997 ISBN 978-0-7115-3572-1
 • PLACE 2005: Place, Robert M.: The Tarot. History, Symbolism, and Divination, New York 2005, ISBN 1-58542-349-1
 • TON 2001: Ton, Jan: Beeld van Tarot, volledig herziene versie, Hilversum 2001, ISBN 90 73140 63 3
 • WAITE 1910: Waite, A.E.: The original Rider Waite. The Pictorial Key to the Tarot. An illustrated Guide, Rider -Penguin, London 2021, ISBN 9781846047244

noot: Deze bibliografie wordt gaandeweg aangevuld met historisch belangrijke werken, hedendaagse academische studies en werken die naar mijn aanvoelen getuigen van een levende en ernstige Tarotpraktijk. Dat laatste betreft dus een louter subjectieve, en erg contingent bepaalde keuze van mij, dv, uit de schier onverwerkbare massa aan bestaande Tarot-publicaties. Of een bepaald werk al dan niet is opgenomen in deze bibliografie impliceert verder geen enkel waardeoordeel van schrijver dezes.

ChatGPT TAROT prompt

Om tot een basistekst te komen die ik vervolgens bewerkte gebruikte ik de ‘prompt’ hieronder die in overleg met ChatGPT werd en verder wordt ontwikkeld.

Een prompt is hoe je de chatbot een vraag stelt. De uitvoer die u krijgt kan verschillen van wat ik kreeg, daar ChatGPT 3.5 ook de context van onze conversatie(s) gebruikt om tot een optimaal resultaat te komen. Zo geef ik ChatGPT ook telkens een voorbeeld mee van hoe ik de vorige kaart bewerkte en geef ik zoveel ik kan feedback vanuit mijn lectuur en wat ik waarneem.

ChatGPT ‘ziet’ immers niet wat er op de kaart staat afgebeeld maar maakt een eigen synthese van de beschrijvingen in het trainingsmateriaal. Een correcte, objectieve beschrijving van de wat er staat afgebeeld is dan ook cruciaal als feedback. En uiteraard is ook wat ik lees bij vanuit de praktijk van anderen van grote waarde voor het leerproces.

# Beschrijf de Smith-Waite-versie van de Tarotkaart [kaartnaam] in 5 alinea's in het Nederlands. 
 # Eerste alinea: beschrijf wat er te zien is op de kaart. 
 # Tweede alinea: wat de kaart vertegenwoordigt. 
 # Derde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Kabbalistisch perspectief. 
 # Vierde alinea: uitleg van de kaart vanuit een Theosofisch perspectief. 
 # Vijfde alinea: samenvatting en conclusie.

voor de kaarten uit de Kleine Arcana komt daar nog bij:

# Gebruik in deze versie alstublieft zo goed als het kan genderneutrale taal wanneer u verwijst naar de menselijke figuren die op de kaart worden afgebeeld.

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Anke,

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.