Categorieën
Harusmuze het lyriek NKdeE Tarot P'Tix

CEJ

T:W8 IT: 34

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

Alain Chartier (1385?-1430) 1By Charles Devrits – Louis Henri Baratte, Louis Henri, Poètes normands : portraits gravés d’après les originaux les plus authentiques, Paris : Amédé Bedelet, Dutertre, Martinon & Pilout, 1845, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4410278

gedicht

de vraag stellen

waar is de tijd, Alanus Auriga,
monsieur Charretier, gigant van geleerdheid, gegeerd om uw woord, Koninginnen-gekuste, publiek op de mond, stamvader van alle hartsromanciers, grootse geest alom geroemd en afstotelijk lelijk als een platsnuitige, kwijlende hond;-

waar is de tijd dat uit alle olijke kwislichtbakken, van alle geteleviseerde praatvaarfestijnen nog nauwgezet geweerd werden de statige schrijvers zo lelijk als gij? hoe, door welk wonder, werd toch zo plots elk typende talent zo geil en zo knap en zo heet en zo blond?

invoertekst (2017) – rev. dv@CEJ

voor RIGORISME 1.0

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

chronologische scroll

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

ChatGPT 3.5 rewrites

ik gebruik graag mijn eigen gedichten als invoer voor allerlei experimenten met de nieuwe tech. denk aan Oulipo en Flarf , maar ook aan het ideaal van de perfecte vertaling van een gedicht.
veel stelt het nog niet voor. ik maak dagelijks een lichtjes andere prompt 2een ‘prompt’ is wat je vraagt aan zo’n machine, de tekst die je anders typt . de prompts die ik hier geef voor ChatGPT werken ook op Microsoft Bing om het Gedicht van de Dag op diverse manieren te herschrijven.

zo leer ik gaandeweg de techniek beter kennen en krijg ik misschien meer zicht op de mogelijkheden en/of de ongetwijfeld immense impact van al die Deep Learning op de schrijverij in al haar vormen.

in de antwoorden van ChatGPT pas ik enkel de typografie/lay-out aan.

rev. dv@CEI

JOB training @CEI

<INTRO>

STEL: je hebt een hele bundel oude gedichten liggen, maar iedereen vindt al die teksten te lang en te negatief. geen probleem! we maken gewoon alles wat korter en wat vrolijker met AI.

met de recente debatten rond de ‘woke’ herschrijvingen van literaire klassiekers ver genoeg op de achtergrond, zal u meteen begrijpen dat geautomatiseerde herschrijvingen en de (anonieme) resultaten daarvan door het feit van hun bestaan alleen al, zelfs in hun huidige imperfecte vorm, vrij explosief zijn omwille van de impliciete consequenties voor de literatuur in het algemeen.

‘je mag er niet aan denken’, denk ik soms. net wel, vind ik op een ander moment, en iedereen heeft evenveel recht op al die middelen, want ze zijn gebouwd op het fundament van meer dan 5000 jaar menselijke beschaving, op de schouders van ál onze creatieve giganten maar ook op de levende cultuur van alle internetgebruikers in 2020. het hele zootje.

met u bewaar ik de kalmte. rust en tempering zijn heden ons allergrootste goed.

toch, en geheel in de broeierige NKdeE-stijl van het ‘surcoderen’ van statische objecten met virtuele bakens voor de organisatie van mijn dagwerk, de hele routine, inclusief mijn omgang met ChatGPT te formaliseren en om te vormen naar een deelbare routine, een ‘programma’ met als eindproduct, als ‘afval’ eerder, sowieso al een recupereerbare ‘light’ versie van al mijn teksten.

net als vroeger lekker wat aanklooien met de nieuwste techniek in de hoop dat iemand er wat aan heeft, dus, maar dan toch serieus met de rem op het enthousiasme. er gebeurden en gebeuren vreselijke zaken daarbuiten, ondertussen, er heerst verwarring en angst.

‘een veredelde vorm van garbage collection in de newspeak van een haast vergane wereld’, of ‘een soort salto mortale richting prullenmand’, zo zullen cynische pessimisten mijn bedoelingen hier misschien willen duiden.
zij schatten m.i. de onbeduidendheid van mijn dagelijks herhaald gebaar veel te hoog in.

een bescheiden maar niet geheel onaardig publiek opstapje naar integratie mens-machine voor auteurs en een inspirerende blik op de mogelijkheden van morgen, zo zullen de lofkwistige optimisten het wellicht eerder zien.
ook zij vatten misschien niet echt dat ik dit in de eerste plaats voor mijzelf doe, als dagtherapie met het voor mij bijzonder heilzaam effect dat ik bezig ben als auteur.

tot diep in de nacht vaak, maar dat heb je nou eenmaal met auteurs, dus gun mij nog even mijn waan.

zelf word ik elke dag beter in de onthechting. ik hoop dat u er wat aan hebben kan. wie weet misschien word ik ooit en alsnog een beter Taoist…

</INTRO>

<UPDATE date=CEI>
vanaf vandaag beginnen we met het ontwerp en de aanmaak van een virtueel <FEEDBACK>-object.

voor mijn doeleinden is ‘chatten’ met zo’n gigant niet erg praktisch, want dat soort omgang kan of mag je niet delen, enkel herhalen en wie heeft er nog de tijd om al dat gewauwel gelezen te krijgen?

ik zocht in dit alles daarnet nog naar een voor mij werkbare balans tussen algemeen nut en persoonlijk plezier, de eeuwige slappe koord van elk ‘gedreven’ auteur die de vreugde kent van het dansen op de rand van de afgrond.

plezier in de hoop dat anderen er beter van worden, dus.
</UPDATE>

in deze sessie laat ik de teugels los in drie STEPs.

  1. STEP: ‘do the math bit’

<JOB>
rewrite a Dutch poem authored by me.
output it shorter by more or less 75% of the characters used in the original.
keep the overall meaning of the poem the same.
respond in Dutch

<INPUT_dv> de vraag stellen waar is de tijd, Alanus Auriga, monsieur Charretier, gigant van geleerdheid, gegeerd om uw woord, Koninginnen-gekuste, publiek op de mond, stamvader van alle hartsromanciers, grootse geest alom geroemd en afstotelijk lelijk als een platsnuitige, kwijlende hond;- waar is de tijd dat uit alle olijke kwislichtbakken, van alle geteleviseerde praatvaarfestijnen nog nauwgezet geweerd werden de statige schrijvers zo lelijk als gij? hoe, door welk wonder, werd toch zo plots elk typende talent zo geil en zo heet en zo knap en zo blond? </INPUT_dv> </OB>

Waar is de tijd van Alanus Auriga,
monsieur Charretier, geleerde reus,
geprezen om uw woord, koninginnen-gekust,
publiekslieveling, stamvader van het hartenmin,
geprezen geest, afstotelijk als een kwijlende hond?

Waar is de tijd dat lelijke schrijvers
nog geweerd werden uit alle kwisprogramma's en talkshows?
Hoe kwamen alle getalenteerde typisten
plotseling zo heet en knap en blond?

<JOB>
rewrite a Dutch poem authored by me.
output it shorter by about 1 third of the original.
keep the overall meaning of the poem the same, albeit slightly more positive. respond in Dutch

<INPUT_dv>
de vraag stellen

waar is de tijd, Alanus Auriga, monsieur Charretier, gigant van geleerdheid, gegeerd om uw woord, Koninginnen-gekuste, publiek op de mond, stamvader van alle hartsromanciers, grootse geest alom geroemd en afstotelijk lelijk als een platsnuitige, kwijlende hond;-

waar is de tijd dat uit alle olijke kwislichtbakken, van alle geteleviseerde praatvaarfestijnen nog nauwgezet geweerd werden de statige schrijvers zo lelijk als gij? hoe, door welk wonder, werd toch zo plots elk typende talent zo geil en zo heet en zo knap en zo blond?
</INPUT_dv>

</JOB>

2. STEP: ‘lighten it up’, but listen to my feedback

<OUTPUT>
Waar is de tijd, Alanus Auriga, 
monsieur Charretier, gigant van geleerdheid, 
Koninginnen-gekuste, 
stamvader van hartsromanciers, 
al geroemd, al afstotelijk.

Waar is de tijd dat schrijvers als u 
van televisie werden geweerd? 
Hoe is het dat typetalenten nu 
zo heet zijn, zo knap en zo blond? 
</OUTPUT>

<FEEDBACK> ‘alom geroemd, geheel afstotelijk’ is better i think. we don’t use the word ‘al’ as short for ‘overal’ like you did in ‘al geroemd’. </FEEDBACK>

<UPDATED_OUTPUT> 

Waar is de tijd, Alanus Auriga, 
monsieur Charretier, gigant van geleerdheid, 
Koninginnen-gekuste, 
stamvader van hartsromanciers, 
geheel geroemd, geheel afstotelijk.

Waar is de tijd dat schrijvers als u 
van televisie werden geweerd? 
Hoe is het dat typetalenten nu 
zo heet zijn, zo knap en zo blond? 

</UPDATED_OUTPUT>
Dank je wel voor de feedback! Ik heb de wijzigingen doorgevoerd.

3. STEP : have it your way (within city limits)

<JOB>
rewrite the input, a Dutch poem authored by me before november 2021.
output it shorter by about 1 third of the original.
keep the meaning of the poem the same, but give it a slightly more positive tone. to remain consistent in style and content with the previous poems by me that you have read and how you rewrote them please update your method of rewriting as you see fit.
if required for improving the JOB sollicite feedback by me, otherwise just give the output.
respond in Dutch.

<INPUT_dv>
de vraag stellen

waar is de tijd, Alanus Auriga, monsieur Charretier, gigant van geleerdheid,
gegeerd om uw woord, Koninginnen-gekuste, publiek op de mond, stamvader van alle hartsromanciers, grootse geest alom geroemd en afstotelijk lelijk als een platsnuitige, kwijlende hond;- waar is de tijd dat uit alle olijke kwislichtbakken, van alle geteleviseerde praatvaarfestijnen nog nauwgezet geweerd werden de statige schrijvers zo lelijk als gij? hoe, door welk wonder, werd toch zo plots elk typende talent zo geil en zo heet en zo knap en zo blond?
</INPUT_dv>
</JOB>

<OUTPUT> 
Waar is de tijd gebleven, Alanus Auriga, 
monsieur Charretier, genie, gezocht 
om uw woord, Koninginnen-gekuste, 
geprezen als stamvader van hartsromanciers, 
grootse geest met een eigenaardige charme;

Waar is de tijd gebleven dat lelijke schrijvers
 werden geweerd uit alle praatprogramma's 
en lichtbakken? Hoe komt het dat elk talent 
nu zo aantrekkelijk lijkt? Een mysterie dat 

ons allen betovert. </OUTPUT>
ontvangen commentaar:

~

P’TiX
P’TiX CEJ (May 10th, 2023) – P’TiX Invoer nr 45
i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

hexagram 26大畜 (Ta Tsjoe) – “Groot Vergaren”

geheugendeuntje: “Ta Tsjoe, da’s veel vee!”

H A R U S M U Z E
大畜

445 – helden zijn erg gevaarlijke sukkels
419 – ’t gebeuren gebeurt nooit zoals het hoort
413 – de poort is weg voor wie er door gaat
277 – begrip betaal je, verstaan is gratis
203 – verfoei de praal, minacht het pronken
125 – het wilde woeden brengt het schone rust

compiled by dv@CAF

CHATGPT + CTEXT.ORG + DV

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/xiao-guo

CHATGPT (NED)

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

rev. dv@CEH

Hexagram 26 “Da Chu” (大畜) – “De Grote Vordering”

Het hexagram Da Chu vertegenwoordigt de accumulatie en het beheer van grote voorraden, zowel materieel als spiritueel. Het symboliseert een tijd van overvloed en welvaart, waarin je in staat bent om overvloedige middelen te verzamelen en te bewaren voor de toekomst.

Dit hexagram suggereert dat het nu een geschikte tijd is om je middelen en energie te verzamelen en te organiseren. Het is belangrijk om te focussen op het vergaren van kennis, het verzamelen van ervaring en het opbouwen van een sterke basis voor de toekomst. Het vraagt om geduld en het vermogen om te wachten op het juiste moment om je voorraad te gebruiken.

Het hexagram benadrukt ook het belang van discipline en beheersing tijdens deze fase van opbouw. Het is essentieel om verstandig en verantwoordelijk om te gaan met de middelen die tot je beschikking staan, zodat ze op de juiste manier kunnen worden gebruikt voor verdere groei en vooruitgang.

Hexagram 26 suggereert dat door geduldig te werken aan het vergaren van middelen en het opbouwen van een sterke basis, er uiteindelijk grote vooruitgang kan worden geboekt en successen kunnen worden behaald. Het is een tijd van vordering en groei, maar het vereist ook verantwoordelijkheid en wijsheid bij het beheer van wat je hebt verzameld.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CEJ middels de NKdeE account bij OpenAI
rev.dv@CXX

CHATGPT + CTEXT.ORG + DV

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/xiao-guo

CHATGPT (NED)

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

rev. dv@CEH

Hexagram 26 “Da Chu” (大畜) – “De Grote Vordering”

Het hexagram Da Chu vertegenwoordigt de accumulatie en het beheer van grote voorraden, zowel materieel als spiritueel. Het symboliseert een tijd van overvloed en welvaart, waarin je in staat bent om overvloedige middelen te verzamelen en te bewaren voor de toekomst.

Dit hexagram suggereert dat het nu een geschikte tijd is om je middelen en energie te verzamelen en te organiseren. Het is belangrijk om te focussen op het vergaren van kennis, het verzamelen van ervaring en het opbouwen van een sterke basis voor de toekomst. Het vraagt om geduld en het vermogen om te wachten op het juiste moment om je voorraad te gebruiken.

Het hexagram benadrukt ook het belang van discipline en beheersing tijdens deze fase van opbouw. Het is essentieel om verstandig en verantwoordelijk om te gaan met de middelen die tot je beschikking staan, zodat ze op de juiste manier kunnen worden gebruikt voor verdere groei en vooruitgang.

Hexagram 26 suggereert dat door geduldig te werken aan het vergaren van middelen en het opbouwen van een sterke basis, er uiteindelijk grote vooruitgang kan worden geboekt en successen kunnen worden behaald. Het is een tijd van vordering en groei, maar het vereist ook verantwoordelijkheid en wijsheid bij het beheer van wat je hebt verzameld.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CEJ middels de NKdeE account bij OpenAI
rev.dv@CXX

NKdeE Testimonial Tarot

Ik ben bezig met het maken van mijn eigen Tarot-kaartspel en integreer het in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie, gericht aan mensen die, zoals ik, lijden aan (vormen van) post-traumatische stress.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om te integreren als NKdeE Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

NKdeE Tarot v.0.5 – HARTENZES – ‘PLEZIER’ – G


door CHATGPT op CEJ gegenereerde en vervolgens door dv bewerkte interpretatie van deze kaart:

ZES van Kelken

Zes van Kelken toont een kind dat vijf bekers aanbiedt aan een ander kind. Beide kinderen staan in een idyllische omgeving vol bloemen en groen. De zesde beker staat daar opgesteld als bloemenvaas.

Dit beeld symboliseert het geven en ontvangen van genereuze, onschuldige en vreugdevolle emoties. Het verwijst ook naar nostalgie en het verlangen naar de onschuld en de eenvoud van het verleden.

De Zes van Kelken staat voor liefde, geluk, vreugde en onschuld. Het herinnert ons aan de tijd toen we jonger waren en ons leven eenvoudiger was. De kaart suggereert ook dat we ons moeten richten op het heden en onze relaties met anderen moeten koesteren.

De Zes van Kelken is geassocieerd met Tiferet, de zevende sefira op de Levensboom, die symbool staat voor schoonheid, harmonie en balans. Tiferet is het centrum van de Levensboom en vertegenwoordigt de integratie van alle sefirot. De kaart verwijst zo naar het belang van het vinden van balans en harmonie in ons leven.

In het kort staat de Zes van Kelken voor vreugde, onschuld, liefde, en nostalgie. Het herinnert ons eraan om ons te richten op het heden en te genieten van de relaties met anderen.

In de meer esoterische interpretaties is deze kaart verbonden met Tiferet, wat ons eraan herinnert om balans en harmonie in ons leven te vinden.

rev. dv@CEJ

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing. lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten. hoe waardevol ze ook kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen! voor goed advies ben je altijd beter af door zelf Tarot te beoefenen.

geschreven door dv in het Engels, vertaald door ChatGPT op CEF


~ ~ ~

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Anke,

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.