Categorieën
Harusmuze lyriek NKdeE Tarot P'Tix rigorisme

CEV

T:XIX IT: 53

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

begrijpend lezen

introductie


LITERATUUR, net als websites, software en andere programma’s, kan worden gezien als een programma op zich. Programma’s verdwijnen niet zomaar, maar kunnen wel in onbruik raken als ze niet meer goed functioneren in een veranderende omgeving.

Het interessante aan humane programma’s is dat zelfs oude, niet meer gebruikte programma’s op elk moment kunnen worden geüpdatet en opnieuw geactiveerd, mits er geïnteresseerde gebruikers zijn.

Onze genetisch-evolutionaire hardware is namelijk al zo’n 10.000 jaar min of meer stabiel. Als literaire programma’s zoals die van Petrarca destijds werkten, kunnen ze nu net zo goed werken. Het vereist alleen wat energie en de vastberadenheid van toegewijde auteur-programmeurs met kennis van zaken.

Het traditionele idee van “de literatuur” als de Republiek der Letteren is niet langer van toepassing. De ‘Zijnsgrond’, oftewel de goddelijke functie die zulke programma’s in onze samenleving veronderstellen en aanspreken, kan in onze tijd niet rekenen op een geïnstitutionaliseerde, wetenschappelijk onderbouwde consensus.

Voor mij persoonlijk werkt het programma van “de literatuur” niet meer, of in ieder geval onvoldoende om mijn activiteit als auteur te rechtvaardigen. Ik erken dit en onthoud me van verdere oordelen of meningen, omdat ik geen auctoriële autoriteit heb zonder een werkend literair programma dat maatschappelijke consensus geniet.

Als auteur bevind ik me dus in een patstelling. Geen enkele publicatie in boekvorm of digitaal kan daar iets aan veranderen. Dit besef heeft me er in 2004 toe gebracht om mijn eigen aanvankelijk uitsluitend literaire programma te ontwerpen, genaamd de “Neue Kathedrale des erotischen Elends” of “NKdeE” (ik koos de naam als eerbetoon aan Kurt Schwitters). Sindsdien werk ik er dagelijks aan, met ups en downs. Het is, en ik ben mij daar pijnlijk van bewust, een monstruositeit in het huidige post-literaire landschap, en in dit stadium niet meer dan een curiositeit.

Opgeven is echter geen optie voor mij. Als er vandaag de dag geen vraag is naar literatuur, dan moeten we niet met antwoorden komen, maar zelf een betere vraag bedenken.

Geïnspireerd door vele zielsverwante maar helaas veelal overleden auteurs zoek en bouw ik gestaag verder aan mijn “Kathedraal”. Ik ben recent deze zoektocht bewust wat meer verborgen gaan uitvoeren, weg van het tumult op de sociale netwerken, omdat ik heb gemerkt dat het werk en ikzelf niet gebaat waren bij nutteloze blootstelling en al te voorspelbaar hoongelach.

Bernard Réquichot schreef ooit: “Als bepaalde ontdekkingen een bepaald niveau van ernst bereiken, is het goed dat ze in het duister worden gekoesterd, dat ze hun pogingen in het verborgene doen, weg van vele ogen, zodat die overvloedige blikken ze niet bezoedelen als lachen.” [RÉQUICHOT 2002, p.119]

Vandaag en de komende dagen lezen we in dat kader het eerste deel van de “Triomf van de Liefde” van Francesco Petrarca onder de titel “ingrijpend lezen”, een nieuwe schrijfprogramma, een module in het hoofdprogramma van de NKdeE dat met aangewezen voorzichtigheid 1voor deze website beperk ik, om data-integriteit en correcte tekst-accreditatie te kunnen blijven garanderen, het gebruik tot versie 3.5 van ChatGPT, zonder directe toegang tot het internet, dus. gebruik wil maken van de nieuwe AI-technologie.

De “Trionfi” van Petrarca werden in de eerste eeuwen na zijn dood veel vaker gelezen dan de “Canzonieri” – de 366 gedichten aan Laura de Noves – waarvoor de meesten van ons de Italiaanse lyrische dichter kennen.

In de eerste fase van de opbouw van dit programma corrigeer, annoteer en becommentarieer ik gaandeweg een door ChatGPT gegenereerde vertaling van een deel van het werk, zodat we samen kunnen ontdekken wat de redenen van die voor ons merkwaardige populariteit waren… 2De editie die ik gebruik voor de verduidelijkingen is die van Marco Ariani, Milaan 1988, ISBN 88-425-1027-0.

Met vriendelijke groet,
dv@CEW

introtekst vereenvoudigd door ChatGPT@CEW – rev. dv@CEc

FRANCESCO PETRARCA – TRIUMPHUS CUPIDINIS

Triomf van de Liefde

I

potloodtekening dv 2020 (naar een schilderij toegeschreven aan Paulo Ucello)

ITA

NED

Al tempo che rinnova i miei sospiri
per la dolce memoria di quel giorno
che fu principio a sì lunghi martiri,
già il sole al Toro l'uno e l'altro corno
scaldava, e la fanciulla di Titone
correa gelata al suo usato soggiorno.

Amor, gli sdegni e 'l pianto e la stagione
ricondotto m'aveano al chiuso loco
ov'ogni fascio il cor lasso ripone.

Ivi fra l'erbe, già del pianger fioco,
vinto dal sonno, vidi una gran luce,
e dentro, assai dolor con breve gioco,
vidi un vittorïoso e sommo duce
pur com'un di color che 'n Campidoglio
triunfal carro a gran gloria conduce.

I' che gioir di tal vista non soglio
per lo secol noioso in ch'i' mi trovo,
voto d'ogni valor, pien d'ogni orgoglio,
l'abito in vista sì leggiadro e novo
mirai, alzando gli occhi gravi e stanchi,
ch'altro diletto che 'mparar non provo:
quattro destrier vie più che neve bianchi;
sovr'un carro di foco un garzon crudo
con arco in man e con saette a' fianchi;
nulla temea, però non maglia o scudo,
ma sugli omeri avea sol due grand'ali
di color mille, tutto l'altro ignudo;
d'intorno innumerabili mortali,
parte presi in battaglia e parte occisi,
parte feriti di pungenti strali.


In het seizoen dat mijn zuchten doet hernemen
bij de zoete herinnering aan de dag3 DF(=6 april in mijn cyclische datumnotatie, waarom ik dat zo doe zal nog blijken), de fatale dag waarop P. voor het eerst Laura zag
die aanvang was van mijn lange lijden,
warmde reeds de zon de Stier4 op DF staat de zon nog in Aries, maar bevindt zich dan al in het derde decanaat daarvan, het astrologische Huis van de Liefde, geregeerd door Venus zijn beide hoornen 5letterlijk: ‘de ene en de andere hoorn’
en ’t liefje van Tithonus6 Aurora, lees op DBNL de heerlijke navertelling van de mythe door Louis Couperus om te ervaren wat een eenvoudige naamsvermelding bij P.’s tijdgenoten zoal zou kunnen hebben getriggered rende verstijfd
van de kou naar haar geliefd verblijf.

De liefde, het voorjaar, de hoon en het huilen
hadden mij weer naar de kluis gebracht,
de plaats waar ’t weke hart haar lasten legt.

Daar in het gras, van droomgewonnen
flauw geween weerom, zag ik een groot licht,
met middenin – weinig spel met veel verdriet –
een zegevierend oppermachtige leider
zoals zij die op het Capitool de wagen
van de triomf naar grote glorie leiden.

Genieten van zo’n aanblik ben ik niet gewend:
de sombere tijden waarin ik mij bevind,
zijn vol hoogmoed en van waarden gans ontdaan.
Ik sloeg de zware, moede ogen op
en zag een dracht zo gracieus en nieuw
maar voelde vreugde enkel in ’t sommeren:
vier paarden witter dan de sneeuw;
een ruwe krijger op een wagen van vuur
met een boog in de hand en pijlen aan zijn zijde;
niets vreesde hij, dus hij had geen harnas of geen schild,
maar op zijn schouders slechts twee grote vleugels,
met duizend kleuren, en voor de rest gans naakt;
eromheen ontelbare stervelingen,
een deel gevangen in de strijd, een deel gedood,
en anderen gewond door scherpe pijlen.

rev. dv@CEb

lees verder in de onbewerkte ChatGPT-vertaling

telkens ik een stukje klaar heb, vraag ik ChatGPT om suggesties voor verdere verbetering. ik overweeg die dan en voer ze al dan niet door.
lang hoef ik daar dan niet over na te denken. beter is nou eenmaal beter.
maar voor ik onderstaande suggesties incorporeer kan u ze hier een dag lang zelf beoordelen:

(ChatGPT suggesties op CEY voor het stuk afgewerkt door mij op CEX hierboven):

Ik, die niet gewend ben van zo’n aanblik te genieten
vanwege de vervelende tijd waarin ik me bevind,
van alle waarde ontdaan, vol van trots,
zag met opgeheven, zware en vermoeide ogen
deze zo charmante en nieuwe verschijning,
waarvan ik geen ander genot heb dan het leren:
vier paarden witter dan sneeuw;
op een wagen van vuur een ruwe jongen
met boog in de hand en pijlen aan zijn zijde;
hij vreesde niets, dus geen harnas of schild,
maar op zijn schouders droeg hij slechts twee grote vleugels,
met duizend kleuren, geheel naakt voor de rest;
eromheen ontelbare sterfelijken,
sommigen gevangen in de strijd en sommigen gedood,
sommigen gewond door scherpe pijlen.

Verlangend om nieuws te horen, stortte ik me erin
tot ik werd als een van hen,
die door zijn handen van het leven waren beroofd.

Toen drong ik erop aan om te kijken of er iemand
was die ik kon herkennen in de dichte menigte
van de koning, altijd vastend van tranen.

Niemand herkende ik daar; en als er iemand was
die ik kende, had hij zijn uiterlijk veranderd
door dood of wrede en verschrikkelijke gevangenschap.

Een schaduw, iets minder triest dan de anderen,
kwam naar me toe en noemde me bij mijn naam,
zeggende: “Nu krijgt men dit door lief te hebben!”

Verwonderd zei ik: “Maar hoe ken jij mij,
dat ik jou niet herken?” En hij antwoordde: “Dit kreeg ik
door de zware lasten die ik draag, en de donkere lucht
strijdt met jouw ogen; maar waarachtig vriend
ben ik van je en ik ben geboren met jou op Toscaanse bodem.”

Zijn woorden en zijn oude gesprek
verwierpen wat zijn gezicht verborg;
en dus gingen we zitten op een open plek,
en hij begon: “Het is lang geleden dat ik dacht
je hier bij ons te zien, want sinds de eerste jaren
gaf het lot van je leven zo’n voorteken.”

“Dat is zeker waar, maar de liefdespijnen
verschrikten me zo dat ik het streven opgaf;
maar ik draag nog steeds de littekens in mijn hart en kleren.”

Zo sprak ik; en hij, toen hij mijn antwoord hoorde, glimlachte en zei:
“Oh, mijn zoon, wat voor vlam brandt er voor jou!”

Ik begreep het toen niet, maar zijn woorden zijn nu zo vast
in mijn hoofd gegrift, dat ze nooit steviger in marmer zijn geschreven;
en vanwege de nieuwe tijd, stoutmoedig en snel,
vraag ik het hem: “Vertel me alstublieft, welk volk is dit?”

“Binnenkort zul je het zelf weten,” antwoordde hij, “en je zult er deel van uitmaken:
zo wordt er voor jou een knoop gevormd, en je weet het niet;
en je zult eerst van uiterlijk en haar veranderen
voordat de knoop waarover ik spreek van je hals en ook je opstandige voeten wordt losgemaakt.

Maar om je jeugdige verlangen te bevredigen,
zal ik over ons vertellen, te beginnen met de grootste,
die ons zowel leven als vrijheid heeft ontnomen.

Deze is degene die de wereld Cupido noemt:
bitter zoals je ziet en nog beter zult zien
wanneer hij jouw heer zal zijn zoals hij de onze is;
een bescheiden jongeman en een trotse oude man:
hij weet heel goed wie het ervaart, en wees er zeker van
dat hij dat duizend jaar heeft gedaan: tot nu toe heb je geslapen.

Hij werd geboren uit ledigheid en zoete, vleiende gedachten,
heer en god gemaakt door ijdele mensen.

Sommigen sterven door hem, anderen leiden een bitterder leven onder duizend ketenen en duizend sleutels.

Hij die op zo’n nobele en glorieuze manier tevoorschijn komt,
is Caesar, die in Egypte Cleopatra vastbond tussen
de bloemen en het gras; nu wordt er triomf gevierd over hem,
en dat is terecht, want hij heeft de wereld overwonnen
en anderen hebben hem overwonnen, waardoor de overwinning
van zijn overwinnaar zijn roem is.

De ander is zijn zoon; en hij hield nog rechtvaardiger van hem:
hij is keizer Augustus, die Livia van anderen afpakte door te smeken.

De derde is Nero, meedogenloos en onrechtvaardig;
zie hem gaan vol woede en minachting;
een vrouw overwon hem, en hij lijkt zo machtig.

Zie de goede Marcus, vol lofwaardigheid,
vol filosofie in taal en hart;
maar toch houdt Faustina hem hier onder controle.

Die twee, vol angst en argwaan,
de een is Dionysus en de ander is Alexander;
maar diegene heeft een effectieve reden om bang te zijn.

De ander is degene die onder Antandros huilde
om de dood van Creusa, en zijn liefde nam
die van zijn zoon afgenomen werd door Evander.

Je hebt gehoord over degene die weigerde
de wreedheid van zijn stiefmoeder te tolereren
en door zijn gebeden te ontsnappen,
maar die zuivere en vriendelijke bedoeling
bracht hem om het leven, zijn liefde veranderde in haat;
Phaedra, een vreselijke en slechte minnares,
en zij stierf eraan: misschien een wraak
van Hippolytus en Theseus en Adriane,
die, zoals je goed weet, door liefde naar de dood snelden.

Degene die anderen berispt maar zichzelf veroordeelt;
want hij die genoegen schept in bedrog,
moet niet klagen als anderen hem bedriegen.

Zie de beroemde man, met zoveel lof,
gevangen genomen tussen de dood van twee zussen;
de een is van hem, en hij geniet van de andere.

Degene die bij hem is, is de machtige en sterke Hercules,
die door liefde werd overwonnen; en de andere is Achilles,
die zoveel leed ondervond van zijn liefde.

Die is Demophon, en zij is Phyllis;
die is Jason, en de andere is Medea,
die Amor volgden door vele steden;
en zij is het meest bedroefd vanwege haar vader en broer,
evenzo is ze het meest verward en kwaadaardig vanwege haar geliefde,want ze was het waard om meer dan haar liefde te zijn.

Dan komt Isiphile, en zij klaagt ook
over de barbaarse liefde die de hare heeft afgenomen.

Dan komt zij die de titel van schoonheid verdient;
met haar is de herder die haar mooie gezicht
zo aandachtig bekeek, waardoor grote stormen ontstonden,
en de wereld ondersteboven werd gekeerd.

Daarna hoor je de klachten tussen de andere bedroefden;
Enone over Paris, en Menelaus
over Helena, en Hermione die Orestes roept,
en Laodamia over haar Protesilaus,
en Argia over Polynices, veel trouwer
dan de hebzuchtige vrouw van Amphiaraus.

Luister naar het huilen en de zuchten, luister naar het geschreeuw
van de ongelukkigen die in brand staan, wiens geesten
aan hem zijn gegeven die hen op deze manier leidt.

Ik zou je nooit de namen van hen allemaal kunnen vertellen,
niet alleen mannen, maar ook goden in grote aantallen
vullen het bos en de schaduwrijke mirten.

Zie de mooie Venus en met haar Mars,
omringd door ijzer om zijn voeten, armen en nek,
en Pluto en Proserpina apart;
zie de jaloerse Juno en de blonde Apollo,
die de jeugd en de boog placht te minachten
die hij kreeg in Thessalië en die hem zo liet vallen.

Wat moet ik zeggen? In één stap ben ik minder ver gegaan:
ze zijn hier allemaal gevangen, de goden van Varro;
en Jupiter wordt voor de wagen gebracht, beladen
met ontelbare boeien.

Colofon en relevante links

originele Italiaanse tekst gekopieerd van petersadlon.com – vertaling gegenereerd door ChatGPT op CEU – revisie dv met behulp van DeepL

voorbeeld van een der vele oude editie van de Trionfi, deze dateert uit 1478 https://www.digitalcollections.manchester.ac.uk/view/PR-INCU-19252/200

BL#1 init@CEU – rev. dv@CEV

gedicht
NKdeE Onderlegger nr. 2 (2016)

//ekfrasis van de NKdeE Onderlegger nr 2

Zon Ra voert zijn vergelijking in. ogenblikkelijk jaagt de Verlichting het virus van het Rot door de vochtige zielen.
 
Marinus Vandewoude, Archivaris van de Toekomst, tekent gestaag verder aan zijn berg bezwaren. draken schieten en het buitenaardse Dikkopje zingt ter hulp haar bleke ochtendrood.

diep in de karrakollenzee, in de toonaard der duikbootschroeven, doet de malacosteus indicus
de salsa met zijn lief:

SAVE
VASE
SANE   
        //decodeer de ordecode decoder
CINE
NICE
CANE
         //de decodeur codeert de code
LANE
NEAL
LINE
     //June zingt het haarfijn op lijn

mensen, ach mensen!  laat toch uw haar niet zo verwelken!

Vago luistert niet naar de Wolvin: “die domme hond
heeft weer een beest gezien
“.

in Louisiana loopt reddeloos het avontuur verloren.
de misogyne badjasauteur hangt met doodsverachting de poppenspeler uit en de slak in haar kot zit weerom naarstig in haar fuscum subnegrum te woelen.

stijf op haar steel vliegt triomferend de kwetsheks
voorts naar ’t vuile werk van januari.

invoer (2016) – rev. dv@CEV

voor RIGORISME 1.0

RADIO KLEBNIKOV

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

chronologische scroll

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “scheppen met je handen”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Kwijt” – doorbreken, scheiden – “kwijt raken”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “meegaan met de stroom”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “vergiftigd door Guu”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Sjan” – verenigen, samenbrengen – “samen sjansen”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèven zijn heerlijk tamme teven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

hexagram 53  (tsièn) – “gestage ontwikkeling”

geheugendeuntje: Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’

CHATGPT + CTEXT.ORG + DV

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/jian1

CHATGPT (NED)

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

rev. dv@CEH

Hexagram 53 “tsjièn” (漸) – “Ontwikkeling (Stap voor Stap)”

Het hexagram Tsjièn vertegenwoordigt geleidelijke ontwikkeling en groei. Het toont een proces waarin veranderingen stap voor stap plaatsvinden en geleidelijk aan vooruitgang worden geboekt. Het kan ook verwijzen naar het principe van “langzaam maar gestaag” en de kracht van geduld en doorzettingsvermogen.

Tsjièn symboliseert een periode van geleidelijke vooruitgang, waarin je geduldig en methodisch te werk moet gaan. Het is belangrijk om realistische doelen te stellen en stap voor stap te werken om ze te bereiken. Het kan nodig zijn om geduldig te wachten op de juiste omstandigheden voordat je actie onderneemt.

Dit hexagram benadrukt ook het belang van het cultiveren van innerlijke kwaliteiten en deugden tijdens het ontwikkelingsproces. Het moedigt aan tot zelfreflectie, zelfdiscipline en het ontwikkelen van persoonlijke groei. Het is een tijd om te investeren in jezelf, je vaardigheden te verbeteren en je bewustzijn te vergroten.

Tsjièn adviseert om niet te haasten, maar in plaats daarvan geduldig te zijn en te vertrouwen op het natuurlijke verloop van de dingen. Het kan zijn dat je onderweg obstakels tegenkomt, maar door vastberadenheid en veerkracht kun je ze overwinnen. Blijf gefocust op je doelen en wees bereid om langzaam maar gestaag vooruitgang te boeken.

Het hexagram Tsjièn herinnert eraan dat echte groei en ontwikkeling tijd en toewijding vergen. Door elke stap met zorg en aandacht te zetten, kun je uiteindelijk grote vooruitgang boeken op je levenspad

gegenereerd door ChatGPT op CEV middels de NKdeE account bij OpenAI– rev.dv@CEV

H A R U S M U Z E
 

493 – aai de j van jasmien tot ze ja zegt
490 – de g is de grap van ’t gapende gat
368 – het bidden is een vorm van geven
353 – sterven geeft het leven onsterfelijkheid
119 – in kraters rest er niets van hun later
154 – de muur valt als labyrinth van muren
52 – het rijpt als nieuwe wijn in oude zakken
12 – inzicht rijpt traag, het licht wil schittering

compiled by dv@BKA

NKdeE Testimonial Tarot

Ik ben bezig met het maken van mijn eigen Tarot-kaartspel en integreer het in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie, gericht aan mensen die, zoals ik, lijden aan (vormen van) post-traumatische stress.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om te integreren als NKdeE Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

NKdeE Tarot Deck v. 0.2 – XIX-The Sun – D


De Smith-Waite versie van de Tarotkaart XIX De Zon is ontworpen door Pamela Colman Smith en A.E. Waite7Pamela Colman Smith heeft de illustraties voor de Smith-Waite Tarot gemaakt op basis van de instructies van A.E. Waite. Hun samenwerking heeft geresulteerd in een iconisch tarotdeck dat nog steeds veel wordt gebruikt en gewaardeerd.. Deze kaart bevat een levendige afbeelding die de kracht en vitaliteit van de zon belichaamt.

Afbeelding
Op de kaart uit de Grote Arcana XIX De Zon zien we een heldere zon in het midden van de hemel. Rondom de zon straalt het licht in alle richtingen. In het centrum van de kaart staat een kind op een wit paard. Het kind symboliseert vreugde, onschuld en een hernieuwd begin. Het paard vertegenwoordigt kracht en energie. Beiden worden omringd door een muur van zonnebloemen, die groei, vruchtbaarheid en vreugde symboliseren. De afbeelding straalt een gevoel van vreugde, vitaliteit en verlichting uit.

Betekenis
XIX De Zon staat symbool voor geluk, vitaliteit, verlichting en succes. Het vertegenwoordigt een periode van vreugde, groei en positieve energie. Deze kaart suggereert dat je je volledige potentieel kunt bereiken en dat je innerlijk licht kunt laten stralen. Het is een teken van optimisme, warmte en nieuwe mogelijkheden die op je pad komen. Het duidt ook op harmonie en balans tussen het bewuste en het onderbewuste, en het verenigen van tegenstellingen.

Kabbalistisch perspectief
In de voortgang der emanaties in de Levensboom van de Kaballa plaats men XIX De Zon doorgaans op het pad van Yesod naar Hod.
Dit pad staat voor de overgang van de emotionele en intuïtieve sfeer van Yesod naar de rationele en analytische sfeer van Hod. Het suggereert dat het vinden van balans tussen deze aspecten van jezelf essentieel is voor succes en verlichting.

Theosofisch perspectief
XIX De Zon staat hier voor de goddelijke vonk in elk individu. Het representeert het spirituele vuur dat in iedereen brandt en streeft naar bewustzijnsuitbreiding en verlichting.
Deze kaart benadrukt zo het belang van zelfrealisatie en het ontdekken van de innerlijke goddelijkheid. Het herinnert ons eraan dat we allemaal de potentie hebben om onze eigen zon te zijn en onze stralende essentie te manifesteren.

Samenvatting en conclusie
XIX De Zon uit de Smith-Waite Tarot is een kaart van vreugde, vitaliteit en verlichting. Het vertegenwoordigt een periode van groei, positieve energie en het bereiken van je volledige potentieel.
Vanuit een spiritueel perspectief benadrukt deze kaart het belang van innerlijke harmonie, het laten stralen van je innerlijk licht en het ontdekken van je ware zelf. Het herinnert ons eraan dat we allemaal een goddelijke vonk in ons dragen en de mogelijkheid hebben om onze eigen zon te zijn.

Laat deze kaart je inspireren om te stralen en de vreugde van het leven te omarmen.

Timestamp ChatGPT: 2023-05-22 – rev. dv@CEV

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing. lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten. hoe waardevol ze ook kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen! voor goed advies ben je altijd beter af door zelf Tarot te beoefenen.

geschreven door dv in het Engels, vertaald door ChatGPT op CEF


~ ~ ~

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

//’cer-2′ =’ces’ + job feedback 1&2

Noten[+]

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.