Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #493

aai de j van jasmien tot ze ja zegt

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #490

de g is de grap van ’t gapende gat

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #368

368 – bidden faciliteert het geven, niet het krijgen input https://dirkvekemans.be/2018/09/05/harusmuze-80/ commentaar iets dat je krijgt is een toename, groei van jouw individualiteit, jouw afzondering en een afname van jouw specificiteit, het unieke van jouw gebeuren in het Gebeuren.alleen door iets te geven, iets dat specifiek van jou is, waar jij waarde aan hebt gehecht, […]

Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #353

353 – sterven geeft het leven onsterfelijkheid hexagram 53 – 漸 – jiàn – “Indringen” Lees over het Harusmuzeprogramma Bekijk alle Harusmuzes Harusmuze Doc input https://dirkvekemans.be/2018/09/20/harusmuze-95/ commentaar de NKdeEDe Neue Kathedrale des erotischen Elends is een open, anti-elitair en a-commercieel  ontwikkelings- en saneringsprogramma  dat onderzoek verricht naar hedendaagse vormen van creatieve beleving, de mogelijke functies van de auteur daarin en deelroutines ontwikkelt die voordelig kunnen zijn voor ieders mentale gezondheid. […]