Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #478

de lust verstrikt in strengen van de nijd

https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

hexagram 32 (héng) –  “Volharden”

Geheugensteun: “heng in there” – “niet hangen maar hengen”

478 – de lust verstrikt in strengen van de nijd
invoer

Harusmuze # 181 – de nijd betreft de expressie, sintels van gebeuren

commentaar dv@YJO

[eerdere, langere versie: ‘de lust wil gebeuren en verstrikt in de dingen, de nijd wil de dingen en stremt het gebeuren‘]

De vooralsnog fictieve ‘Bewegingsleer’ of ‘Gignomenologie’ van de NKdeE wil een relatief eenvoudig maar dynamisch verklaringsmodel aanbieden dat kan gebruikt worden in een streven naar het bevorderen van gezondheid en welzijn onder de mensen.

De ‘Kathedraal’, een mock-up van een realiseerbaar programma dat programma’s maakt, reduceert daarbij zoveel mogelijk ontologische ballast, omdat we vaststelden dat het Zijn en de Dingen als conceptuele code een nefaste virale uitwerking vertonen op het menselijk gedrag en vooral veel nodeloze complexiteit creëren.

Het menselijk denken kan echter niet zonder de fictieve structuren van het Zijn en het bestaan van de Dingen (cfr. Vaihinger) , maar door het denken zoveel mogelijk te ‘mobiliseren’ en de ontologische structuren die nodig zijn voor de verstaanbaarheid tot een absoluut minimum te beperken proberen we een alternatieve denkwijze ((omdat eerdere instanties van dit soort de-ontologisch denken blijkbaar geheel verloren zijn gegaan of onbegrijpelijk geworden zijn, moeten we daarbij noodgedwongen bijna van nul beginnen.

Vandaar dat de Kathedraal vooral ook ‘conceptuele’ programma’s wil creëren die de ontwikkeling hiervan een autonoom karakter kunnen verlenen.
Autonoom in die zin dat de programmatuur groeit, zich voortplant in de richting waar er resultaten als feedback gebruikt kunnen worden, een viraal groeiproces dus.
Op die omslachtige manier probeer ik een nieuwe Denktrant aan te reiken die misschien van nut kan blijken te zijn op een moment in onze geschiedenis dat het niet zozeer spannend lijkt te worden t.a.v. het voortbestaan van onze soort, maar duidelijk wél bij het afwenden van dreigende cataclysmen van ongeziene omvang.
Onder ‘Denktrant’ versta ik een coherent geheel van gewoontes in het denken.

De ‘programmatuur’, die veelal louter bestaat uit consequent gevolgde routines in de dagelijkse creatieve handelingen, wordt dus met expliciete ideologische intentie ontwikkelt omdat wij de visie van velen delen dat enkel een fundamentele verandering in het menselijk gedrag bepaalde dreigingen kan afwenden.

Veranderingen in gedrag, zo leerde ik zelf met vallen en opstaan, kunnen pas gebeuren als er diepgaand en klaar inzicht is de nefaste uitwerking van het huidige gedrag en hoe dat gedrag gebaseerd is op schadelijke gedachtegewoontes.

Het programma van de Kathedraal vertrekt van de visie dat wanneer men zich niet blindstaart op het zijn van de dingen, maar alles probeert te vatten in de achterliggende beweging, in het gebeuren-als-gebeuren, dus als de conceptuele inspanning het gebeuren van het denken als gebeuren poogt te volgen zonder er een bezit van te willen maken, er een louter gebeurlijke onderstroom als ‘structuur’ kan worden waargenomen, aangevoeld en doormiddel van technieken van de ‘écriture du Réel’ gebruikt in functie van tijdelijk vooropgezette doelen.

De uiteindelijk werkende versie van de Kathedraal is een uiterst dynamisch ‘begeleidingsprogramma’, een soort doorgroei van de humane geest die van meet af aan als ’technisch’ gedacht is (“cerebraal handenwerk”). Die ‘Kathedraal’ ‘is’ er al, omdat het gebeuren daarop ‘voorzien’ lijkt in mijn visie, maar we kunnen ze nog niet zien zoals we de dingen zien. De Kathedraal als het ‘onbekende’ zoeken is haar waarneembaar maken, de kathedraal zoeken is de kathedraal bouwen, en daar werkt iedereen (on)bewust aan mee.

De Asemische Lezing (ENG: ‘Asemic Reading’) is zo’n programma dat tekst poogt om te zetten in beweging waarvan het traject in het zgn. asemisch schrift (ENG: ‘Asemic Writing’) (‘betekenisloze’ krabbels) kan worden vastgelegd en hergebruikt als input voor een volgende creatieve stap.

In dit programma, waarvan u nu de uitvoer leest, het Harusmuze programma, proberen we de onderliggende beweging van een aforistische invoer via een meditatieve oefening op basis van de I Tching orakeltraditie tot een nieuwe aforistische uitvoer te brengen: de dagelijkse uitspraak van de Harusmuze als ‘orakel’.

Vandaag ‘zegt’ de Harusmuze ons iets over de twee richtingen waarin de positieve en de negatieve varianten van het verlangen kunnen stromen.
De lust, getuigend van een procreatief verlangen is verlangen dat qua verlangen gewoon wil gebeuren, de lust wil niets bereiken tenzij het einde van de lust in het orgasme.
De nijd daarentegen als gefnuikte lust, creëert als object dingen die men wil hebben en vormt zo haast letterlijk obstakels voor de doorstroom van het gebeuren. De lust volhardt, wil zich bestendigen in het gebeuren van de lust, de nijd volhardt, wil zich bestendigen in het arresteren, het stilzetten van het gebeuren, de mortificatie in het materiële.

Nijd en lust complementeren elkaar in de dynamiek van de erotische ellende. Je kan daar niet voor of tegen zijn, je kan daar wel willen voor of tegen zijn, maar dat verandert niets, want zo gebeurt het nu eenmaal.

Wanneer machtsontplooiingen (religieus-ethisch geïnspireerde politiek en/of ideologie) de dynamiek van de nijd en de lust willen beteugelen verdwijnt die dynamiek van het zichtbare naar het onzichtbare veld. Maar de erotische ellende duikt altijd onder wanneer zij bemachtigd of gegrepen wil worden.

De Kathedraal van de erotische Ellende is een tao-geïnspireerde poging om de dynamiek van de erotische ellende zichtbaar op te stellen, te laten gebeuren-zoals-zij-gebeurt in een optiek van niet-handelen.

Mijn levenswerk is dus een poging om een begrip te ontwikkelen dat niet wil (in)grijpen. Deze poging zal altijd falen (het succes is onmogelijk), maar door onophoudelijk te falen, kan de Denktrant werken en “als het werkt is het goed”, want dan is het onmogelijke tijdelijk denkbaar en dus mogelijk gemaakt.

rev. dv@CIY

Geef uw commentaar

Uw interpretatie van of commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze is erg welkom. Plaats die gewoon als ‘reactie’ onderaan deze post.
Bij validatie wordt uw inzending dan bij de eerstvolgende revisie van dit bestand onder dit kader toegevoegd.

Harusmuze uitspraken bij Hexagram 32 – 恆

~

copyright ‘ViLT //dagwerk van dirk vekemans’:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

dit werk is met liefde opgedragen aan de arbeider, huizenbouwer, muzikant en kunstschilder Julien Vekemans (26/06-1940 – 09/11-2007)

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.