Categorieën
Harusmuze lyriek NKdeE Tarot P'Tix rigorisme

CET

T:XI IT: 51

[het ontwerp van deze site is geoptimaliseerd voor raadpleging op PC/tablet]

gedicht

zoutarm

als Dana zong kon niemand nog
de hemel uit mijn rokken jagen.

o glazen ademstoot,
o blauwte van heur stem,
o lichte lik en zachte tonen,
o diepte daar opdat ik!

in ’t voorjaar eens, het vroor nog dat
op ramen de kristallen kraakten, kwam Dana
op haar klompen heel den hooiweg af,

haar jas hing als van tapijt half open
op den okeren gloed van heur huid en Dana
lachte met haar lippen van karmijn
bij elke stap de koude weg als bagatel.

en macht als het paard van Bramke had ze.
als ze maar aan mijn vel kon zitten.

zie mij hier nu, een grijze
rimpeling in neonlicht. zienderogen,
bij vlokken en vlagen valt
een wereld uit elkaar.

ik moet het telkens vragen daar,
een zoutarm brood op donderdag.

invoer (2016) – rev. dv@CET

voor RIGORISME 1.0

over ‘klachten’

dv 2017 – ontwerp voor een cover van ‘Klachten

In de jaren ’90 van vorige eeuw, een waarlijk schone tijd toen het smelten der kapen enkel nog maar bestond in de zottemansklap van ‘groene hysterici’, verbleef ik ruime tijd in Residentie Zilverden, een sociaal woonblok in het Leuvense.

Het was een zeer inspirerende omgeving. De vreemdste creaturen slopen er des avonds als grillige schaduwen langs de gangmuren. Boven mij woonde een Hongaar die regelmatig dronken uit zijn bed viel (“BOEM”, stilte, en dan wat taffelend geschuifel), naast mij een tandeloze dame die soms een dag lang met een bezemsteel op mijn muur aan’t bonken was, terwijl ik muisstil en doodbraaf zat te lezen.

Het supermarktje van de buurt, thans een propere Carrefour Express, was toen een groezelige, maar levendige ‘Nopri’. Ik heb nog steeds spijt dat ik van die oude zaak geen foto’s genomen heb. Gelukkig schreef ik wel enkele gedichten over deze mensen, waartussen ik gaarne vertoefde, maar die om één of andere reden allemaal klachten hadden over hun Nopri…

rev.dv@CEW

RIGORISME 1.0 maakt een verzameling gedichten grotendeels geschreven voor ik online begon te schrijven (1992-2004), herschreven door het Gedicht van de Dag programma. het fungeert ook als vergaarbak voor ‘losse gedichten’, meer recente schrijfsels zijn dat, die niet de uitvoer van een specifiek schrijfprogramma zijn.

rigorisme INHOUD

chronologische scroll

NKdeE 2023 – copyright:
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

i tjing hexagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagua#/media/File:DualerAufbau.JPG

凡益之道 與時偕行

De HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakelprogramma, het Beginsel van een generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.
De dagroutine ervan (20 min tot 1-2u praktijk’, 2-20 min leestijd) biedt de gebruiker ook een dagelijks hernieuwde kennismaking aan met de immens rijke denkwereld van de I Tjing

en 63 andere I TJING GEHEUGENS-DEUNTJES

formaat: [nr.].+[ENG translitteratie] (karakter) – [NED translitteratie] – [NED. vertaling(en)] – “[NED/FRA/ENG geheugensteun]”

 1. QIAN (乾) – “Tsjiën” – scheppende kracht – “scheppen met je handen”
 2. KUN (坤) – “Koen” – ontvangende kracht – “cadeaus voor Koen”
 3. ZHUN (屯) – “Tuen” – beginnen, aanvang – “begin maar te duwen”
 4. MENG (蒙) – “Meng” – onschuld, onwetendheid – “geen menging”
 5. XU (需) – “Su” – wachten, geduld – “suiker op de taart wachten”
 6. SONG (訟) – “Sung” – geschil, conflict – “verkeerd gezongen”
 7. SHI (師) – “Sjie” – leger, krijgsheer – “een sjieke legermacht”
 8. BI (比) – “Bie” – solidariteit, harmonie – “samen zijn we sterk”
 9. XIAO CHU (小畜) – “Sjauw Tsju” – groei, ontwikkeling – “op het juiste sjauwpad blijven”
 10. LÜ (履) – “Luu” – standvastigheid, doorzettingsvermogen – “met luufelheid alles overwinnen”
 11. TAI (夬) – “Kwijt” – doorbreken, scheiden – “kwijt raken”
 12. PI (否) – “Pauw” – obstructie, tegenwerken – “de pauw blokkeert de weg”
 13. TONG REN (同人) – “Tong Ren” – gemeenschappelijkheid, harmonie – “tong ren, tong taal”
 14. DA YOU (大有) – “Da Joe” – groot succes, overvloed – “daar heb je het, Da Joe”
 15. QIAN (乾) – “Tjien” – hemel, goddelijke leiding – “den Tjien van Tienen houdt de Tjenen op de grond”
 16. YU (豫) – “Ju” – opgetogenheid, hoop – “juichen van geluk”
 17. SUI (隨) – “Soei” – volgen, zich aanpassen – “meegaan met de stroom”
 18. GU (蠱) – “Guu” – bedrog, vergiftiging – “vergiftigd door Guu”
 19. LIN (臨) – “Lien” – naderen, nabijheid – “de link met Lien”
 20. GUAN (觀) – “Koe-an” – observeren, beschouwen – “Koe-‘an de sterren!”
 21. SHIH HO (世澤) – “Sjih Heu” – overvloed, gunst – “Sjih heeft een overvloed aan gunsten”
 22. PI (否) – “Pee” – bevrijding, loslaten – “Pee van de negatieve gedachten”
 23. PO (剝) – “Poh” – afpellen, loslaten – “Pel het oude af als een Poh”
 24. FU (復) – “Foe” – terugkeer, herstellen – “Foefel het terug”
 25. WU WANG (無妄) – “Woe Wang” – zonder zorgen, vertrouwen – “Woe Wang, wees zonder zorgen”
 26. TA CH’U (大畜) – “Ta Tsjoe” – groot vergaren – “Ta Tsjoe, verzamel de energie”
 27. I (頤) – “Ie” – voeding, cultiveren – “Cultiveer jouw Ie, jouw innerlijke voeding”
 28. TA KUO (大過) – “Ta Koe” – overweldigend, te veel – “Ta Koe, de situatie is overweldigend”
 29. K’AN (坎) – “Kan” – diep, water – “Duik diep in de Kan, in het water”
 30. LI (離) – “Lee” – scheiding, losmaken – “Lee, maak je los van de situatie”
 31. XIAN (咸) – “Sjan” – verenigen, samenbrengen – “samen sjansen”
 32. HENG (恒) – “Heng” – volhardend, doorzetten – “heng in there” – “niet hangen maar hengen”
 33. DUN (遯) – “Duen” – terugtrekken, terugtrekking – “duiken voor Duen”
 34. DA ZHUANG (大壮) – “Da Tsjwang” – grootse standvastigheid – “de grote kracht van Da Tsjwang”
 35. JIN (晋) – “Djin” – vooruitgang, vooruitgaan – “Djin de vaart erin”
 36. MING YI (明夷) – “Ming Jie” – duisternis verlichten – “het licht van Ming Jie”
 37. JIA REN (家人) – “Jaa Ren” – familie, verwanten – “de Jaa Ren clan”
 38. KUI (睽) – “Kwéé” – scheiding, verdeeldheid – “de Kwéé van verdeeldheid”
 39. JIAN (蹇) – “Dzjien” – obstakels, moeilijkheden – “de Dzjien van struikelblokken”
 40. JIE (解) – “Dzjie” – bevrijden, losmaken – “de Dzjie van bevrijding”
 41. SUN (损) – “Soon” – verlies, aftakeling – “verzwolgen door de zon”
 42. YI (益) – “Ie” – winst, nut – “ie, wat een nuttig idee”
 43. GUAI (夬) – “Kwai” – doorbraak, afscheid nemen – “kwai, het is nu tijd om vaarwel te zeggen”
 44. GOU (姤) – “Gauw” – ontknoping, ontwikkelen – “gauw, het zal zich ontknopen”
 45. CUI (萃) – “Tswie” – samenklontering, concentratie – “it’s we or never now”
 46. SHENG (升) – “Sjeng” – verhoging, promotie – “sjeng, naar de top”
 47. KUN (困) – “Koen” – moeilijkheden, uitdagingen – “koen, ik zit vast in een moeilijkheid”
 48. JING (井) – “Tsjing” – put, bron – “tsjing, daar is de bron van het probleem”
 49. GE (葛) – “Kuh” – verandering, revolutie – “kuh, een radicale verandering is nodig”
 50. DING (鼎) – “Ding” – stabiliteit, welvaart – “ding, alles is stabiel en welvarend”
 51. Chen (震) – “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”
 52. Ken (艮) – “Kun” – stilstand, rust – “Kun kan je kalmte doen kunnen”
 53. Chien (漸) – ‘Tsien’ – gestage ontwikkeling – ‘Tiens, trager gaat rapper (met wat geduld)’
 54. Kuei Mei (歸妹) – “Kwei Mee” – huwelijk, verbinding – “Kwei Mee verbindt twee harten”
 55. Feng (豐) – “Fung” – overvloed, vruchtbaarheid – “Fung laat je oogsten wat je zaait”
 56. Lu (旅) – “Loe” – beweging, reis – “Loe is de reis, niet de bestemming”
 57. Sun (巽) – “Sjun” – zachtaardigheid, flexibiliteit – “Sjun maakt je flexibel als bamboe”
 58. Tui (兌) – “Dwee” – vreugde, openheid – “Dweep met je vreugde”
 59. Huan (渙) – “Hwan” – oplossen, verandering – “Juan lost op in An”
 60. Chieh (節) – “Tsjèh” – matiging, beheersing – “Tsjèven zijn heerlijk tamme teven”
 61. Chung Fu (中孚) – “Tjoeng Foe” – innerlijke waarheid, oprechtheid – “Tjoeng Foe leert je oprecht te zijn”
 62. Hsiao Kuo (小過) – “Sjao Kwo” – kleine overgang – “Sjao Kwo herinnert ons aan de kleine momenten”
 63. Chi Chi (既濟) – “Tsji Tsji” – voltooiing, afgerond – “Tsji Tsji betekent voltooiing”
 64. Wei Chi (未濟) – “Wèi Tsji” – onvoltooid, in beweging – “Wèi Tsji is onderweg”

blok in opbouw – lijst gegenereerd met ChatGPT@CEN – rev. dv@CEd

hexagram 51  (zhèn) – “Schokken”

geheugensteun: “Tsjen” – opwekkende kracht – “Tsjen helpt je opstaan”

H A R U S M U Z E

11 – forceer het slot maar breek de sleutel niet

het kwade ervaren verbergt het goede: de functie van de sleutel was bevrijding van het slot.

41 – mensen vertellen alleen geheimen
111 –  het beeld is licht, het woord is gedonder

[nog aan te vullen]

CHATGPT + CTEXT.ORG + DV

Chinese I Tjing tekst met Engelse vertaling:
https://ctext.org/book-of-changes/zhen

CHATGPT (NED)

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing.

Lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten en hoewel deze teksten waardevol kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen!

Voor goed advies ben je m.i. uiteindelijk altijd beter af door zelf I Tjing te beoefenen.
Iets leren, het sterk recursieve programma daarvan, begint en eindigt altijd bij jezelf.

rev. dv@CEH

Hexagram 51 “Zhen” (震) – “Schokken”

Het hexagram Zhen vertegenwoordigt schokken, trillingen en opwinding. Het bestaat uit het trigram Zhen, dat staat voor donder, en dat zich uitdrukt in krachtige schokken, en het trigram Chen, dat staat voor de berg en symboliseert stabiliteit.

Dit hexagram suggereert dat er schokkende gebeurtenissen of veranderingen op komst zijn. Het kan wijzen op een plotselinge en onverwachte wending in je leven, waardoor je wereld op zijn kop wordt gezet. Het is belangrijk om flexibel te zijn en je aan te passen aan deze veranderingen, net zoals een boom die buigt tijdens een hevige storm.

Zhen symboliseert ook het ontwaken van innerlijke kracht en potentieel. Het is een tijd waarin je uitgedaagd wordt om moedig te zijn en je angsten te overwinnen. Het kan een periode zijn van persoonlijke groei en transformatie, waarin je diepere lagen van jezelf ontdekt en je ware potentieel begint te realiseren.

In relaties kan hexagram Zhen wijzen op schokkende gebeurtenissen of onthullingen die de dynamiek van de relatie kunnen veranderen. Het kan een oproep zijn om eerlijkheid en openheid te omarmen, zelfs als dit ongemakkelijk is. Het is belangrijk om communicatiekanalen open te houden en conflicten op een constructieve manier aan te pakken.

Als je met hexagram Zhen te maken hebt, is het belangrijk om veerkrachtig te zijn en je aan te passen aan de schokken en veranderingen die op je pad komen. Sta open voor nieuwe mogelijkheden en benut je innerlijke kracht om de uitdagingen het hoofd te bieden. Het kan ook nuttig zijn om de steun van anderen te zoeken en samen te werken om door deze turbulente periode heen te komen.

teksten gegenereerd door ChatGPT op CET middels de NKdeE account bij OpenAI
rev.dv@CEH

NKdeE Testimonial Tarot

Ik ben bezig met het maken van mijn eigen Tarot-kaartspel en integreer het in mijn dagelijkse routine samen met de I Tjing.

Beide systemen zijn waardevol cultureel erfgoed met een levende praktijk, waarbij het Chinese systeem duizenden jaren oud is en de Tarot slechts een paar honderd jaar.

Helaas wordt de Tarot nog te weinig naar waarde geschat in wetenschappelijk onderzoek, ondanks de diverse therapeutische toepassingen die hun nut al bewezen hebben. Ook mijn erg donkere ‘hertekening’ van het bekende Smith-Waite deck en het bijhorende Tarot-programma in ontwikkeling heeft een uitdrukkelijke ondersteunende functie, gericht aan mensen die, zoals ik, lijden aan (vormen van) post-traumatische stress.

De integratie van AI biedt veelbelovende perspectieven voor het bevorderen van de Tarot-tradities. Elke ochtend trek ik een kaart uit een Smith-Waite-deck om te integreren als NKdeE Tarotkaart van de dag. In een eerste faze werk ik samen met ChatGPT 3.5 een erg provisoire uitleg van de kaart uit. Die wordt dan later aangevuld met info uit mijn lectuur en ervaring in de praktijk.

Hopelijk draagt dit bij aan een grotere waardering voor de Tarot.

NKdeE Tarot Deck v.0.2 – XI -JUSTICE – B


De Rider-Waite-Smith Tarotkaart die ik vandaag trok is XI-GERECHTIGHEID (Justice) kaart. Hier een prille duiding van deze kaart die ik met ChatGPT 3.5 genereerde. Deze kaartbesprekingen worden gaandeweg uitgebreid en verbeterd.
Dit is versie 0.1

Afbeelding

Op de Rider-Waite-Smith kaart zien we een vrouw die zit op een troon, gekleed in een mantel met rode en groene kleuren. Ze houdt een zwaard vast in haar rechterhand, terwijl ze een weegschaal in haar linkerhand heeft. Op haar hoofd draagt ze een kroon met een klein vierkant in het midden, dat mogelijk verwijst naar de stabiliteit en rechtvaardigheid van de kaart. Achter haar hangt een paars gordijn met twee pilaren aan beide zijden, vergelijkbaar met de pilaren in de Tarotkaart van de Hogepriesteres.

Symboliek

De XI-Gerechtigheid kaart vertegenwoordigt eerlijkheid, waarheid en balans. Ze symboliseert het belang van rechtvaardigheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor onze acties.
De weegschaal die de vrouw vasthoudt, staat voor het afwegen van verschillende perspectieven en het maken van weloverwogen beslissingen.
Het zwaard symboliseert de kracht van de waarheid en het vermogen om eerlijk te oordelen.

Kabbalistisch perspectief

Deze kaart wordt geassocieerd met het pad van Geburah naar Tiferet op de Levensboom van de Kabbala.

Dit pad vertegenwoordigt de overgang van gebalanceerde rechtvaardigheid (Geburah) naar harmonie en schoonheid (Tiferet). Het herinnert ons eraan dat het nemen van moeilijke beslissingen en het handelen in overeenstemming met eerlijkheid en rechtvaardigheid uiteindelijk bijdragen aan het bereiken van een hogere staat van balans en harmonie.

Theosofisch perspectief

In Theosofische middens wordt de Gerechtigheid kaart geassocieerd met het concept van karma. Het benadrukt het idee dat onze handelingen gevolgen hebben en dat we uiteindelijk worden geconfronteerd met de gevolgen van onze daden.

Deze kaart herinnert ons eraan dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze keuzes en dat we worden beoordeeld op basis van onze handelingen. Het is een oproep tot eerlijkheid, integriteit en het naleven van morele principes.

Samenvatting

De Gerechtigheid kaart in de Rider-Waite Tarot toont een afbeelding van een vrouw op een troon, met een weegschaal en een zwaard. Het vertegenwoordigt eerlijkheid, waarheid en balans. Vanuit een Kabbalistisch perspectief is het geassocieerd met de Sefirah Geburah en benadrukt het de noodzaak om eerlijk en integer te handelen. Vanuit een Theosofisch perspectief herinnert het ons aan het concept van karma en de gevolgen van onze handelingen. De Gerechtigheid kaart is een herinnering aan het belang van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes.

Versie: 0.1 – Timestamp ChatGPT: 2023-05-20 – rev. dv@CET

disclaimer dv/ChatGPT@CEF

Dit is experimentele output van een fijn afgestemd, publiekelijk beschikbaar OpenAI GPT3.5-model. Alle beperkingen, aanbevelingen en overwegingen vermeld op https://chat.openai.com/ zijn van toepassing. lees en overweeg deze zorgvuldig en lees deze teksten met deze feiten in gedachten. hoe waardevol ze ook kunnen zijn, vertrouw niet alleen op deze teksten als advies om op te handelen! voor goed advies ben je altijd beter af door zelf Tarot te beoefenen.

geschreven door dv in het Engels, vertaald door ChatGPT op CEF


~ ~ ~

contact: dirkvekemans@yahoo.com

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt. Met opzeglink in elke mail.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

de
Neue Kathedrale des erotischen Elends
wil onafhankelijk blijven publiceren, zónder subsidie of commerciële sponsors
en dus ook zónder (al dan niet verdoken) exploitatie van gebruikersdata
en geheel vrij van reclame.

steun de NKdeE en de Vrije Lyriek
en koop een Radio Klebnikov CD op BANDCAMP:

//’cer-2′ =’ces’ + job feedback 1&2

Geef een reactie

%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.