Categorieën
lyriek

nadien

volkswoede is geen vergissing

de tijd kwam te laat en
razernij aarzelt niet.
volkswoede is geen vergissing
(tussen de haakjes van eeuwen).

geen oorbel glinstert aan haar lel
maar overheidszegels, gekarteld
met leegte, waanzin en kwaad.

de meid met het zwaard,
waardige draagster
van het mooiste gewaad.
de karig beschaarde, zo hard anti
anti-verwekking, zo oude oude
vroedvrouw van opstand.

geen woord kan beschermen,
schuld blijft ons bij, haar blik
die ons slaat.

[vrij naar V. Chlebnikov]

invoer (2017)


‘light be my ally,fire grow within’ – NKdeE 2020 – pastel A4

Rigorisme. Losse Lyriek 1994-2024

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP