Categorieën
gedicht van de dag lyriek woordenpers

albumblad

 als het blad is ruw de bloem is
in mijn hoofd slaat de wereld in
mijn hoofd aan flarden het blad
in mijn hoofd vergrijst de zon
en als ik stengel zeg vergaan
de schepen in mijn hoofd ik het
blad is blauw de scheur erin
is waar de barst begint en ik

van een lege winkel in mijn
hoofd is het rood het mes is bot
de bloem begint de zon en rot
de maan proest roest is ijzer
wint de lijken dobberen het ijs
verkavelt in verkavelingen
a en b en c de zee ik zie het in
het in mijn hoofd het blad is

slaat de wereld in mijn hoofd
aan flarden op het blad in
mijn hoofd vergrijst de zon
en als ik stengel zeg vergaan
de schepen in mijn hoofd het
blad is ruw de scheur erin
is waar de barst begon begint
is ik mijn einde als een kassa

gerinkel in de lege winkel in
mijn hoofd is ruw het mes is bot
de bloem begint de zon is rot
de maan proest roest is ijzer
wint de lijken dobberen het ijs
verkavelt in verkavelingen
a en b en c de zee ik zie het in
en midden in mijn zee het blad

ikisinhetbladisruwde
bloemisblauwdeluchtis
kildesmetvergrootdeplek
isdoodjelachverzengtdehel
iskoudjezietdeengelennaar
eendjeshengelenikwilmijn
kindweerlachenzienmet
zinerinhaarvingersvol

betovering

inputtekst (2009)


dv 2018 – “ik leert tellen: 5” – ink  – A4

Geef een reactie