Categorieën
finis mundi Harusmuze NKdeE Tarot P'Tix

BKU

T:XIV IT:38

gedicht

hildac alfred coetskwi

kingnaatswi suupoelder innoksple stak

dullafred abdulf red ral gnaatswila
hinaaktu abf hilda ac taktaktaktaktak

hiddalfred hinnom af hildadal
hidaldal hinnom up hildalfred
hildalfred hinnomin

hunna hunna huver hanta vuurt
heur halfter rad ni hinponut

hocmedije tam noctam astrave binplink

rad rad rad
mol bul mol
mal bil boel
hocne hocne hocne hocne
hocne tuuuuuuuuuuuuuuuuuut
tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
tuuuut ut

drakaptoh nic fuumelni

calatoe inkiptni nec ut

en voor wie

invoer (2018) , rev. dv@BKU 

code
0where1what3whatneed4when5action6withwhat/how7result8forwho

voor finis mundi

FINIS MUNDI produceert een aantal lyrische teksten die een fictief narratief kader gemeen hebben. FINIS MUNDI vraagt derhalve van de lezer enig inlevingsvermogen:

stel dat de doemdenkers het aan het rechte eind hebben, en dat je je in de situatie bevindt dat je het ziet gebeuren. OMG. het is écht zover. de Apocalyps, het Einde der Tijden is aangebroken. jeuh.

stel nu dat X een dichter is die zich in die situatie bevindt.

FINIS MUNDI presenteert wat X, die hypothetische dichter, zou geschreven kunnen hebben.
technisch: de vertelruimte waarin het programma loopt, bevindt zich in die voorwaardelijk voltooid verleden tijd.

P’TiX
P’TiX BKU

P’TiX is een grafisch NKdeE programma dat van accidentele en intentionele invoer middels intuïtieve, semi-bewuste visuele projecties van de gebruiker (proefpersoon/patient/tekenares) elke dag minstens 1 narratieve potloodtekening produceert in een vierkant formaat.

P’TiX Basics

– de code van drie letters in de titels van de uitvoer is de datum van publicatie in een eigen formaat van de NKdeE.

– de accidentele invoer bestaat 52 vlekken in Oost-Indische inkt en bister gemaakt door de gebruiker.
de vlekken werden met een glasplaat op verloren kartonpapier afgedrukt, een procédé waarover de gebruiker geen enkele controle heeft en ze zijn ook in een duur gemaakt (minder dan 5 minuten) die geen intentionaliteit toelaat.

– elke volledige cyclus van het programma bestaat uit 52 dagen/tekeningen.

NKDEE I TJING

hexagram 38 –  (kuí) – “Tegenstelling”

H A R U S M U Z E

107 – zo de pen krast, zo kraakt ook de hemel
210 – een wet wil van vrije wil niets weten

het vrijheidsbegrip van de NKdeE Bewegingsleer berust op de bevrijding, de verlossende beweging weg van het ego, de oplossing van het persoonlijke en het menselijk-beperkte in de wereldziel.

het concept ‘vrije wil’ lijkt dan ook een samengestelde vector te zijn van de nood aan bevrijding en het verzet van de cognitieve betrachting, ook in haar uiterst nijdige vormen en is als dusdanig niet erg bruikbaar want nodeloos complex. elke notie van ‘vrije wil’ duidt een volslagen onvrije toestand aan waarbij het ego geheel is overgeleverd aan de impulsen van de nijd in hun diverse gradaties van rationalisering. die rationalisering is uiteraard ingegeven door het feit dat er tussen droom en daad niet alleen praktische bezwaren maar vooral ook wetten bestaan die de ander tegen de ongebreidelde uitoefening van de eigen ‘vrije wil’ dienen te beschermen.

wanneer deze wetten naar behoren zijn opgesteld zullen zij niet responsief blijken voor de nijdige rationalisaties: wetten willen van de vrije wil niets weten.

In plaats van zichzelf te bevrijden komt men dus door het nastreven van de ‘vrije wil’ uit bij een dubbele onvrijheid: de onvrijheid aan de eigen humane beperking en die aan de nu eenmaal noodzakelijke samenlevingswetten.

als men daarentegen de wil kan heroriënteren naar de betrachting van de persoonlijke bevrijding en het schenken van impulsen tot zelfbevrijding aan de ander, kan men zich een radicaal anders concept van ‘vrije wil’ indenken, een wil tot bevrijding eerder dan een ongemoeid gelaten rondslingeren van de ‘vrije’ wil.

wellicht is het dan beter te spreken van een ‘vrijheidswil’ die vaneigens streeft naar een gedeelde beleving van het vrijheidsgevoel.
in het gebeuren van het delen zelf volgt al de hoogstnoodzakelijke tempering van het humane vuur. het gebeuren zelf is de gave, aan ons om exemplarisch de kracht van het geven te delen.

elk geven begint met een overgave aan de kracht van het geven, zoals het schrijven zichzelf geeft en de schrijver in het schrijven oplost en daar in de gebeurlijke dissolutie van het discours kortstondige waarnemingen heeft van een vorm van genade.

daarbij dient opgemerkt dat deze heroriëntatie totaal wat anders is dan een in se rationalistische verknechting van de wil zoals we die kennen uit de religieuze ascese. dat lijkt ons een valabel pad voor wie het effectief bewandelen wil en kan, maar het kan onmogelijk een vereiste worden in een opleiding laat staan een onderdeel van een ideologisch verknechtingproces.

ware verlossing berust, naar mijn aanvoelen, op de volledige transformatie van het bedrukkende tot expressie: in de walm van de uitgeknepen verlichting kent ieder enkel de eigen weelde…

en uiteraard is elke vorm van heroriëntatie van de energetische stromen van de wil aan verandering onderhevig. de goede richting is slechts een goede richting tot ze genomen wordt.

338 – een bal op een traject is baltraject

in sommige commentaren ook begrepen als: “de wilde tijger wil als een storm bedwongen worden en de diepe dalen golven mee”.

[nog aan te vullen]

compiled by dv@BKU

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

NKdeE Tarot
mogelijks weldra beschikbaar…

Steun de Vrije Lyriek!

de Neue Kathedrale des erotischen Elends
is een gave van iedereen voor iedereen

financiële steun voor de NKdeE is welkom op
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB
op naam van Dirk Vekemans.

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt alle berichten in je mailbox.

Uw adres wordt verder NIET gebruikt of doorgegeven en u kan op elk moment opzeggen.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.