Categorieën
lyriek

kraaienlied

uw heil ligt niet bij ons geborgen.
uw jeugd niet noch uw vreugde
hebben wij in stock. geen blijde
boodschap bloedt ons uit de bek.

de geur is die van solfer. woorden
voor uw redding zijn er heden niet.
nagel op een deur naar vrije keuze
de wrede tekens van uw eigen lied.

invoer (2017) ) voor ‘finis mundi’

Koop een RADIO KLEBNIKOV CD!

Steun de Vrije Lyriek! KOOP meer BROL!

De Neue Kathedrale des erotischen Elends verspreidt sinds 2004 het virus van de Vrije Lyriek. Koop ‘BROL’ ( = stoffelijke restanten van creativiteit) en steun o.m. deze blog, Platform PLEE en RADIO KLEBNIKOV.!

BROLSHOP