Categorieën
Grafiek Harusmuze

Harusmuze #452

22B14b

452 – teveel is temporeel, tekort is locaal

hexagram 38 –  (kuí) – “Tegenstelling”

commentaar

  • de tijd dringt, de ruimte vernauwt.
  • dit is de dynamiek eigen aan de GeldRuimte, vraag en aanbod is een interdimensionele dynamiek: het Kapitaal is de natuurkracht die streeft naar egalisatie, de uitvlakking van de entropie, het Rot: het wil het tijdelijke teveel verplaatsen naar elders, vooruit, naar het lokale tekort om zo het eigen teveel nog op te drijven: handel drijven is de ruimte exploiteren om de plaats geen tijd te geven om leefruimte te worden. Kapitaal kwantificeert het tekort aan plaats en het teveel aan tijd om in een vernietigende gelijkschakeling de kwaliteiten van die dimensies samen te vouwen tot een fictieve Waarde die altijd fictief, altijd schuld en belofte blijft: de Waarde van het Kapitaal is de Werkelijkheid van de GeldRuimte, het programma van het Rot bovenop het Echte
  • het leven, als zoekend (intelligent) handelend rot (in dienst van de waarheid=negatie van de negatie van de dood, het Zijn) heeft het exces van de tijd nodig op de haar toegemeten, de beperkte ruimte: dat is biokapitaal, het leefgeld in de a-lineaire Geldruimte. het biokapitaal motiveert, het geeft de zin van het leven, de goesting. het teveel van het nu, de energie, wil expansie, zoekt het tekort op, exploiteert zo de ruimte. leven is altijd transgressie, expansie, usurpatie een uitdeinen van het teveel
  • afgeleide waarnemingen
    • als we het leven willen synthetiseren zal het ons evenveel aan kapitaal kosten om het ‘natuurlijke’ gebrek aan het teveel van de tijd te compenseren (wet van het behoud van energie): de miljarden aan onderzoek worden niet besteed aan het in stand houden van natuurlijk leven (‘life is cheap’)
    • andere dimensies kunnen andere, voor ons niet waarneembare vormen van non-leven herbergen
    • als we het teveel van de tijd zien, zien we het tekort van de ruimte niet, en omgekeerd.

geef hieronder uw eigen commentaar op deze uitspraak van de Harusmuze.
die wordt dan opgenomen in de volgende Omwenteling 1alle teksten van de NKdeE worden in lussen van herschrijfprogramma’s opgenomen. zo’n revisie/herschrijving noemen we in de Gignomenologie een Omwenteling
vermeld uw mailadres als u persoonlijk antwoord wil krijgen (uw mailadres wordt niet publiek gemaakt)
vermeld uw website als u een link daarnaar bij uw commentaar wenst

invoer

https://dirkvekemans.be/2018/11/20/harusmuze-155/

Noten[+]

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.