Categorieën
finis mundi Harusmuze NKdeE Tarot P'Tix

BKT

T:CP IT:39

gedicht

wens

op het water avondlijk.

het water is alleen.

‘dat oude vogels vliegen mogen weder
tweeslags wiekend hoge vluchten maken
met hun vogelogen wiegend
in de zure zomerluchten

boven het avondlijke water’.

de wandelaar heeft zich de ogen
ingevroren bij het vuur van zijn verlangen.
letterlijk de letters kerk en staat
zweren hun zwart uit in de wenende nacht.

zo zucht, bij het aanbrengen
van de zeven stigmata,

de wandelaar,
alleen.

tot het bloedrood
ook daagt voor hem.

en voor wie

invoer (2018), rev. dv@BKT 

code
0where1what3whatneed4when5action6withwhat/how7result8forwho

voor finis mundi

FINIS MUNDI produceert een aantal lyrische teksten die een fictief narratief kader gemeen hebben. FINIS MUNDI vraagt derhalve van de lezer enig inlevingsvermogen:

stel dat de doemdenkers het aan het rechte eind hebben, en dat je je in de situatie bevindt dat je het ziet gebeuren. OMG. het is écht zover. de Apocalyps, het Einde der Tijden is aangebroken. jeuh.

stel nu dat X een dichter is die zich in die situatie bevindt.

FINIS MUNDI presenteert wat X, die hypothetische dichter, zou geschreven kunnen hebben.
technisch: de vertelruimte waarin het programma loopt, bevindt zich in die voorwaardelijk voltooid verleden tijd.

P’TiX
P’TiX BKT – ‘nothing in the book’

P’TiX is een grafisch NKdeE programma dat van accidentele en intentionele invoer middels intuïtieve, semi-bewuste visuele projecties van de gebruiker (proefpersoon/patient/tekenares) elke dag minstens 1 narratieve potloodtekening produceert in een vierkant formaat.

P’TiX Basics

– de code van drie letters in de titels van de uitvoer is de datum van publicatie in een eigen formaat van de NKdeE.

– de accidentele invoer bestaat 52 vlekken in Oost-Indische inkt en bister gemaakt door de gebruiker.
de vlekken werden met een glasplaat op verloren kartonpapier afgedrukt, een procédé waarover de gebruiker geen enkele controle heeft en ze zijn ook in een duur gemaakt (minder dan 5 minuten) die geen intentionaliteit toelaat.

– elke volledige cyclus van het programma bestaat uit 52 dagen/tekeningen.

NKDEE I TJING

hexagram 39 –  (jiǎn) – “Manken”

H A R U S M U Z E

53 – de kraai zoekt worm, bomen vinden zon

de zon eet mens, de mens bemest het veld.

61 – uit asse de vogelboom, uit vuur vuur

de gruwel gruwelt, de blijdschap lacht, het wachten waakt en wacht.

86 – draag het kind, waad, zet het neer en verdwijn

bij moeilijkheden zet je best het onbezorgde kind (dat je zelf ook was) op je schouders, waad je vervolgens behoedzaam door de moeilijkheden, aangemoedigd door het joelen in je nek, zet het kind dan neer en verdwijn tevreden zuchtend in de moeilijkheden

het Vaticaan is Christus afvallig omdat ze de waarheid van Χριστόφορος niet langer erkent.
alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hakenbusschutters, hoedenmakers, tuinmannen, kinderen en de bewoners van de stad Roermond kunnen maar beter hun heil elders zoeken want hun bescherming tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte, onweer, hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten en tandpijn zullen ze daar al sinds 1969 niet meer vinden.

250 – in ’t vernietigde straalt het verloste

compiled by dv@BJc

de HARUSMUZE is een eigentijds orakel, een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

NKdeE Tarot
mogelijks weldra beschikbaar…

Steun de Vrije Lyriek!

de Neue Kathedrale des erotischen Elends
is een gave van iedereen voor iedereen

financiële steun voor de NKdeE is welkom op
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB
op naam van Dirk Vekemans.

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt alle berichten in je mailbox.

Uw adres wordt verder NIET gebruikt of doorgegeven en u kan op elk moment opzeggen.

Geef een reactie

This website uses the awesome plugin.