Categorieën
finis mundi Harusmuze NKdeE Tarot P'Tix

BKZ

T:WP IT:38

gedicht

deemoed

binnenin huist de Zanger:
bij de stalen kevers, bij het gruis, bij de vetten.

monden spuwen bloed in de bezongen monden.
in de bloedmonden duiken de zingende monden,
de zuigende monden, de malende monden, de huilende monden, de lachende monden, de sprekende monden,
de vloekende monden die in de monden de lallende tong beroeren van de nog nauwelijks bezongen monden.

aan de walmen tandbederf en mondrot ontsteekt
de stem van de Zanger, de waakvlam van de vrije lyriek.

en de vurige tong.
zij lilt angeliek en trilt gloeiend tussen de harde letters van het zingende ik. de tong is versierd met witte spikkels angst, bevend in het slijm van de doorwrochte belijdenis.

invoer (2018 – 2008

voor finis mundi

P’TiX
P’TiX BKZ

over P’TiX

P’TiX is een educatief, grafisch NKdeE programma dat van accidentele en intentionele invoer middels intuïtieve, semi-bewuste visuele projecties van de gebruiker (proefpersoon/patient/tekenares) elke dag minstens 1 narratieve potloodtekening produceert in een vierkant formaat.

P’TiX Basics

– de code van drie letters in de titels van de uitvoer is de datum van publicatie in een eigen formaat van de NKdeE.

– de accidentele invoer bestaat 52 vlekken in Oost-Indische inkt en bister gemaakt door de gebruiker.
de vlekken werden met een glasplaat op verloren kartonpapier afgedrukt, een procédé waarover de gebruiker geen enkele controle heeft en ze zijn ook in een duur gemaakt (minder dan 5 minuten) die geen intentionaliteit toelaat.

– elke dag wordt 1 vlek ‘nagetekend’ tot een niet nader bepaalde gelijkenis. de gebruiker is geheel vrij op welke manier en in hoeverre/hoelang zij de invoervlek wil ‘natekenen’.

– een volledige cyclus van het programma bestaat uit 52 dagen/tekeningen. een uitvoercyclus is pas geldig als er geen hiaten zijn in de productie.

– het P’TiX programma kent een aantal varianten waarbij de ervaring opgedaan in de dagelijkse routine wordt toegepast op andere invoer. de uitvoer daarvan wordt desgevallend benoemd met [XXX]+ ‘Extra’ waarbij XXX staat voor de lettercode van de dag waarop de uitvoer geproduceerd werd.

P’TiX invoer
12345678
910111213141516
1718192021222324
2526272829303132
3334353637383940
4142434445464748
49505152
Klik op het cijfer om de invoer met hun uitvoer tot nog toe te bekijken.

blader invers chronologisch door alle P’TiX uitvoer

P’TiX INDEX

i tjing hexagram

hexagram 38 –  (kuí) – “Tegenstelling”

H A R U S M U Z E

107 – zo de pen krast, zo kraakt ook de hemel
210 – een wet wil van vrije wil niets weten

het vrijheidsbegrip van de NKdeE Bewegingsleer berust op de bevrijding, de verlossende beweging weg van het ego, de oplossing van het persoonlijke en het menselijk-beperkte in de wereldziel.

het concept ‘vrije wil’ lijkt dan ook een samengestelde vector te zijn van de nood aan bevrijding en het verzet van de cognitieve betrachting, ook in haar uiterst nijdige vormen en is als dusdanig niet erg bruikbaar want nodeloos complex. elke notie van ‘vrije wil’ duidt een volslagen onvrije toestand aan waarbij het ego geheel is overgeleverd aan de impulsen van de nijd in hun diverse gradaties van rationalisering. die rationalisering is uiteraard ingegeven door het feit dat er tussen droom en daad niet alleen praktische bezwaren maar vooral ook wetten bestaan die de ander tegen de ongebreidelde uitoefening van de eigen ‘vrije wil’ dienen te beschermen.

wanneer deze wetten naar behoren zijn opgesteld zullen zij niet responsief blijken voor de nijdige rationalisaties: wetten willen van de vrije wil niets weten.

In plaats van zichzelf te bevrijden komt men dus door het nastreven van de ‘vrije wil’ uit bij een dubbele onvrijheid: de onvrijheid aan de eigen humane beperking en die aan de nu eenmaal noodzakelijke samenlevingswetten.

als men daarentegen de wil kan heroriënteren naar de betrachting van de persoonlijke bevrijding en het schenken van impulsen tot zelfbevrijding aan de ander, kan men zich een radicaal anders concept van ‘vrije wil’ indenken, een wil tot bevrijding eerder dan een ongemoeid gelaten rondslingeren van de ‘vrije’ wil.

wellicht is het dan beter te spreken van een ‘vrijheidswil’ die vaneigens streeft naar een gedeelde beleving van het vrijheidsgevoel.
in het gebeuren van het delen zelf volgt al de hoogstnoodzakelijke tempering van het humane vuur. het gebeuren zelf is de gave, aan ons om exemplarisch de kracht van het geven te delen.

elk geven begint met een overgave aan de kracht van het geven, zoals het schrijven zichzelf geeft en de schrijver in het schrijven oplost en daar in de gebeurlijke dissolutie van het discours kortstondige waarnemingen heeft van een vorm van genade.

daarbij dient opgemerkt dat deze heroriëntatie totaal wat anders is dan een in se rationalistische verknechting van de wil zoals we die kennen uit de religieuze ascese. dat lijkt ons een valabel pad voor wie het effectief bewandelen wil en kan, maar het kan onmogelijk een vereiste worden in een opleiding laat staan een onderdeel van een ideologisch verknechtingproces.

ware verlossing berust, naar mijn aanvoelen, op de volledige transformatie van het bedrukkende tot expressie: in de walm van de uitgeknepen verlichting kent ieder enkel de eigen weelde…

en uiteraard is elke vorm van heroriëntatie van de energetische stromen van de wil aan verandering onderhevig. de goede richting is slechts een goede richting tot ze genomen wordt.

338 – een bal op een traject is baltraject

in sommige commentaren ook begrepen als: “de wilde tijger wil als een storm bedwongen worden en de diepe dalen golven mee”.

[nog aan te vullen]

compiled by dv@BKU

de HARUSMUZE is een eigentijds interactief orakel, het Beginsel van een NKdeE generatief schrijfprogramma gebaseerd op het Boek der Veranderingen, de I Tjing.

NKdeE Tarot

steunabonnement (gift) :
IBAN BE22 7340 2968 5847 BIC KREDBEBB

VOLG dirkvekemans.be
Vul je mailadres hieronder in en je krijgt elke dag het werk zo in je mailbox, gratis. jouw mailadres wordt verder niet gedeeld, gebruikt of anderszins bekend gemaakt.

Geef een reactie

NL EN FR RU ZH-CN AM
%d bloggers liken dit:
This website uses the awesome plugin.